De Essentie van de Schepping

 BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
De Essentie van de Schepping

30 Mei 2019 / Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster

 
Geliefde meesters, hebben jullie je ooit afgevraagd over de ware betekenis van de zin: “En God zei: ‘Laat er Licht zijn'”?
Het is een complexe verklaring en het is op vele manieren geïnterpreteerd. Hopelijk beginnen jullie te begrijpen hoe diepgaand en allesomvattend het is. In jullie recent voorbije geschiedenis, als kinderen van God, konden jullie het verhaal van de Schepping alleen in zijn meest simplistische vorm begrijpen. Maar zoals jullie ontwaken, jullie bewustzijn verhogen en de kosmische waarheid van de Schepping aanboren, hebben jullie nu het vermogen om toegang te verkrijgen tot alle wijsheid en grootsheid van jullie Goddelijke oorsprongen en geboorterecht.
In het begin van het begin was alles wat bestond de grote leegte – die gevuld was met een onbeperkt, ongemanifesteerd potentieel. De Allerhoogste Schepper berust in een sfeer van onvoorstelbare macht en pracht. De geest van het ALLES DAT IS gaande gemaakt, en vanuit ZIJN/HAAR kern essentie, vertoonde zich een Witte Vuur Zaad Atoom met de wens om meer van ZIJN/HAAR ZELF te creëren en te ervaren.
De woorden: “Laat er Licht zijn” werden niet gesproken, maar vanuit het hart van de Schepper barstte er een straal van straling van gigantische proporties los.
Deze bakenstraal van het bewustzijn van de Schepper straalde uit in de leegte, verlichtte de grote leegte en creëerde daarmee wat het Omniversum van de Eerste Oorzaak moest worden.
Binnen dit Licht-hologram waren alle componenten van de Schepping, alles wat ooit is geweest en alles wat er ooit zal zijn: pure liefde, wijsheid, de Goddelijke Blauwdruk voor alle toekomstige universums, galaxy’s, sterrenstelsels, planeten, evenals het minerale, plantaardige, dierenrijken en JULLIE, geliefden.

En omdat ieder van jullie een kind is van onze Vader/ Moeder God van dit Universum, werden jullie verordend om een medeschepper te zijn, en jullie werden begiftigd met jullie eigen speciale Goddelijke blauwdruk met de deugden en attributen van onze God Ouders.

Een Witte Vuur Zaad Atoom van geïndividualiseerd Godbewustzijn – een kostbare Vonk van de Schepper dat is wat jullie werkelijk zijn.
Oh ja, jullie zijn in een dramatische fragmentsgewijs verlaagde vorm en jullie dragen slechts een minuscule hoeveelheid van het Schepperslicht, maar toch, jullie zijn een Wezen van Liefde/ Licht.
Het Licht is jullie levenslijn naar/bij de Schepper. De Goddelijke Essentie van onze Moeder/ Vader God is waaruit jullie putten om jullie creaties in gemanifesteerde vorm te brengen: beiden, of één van beiden, vreugde, vrede, liefde en overvloed, of jullie zetten de energie om in de lagere frequenties van angst, pijn en beperking.
Herinner, jullie zijn een medeschepper en het is jullie keuze wat jullie manifesteren; het is echter een Universele Wet dat jullie altijd datgene moeten ervaren wat jullie creëren.
De tijd is aangebroken. Jullie bevinden je temidden van een verschuiving van de Eeuwen en een grote opwaartse wending in de spiraal van Kosmische Creatie.
Jullie zijn naar beneden afgereisd door de multi-dimensies naar het verste uiterlijke punt dat is toegestaan voor dit experiment in dualiteit en polariteit. Jullie hebben te lang bestaan in de DIM-ensions (Eng. Dim betekent duister, schemerig, dof, vaag, onduidelijk – ensions daar is geen apart vertaling voor, het is de gekozen afsplitsing) en nu krijgen jullie de gelegenheid om terug te keren naar een hoger bewustzijn binnen het instapniveau van de Vijfde Dimensie, wat de volgende stap is in jullie nooit eindigende reis terug naar de verheven rijken van Licht.
Angst, onwetendheid, gebrek, pijn en lijden zijn allemaal een gevolg van het afgesneden zijn van de verfijnde frequenties van God Licht.
De liefde van onze Vader/ Moeder God is vervat binnenin de Essentie van het Opperste Scheppingslicht – alles is vervat in deze straling – onthoud dat. Alles van de Schepping wordt gemanifesteerd door Lichttrillingen, die geluid, pulsaties van golfvormen en specifieke STRALEN van bewustzijn creëren.
 
Stel julliezelf voor als een stemvork of resonantie receptor afgestemd op bepaalde frequenties en vibraties. Naarmate jullie de frequenties verfijnen, beginnen jullie te vibreren en af te stemmen op hogere en meer verfijnde energietrillingen, die steeds meer het Licht van de Schepper bevatten – de componenten van de Schepping.
En dus vragen wij jullie, wat is jullie lichtquotiënt? Hoeveel van het Licht van de Schepper hebben jullie geïntegreerd en als van jullie zelf geclaimd? Wij zijn niet op zoek naar een nummer, geliefde harten.
Wij kennen het antwoord al. Wij kunnen het zien aan de uitstraling en liefde die jullie vanuit jullie hartcentrum projecteren.
We kunnen het zien aan de hand van de kwaliteiten van de denkvormen die doordringen in jullie auraveld, en via jullie daden, groot en klein. Naarmate jullie meer van het Licht aanboren en integreren, beginnen jullie het hoofd hoog te dragen, met een doel, en hebben jullie een positieve impact op de mensen om jullie heen.
Jullie worden een leider in plaats van een volgeling – te beginnen door meester te worden over jullie eigen bestemming – en door julliezelf te bevrijden van de populaire massabewustzijnsovertuigingen, daarbij jullie eigen waarheid en reis te leven en te volgen in plaats van die van iemand anders.
Zoals wij jullie eerder hebben verteld, bevindt dit Universum zich in een megacyclus van verhoogde Lichtimpulsen, die rechtstreeks uitstralen van de Hartkern van de Opperste Schepper.
De verfijnde octaven van Schepperslicht zijn beschikbaar voor ALLEN op welk niveau dan ook ieder Wezen zijn/haar vaartuig heeft voorbereid om ze te accepteren en te integreren.
Het Licht met hogere frequentie kan niet beginnen te infiltreren in de statische of door elkaar gegooide frequenties die deel uitmaken van het Derde/ Vierde Dimensionale fysieke vaartuig zonder de toestemming van de ontvanger en een opening van het hartcentrum.
Jullie ZielZelf, Overziel-Hogere Zelf en GodZelf wachten gewoon op een signaal van jullie om met het proces te beginnen – om de Lichtlijn van het eeuwige leven te openen.
Licht zit in jullie DNA en elk atoom van jullie lichaam is tot op zekere hoogte met Licht gevuld. Als dit niet zo zou zijn, konden jullie niet bestaan. Het is tijd om de stroom van God Licht van binnenuit en van buitenaf te ontsluiten.
Stel jullie voor dat miljarden kleine Lichtdeeltjes in jullie lichaam ‘aangaan’ en miljarden meer naar beneden stralen vanuit jullie Witte Vuur God Zaad Atoom, jullie GodZelf, in de vorm van sprankelende, diamanten kristallen piramiden van Licht. Zie julliezelf omringd in een gouden aura van Kosmisch Licht en observeer dan hoe jullie cirkel van Liefde/ Licht begint uit te breiden. Weet dat jullie de Schepper navolgen als jullie tegen julliezelf zeggen: “Laat er Licht zijn.”
Kijk nu hoe jullie unieke bakenstraal van Gods Licht vóór jullie voort golft, vereffenend, harmoniserend, verheffend en transformerend via alle elementen van wonderbaarlijk verfijnde creatieve energie.
 
Terwijl jullie leren heen en weer te bewegen tussen jullie Vijfdimensionale Piramide van Licht en de sfeer van Licht die jullie om jullie heen hebben gebouwd, zullen jullie niet beïnvloed worden door de negativiteit van de trillingspatronen met lagere frequentie.
Jullie zullen een heilige plek creëren in jullie hart en geest, en jullie wereld zal beginnen jullie hoogste verlangens te weerspiegelen.
Jullie invloedssfeer zal zich uitbreiden, en jullie zullen diegenen aantrekken die in harmonie zijn met de verfijnde frequenties en idealen die jullie belichamen.
Samen zullen jullie beginnen actieve deelnemers te zijn bij het weven van het ragfijne weefsel van de nieuwe werkelijkheid die geboren wordt. En uiteindelijk, als het jouw, jullie wens is, zullen jullie actief mogen deelnemen aan de formulering van een toekomstige Goddelijke Blauwdruk van Kosmische Creatie binnen dit Sub-Universum.
Als onderdeel van jullie transformationele proces, worden jullie je opnieuw bewust van de energieën en de gebruiken van de kristallen en edelstenen die jullie in de Aarde aantreffen.
Ook zij dragen het Licht van de Schepper en zij zullen jullie helpen om de energieën binnenin veel sneller te zuiveren en in evenwicht te brengen, als jullie je afstemmen op hun individuele energieën en ze programmeren via jullie hogere bewuste intentie.
Zij zijn verlangend om met jullie samen te werken, want als jullie ontwaken en in harmonie komen met de hogere frequenties, doen zij dat ook.
Er zijn geweldige gevoel hebbende kwartskristallen, die resoneren met de hartslag van Moeder Aarde, en andere enorme strategisch geplaatste groepen van kristallen die afgestemd zijn op de pulsaties van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-Universum.
Er zijn ook enorme groepen van Amethist die de transformerende Violette Vlam uitstralen, die strategisch diep in grote grotten van de planeet zijn geplaatst. Deze krachtige bronnen van Schepperslicht worden nu geactiveerd om de transmuterende trillingsfrequenties van de Zevende Straal van het Aquariustijdperk uit te zenden.
Zoals wij jullie eerder hebben verteld, fungeren ze als ontvangers en receptoren – overdragers en draadloze uitzenders van energie en informatie – zowel over de hele wereld als naar het zonnestelsel en de Melkweg.
Er zijn ook Kristallen die documenteren en dit bijhouden, zowel groot als klein, en zij zullen jullie helpen om de Geheugenzaad Atoomlicht pakketten te activeren binnen jullie hersenstructuur – jullie Heilige Geest. Zij kunnen jullie ook helpen het mysterie en de wijsheid van jullie en het oude verleden van de Aarde te ontsluiten.
De minerale, plantaardige en dierlijke koninkrijken zijn ook in een staat van transformatie in een vernieuwd, hoger bewustzijn.
Geliefden, niemand zal achterblijven – ze zijn allemaal in een staat van transformatie en ontwaken.
Het is een tijd van bevrijding. Het verlangen naar vrijheid wordt sterker in het hart van elk levend wezen op aarde. Het is ook een tijd van samenkomen. Op hetzelfde moment dat jullie herenigd worden met jullie Ziel- of Sterrenfamilies, zo zijn ook wij van de hogere rijken onze krachten aan het bundelen. Gedurende vele eeuwen hebben jullie je eigen pad gevolgd om jullie specifieke deel van de Goddelijke missie te vervullen. Maar nu verenigen jullie je om een synergetische overlay van bewustzijn te creëren die beschikbaar zal zijn voor iedereen die bereid is om deel uit te maken van de TEAM-inspanning. Wij gebruiken deze term, omdat jullie je er prettig bij voelen, en het creëert een beeld van de geest van velen die in harmonie samen werken met een bestemming en een gemeenschappelijk doel.
Zoals wij jullie in detail hebben verteld, zijn er grote en prachtige Piramides van Licht in de Vijfde Dimensie, waar deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen onder jullie die jullie huiswerk hebben gedaan, en die jullie fysieke lichaam op de rijken van Licht hebben afgestemd. Binnen deze Piramides waar jullie toegang tot hebben en waaruit jullie kunnen putten, zijn alle componenten van Schepperlicht die jullie nodig hebben om alles te creëren wat jullie wensen, voor het hoogste goed voor alles. Jullie engelengidsen en leraren wachten daar om jullie te vergezellen en medescheppers met jullie te zijn. Openbaar dus jullie visioenen en jullie zuivere intentie zodat jullie de wonderen kunnen verwachten die op jullie wachten.
Wat als wij jullie zouden vertellen dat het heel goed mogelijk is dat jullie aardse spirituele contract is voltooid? Velen van jullie zouden bang worden en jullie zouden kunnen zeggen: “Maar dat is niet wat ons door anderen is verteld.”
Sta ons toe om uit te leggen en jullie te helpen begrijpen wat er gebeurt. Ja, ieder van jullie heeft een contract dat jullie hebben gemaakt voordat jullie het kledingstuk van het fysieke lichamelijke in dit leven hebben aangenomen, en het bedekken van dit is een meeromvattend contract dat jullie maakten toen jullie in jullie bewustzijn kwamen in dit specifieke Sub-Universum.
Wanneer je een bepaald niveau van ver-LICHT-ing bereiken, is het mogelijk om het contract te voltooien dat jullie voor het komen naar de Aarde hebben gemaakt voor deze specifieke uitvoering.
Dat contract was om alle losse eindjes of de belangrijkste onevenwichtige energieën die jullie achterlieten van al jullie eerdere aardse incarnaties bijeen te brengen, in balans te brengen en te harmoniseren (dit waren energieën, waarschijnlijke toekomsten en overeenkomsten die jullie hebben gecreëerd met al jullie vroegere leerervaringen).
Herinner, lang geleden hebben wij uitgelegd dat in de hogere rijken gekend was dat dit het belangrijkste leven zou zijn dat jullie ooit zouden ervaren op planeet Aarde.
Als voorwaarde om tijdens deze opwindende tijden van grote verandering naar de aarde te mogen terugkeren, waren er drie voorwaarden waaraan jullie moesten voldoen.

Ten eerstezijn veel van jullie kleine onevenwichtigheden ontworteld via een speciale bedeling van genade. Wat er op jullie auraveld en geheugenbanken achterbleef, waren de lessen, energieën en creaties die het belangrijkst voor jullie waren om terug in balans en harmonie te brengen. Herinner, wij hebben jullie verteld dat het experiment op Aarde ging over polariteit en dualiteit/ balans en harmonie.
Ten tweede kregen jullie een algemene overlay van wat jullie in dit ene leven zouden moeten meemaken: alle proeven, tests, uitdagingen en kansen die aan jullie zouden worden voorgelegd om deze toegewezen taak te volbrengen.
 
Ten derde, vanwege de overlay van de totale vrije wil die aan het begin van dit experiment op planeet Aarde aan de mensheid werd verleend, werd aan jullie gevraagd of jullie ons op de juiste momenten zouden toestaan om jullie vrije wil opzij te zetten om jullie duwtjes te geven op het pad van gewaarzijn – om jullie te helpen ontwaken naar wie jullie zijn en om jullie aardse missie te onthullen. ELK VAN JULLIE IS ERMEE AKKOORD GEGAAN, anders zouden jullie hier niet zijn.
Dat is de schoonheid en het wonder van wat er op dit moment op aarde gebeurt. Veel meer Sterrenzaden dan wij hadden gehoopt, hebben de uitdaging aangenomen en via tests en proeven hebben ze gebruik gemaakt van de mogelijkheden om wakker te worden in het bewustzijn zoals ze aan hen werden gepresenteerd.
We zijn verheugd om te zeggen dat een overgrote meerderheid van jullie dapper gezegevierd heeft. Jullie aantallen groeien met grote sprongen, terwijl jullie je innerlijke krachtvelden van Licht balanceren en harmoniseren en vervolgens jullie Liefde/ Licht van de Schepper projecteren in de wereld. Jullie komen steeds vaker bij elkaar in grotere aantallen en jullie verenigen je met ons als Strijders van Licht en als voorvechters van vrede. Wanneer jullie een bepaald niveau van harmonie binnenin hebben bereikt, en jullie hebben het grootboek van het leven in evenwicht gebracht door liefdevolle interactie, daden en door de wijsheid van eerdere ervaringen te verkrijgen, dan krijgen jullie de gelegenheid om toegang te krijgen tot jullie nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het Aquariustijdperk.
Geliefden, wij willen jullie laten weten dat jullie elk belangrijk Facet van de Schepping hebben meegemaakt – persoonlijk of via een van de vele Zielfragmenten van jullie GodZelf. Jullie zijn veel ouder en jullie zijn gecodeerd met meer wijsheid dan jullie je ooit zouden kunnen voorstellen. Dragen jullie niet alle deugden en componenten van God binnenin jullie? En dus, als onderdeel van het dapper accepteren van deze opdracht op planeet Aarde, waren jullie ervan verzekerd dat jullie bij de succesvolle voltooiing ervan toestemming zouden hebben om jullie volgende opdracht te kiezen – jullie zouden je bij de geascendeerde meesters kunnen voegen zoals zij de mensheid dienen en vooruitgaan op de spiraal van evolutie. Of jullie hebben het potentieel te ervaren en om jullie te verheugen in/met de vele wonderen en diverse creaties binnen deze Sub-Universele ervaring welke jullie wensen te ervaren.
Het pad van terugkeer dat jullie eerder of tijdens deze incarnatie kozen, wordt aangepast. Dit is wat jullie universele contract bepaalt:
Een kandidaat om partner te zijn met onze Vader/ Moeder God bij de Schepping, het zaaien en overzien van het woonhuis van de werelden. Ja, dit zal verder weg in jullie toekomst gebeuren, maar jullie kunnen beginnen met het tevoorschijn brengen van de componenten, geschenken en wijsheid die jullie zullen helpen om jullie nieuwe contract te vervullen en te realiseren. Het is verzekerd, want het is jouw, jullie bestemming. Weet dat wij niet jullie meerderen zijn, wij zijn jullie vrienden en partners. Laten wij ons verenigen terwijl wij moedig onze grootse nieuwe toekomst ingaan. Jullie zijn mateloos geliefd en gekoesterd.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
       Over ‘overlay’, dit is onvertaald gebruikt:
 ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2018.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

 

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).

 

NIEUW over de Zevende Straal en de Violette Vlam:

 

THE SEVENTH RAY * VIOLET FLAME OF TRANSFORMATION
LARGE, ACTIVATED / PROGRAMMED AMETHYST SENTIENT PILLAR CRYSTALS
$40.00 plus S & H (Small plastic stand included)

 

(De zevende straal* Violette Vlam van Transmutatie.
Grote, geactiveerde/geprogrammeerde gevoel hebbende kristallen als een zuil, kleine plastic standaard inbegrepen)

 

Het Violette Vuur van transmutatie, met de kwaliteiten, deugden en attributen van de Zevende Straal van onze Vader/ Moeder, worden voortgebracht door de energieën van de geliefde Aartsengel Zadkiël, Lady Amethist en St. Germain, zijn als appels van een boom over de Aarde en de mensheid verspreid om ons te helpen in deze tijden van monumentale verandering. De vibrationele patronen van evolutie en transformatie zullen in kracht blijven groeien, en ze zullen een belangrijke factor zijn in het steeds sneller wordende ontwaken dat nu plaatsvindt. De ZEVENDE STRAAL is de enige STRAAL die naar beneden wordt uitgestraald vanuit de hogere sferen, en ook naar boven straalt vanuit de krachtige Violette Vlam Clusters diep in de grote spelonken van de Aarde.

 

AARTSENGEL MICHAEL STELT VOOR DAT JULLIE JE KRISTALLEN PILAAR VAN AMETHIST RECHTOP PLAATSEN, ZODAT DEZE GEZEGENDE ENERGIE KAN OPLAAIEN RONDOM JULLIE, UITSTRALEND IN STEEDS MEER UITGEBREIDENDE CIRKELS, ALS JULLIE JE MET ANDEREN VERENIGEN EN HELPEN OM HET BEWUSTZIJN VAN DE MENSHEID TERUG TE BRENGEN IN DE FREQUENTIES VAN LIEFDE/ LICHT. JULLIE KUNNEN OOK WIT ZAND GEBRUIKEN, UIT EEN “HOBBY WINKEL”, IN EEN DECORATIEVE (GLAZEN) KOM OM JULLIE KRISTALLEN PILAAR VAN AMETHIST RECHTOP TE HOUDEN.
Jullie kristal van Amethist zal jullie vermogen versterken om het magische elixer van de Violette Vlam op te roepen en te gebruiken. Het zal jullie helpen om negatieve gedachtepatronen, coderingen en imperfecties uit het verleden los te laten en ze te vervangen door zaadjes van meesterschap. De Violette Vlam is het geschenk voor het komende Tijdperk en zal de overheersende Straal/ vibratie op Aarde zijn voor de komende 2000 jaar.
 
 Noot:
deze afbeelding is geen foto van de website van Ronna Herman
Vertaald voor wakkeremensen door Anja