De ontwikkeling van ongehechtheid

DE ONTWIKKELING VAN ONGEHECHTHEID
30 November, 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-12-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster
Geliefde Meesters, ieder geavanceerd niveau van de evolutie en Ascentie bevat hogere waarheden, samen met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden om Zelfmeesterschap te bereiken.
Zelfdiscipline, verhoogd bewustzijn en vast voornemen zijn nodig.
Echter des te meer jullie het egowensenlichaam onder controle brengen en jullie Hogere Zelf toestaan om jullie te begeleiden, des te makkelijker zal het proces worden.
Zoals jullie het bewustzijn uitbreiden en beginnen het leven te bekijken vanaf een hoger uitkijkpunt, zullen jullie perspectieven veranderen. Dan richten jullie je niet langer op negatieve aspecten of op wat er verkeerd is in jullie levens aangezien jullie je richten op een positieve kijk en jullie je richten op het goede in anderen.
Jullie leren om de schoonheid van de natuur te waarderen en wat er goed is aan de wereld. Geleidelijk aan, ontwikkelen jullie ook een gevoel van verwondering en dankzegging voor de vele wonderen die zich voor jullie manifesteren en voor degenen om jullie heen.
Één van de meest moeilijke dingen om te bereiken is om oude achterhaalde, vooraf gevormde gedachtenpatronen en gewoonten te laten gaan. Ingebakken gewoonten, traditionele regels en normen, evenals sociale, raciale en religieuze invloeden uit het verleden zijn slechts enkele van de ketenen die jullie moeten loslaten zoals jullie streven om een “ver-LICHT-e vrije Geest” te worden binnen een onlangs zich voordoende werkelijkheid.

De mensheid in zijn geheel, maar ook individueel, zit nog steeds gevangen in halve waarheden en concepten die afstammen van vele duizenden jaren geleden. Ieder van jullie is een samenstelling van al jullie ervaringen, niet alleen van vorige levens, maar ervaringen die jullie hebt gehad vanaf het moment dat jullie voor het eerst belichaamden tot een geïndividualiseerd, bewust Facet van de Schepper.

Veel van deze beperkende denkpatronen horen niet thuis in jullie nieuwe wereld van verruimd bewustzijn. Het is van vitaal belang dat jullie deze negatieve invloeden loslaten, als jullie door willen gaan met jullie voorwaartse impuls op de spiraal van Ascentie naar de hogere rijken van Licht en Zelfmeesterschap.
Het is tijd om inventaris op te maken, lieve harten. Bekijk wat jullie hebben losgelaten in de afgelopen paar jaar van jullie tijd.
Welke achterhaalde ideeën, gewoonten en verantwoordelijkheden hebben jullie vrijgelaten, losgelaten en wat heeft dit vervangen?
Wat moeten jullie nog loslaten of naar een hogere vorm transmuteren? Wat beperkt jullie spirituele groei en dient niet langer jullie hoogste goed?
** Hebben jullie geleerd dat jullie niet lange slachtoffer zijn van het lot en dat jullie de controle hebben over jullie eigen lot?  Wat doen jullie met jullie nieuw gevonden kracht?
Er is niets of niemand die iets ‘daarbuiten’ aan jullie of voor jullie aan het doen is tenzij jullie het toestaan. Jullie zijn begiftigd met alle hulpmiddelen van de Schepping en jullie hebben recht op alle schoonheid, milddadigheid en weelde van dit Universum – het is jullie Goddelijk geboorterecht.
Wij kunnen jullie helpen,begeleiden en inspireren; jullie zijn echter de samensteller en bouwer van jullie wereld en de werkelijkheid waarin jullie bestaan. Elke dag zijn jullie denkvormen, gevoelens en intenties aan het projecteren, die jullie werkelijkheid van morgen zullen beïnvloeden en construeren.
Als jullie niet leuk vinden wat jullie hebben gemaakt en wat jullie  momenteel ervaren, verandert jullie houding en de denkpatronen naar een hogere frequentie en kijken vervolgens hoe jullie wereld ten goede verandert. Onthoud dat wanneer jullie vaardigheden verwerven om gedachten te focussen en jullie met beraad, stap-voor-stap actie uitvoeren, jullie vermogen om te creëren exponentieel zal versnellen – zowel positief als negatief.
** Worden jullie steeds comfortabeler als medeschepper van jullie levenservaringen? Zijn jullie nu bereid om erkenning te verkrijgen en verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de positieve als de negatieve ervaringen in jullie leven?
Jullie kunnen toezicht houden op en bepalen welk soort gedachtevormen jullie uitstralen in de wereld door de mensen die jullie in het bewustzijn trekken. Ervaren jullie veel negatieve feedback of interactie met de mensen om jullie heen? Staan jullie nog steeds toe dat mensen van jullie profiteren om jullie waardig te voelen?
Wanneer jullie dingen voor anderen doen, hoe vaak voelen jullie je daarna harmonieus en liefhebbend? Hoe vaak voelen jullie je wrokkig of uitgebuit? Het is beter om iets niet voor een ander te doen, dan om de verkeerde reden.
** Onthoud dat het ook de trillingspatronen zijn die jullie projecteren die de ‘juistheid’ van actie bepalen, niet alleen de actie zelf.
In het proces van terugkeren naar balans en harmonie, moet er een balans zijn in ALLE dingen. Er is een energie-uitwisseling in elke gedachte die jullie hebben, en in alles wat jullie doen.
Als jullie voortdurend aan een ander geven zonder een soort van positieve energie-uitwisseling te ontvangen, ontstaat er een onbalans, die zich al snel manifesteert als wrok of schuldgevoelens, en vaak als een gevoel van superioriteit of inferioriteit. Het wordt onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen naar een andere persoon onder dergelijke omstandigheden.
** Zijn jullie door het proces gegaan om alles en iedereen in jullie wereld vrij te geven voor zijn of haar hoogste goed? Dit is een van de grootste uitdagingen die jullie moeten ervaren tijdens jullie reis naar Zelfmeesterschap.
Dit betekent niet dat jullie alles of iemand zullen moeten opgeven, maar jullie kunnen worden getest om te zien of jullie echt menen wat jullie zeggen. Vasthouden aan mensen of dingen, en weerstand bieden tegen verandering zijn de belangrijkste oorzaken van menselijk pijn en lijden.
In werkelijkheid bezitten jullie helemaal niets, en jullie kunnen zeker niet iemand bezitten. Alles waar jullie van verzekerd zijn, is een moment in de tijd, of het huidige nu moment. Alles en iedereen in jullie leven kan in een flits uit het zicht verdwijnen – inclusief jij – jullie.
Wij willen jullie niet bang maken; echter, wat we proberen bij te brengen in jullie bewustzijn is dat alles in jullie werkelijkheid van vandaag vergankelijk is. Waar houden jullie je nog steeds aan vast dat nog steeds pijn of ongemak met zich meebrengt?
Welke lessen zijn er nog te leren van het ongemak die deze dingen jullie inboezemen? Is het niet tijd om het lijden los te laten en gemak en gratie te claimen?
** Bezitten jullie je bezittingen of bezitten ze jullie?
Zijn jullie zo diep in schuld of zijn jullie zo verplicht aan anderen dat jullie geen tijd hebben om van het leven te genieten? Besteden jullie al de tijd aan het zorgen, schoonmaken, repareren of streven om te betalen voor uw bezittingen? Vergeet niet dat wij geprobeerd hebben om indruk op jullie te maken, dingen maken jullie niet gelukkig.
Meestal brengen ze slechts een moment van voldoening en dan zijn jullie op zoek naar iets of iemand anders om te voldoen aan de drang van jullie egowensenlichaam. Geluk, vreugde en voldoening komen van binnenuit. Waar jullie naar verlangen, is een kwaliteit van leven, of een staat van Zijn.
Hoe lang is het geleden dat jullie een wandeling in de natuur maakten, omdat jullie de tijd ervoor namen en om naar de sterren of de prachtige wolkenformaties in de lucht te kijken? Kunnen jullie je de laatste keer herinneren dat jullie op blote voeten in het gras liepen en afstemden op de hartslag van Moeder Aarde?
Hoe lang is het geleden dat jullie stil zaten en naar de vogels luisterden – of naar de mensen om jullie heen keken terwijl jullie probeerden te voelen wat zij voelden, of de frequentiepatronen die zij uitstraalden?
In jullie snelle bestaan, is het geen tijd om langzamer aan te doen en de perfectie van het moment te ervaren? Daarbij maken jullie meer perfecte momenten, in plaats van een meer hectische levensstijl, die de norm is geworden voor zoveel mensen in de wereld van vandaag.
** Moeten jullie constant vermaakt worden of van buiten af gestimuleerd worden om te voorkomen dat jullie je vervelen in de  levenssituatie?
** Wat kunnen jullie laten gaan om het leven te vereenvoudigen en jullie dagelijkse ervaringen plezieriger en meer om van te genieten te maken?
** Hoe vaak brengen jullie tijd door in eenzaamheid, genietend  van jullie eigen gedachten en het gefluister van jullie Zielzelf?
** Moeten jullie altijd muziek, de televisie of een externe afleiding hebben om jullie af te houden op het afstemmen op jullie eigen innerlijke gedachten?
** Genieten jullie ervan om alleen te zijn?
Jullie moeten leren de stilte van het Zelf binnen te gaan om contact te maken met Spirit – jullie Hogere Zelf en jullie God-Zelf wachten op jullie om op de magische Lichtstroom van Goddelijk bewustzijn in te tappen. Wij voelen de verlangens aan van zoveel miljoenen dierbare Zielen die willen communiceren met hun Hogere Zelf en met ons.
Het is zo eenvoudig, lieve harten.
Het enige dat jullie hoeven te doen is jullie intentie te uiten, en dan te oefenen om in de stilte en stilheid in julliezelf te gaan, zodat wij de paden kunnen opruimen en de verbinding die er al is versterken – een verbinding die is verschraald door verkeerd gebruik of niet-gebruik.
** Welke negatieve gewoonten hebben jullie losgelaten?
Met welke positieve gewoonten hebben jullie dit vervangen en welke resultaten hebben jullie opgemerkt?
Jullie zullen merken dat het gemakkelijker en meer gemakkelijker wordt om negatieve gewoonten en gedachtevormen los te laten terwijl jullie de resultaten van jullie positieve acties beginnen te zien.
Jullie beginnen automatisch jullie alledaagse bewuste handelingen te verfijnen terwijl jullie een waarnemer van jullie gedachten en intentie worden. Het is belangrijk dat jullie je bewust worden van de frequentiepatronen die jullie projecteren, evenals de woorden die jullie gebruiken. Gebruik altijd positieve woorden van bekrachtiging, getemperd door liefde, en houdt constant toezicht op jullie negatieve gebabbel van jullie gedachten.
** Is het gemakkelijker geworden om onvoorwaardelijke liefde in praktijk te brengen in plaats van te houden van met condities ?
Jullie moeten julliezelf eerst vergeven en onvoorwaardelijke liefde voor het Zelf uitoefenen voordat jullie onvoorwaardelijke liefde voor anderen kunnen toepassen. Jullie kunnen niet projecteren of geven wat jullie niet hebben.
Dit betekent niet dat jullie niet moeten proberen om julliezelf te verbeteren of een hoger niveau van Zelfmeesterschap te bereiken.
Het betekent dat jullie jezelf accepteren en liefhebben zoals jullie zijn op het moment, terwijl jullie ernaar streven om meer van jullie Goddelijkheid en de Lichtheid van Geest te integreren.
** Onthoud, genees het verleden, schrijf een script voor de toekomst, leef in het moment.
Angst voor de toekomst is een gevolg van het niet vertrouwen op julliezelf en de beslissingen die jullie hebben genomen of zullen nemen. Dit is het resultaat van diep ingewortelde herinneringen aan mislukkingen of pijnlijke ervaringen uit het verleden (in deze of vele andere levens).
Schuld en schaamte zijn ook ego-aangedreven emoties van het niet bereiken van beoogde doelen of perfectie in het verleden. Angst, schuld en schaamte zijn vaak gericht op andere mensen in jullie leven die jullie de trillingspatronen weerspiegelen die jullie nodig hebben om in balans te komen om die voorbijgaande negatieve patronen en ervaringen los te laten.
Wanneer jullie leren gebalanceerde, liefdevolle energie uit te stralen, wordt deze naar jullie gereflecteerd door de mensen met wie jullie omgaan, en ook door jullie dagelijkse ervaringen.
** Bepaal welke gehechtheden jullie hebben die niet langer jullie hoogste goed dienen en die jullie tegenhouden. Doe een gezamenlijke inspanning om die gehechtheden vrij te maken, los te laten en zie de ledigheden vervuld worden met transformerende kristallijne Lichtsubstantie.
** Vergeet niet om de kracht van de Violette Vlam van transformatie te gebruiken. Gebruik dit magische elixer vaak om te helpen bij het transmuteren van negatieve, ongebalanceerde trillingspatronen.
** Streef ernaar alle koorden van gehechtheid die jullie nog hebben te doorbreken met de mensen in jullie leven. Met innerlijke visie, zie deze koorden van gehechtheid terugkeren naar de andere persoon gewikkeld in liefdevolle energie. Streef ernaar om constant bewust te worden wanneer iemand op jullie Zonnekrachtcentrum probeert in te tappen. Met liefdevolle intentie, stuur de energie terug naar de afzender.
** Streef naar het leven en de omstandigheden om jullie heen met onthechting te kijken. Wees een waarnemer en behoedt  je voor een oordeel ervoor. Zoek en leef naar jullie eigen waarheid zoals die aan jou/jullie is onthuld.
Geliefden, jullie zijn in een intense fase van overgang waarin jullie laten gaan al het negatieve van het verleden vanuit het meest diepe kern niveau van jullie Zijn. Oude energieën, symptomen, gedachtenvormen en mogelijk pijn, roeren zich om tot in en naar jullie bewustzijn en in jullie lichamelijke vorm om getransmuteerd te worden. Jullie bouwen aan een sterke waarschijnlijke toekomst  via jullie intenties en acties, en jullie worden uitgedaagd om te zien of jullie er klaar zijn om jullie dromen en verlangens tot vervulling te brengen. Neem wat tijd om te bepalen wat voor een waarschijnlijke toekomst jullie aan het bouwen zijn. Als jullie je ontwerp niet leuk vinden, WIJZIG HET, want als jullie het niet doet – zo zeker als er een morgen is – zal wat jullie je hebben voorgesteld jullie realiteit worden.
We zijn bij jullie geweest sinds jullie in deze Universele ervaring tot bewustzijn werden geboren, en wij zullen de hele eeuwigheid bij jullie zijn. Vanuit het Heilig Hartcentrum van onze Vader / Moeder God zijn er voortdurend neerstromende zegeningen zonder einde over jullie.
Er wordt ongelooflijk veel van jullie gehouden.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
  

 

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
Nieuw beschikbaar een selectie van meditaties op mp3 formaat.
These “treasures for the mind and heart” meditations are only $9.77 each, so you may enjoy and benefit from any or all of them.
Vertaald voor  wakkeremensen door Anja