Aartsengel Michael: Vrede en sereniteit van binnenuit zoeken

AARTSENGEL MICHAEL:
VREDE EN SERENITEIT VAN BINNENUIT ZOEKEN

Via Ronna V. – LM juli 2021

Geliefde meesters, het is tijd om een inventaris op te maken van wat jullie gewoonlijk denken en de emotionele energie die jullie projecteren tijdens deze kritieke dagen van conflict, onrust en stress op jullie planeet. Verdunnen of vervormen jullie de aura van harmonie die jullie om jullie heen hebben gecreëerd door julliezelf te laten meeslepen in de chaos van miscreatie en vernietiging die op dit moment op Aarde plaatsvindt?
Gaan jullie op in de scenario’s die via televisie, radio en kranten steeds maar weer naar voren komen?
Hebben jullie jezelf opnieuw laten meeslepen in de dichtheid van de negatieve omgeving van verkeerde informatie en illusie?

Als het antwoord ja is op een van deze vragen, voegen jullie stookmateriaal toe aan de chaotische vibraties van het negatieve massabewustzijnsgeloofsysteem met jullie energie, in plaats van jullie Liefde, Licht en Kracht toe te voegen aan die van andere afgezanten van harmonie en sereniteit over de hele wereld.

Staan jullie aan de kant van degenen wiens grootste wens is om een vreedzame oplossing tot stand te brengen voor het grootste baat van iedereen – of richten jullie je onbedoeld op degenen die scheiding, lijden en overheersing willen bestendigen?

Wij bedoelen niet dat jullie niet op de hoogte moeten blijven van wat er in de wereld gebeurt; wij zeggen echter dat jullie nu, als nooit tevoren, moet uitstijgen boven wat er gebeurt en jullie bij ons moeten voegen als waarnemers vanuit een hoger uitkijkpunt: een uitkijkpunt waar er geen goede of verkeerde manier is, alleen verschillende tinten van waarheid en verschillende motieven; een uitkijkpunt waar geen enkel ras, land of religie volledig rechtvaardig of onberispelijk is, noch totaal ongelijk heeft.

Herinner dat elke ziel op Aarde een vonk van het Goddelijke in zich draagt. Jullie moeten gecentreerd in het hart en Zielgericht blijven terwijl jullie je afstemmen op het Hogere Zelf met een door de Geest geïnspireerd bewustzijn, zodat jullie acties en beslissingen altijd in overeenstemming zijn met het Goddelijke Plan.

Dan, geliefden, zullen jullie tussen de gelederen van de rechtvaardigen staan wiens grootste wens is om Aarde en mensheid terug te laten keren naar een ware staat van vreedzaam samenleven in een omgeving waar onze Vader/Moeder God als het hoogste regeren.

Toegegeven, er zijn mensen die ermee hebben ingestemd om de advocaat van de duivel te spelen, degenen die de schaduwkant op de meest destructieve manier aan jullie presenteren.

Er zijn anderen die zelfingenomen beweren alleen de hoogste, meest altruïstische motieven te hebben; wij zien en kennen echter de bijbedoelingen achter de beslissingen die worden genomen, evenals de acties die worden ondernomen in naam van vrede en gerechtigheid.

Het spel van de dualiteit wordt op dit moment op Aarde in zijn meest aangrijpende vorm gespeeld, en het is aan jullie of jullie al dan niet in de wervelende, neerwaartse spiraal van massale karmische actie worden getrokken die momenteel plaatsvindt.

Wij hebben al vaker gesproken over de wetten van oorzaak en gevolg of ‘voor elke actie is er een reactie’, wat resulteert in wat bekend staat als negatief of positief karma.

Gedurende vele eeuwen hebben jullie, als degene die ver-Licht zijn, ijverig gewerkt om jullie persoonlijke karma, voorouderlijk karma en karmische invloeden door stromingen, afkomst, levensloop zelfs wedren in balans te brengen. Dat was een belangrijk onderdeel van het spel van dualiteit en polariteit – terugkeren naar balans en harmonie in alle facetten van jullie wezen.

Er zijn veel gissingen over wat er nu zal gebeuren als de winden van oorlog, conflict en vernietiging als een donkere en zware wolk rond de Aarde wervelen en alles en “iedereen” raken en beïnvloeden.

Dierbaren, het hangt af van wat jullie voelen en denken.

Wat is er in jullie hoofd en in jullie hart?

Staan jullie stevig in het Licht of voegen jullie toe aan de negatieve karmische gedachtevormen die elk moment worden gecreëerd?

Velen van jullie zijn er op bewonderenswaardige wijze in geslaagd om het karmische levensboek in evenwicht te brengen.

Stel jullie symbolisch voor dat jullie een plus- en een minkolom hebben en het doel is om de minnen om te zetten in plussen of positieve energiepatronen. Wij vragen jullie niet om passief aan de kant te blijven staan en niets te doen. Aan jullie wordt gevraagd om op te staan en geteld te worden, want jullie dynamische Levenskracht-energie is nu nodig als nooit tevoren. Jullie zijn veel machtiger dan jullie je kunnen voorstellen, mijn dappere vrienden.

Maak geen vergissing, jullie spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een vreedzame oplossing voor een zeer verontrustende wereldsituatie. De collectieve energie die jullie en andere Lichtwerkers uitstralen vanuit jullie hartcentra heeft net zoveel invloed op de uitkomst van dit grote conflict als degenen die in de “frontlinie” staan.

Ook jullie staan, om zo te zeggen, in de frontlinie, want jullie hebben het vermogen om gebruik te maken van de pure, ongemanifesteerde Adamantine Deeltjes van Schepperslicht, zodat jullie ze vorm kunnen geven tot krachtige positieve gedachtevormen en acties die elke tegenslag kunnen overwinnen.

Het heeft velen van jullie verontrust dat we de termen “Strijders voor Vrede” en “Strijders van het Licht” gebruiken of wat zou kunnen worden opgevat als militante terminologie.

Ook hier zijn er veel verschillende interpretaties en verschillende facetten van waarheid. Sinds de val van Aarde en mensheid in de dichtheid van scheiding en pijn, hebben wij ijverig voor en met jullie gestreden. Wij hebben gestreden tegen de schaduwen van illusie en negativiteit, die werden gecreëerd door jullie collectieve bewustzijnsovertuigingen van angst, schuld en onwaardigheid.

Wij hebben jullie geprobeerd jullie te assisteren om opnieuw verbinding te maken met jullie Goddelijkheid en om te helpen herinneren hoe magnifiek jullie werkelijk zijn.

Wij hebben ook ijverig de opdrachten en richtlijnen uitgevoerd die door onze Vader/Moeder God en de Schepper zijn gegeven, “Help onze kinderen om terug te keren naar het Licht en hun Goddelijke erfgoed terug te winnen.” Ja, wij zijn al eeuwenlang verwikkeld in een strijd tussen het Licht van de Schepper en de schaduwen van de mensheid; onze wapens zijn echter liefde, mededogen, begrip en steun geweest terwijl jullie door de valleien van wanhoop trekken en proberen te stijgen naar de bergtoppen van hoop en verlichting.

Wanneer jullie je bij ons aansluiten bij onze inspanningen om Licht te brengen in de schaduwwereld en de harten van de mensheid; wanneer jullie stevig in de overtuiging staan dat uiteindelijk het goede zal zegevieren (wetend dat alleen onze Vader/Moeder God zich bewust is van het totale plaatje en wat werkelijk de beste uitkomst is); wanneer jullie een gevoel van vrede en vreugde van binnen kunnen behouden en de extensieve liefde van de Schepper naar de HELE mensheid kunnen uitstralen, dan zijn jullie een echte strijder in onze Legioenen van Licht.

Degenen die protesteren, schreeuwen en marcheren voor vrede, voegen hun energie toe aan de smeltkroes van chaos. Zij bieden geen oplossingen of ondernemen geen positieve actie, maar leggen de schuld bij anderen en protesteren tegen de acties van anderen, en verklaren dat niet-actie de enige manier is om vrede en harmonie te bereiken.

Het is een andere vorm van neutrale houding of geen standpunt innemen. Wij hebben jullie al vele malen eerder verteld dat het tijd is om uit deze neutrale houding van traagheid en besluiteloosheid te geraken, het is tijd om te verklaren welke kant jullie zullen dienen – de Licht of de schaduwkant. Het is tijd om te verklaren dat jullie een Afgezant van het Licht zijn, een blakende Vonk van het Goddelijke, en een medeschepper van liefde, vreugde, overvloed en harmonie.

Of een mens die bereid is de gemakkelijke weg te nemen door de dictaten van anderen te volgen en daarmee voorlopig het Goddelijke geboorterecht opzij te zetten.

Vrede en sereniteit zijn niet hetzelfde. Vrede verwijst naar de derde- en lagere vierdimensionale bewustzijnsvelden, die voornamelijk worden gedomineerd door de emotionele aard van de mensheid.

Elke stap voorwaarts op het Pad van Licht wordt gekenmerkt door omstandigheden of uitdaging en chaos, afgewisseld met perioden van integratie en een gevoel van vrede.

Sereniteit van geest en emoties creëert een diepe innerlijke rust, die vrij is van enige emotionele verstoring, en daarom is de emotionele aard gefocust op een heel smal spectrum van dualiteit.

De hoogste keuzes zijn regel, en een afstandelijke kijk op alle omstandigheden wordt gehandhaafd. Vrede is een bewustzijnsstaat van lagere dichtheid, terwijl sereniteit een Vijfdimensionale, emotionele kwaliteit is.

“Vrede” is een veelgebruikt woord in deze verontrustende tijden en kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

Jullie gebruiken de term ‘gemoedsrust’, wat betekent dat je een kalme, rustige gemoedstoestand hebt, die vrij is van onenigheid, disharmonische gedachten of mentale conflicten.

Vrede kan een wederzijdse overeenkomst betekenen tussen twee mensen, een familie, een groep, buurt, stad of natie die alle betrokkenen ten goede komt, en zorgt voor een kalme, serene en veilige sfeer, evenals voor rechtsorde. Het kan ook een verdrag of overeenkomst betekenen om een conflict tussen twee afwijkende facties te voorkomen of te stoppen. Jullie kunnen een vreedzaam persoon of een pacifist worden genoemd omdat de neiging er is tot een vreedzame omgeving of deze proberen te bevorderen.

Jullie kunnen “vrede zoeken” of proberen “de vrede te bewaren” door middel van verzoenende acties of door meningsverschillen op te lossen door compromissen te sluiten.

Vrede is het eindresultaat van het bereiken van harmonie en balans in elke situatie. Vrede wordt nooit bereikt via de emotionele aard of geest van het ego, maar door de hogere vibrerende energieën van de Geest, die altijd de grootste en beste uitkomst zoekt voor ALLE betrokkenen.

In jullie wereld van dualiteit en polariteit is het optimale doel om in alle dingen harmonie en balans te zoeken; deze harmonie moet echter van binnenuit beginnen. Het moet in het hart tot bloei komen als jullie Spirit toestaan om af te dalen en opnieuw dominium te nemen in jullie fysieke voertuig. Dan zullen jullie beginnen te zien door ogen die gefilterd zijn door liefde, en jullie zullen luisteren, horen met oren getemperd door mededogen.

Jullie zullen weten dat alles wat er ooit nodig is, van jullie is om te vragen, en jullie proberen niet langer te nemen wat van een ander is.

Jullie streven altijd naar een win/win-oplossing en jullie weten dat als er één verliest, iedereen ook verliest.

Jullie worden kampioenen van Licht en jullie lopen zacht maar moedig terwijl jullie het blakende etherische zwaard van Goddelijke wil, eer, waarheid en gerechtigheid dragen.

Jullie bevestigen wat jullie waarheid is, en jullie leven jullie waarheid standvastig met integriteit en nederigheid, doceren het door het goede voorbeeld en geven alle anderen hetzelfde recht.

Jullie moeten eerst vrede van binnenuit zoeken, geliefden, en wanneer jullie vinden wat jullie zoeken, zullen jullie een aura van sereniteit uitstralen naar de wereld waar het zal worden samengevoegd en vergroot door die van anderen met een vredige en harmonieuze aard.

Samen en krachtig kunnen jullie elke tegenspoed overwinnen, en jullie kunnen de cellen of gebieden van Licht creëren en verbeteren die jullie op Aarde aan het bouwen zijn, evenals binnen jullie nieuwe Vijfdimensionale omgeving. En wanneer die gedachtevormen van Licht een bepaald niveau van vergroting bereiken, zullen ze zich op wonderbaarlijke wijze beginnen te manifesteren op het Aardse vlak.

Veel van jullie visioenen naderen dat punt en ze zullen zich schijnbaar zonder moeite manifesteren.

De laatste hand wordt gelegd en de voorbereidingen zijn bijna voltooid, geliefden. Let nu op de wonderbaarlijke resultaten van al jullie standvastige inspanningen. De onmenselijkheid van de mensheid jegens elkaar is een voortdurend, nooit ophoudend proces geweest sinds de val in dichtheid. Vreedzaam samenleven is bijna nooit de uiteindelijke uitkomst van een conflict geweest.

De onderliggende bedoeling was meestal om anderen te veroveren, beslag erop te leggen en tot onderwerping te dwingen, zonder enige aandacht voor het welzijn van degenen die in het midden zitten of gedwongen worden om te vechten.

Wij hebben enige tijd geleden uitgelegd hoe de kloof tussen het Licht en de schaduwen al enige tijd groter wordt. Geleidelijk worden echter de trillingspatronen van Licht over de derde-/lagere vierdimensionale wereld van illusie en schaduwen bijeengevoegd en er overheen gelegd.

Deze toestand wordt elke dag aangrijpender gedefinieerd. Het is absoluut noodzakelijk dat jullie ieder moment waakzaam, gecentreerd vanuit het hart en door de Geest geïnspireerd blijven.

Jullie moeten leren assertieve grenzen te stellen en jullie schild of kolom van beschermend Schepperslicht voortdurend te versterken.

Jullie moeten luisteren naar de fluisteringen van het hart, want dat is waar de engelengidsen en leraren juweeltjes van wijsheid zullen achterlaten waar jullie toegang tot krijgen en kunnen gebruiken.

Ga naar binnen, mijn trouwe metgezellen, en onthoud hoe, zo vele eonen geleden, wij samen hoge vluchten ondernomen ondertussen nieuwe sterrenstelsels creërend, werelden en beschavingen die stoutste dromen te boven gingen. Herinner hoe jullie alle Goddelijke substantie van de schepping ter beschikking hadden, en het enige wat jullie hoefden te doen was jullie iets voor te stellen en het verscheen op wonderbaarlijke wijze voor jullie. Probeer je de vele vormen te memoreren die jullie hebben aangenomen – sommige als mensen – maar ook veel verschillende vormen in een verscheidenheid aan composities, texturen en kenmerken, maar allemaal mooi en perfect in de ogen van onze Vader/Moeder God.

Het is belangrijk dat jullie je herinneren dat jullie elk wortelras hebben meegemaakt dat ooit de Aarde heeft bevolkt, wat betekent dat jullie elke kleur hebben gehad en dat jullie de kenmerken hebben gedragen van elk Ras dat nu op Aarde is belichaamd. Wij vertellen jullie dat jullie, de Sterrenzaad Zielen, veelzijdige Wezens zijn die alle rijkdom en diversiteit hebben ervaren die deze Aarde, dit zonnestelsel, melkwegstelsel en Universum te bieden hebben. En dus hoe kunnen jullie je broeders en zusters beoordelen die het Pad achter jullie volgen, omdat ze in dit leven een andere huidskleur hebben dan jullie, en ze hebben andere gebruiken, overtuigingen en andere aanbidding of noemen hun God bij een andere naam? Het is al eens gezegd, maar het is goed om steeds weer te zeggen: “JE BEOORDEELT ALLEEN JEZELF!”

Onthoud, dappere harten, in deze tijden van grote verandering kunnen jullie een verschil maken. Schijn jullie Liefde/Licht zodat iedereen het kan zien. Sta ons toe te helpen de Aardse missie te vervullen en om jullie met onze liefde te koesteren. Samen zullen wij zegevieren.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Ronna Vezane

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

** BOOK SIX ** SECRETS OF SELF MASTERY * KEYS TO ASCENSION ** In every era and major cycle, Cosmic Wisdom and Divine Truth are madeavailable to those with open minds and loving hearts. It is a time for an understanding of where humankind stands on the ladder of evolution. Each person must gain the knowledge of and have a desire to fulfill his/her personal destiny. We offer you vital information to assist you to move onward and upward on the spiral of Ascension with ease and grace. Now is the time we’ve been waiting for. 8 ½ X 11 SPIRAL- BOUNDBOOK  $25 plus S&H ** E-BOOK * $15  ** BOOK SEVEN ** THE MAGIC AND MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY ** Contains illustrations of our personal Creator Wheel Flower of Life; attaining integration of all of our Fourth-Dimensional Soul Fragments, and connecting with our Fifth-Dimensional, Sacred Triad. Many comprehensive illustrations to assist us to understand the advanced information AA Michael has given us in this amazing book. * 8 X 11 Spiral-bound Study Manual * $25 plus S&H

E-BOOKLET SERIES E-BOOKLET #1 * 2020 BEYOND THE VEIL©# * $7.77 ** $10.00 PRINTED COPY E-BOOKLET #2 * TOOLS & TECHNIQUES FOR TRANSFORMATION© ** $7.77 ** $10.00 PRINTED COPY e-BOOK ** PDF Download **MANDATE FOR STARSEED SOULS ** ACTIVATING THE MEMORY SEED ATOMS OF THE FUTURE© * INCLUDES AUDIO MESSAGE: AA MICHAEL /RONNA ** $25.00 US FUNDS STUDY MANUALS: SCRIPTING YOUR DESTINY ©* 6 X 9 SOFT COVER PAPERBACK ** $25** E-BOOK: $15 REFERENCE & REVELATIONS © * 8 ½ X 11 SPIRAL-BOUND BOOK * $20 ** E-BOOK: $15 OPENING TO CHANNEL * DEVELOPING YOUR TELEPATHIC COMMUNICATION SKILLS© *8 X 11 * SPIRAL-BOUND BOOK * $20 ** E-BOOK: $15 CO-AUTHORED: KEVIN ADAM & RONNA VEZANE:

OUR INFINITE POWER© * 6 X 9 PAPERBACK * $22 Plus S&H ** E-BOOK:$15

CO-AUTHORED: KEVIN ADAM & RONNA VEZANE * UNIFIED CREATOR SPIRITUALITY© * 6 X 9 PAPERBACK * $22 Plus S&H ** E-BOOK: $15.