AARTSENGEL MICHAEL: ZESDIMENSIONALE LICHTSTAD & KOSMISCHE RAAD GEASCENDEERDE MEESTERS

AARTSENGEL MICHAEL:

Voor December 2023

<<ZESDIMENSIONALE LICHTSTAD>>
<<KOSMISCHE RAAD GEASCENDEERDE MEESTERS>>

Ronna Herman – Geheiligde schrijfster <<Overgangsrite>>

DEEL EEN – LADY FAITH

RONNA:

Er is veel gebeurd en mijn ‘Werkelijkheidsbeeld’ is drastisch veranderd sinds het incident met Lady Faith begin juli 2022:

Ik stond om 6.00 uur op na een behoorlijk onrustige, ongemakkelijke nacht.

Zoals gewoonlijk ging ik naar mijn kleedkamer en ging op mijn kruk voor het meubel en de wastafel in de badkamer zitten om met mijn verzorging te beginnen. Ik voelde een diep gevoel van verdriet en wanhoop (wat lang niet meer is voorgekomen) Het is jaren geleden dat ik dit heb gedaan:

Pratend met Aartsengel Michael, zei ik, “Het is lang geleden dat ik mij zo heb gevoeld, ik heb enig inzicht nodig. Weet je, ik wil werkelijk blijven en voltooien wat dan ook jouw wens is dat ik doe. Maar, niet zo. Niet met al deze voortdurende onrust in mijn lichaam en geest. Ik heb het gevoel dat ik de controle over mezelf verlies.”

Wat er daarna gebeurde was echt vreemd.

Plotseling leek het alsof mijn ruggengraat zich naar boven uitstrekte en mijn armen automatisch opzij gingen, op schouderhoogte (een kruis vormden).

Na een korte tijd gingen de armen recht boven mijn hoofd, symbolisch voor mijn Zuil van Licht. Ik begon toen overal te trillen, inclusief mijn hoofd dat heel snel heen en weer bewoog. Ik weet niet hoelang het duurde; het was echter echt een van de meest hevige episodes van downloaden die ik ooit heb meegemaakt. Net als in het verleden kreeg ik te horen ‘ontspan en blijf bij’.

Na een korte tijd voelde ik een stroom energie langs mijn ruggengraat snel bewegen. Het was krachtig en geweldig, maar niet ongemakkelijk.

Het was zoals de energie van AE Michael voelt als vóór een seminar en deze volledig van kracht is (alleen sterker); niet ongemakkelijk, gewoon heel sterk en krachtig. Ik heb altijd het gevoel dat ik me moet uitstrekken om er tegemoet aan te komen.

Telepathisch kwam toen Lady Faith; luid en duidelijk tegen mij zeggend,

“Zoals ik je vaak heb verteld, ben ik altijd bij je geweest, achter je linkerschouder. Je hebt nu echter de rechter- en linkerhersenhelft van je hersenen volledig samengevoegd, zodat mijn geliefde overeenkomstigheid en ik, ons kunnen herenigen. Daarom zul je ons niet langer als afgescheiden, apart zien of voelen. Nog een keer zijn we opgegaan in één verenigd bewustzijn.

Alleen jij zag ons als afgescheiden, of voelde dat we verdeeld waren.

In dit leven moest ik een stap terug doen in een ‘ondersteunende positie’, want ik ben al zoveel levens bij je als ‘Primaire Leidende Energiekracht’.

Een belangrijk onderdeel van je spirituele missie voor dit leven was dat je je persoonlijke kracht en de Goddelijke Wil van de Vader accepteert.

Je hebt dit op bewonderenswaardige wijze bereikt, dus nu mag ik, nogmaals, je trooster zijn.

Sinds die tijd, voel ik mij ietwat anders. Ik heb het gevoel dat mijn evenwicht iets beter is, ook al lijken mijn hoofd en lichamelijke auraveld enorm uitgebreid. Ik weet niet hoe het zich gaat manifesteren, op welke manier of hoe snel. Sinds een aantal jaren, sinds ik herenigd ben met mijn Heilige Triade, en ik me vollediger binnen het Krachtveld van AE Michael en Lady Faith bevind, lijkt het erop dat ze niet langer gescheiden zijn van mij.

We zijn verenigd, dus het is heel anders.

Het is meer een “Eenheidsbewustzijn” en onze communicatie is meer een telepathisch weten. Ik hoef alleen maar ‘mijn bewustzijn te verleggen om erop af te stemmen’.

Er is mij verteld dat er nu veel Sterrenzaad Zielgroepen zijn die bezig zijn met het samenvoegen in hun nieuwe vijfdimensionale hologram.

Maar eerst moeten we een NUL-ZONE van aanpassing doorkruisen.

Het is nodig dat we leren begrijpen dat er altijd kleine kwesties zullen zijn die geharmoniseerd moeten worden.

Wij zijn mensen en we moeten nog steeds met anderen in wisselwerking zijn om de kleine vervormingen op te ruimen en de losse eindjes aan elkaar te knopen voordat we verder kunnen gaan naar meer verfijnde Frequenties van Licht.

Lady Faith spreekt over het tempo van acceleratie en dat de Sterrenzaden bezig zijn met ontvangen van hun Waterman Blauwdruk zo goed als ze kunnen hanteren. Het is alsof we ons in een totaal andere energetische omgeving bevinden waar onze lichaamsvormen niet aan gewend zijn.

Het zal tijd kosten om de hogere frequentie-energie te integreren en te assimileren, zodat we deze efficiënt kunnen gebruiken voor ons maximale voordeel en het voordeel van de HELE mensheid.

We leren hoe we “de energie kunnen terugbrengen” naar onze lineaire, bewuste geest, zodat we nog steeds de kleine dagelijkse lineaire taken in de linkerhersenhelft kunnen uitvoeren. We moeten opnieuw oefenen met het gebruik van onze lagere, vierdimensionale bewuste geest.

Het is veel moeilijker om veel triviale dingen te onthouden, en ons ‘kortetermijngeheugen’ is erg grillig.

Na een seminar met sessie channeling via AE Michael zei ik altijd,

“Ik heb tijd nodig voor mijn geest in relatie met de fles.”

Tegenwoordig is het heen en weer schakelen tussen dimensies een veel voorkomend verschijnsel. We lopen werkelijk tussen de werelden – toegang verkrijgend tot meerdimensionale frequentiepatronen.

Lange tijd hebben we ons gefocust op toegang tot onze “Heilige Geest en ons Hogere Zelf”, en op het integreren van de rechter- en linkerhersenhelft van onze hersenen. Nu moeten we eraan wennen om geleidelijk de “hogere frequentie 5D-energiepatronen in onze verenigde bewuste geest” te integreren, terwijl we gegrond blijven in onze vierdimensionale, materiële omgeving als niveauvlak.

HOE VERHOUDT DE BOVENSTAANDE INFORMATIE ZICH TOT DE ONCOMFORTABELE GEVOELENS DIE WIJ ERVAREN?

Het gaat om het tempo van muteren en ontvouwen.

In heel 2022 en de eerste vier maanden van 2023 heeft er opbouwen plaatsgevonden, zoiets als aan/uit. Echter, nu is het meer constant.

Voor mij persoonlijk is het niet zo dat ik me moe of zwak voel; Het lijkt er echter op dat ik mij vaker uit balans voel.

Het zijn de hersen- en lichamelijke stoornissen en het gecompliceerde transformatieproces waar we nu middenin zitten, dat de ongewone sensaties en het ongemak veroorzaakt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat er voorlopers zijn of we doen basis werk voor de brave zielen voor de toekomst verderop, die dan ook naar de hogere dimensies gaan via het fysieke lichaam.

Daar zijn we op dit moment zeker niet klaar voor; Wij openen echter de weg voor de toekomstige mensheid.

AE Michael heeft menig keer tegen mij gezegd: “In dit leven, zullen jullie energie integreren waar het fysieke voertuig niet volledig is op voorbereid.

Het tempo van de processen is ook moeilijker voor degenen die zich in een ouder fysiek lichaam bevinden.” Het is dus zeer waarschijnlijk dat we vreemde symptomen en krachtige, periodieke energiestoten zullen blijven ervaren.

Het is belangrijk dat we naar onze lichaamsintelligentie luisteren en ernaar streven om voordeel te halen uit alle nieuwe concepten waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn – zelfs als ze niet passen bij de overtuigingen en normen van de moderne samenleving.

<<GEHEUGENZAAD ACTIVATOREN>>

Mijn Goddelijke Blauwdruk als Geheiligde Schrijfster en boodschapper voor Aartsengel Michaël/ Lady Faith bestaat uit het naar voren brengen van specifieke porties van de nieuwe, wijsheidsleringen van hogere frequenties, om de mensheid te assisteren, door de fases van de processen van de derde- en vierde dimensionale omgeving. Dit is benodigd, als we toegang willen krijgen tot onze nieuwe vijfdimensionale wereld van morgen.

Ten eerste moeten we door een ‘voorbereidende fase’ of een ‘nulzone’ gaan – die zich binnen twee afzonderlijke ‘Membranen van Licht’ bevindt.

Het dient als een barrière voor het instapniveau van ons vijfdimensionale hologram. Er zijn een groot aantal mensen op Aarde die Geheugenzaad Activatoren zijn – op veel verschillende niveaus.

Dit is zodat de verschillende Geheugenzaadatomen, de verschillende kristallijne structuren en de verschillende heilige plaatsen of leylijnen binnen de Aarde op het juiste moment kunnen worden geactiveerd.

Dit proces is zo ontworpen dat op het juiste moment de noodzakelijke energie kan worden geleverd om deze heilige energiecentra te activeren.

Het is een essentieel belangrijk onderdeel van de Goddelijke Blauwdruk; een cocreative onderneming die is ontworpen om plaats te vinden tussen de mensheid en de Aarde.

Alle activators, die de noodzakelijke veranderingen voor de Aarde en de mensheid zullen initiëren, maken deel uit van een gezamenlijke inspanning tussen GAIA, de mensheid en de Grote Heren van Licht.

Onder leiding van onze Moeder/Vader God – om te helpen bij en het faciliteren van de grote “MIGRATIE NAAR DE NEW AGE-RIJKEN VAN MORGEN.”

DEEL TWEE

<<DOWNLOAD VIJFDIMENSIONALE GEHEUGENZAADATOMEN>>

Na een ‘flinke download van ‘Geheugenzaadatomen’ met een hogere frequentie en de ‘verbazingwekkende telepathische boodschap van Lady Faith’ begin juli van dit jaar, communiceerde de Kosmische Raad van de Zesdimensionale Lichtstad met mij. Zij identificeerden zich als:

De geascendeerde Meesters van de Kosmische Raad van Twaalf. AMCCOL

Er is mij verteld dat ik nu een “discipel-ingewijde” ben van de AMCCOL als boodschapper van de geavanceerde leringen van de toekomst, die hard nodig zijn voor de mensheid nu de massa zich begint voor te bereiden om naar de nulzones van de vierde dimensies te gaan, en mede als preparatie voor de ascensie naar instapniveau van de vijfde dimensie.

Ik voel mij enigszins ongemakkelijk bij het doorgeven van deze informatie aan het publiek. Er is mij echter verteld dat het passend is dat ik deze belangrijke informatie op dit moment deel, want er zijn enorme aantallen dappere en trouwe Sterrenzaad Zielen die zich ook in de “LAATSTE FASEN VAN HET VIERDE DIMENSIONALE ASCENSIEPROCES” bevinden; zij zijn nu gereed om toe te treden tot de diverse Raden van Licht.

Aartsengel Michaël vertelde me ook dat ik nu klaar ben om “Rechtstreekse begeleiding te ontvangen van de hogere Kosmische Raden van Licht VIA het nieuwe ZESDE-DIMENSIONALE CENTRALE COMMUNICATIECENTRUM.”

Ik ben nederig en zo gezegend dat ik deze grootse kans krijg en opgenomen wordt in de uitverkorenen om deze uiterst belangrijke zaken door te geven.

WIJSHEIDSLERINGEN VOOR HET NIEUWE TIJDPERK VAN VERLICHTING” aan onze geliefde Zielfamilies en vrienden over de hele wereld.

8 Juli 2022;

Tijdens ochtendmeditatie begon de Kosmische Raad van Twaalf van geascendeerde meesters, telepathisch met mij te spreken.

Ik begon ook verbazingwekkend mooie en heldere beelden, kleuren en wat leek op “stromen van stralend licht” te ontvangen die in mijn derde oog stroomden.

Aanvang augustus 2023;

Ik begon op verschillende tijdstippen langere, belangrijkere berichten van de AMCCOL te channelen, vooral op de ochtenden dat ik ontbeten had op mijn veranda (mijn huis ligt op het oosten en ik hou ervan om te zonnebaden in de vroege ochtendzon).

Gedurende de rest van juli, augustus en september bleef ik downloads van informatie ontvangen van de raad “AMCCOL”.

De verschillende Kosmische Raden van Licht en de AMCCOL werden mij in detail uitgelegd.

Veel van de artikelen in het “TWEEDE DEEL” van de “HIGH VIBES MASTER TEACHER’S HANDLEIDING werden mij gegeven gedurende die geweldige drie maanden.

En de nieuwe “VIJFDE DIMENSIONALE KOSMISCHE LERINGEN” blijven binnenstromen. Sommige in stukjes en beetjes en sommige grote, zeer gedetailleerde en in vaak verrassende artikelen.

<<KOSMISCHE RADEN VAN LICHT VAN GEASCENDEERDE MEESTERS>>

<<JESHUA IS DE HEER VAN LIEFDE>>

<<BOEDDHA IS DE HEER VAN LICHT>>

<<AARTSENGEL MICHAEL EN LORD MELCHIZEDEK ZIJN BOVENMEESTERS VAN LICHT VAN AL DE KOSMISCHE RADEN VAN LICHT>>

Ik begrijp dat er diverse niveaus zijn van kosmische raden in ons deel (sub) van het Universum.

<<KOSMISCHE RAAD VAN OF VOOR DRIE<>VIERDMENSIONALE INFORMATIE>>

<<KOSMISCHE RAAD VAN ZES <> INFORMATIE VAN HET SOLAR SYSTEEM>>

<<KOSMISCHE RAAD VAN NEGEN <> GALACTISCHE INFORMATIE>>

<<KOSMISCHE RAAD VAN TWAALF <> SUB-UNIVERSELE INFORMATIE>>

De leden van de Kosmische Raad van Geascendeerde Meesters hebben vele aardse levens gehad en ze zijn allemaal geascendeerd vanuit het aardse vlak.

Daarom hebben zij zich verenigd om ons de informatie te geven die nodig is om door de laatste fasen van de vierde dimensie te gaan en naar de nulzone, ter voorbereiding om te kwalificeren om naar het instapniveau van de vijfde dimensie te stijgen.

Ook, zijn er verschillende frequentieniveaus Raden die de geavanceerde informatie zullen verstrekken die wij nodig zullen hebben, zoals wij de verschuiving aan het maken zijn naar ‘onze vijfdimensionale wereld van realiteit’. Mij is door Aartsengel Michaël verteld dat er verschillende mensen binnen onze kernzielgroep zijn die uiteindelijk het werk zullen overnemen waar hij en de AMCCOL de afgelopen dertig jaar zijn gebleven met de leringen via mij. Deze nieuwe boodschappers zullen de reeds verstrekte informatie en leringen gebruiken – door hun unieke reservoir van geheugenzaadatomen toe te voegen, zodat ze de nieuwe, verbeterde informatie kunnen delen die nodig is om de mensheid door de laatste “DONKERE NACHTEN VAN DE ZIEL EN DE NULL ZONE” te leiden.

LIEVE VRIENDEN, ALS GROEP VAN WERELDDIENAARS ZIJN JULLIE DE AANGEWEZEN LERAREN, WEGVOORBEREIDERS EN VOORHOEDE-ZIELEN wier missie het is om “GEBRUIKERSVRIENDELIJKE, EENVOUDIG TOEPASBARE HULPMIDDELEN, TECHNIEKEN EN BEGELEIDING” DOOR DEZE EINDTIJDEN AAN TE BIEDEN. JULLIE WORDEN GELEID, GEREGISTREERD EN GEÏNSPIREERD OM VOOR DE VERLICHTENDE, TOELICHTENDE EN BEKRACHTIGENDE LERINGEN BINNEN DE NIEUWE GODDELIJKE BLAUWDRUK VOOR “HET TIJDPERK VAN WATERMAN” TOEGANG TE VERKRIJGEN, OM TE INTEGREREN EN TE DELEN.

BUITENSPORIGE ZEGENINGEN ZIJN WACHTENDE VOOR IEDERE DIERBARE ZIEL, DIE DE KLAROEN OPROEP BEANTWOORD. Wil je met ons meedoen?

Eeuwige liefde, engelzegeningen en flinke omhelzingen voor ieder van jullie.

RONNA

Via: Ronna Verzane

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included.

https://www.starquestmastery.com

VERTALING DOOR: Anja voor wakkeremensen.org – 3/11/2023