Berichten van Aartsengel Michael: Het Aannemen van Alle Facetten van het Godsbewustzijn / 31 Januari 2018 / Doorgegeven via Ronna Herman

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL*LM-2-2018
Het Aannemen van Alle Facetten van het Godsbewustzijn
31 Januari 2018 / Doorgegeven via RONNA/Heilige Schrijfster
Geliefde meesters,

Er vindt grote activiteit plaats onder de massa’s – degenen die, tot nu toe, nog niet gereed waren om te luisteren naar de innerlijke duwtjes van de Geest of om zich te verdiepen in de mysteriën van de schepping. De frequentiepatronen van de Nieuwe Goddelijke Blauwdruk beginnen te stromen in en naar jullie besef van de stromen van verandering. Wij hebben gezegd dat jullie heel moedig waren om uit de comfortzone te stappen, uit de stroom van het massabewustzijn van populaire overtuigingen en naar de onzekerheid van onbeproefd gebied. Jullie zijn bereid om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en om niet afgeschrikt te worden door diegenen die zeiden dat jullie het verkeerd hadden, slecht of jullie “wensdenkers” noemden.

Jullie zijn aan het bewijzen dat wat jullie als jullie waarheid hebben geaccepteerd inderdaad werkt en de bevestiging concreet en zichtbaar voor iedereen te zien is, zodat er geen geschil kan zijn. Angst is het grootste afschrikmiddel om te veranderen, maar jullie hebben jullie angsten getemd en meer en meer van jullie stappen te voorschijn in jullie kracht.

Iedere keer wanneer jullie je Vijf dimensionale Piramide van Kracht/Licht bezoeken, worden jullie meer bedreven op het intappen en het gebruiken van de geschenken van de Schepping. Jullie brengen geleidelijk terug meer en meer van de verheven, ongemanifesteerde Adamantine Deeltjes van Schepperslicht om te bezielen, integreren en delen. Zie deze stromen van Licht spiraalsgewijs naar beneden komen in de fysieke rijken van expressie, zoals zij geleidelijk aan tastbaar worden en vorm aannemen onder jullie leiding via jullie visioenen, dromen en duidelijke intentie.


Veel van jullie hebben de nodige discipline geleerd om jullie visioenen aan te houden zonder aarzeling en jullie zijn aan het leren dat de wonderen van manifestatie plaats vinden door het heldere denken, één stap of actie en één dag tegelijk. Er zijn geen kortere wegen geliefden; jullie moeten de Universele Wetten van Manifestatie volgen om de kracht van Creatie aan te wenden.

Het maakt niet uit waar jullie zijn op het pad van ver-LICHT-ing, wanneer jullie onze berichten lezen en jullie doen jullie best om jullie Zelfmeesterschap te claimen, is er een plaats voor jullie te midden van de nieuwe Legioenen van Licht die over de hele wereld worden gevormd. Naarmate jullie vaardiger worden in het toegang verkrijgen tot de kracht en grootsheid van de hogere Dimensies en jullie een glimp beginnen te krijgen van hoe verwonderlijk de materiële vlakken van bestaan kunnen zijn, begint opgewondenheid zich te vormen. Dat is wat aan het gebeuren is over de hele wereld.

Het is een heel persoonlijke ervaring, want ook al hebben jullie veel verwarring, onrust en chaos om jullie heen, jullie leren gecentreerd te blijven binnen een hologram van harmonieus naast elkaar bestaan en vreugde. Naarmate tijd verstrijkt, zullen jullie ondervinden dat jullie centrum van sereniteit zich verder en verder naar buiten zal uitstrekken. En als meer van jullie beginnen in te tappen in eeuwige macht van de hogere vlakken van bewustzijn, zal het zich steeds sneller verspreiden. Twijfel nooit, geliefden, het zal uiteindelijk de wereld omvatten, want het is een integraal deel van de toekomst van de mensheid en de Aarde.

Één van de belangrijkste gebieden van fysieke interactie die moet worden uitgelegd zodat jullie tot een beter begrip komen, is de balans van de mannelijke/vrouwelijke energieën binnenin ieder van jullie. De strijd tussen de geslachten begon eeuwen geleden, toen enkele van de unieke energieën van het Lemurische Ras en het Atlantische Ras begonnen samen te laten vloeien. Het Lemurische Ras was Overstraald door de energie van de geliefde Moeder Godin.Zij richtte zich op de integratie van de Liefde/emotionele natuur binnen het fysieke voertuig – samen met het verlangen om te creëren op het fysieke vlak en om de nieuwe Zielen die op de Aarde aankomen, te koesteren en helpen. Laats, maar zeker niet de minste, was om de intuïtieve verbinding van iedere Ziel tot stand te brengen met de Geest via het Creatieve Levenskoord/Licht. Dit was de dominerende focus van de Goddelijke Blauwdruk voor de mensheid in die periode. Jullie waren als vrolijke, uitbundige, nieuwsgierige kinderen, want dit was een hele nieuwe ervaring voor jullie allemaal.

Halverwege het Lemurische tijdperk, begon het Gouden Tijdperk van Atlantis samen te vloeien en voor deze cyclus, waren de dynamische energieën van Vader God de dominerende kracht op de Aarde. Krachtige mannelijke energieën kwamen naar voren, zoals de mensheid leerde hun geest te gebruiken om de energieën van de Eerste Straal te beheersen en om meester medescheppers te worden op het aardse vlak. Jullie voegden de lichaamscomponenten toe naarmate jullie meer bekwaam werden in het ontwikkelen en gebruiken van jullie fysieke zintuigen, evenals jullie spirituele zintuigen of wat jullie nu noemen buitenzintuiglijke waarneming. Toen de energieën van polariteit en dualiteit begonnen samen te vloeien, kwam er ook een deling in bewustzijn in het spel. Sommigen ervoeren de mannelijke trekken en attributen als superieur zijnde en anderen begunstigden de zachtere vrouwelijke deugden. Geleidelijk aan begon de strijd van de geslachten en jullie begonnen steeds meer het andere geslacht te wantrouwen door de vele pijnlijke herinneringen die jullie hebben ervaren gedurende jullie vele levens.

Lieve Harten, jullie zijn een samenstelling van al jullie grote ervaringen en herinneringen uit het verleden. Jullie hebben vele levens gehad als een vrouw waar jullie door mannen werden misbruikt of mishandeld. Er zijn ook veel levens in een manlijk lichaam geweest waarin jullie verlies van een geliefde maat hebben geleden, jullie verraden zijn of jullie op de een of andere manier niet goed genoeg waren. Al deze tegenstrijdige energieën – gecodeerd in de Geheugenzaadatomen binnenin jullie auraveld, jullie structuur van het brein en jullie DNA – kleuren de kijk op het andere geslacht – dat wil zeggen, totdat jullie hen oplossen en hen transmuteren.

Uiteindelijk scheidden jullie in twee Substralen, één die onze Vader God vertegenwoordigt en de andere die onze Moeder God vertegenwoordigt. Sedertdien zijn jullie verdeeld en afgescheiden in vele Facetten/Fragmenten van bewustzijn, maar jullie hebben voor altijd verlangd en gezocht naar jullie heelheid van “Heiligheid.” In de kern van jullie Wezen, wat jullie werkelijk aan het zoeken zijn is de hereniging met de andere helft van jullie perfecte Scheppingsvonk van God die werd uitgezonden naar bewuste gewaarwording.

Hoe kunnen jullie de heling en hereniging van deze twee primaire Facetten van jullie zelf volbrengen? Als eerste, door het ontwikkelen van een gebalanceerd gevoel van Eigenwaarde en Eigenliefde. Jullie zullen beginnen een hogere energie van vibratie uit te stralen naar buiten toe vanuit jullie aurakrachtveld en degenen met wie jullie in contact komen, zullen vriendelijk reageren. Leer jullie zelf te vertrouwen en jullie intuïtie zodat jullie andere kunnen vertrouwen. Jullie zullen je nooit alleen voelen wanneer jullie leren dat jullie een machtige kracht aan engelen altijd dichtbij hebben: gereed om van jullie te houden, te beschermen, bemoedigen en ondersteunen ieder moment van de dag of nacht. Laat de pijn van verleden los, door jullie zelf en al de anderen te vergeven.

Ga in jullie Heilige Piramide en heb al de spelers in jullie vele drama’s van het leven voor ogen, daar bij jullie. Vraag dat al de onevenwichtige energieën, pijnlijk vervormde herinneringen en kwetsende interacties worden opgelost in de fontein van de verwonderlijke neutraliserende Violette Vlam van Transformatie. Kijk naar de elektriserende golven van Schepperslicht dat jullie Wezen doordringt tot in de diepten, jullie geleidelijk aan laat doen terugkeren naar een perfecte balans van Goddelijke deugden, beiden manlijk en vrouwelijk van aard. Zie dan al deze belangrijke spelers van jullie verleden geheeld en eveneens in harmonie gebracht. Kijk zoals zij samenvloeien en zich met jullie vermengen terwijl jullie allemaal een verenigd, gebalanceerd geheel worden. Wanneer jullie dit doen, zullen de lessen die jullie zouden leren van deze interacties, als succesvol worden beschouwd. Jullie zullen al de waarschijnlijk uitkomsten veranderen die jullie hebben gemaakt met de Zielmetgezellen uit het verleden en jullie zullen de scenario’s niet uit hoeven te spelen op de oude karmische manier van interactie door oorzaak en gevolg.

Zijn jullie er klaar voor om aan te nemen de vele omhullingen van bekrachtiging en godsvrucht – die van een verzorgende moeder en/of een sterke vaderfiguur, het speelse kind, een geruststellende Zielmaat of een trouwe vriend? Jullie relaties zijn aan het veranderen; jullie Zielfamilies zijn aan het groeien en omgeven honderden, zelfs duizenden, in plaats van het alleen maar richten op jullie fysieke familie, daarbij jullie liefde beperkend tot weinigen.

Jullie zijn aan het voorwaarts gaan naar een hogere vibratie van liefde, waarin opgenomen Geest/Ziel liefde evenals menselijke “hart liefde.” Jullie zullen de angsten voor intimiteit moeten confronteren en jullie hart openen, om te geven en te ontvangen de diepgaande, de meest wijs mogelijke menselijke liefde. Jullie moeten je gehele Wezen openen voor liefde – liefde van de Bron van de Schepper tot aan het minste van Gods creaties. Hoe kunnen jullie het proces van hereniging beginnen zonder liefde, het één voor de ander?

Er zullen nog steeds mensen zijn die in jullie leven komen met wie jullie niet resoneren en dat zal zo zijn zolang jullie in een fysiek voertuig zijn. Als jullie een houding kunnen handhaven van niet-oordelen en liefde naar ieder persoon kunnen uitstralen, zullen jullie geen karmische dans of interactie met hen hoeven te ervaren. Zegen hen en sta hen toe om hun Pad te volgen, terwijl jullie jullie eigen volgen.

Het is tijd voor de mensheid om de etherische schilden van bescherming die zij hebben geplaatst over hun centrums van de solar plexus en het hart te verwijderen zodat zij niet meer bezeerd kunnen worden of bovenmatig beinvloedt. Het verwijderen van het beschermende lichtmembraan, welke jullie Heilige Hart bewaakt, zal het toestaan de Liefde/Licht van onze Vader/Moeder vrijelijk te stromen zowel naar binnen als naar buiten vanuit jullie Heilige Hartcentrum.

Lieve Harten, er is een ander belangrijk component die wij wensen aan jullie te presenteren. Dusdoende, weten wij dat het angst en twijfel in gang zal zetten voor velen van jullie. Wanneer dit het geval is, vragen wij jullie om de informatie aan de kant te zetten en om te vragen dat het kan worden bevestigd als het jouw/jullie waarheid zal zijn of als het te ongemakkelijk is, het buiten beschouwing te laten. Er komt veel informatie naar voren die de oude concepten en gedachtenvormen van het verleden zal uitdagen. Net zoals kinderen de simpele basisconcepten leren in hun jonge jaren en de lessen en theorieën meer complex worden en meer tot nadenken stemmen als zij volwassen worden – dit is eveneens van toepassing op jullie spirituele educatie en groei.

Wij hebben jullie verteld dat de Opperste Schepper begonnen is met nieuwe verheven Liefde/Licht Essentie te laten voortkomen uit de kern van Zijn Wezen. Het bevat al de Facetten van de Schepping, welke omvaten de Witte Vuurzaadatomen (energie componenten) van nooit eerder ervaren nieuwe creaties. Binnen de verwonderlijke veelvoudige stralen van Schepperslicht is een zwarte Straal van zuivere nog niet gemanifesteerd potentieel. De Schepper stuurt deze straal als een geschenk voor jullie allemaal – het bevat de stilte van de Grote Leegte.  Het is toegankelijk voor allen die dapper genoeg zijn om erop in te tappen en om wat van jullie reserve Adamantine Deeltjes van Licht te gebruiken om de schoonheid en grootsheid van Gaia – jullie gastplaneet – te vormen en herscheppen. Eerst kwam de Leegte en toen kwam het Licht en binnen het Licht zijn alle goede en wonderbaarlijke dingen; echter, het Licht zou niet zo helder schijnen zonder de duisternis.

Velen van jullie hebben angst voor de duisternis en jullie schaduwkant, hen waarnemend als kwaad. Al is een deel van het ENE, de Schepper. Er is niets om bang voor te zijn. Jullie, als menselijke Wezens, hebben vele dingen gecreëerd om bang voor te zijn, maar dat is niet het doen van de Schepper. Hebben jullie angst voor de grote Leegte die de achtergrond is voor de sterren en constellaties?

Sommige van jullie hebben angst voor de nacht, toch is het niet de duisternis die jullie de schuld op kunnen leggen, maar de pijnlijke dingen die de mensen doen onder de dekmantel van de duisternis. Wij wensen jullie te helpen om te beginnen  met het onderzoeken en transmuteren van deze oude zelfbeperkende concepten zodat jullie kunnen uitbreiden jullie horizons en jullie omhulling van Licht aannemen. Met het geschenk van het Licht volgt een grote verantwoordelijkheid – de rol van leiderschap die wij eerder hebben genoemd.

Wij vragen jullie, jullie levens te LEVEN met een verhoogd gevoel van bewustzijn; om de vreugde te VOELEN van het verbonden zijn met AL Dat Is en dan om de vreugde met anderen te delen; om jullie kracht van WILLEN te gebruiken om gezwind te bewegen over het pad van verlichting, dus als jullie een hoger gunstiger positie bereiken, kunnen jullie met meer gemak anderen over ruige plekken heen helpen: om van anderen te HOUDEN met heel jullie hart, compassie en onderscheidingsvermogen; om het beste te ZIEN in iedereen; en te weten dat wij allemaal een deel zijn van dezelfde grote IK BEN.

Dierbare vrienden, wij begonnen en wij zullen samen deze bijzondere Goddelijke Missie voltooien zo dat jullie met ons samen kunnen komen voor het volgende grote “Kosmische Avontuur” dat onze Vader/Moeder God hebben gepland. Wij zullen jullie aanmoedigen, jullie geesten verruimen en wij zullen jullie zachtjes duwtjes geven wanneer nodig, maar bovenal zullen wij eeuwig van jullie houden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.


De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja