BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL De Geheugen Zaad Atomen Binnen Jullie Ziel / 1 Juli 2019 / Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
De Geheugen Zaad Atomen Binnen Jullie Ziel
1 Juli 2019 / Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster
Geliefde meesters, het is van vitaal belang voor jullie om te begrijpen dat dit ongekende tijden zijn waarbij vele speciale dispensaties van kracht zijn. Het is een grote kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om jullie Goddelijke erfgoed en jullie speciale gaven en talenten aan te spreken. In zeldzame tussenpozen, en tijdens de overgangsperiode van het ene grote tijdperk naar het andere, staat de Kosmische Wet toe dat de Wezens van het Engelenrijk en de spirituele hiërarchie door de sluier heengaan en contact maken met geselecteerde, ontwaakte leden van het menselijk ras. Jullie moeten bereidheid en een verlangen uitdrukken om in wisselwerking te treden met deze wonderlijke, geavanceerde Wezens, want zij zullen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Wanneer jullie je aandacht richten op een bepaalde meester, een engel of een Wezen van het Licht, zijn zij onmiddellijk op de hoogte van jou, jullie en zullen zij reageren. Des te meer intens, oprecht en constant jullie verlangen is, des te meer van hun uitstraling zullen zij aan jullie schenken.
Jullie beschermengelen, spirituele gidsen en leraren zullen er alles aan doen om jullie te helpen de hogere frequenties van wijsheid te ontvangen die cruciaal zijn voor deze chaotische tijden van transformatie. Deze welwillende Wezens proberen jullie aandacht te krijgen door het Licht in jullie Zonne-energiecentrum en uiteindelijk in jullie Heilige Hart te intensiveren. Jullie hebben eeuwenlang gewacht op een uitnodiging om bewust te communiceren met de geascendeerde meesters en de Engelenrijken, en zij hebben ook geduldig op deze tijd gewacht. Het communiceren met de Wezens van Licht is een grote evolutionaire stap voor jullie, als menselijke Wezens, want het vergemakkelijkt snel een nieuw, bewust bewustzijn en een krachtige transformatie binnen jullie.

Hoogstwaarschijnlijk zullen jullie eerst contact maken met, en leren om in wisselwerking te staan en te communiceren met jullie persoonlijke gidsen, of soms, zal jullie meester-leraar snel een relatie met jullie opbouwen – vooral, als jullie een overeenkomst hebben gesloten om met dat specifieke Wezen te werken voordat jullie de incarnatie deden in dit leven. Wanneer de tijd daar is, zal jullie meester-leraar een etherisch Geheugen-Zaad Atoom, via jullie Hogere Zelf, naar jullie Heilige Geest zenden. Dit Geheugen Zaad Atoom zal een ander Geheugen Zaad Atoom ontsteken dat daar was geplaatst voordat jullie incarneerden. Wanneer jullie bereid zijn, zal het een telepathische verbinding tot stand brengen tussen jullie twee, waardoor jullie via jullie meester-leraar toegang verkrijgen tot de geschikte hogere frequenties van de leringen van wijsheid.

Dit is één van de vele wonderen die wachten op degenen onder jullie die ijverig door de Pad van het Licht trekken en die de meeste van de onevenwichtige denkvormen in jullie vier stoffelijke systemen hebben geharmoniseerd: fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch.
Wij zullen hier in de toekomst meer over spreken; maar wij zullen jullie vertellen dat één van de grootste geschenken die wachten op diegenen die nu resoneren met de frequenties van de hogere Vierde Dimensie, toegang is tot de etherische Witte Vuur Geheugen Zaad Atomen binnen de Overziel-Zelf, welke de vele attributen, kwaliteiten, deugden en talenten bevatten voor dit leven.
Velen van jullie zijn bezig het zesde zintuig te ontwikkelen – de intuïtieve geest, waardoor jullie een directe lijn zullen hebben met jullie Overziel-Zelf en bepaalde facetten van jullie meerdere Hogere Zelven. Het is de beginfase van het creëren van een directe lijn naar thuisbasis, jullie Heilige Triade binnen de Vijfde Dimensie. Zoek geen God in de hemel of op een afgelegen, onbereikbare plaats, want de Essentie van de Schepper, een Vonk van Goddelijkheid, verblijft in jullie Heilige Hart. Velen van jullie worden zich bewust van de Goddelijke oorsprong; jullie hebben echter maar een klein idee van jullie enorme potentieel als een drager van Kosmisch Licht.
Het is van vitaal belang dat jullie afgestemd raken op de steeds groter wordende frequenties van Schepperlicht, want het zal het ascensieproces versnellen en jullie helpen de status van een Zelfmeester te bereiken, zodat jullie je belofte kunnen vervullen om een Licht te zijn op het Pad en een Wegwijzer.
Onthoud dat jullie alleen toegang hebben tot vibrationele niveaus waarmee jullie en jullie Ziellied verenigbaar zijn. Daarom is het zo belangrijk om een proces van opruimen/ reinigen te hebben doorlopen om een meer gebalanceerde en harmonieuze staat van zijn te bereiken in jullie mentale en emotionele lichaam.
Lang, lang geleden, kwamen jullie, die later tevoorschijn zouden komen als Sterrenzaad Wegwijzers voor de ascentie van de mensheid en de aarde, overeen om ergens in de verre toekomst een speciale rol op de planeet op jullie te nemen. Deze groep dappere zielen zou incarneren in elke race, kleur, cultuur en geloof, en ze zouden wijd en zijd over de planeet worden verspreid ter voorbereiding op een voorbestemd kosmisch drama: de massale Ascentie van de mensheid en de Aarde, samen met alle materiële manifestaties binnen dit sub-universum.
Degenen onder jullie die naar voren traden, kregen een speciale dispensatie waarbij veel van jullie kleine onevenwichtigheden zouden worden vrijgemaakt zodat jullie aardse last niet al te overweldigend zou zijn. Alles wat er nog overbleef zouden de belangrijkste lessen zijn die jullie moesten oplossen, zodat jullie konden terugkeren naar een gebalanceerd en harmonieus niveau van vibrationele frequenties, daarbij optillend jullie Energetische Handtekening/ Ziellied naar de Midden Vierde Dimensie en hoger.
Een enorme menigte van jullie, de Sterrenzaden, is goed op weg naar jullie Zelfmeesterschap; echter, te veel van deze Wegwijzergroep zijn nog steeds in sluimer of in ontkenning. Ieder van jullie heeft een belangrijke rol te spelen in het versnelde evolutionaire proces dat nu gaande is. De genetische coderingen van deze groep dragen de beste eigenschappen van alle vroegere wortelrassen, samen met speciale geheugencelcoderingen voor het nieuwe Gouden Wortelrace van de toekomst.
Het is waar dat er in de loop van de tijd grote onevenwichtigheden zijn geweest tussen deze groep van Zielen, en velen hebben niet geluisterd naar de wenken, duwtjes van hun Spirit Zelf. Zij zijn hun aardse missie vergeten. Maar diep in jullie kern van het Heilige Hart, was ieder van jullie gecodeerd met een met Licht gecodeerd Geheugen Zaad Atoom dat, wanneer geactiveerd, jullie zou helpen herinneren aan jullie belofte om onze aardse vertegenwoordigers te zijn – dat jullie missie zou zijn om met heel jullie Wezen-Zijn te streven om bekwame medescheppers van schoonheid, vrede, harmonie en overvloed te worden op het aardse vlak.
We willen enkele basisinformatie overzien zodat jullie in staat zullen zijn om wat wij met jullie delen in goed perspectief te plaatsen.
Het is belangrijk dat jullie jezelf niet zien als mensen van slechts één afkomst, want jullie hebben allemaal levens meegemaakt in alle grote wortelrassen. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet plaatsten boven degenen op het pad achter jullie, want jullie zijn ook al vele, vele levens niet-zoekers en volgers. Jullie hebben zowel een zwarte huid als de bruine, witte, rode en gele huid van de andere wortelrassen gehad, en jullie hebben ook in jullie DNA alle onderscheidende eigenschappen, deugden en kwaliteiten van elk van deze wortelrassen.
In dit leven hebben jullie ervoor gekozen om geboren te worden in een bepaald gezin of om een zeer expliciete reden in een specifiek land te wonen.
Op een Universeel niveau, nadat jullie je geïndividualiseerde Godsbewustzijn naar buiten hadden gebracht, en jullie voor eonen van tijd in vreugdevolle co-creatie hadden ervaren, werden jij, jullie en een harmonieuze groep Zielen, die wij “Ziel-familiegroepen” zullen noemen, bijeengeroepen in een grote piramide van licht in de hogere rijken. Deze Piramides van Licht zouden later WERELDDIENAARPYRAMIDEN worden genoemd, en zij zijn verspreid over de vele subniveaus van de Vijfde Dimensie.
Er werd jullie verteld dat er een tijd zou komen in de verre toekomst wanneer een belangrijke fase van het Goddelijke Plan tot een hoogtepunt zou komen. Er zouden veel gespecialiseerde groepen bij elkaar worden gebracht die een belangrijke rol zouden spelen in het “herenigingsproces”. DEZE TIJD IS NU!
Degenen onder jullie die wij liefdevol Oude Zielen noemen, zijn verspreid over de hele wereld. Het is waar dat er op sommige plaatsen en culturen een groter aantal van deze oude zielen zijn; deze voorhoedegroep is echter verspreid over de aarde, van de meest primitieve plattelandsgebieden tot de meest kosmopolitische en hoogst ontwikkelde steden. Deze dappere zielen zijn niet de mensen die de regering leiden of de krantenkoppen halen. Ze leven op boerderijen, want ze houden van de natuur en de dieren waar ze voor zorgen.
Ze hebben alledaagse klussen op elk gebied en proberen stilletjes hun plichten te vervullen. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid en dienen hun land en zijn mensen met grote variëteit op verschillende manieren. Ze wonen in herenhuizen en in krotten, en op elk sociaal niveau, van de laagste tot de hoogste.
Ze zijn lid van georganiseerde religieuze groepen en ze aanbidden op hun eigen unieke manier. Velen zijn afgestemd op de influisteringen van hun Hogere Zelf en zijn meesters van het Zelf geworden.
Vele anderen zijn goed op weg op hun spirituele pad, maar helaas is er een grote hoeveelheid van deze Sterrenzaad Wegwijzers die nog steeds niet bewust zijn van hun Goddelijke aard en de belofte die zij zo lang geleden hebben gedaan.
Degenen van jullie die in deze groep zitten, hebben in het DNA de belangrijkste deugden, vermogens en kwaliteiten van het Atlantische ras, dat van leiders/ pioniers/ strijders gecodeerd.
Er is een diepgeworteld verlangen om jullie mentale vermogens samen met de Goddelijke wil en kracht van onze Vader God te gebruiken om grote medescheppers te zijn op het fysieke gebied van de werkelijkheid.
In aanvulling zijn jullie ingegeven met de hoogste deugden, kwaliteiten en capaciteiten van onze Moeder God, die werden bijgebracht in die Zielen die naar de Aarde kwamen tijdens de Gouden eeuw van Lemurië, de zachte, koesterende, intuïtieve, naar binnen gerichte kwaliteiten, en bovendien, grote artistieke capaciteiten en een verlangen naar vrede, rust en overpeinzing.
Jullie hebben een rijke en wonderbaarlijke spirituele erfenis ervaren, en in het verleden waren jullie gezegend om te midden te zijn van zoveel prachtige Lichtwezens – meesters van wiens leringen jullie hebben overgehouden wonderbaarlijke richtlijnen om een deugdzaam leven te leiden. Het is echter tijd om het verleden met de toekomst te vermengen, en de mensheid ervaart een diepgewortelde behoefte aan begeleiding, inspiratie en steun van elkaar.
Wij gaan een nieuwe manier voorstellen, en het is onze grootste hoop dat sommigen van jullie de banier zullen opnemen. Wij vragen jullie om de toekomstige spirituele kampioenen te worden voor de opkomende nieuwe spiritualiteit onder de Zelfbewuste mensheid.
Wij vragen jullie om samen te komen om te studeren, ondersteunen en inspireren. Wij vragen jullie om jullie kennis, jullie wijsheid, jullie visies en jullie ervaringen met elkaar te delen.
Wij zijn ons bewust van een groot gevoel van eenzaamheid onder de volkeren van de wereld – een gevoel van isolatie. Het is niet voldoende om alleen de leringen te lezen die wij jullie geven of degenen van de meesters, of om een prachtige kathedraal of tempel te bezoeken en een eerbetoon aan God te brengen.
Het is een tijd van hereniging en jullie moeten beginnen samen te komen om jullie liefde, wijsheid en inspiratie te delen; een tijd om samen te studeren en om elkaar te ondersteunen. Wij vragen jullie niet om meer grote tempels te bouwen, want dat is niet waar de goden van de toekomst zullen wonen.
Jullie zijn de medescheppers van de toekomst – Goddelijke Vonken van de Schepper – die gevraagd worden om jullie rechtmatige plaats in te nemen in de grote mars naar en in de toekomst.
Geliefden, het is tijd om alle schuld, schaamte en gevoelens van onwaardigheid los te laten die zovelen van jullie al heel lang geleden als kernproblemen hebben gedragen, meegedragen. Jullie moeten de pijn uit het verleden helen zodat jullie je eigen rol in het wonderlijke plan voor de toekomst kunnen aannemen dat zich nu zo snel op planeet Aarde ontvouwt.
Via onze berichten hebben wij jullie de gereedschappen, wijsheid en inzichten gegeven om alle dingen in jullie leven vrij te maken die niet jullie beste belangen en het grootste goed dienen.
We smeken jullie om te geloven wat wij jullie keer op keer hebben verteld, Jullie zijn alle liefde, schoonheid, vreugde, vrede en overvloed van dit universum waardig, want het is jullie GODDELIJKE GEBOORTERECHT. Jullie moeten leren om lief te hebben en julliezelf te respecteren. Jullie moeten een diep gevoel van eigenwaarde hebben voordat jullie anderen echt kunnen liefhebben en respecteren, en voordat anderen de liefde en het respect zullen teruggeven dat jullie zo rijkelijk verdienen.
We vragen jullie om de kwaliteiten, deugden en attributen van jullie Goddelijke erfgoed die jullie nu tentoonspreiden opnieuw te bezien. Projecteren jullie te veel van de mannelijke Atlantische energie en richten jullie je te veel op het verwerven en creëren?
Vergeet niet dat wij jullie hebben verteld dat jullie op zoek zijn naar een staat van Zijn of een kwaliteit van leven.
Jullie kunnen grote rijkdom verwerven en veel wonderbaarlijke dingen materieel manifesteren, maar wanneer jullie hartcentrum gesloten is of jullie je Lemuriaanse/ Godinnendeugden en kwaliteiten hebben genegeerd en niet ontwikkeld, zullen jullie je incompleet voelen en zullen jullie een diep, ondefinieerbaar gevoel van ontevredenheid ervaren.
Kom samen in groepen van twee, drie, tien, honderd of duizend, het maakt geen verschil. Maar als jullie samenkomen ten voordele van iedereen, beloven wij jullie dat wij er volledig zullen zijn voor de empowerment, om jullie te helpen en om de liefde van onze Vader / Moeder God naar jullie uit te stralen in de grootste hoeveelheid die jullie kunnen bevatten.
Jullie belangrijkste doel in deze tijd is om terug te keren naar het oorspronkelijk ontworpen spectrum van Licht en schaduwen, de vibrationele patronen die jouw, jullie persoonlijke wereld vormen in de Derde/ Vierde Dimensionale werkelijkheid.
Daarbij zal jullie slinger van bewustzijn niet zo radicaal schommelen van positieve naar negatieve frequenties, en jullie mentale en emotionele aard zal opnieuw gestabiliseerd en gecentreerd worden.
Dit is een belangrijke stap in het gecentreerd leren leven in jullie Heilige Hart en Heilige Geest.
Zoals jullie je vibrationele patronen verhogen, zullen de hogere frequenties van Licht geleidelijk de vele membranen van Licht oplossen die jullie hogere bewustzijn beperken. Zodra dit gebeurt, zijn jullie goed op weg om een bewust, door de Ziel geïnspireerd leven van een Zelfmeester te leiden.
Het is een wonderbaarlijke tijd, geliefden. Wij zijn bij/met jullie geweest vanaf het moment dat jullie voor het eerst jullie bewustzijn binnen dit sub-universum naar buiten brachten.
Wij zullen met jullie zijn als wij vooruitgaan naar de mooie nieuwe toekomst, terwijl wij onze krachten bundelen met de machtige Elohim, de grote bouwers van vorm, ter voorbereiding op de vervulling van de glorieuze nieuwe komende eeuw. Ik zend de uitstraling van onze Vader/ Moeder God uit terwijl wij jullie omhullen in een aura van Goddelijke Liefde en Licht. Wij zijn heel blij met jullie.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Over het woord: Empowerment: zie onderstaande link:
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2018.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).

Vertaald voor wakkeremensen door Anja