AARTSENGEL MICHAEL: Krachtige Mentale Concepten voor Ascensie

AARTSENGEL MICHAEL: Krachtige Mentale Concepten voor Ascensie

Kanaal: Ronna Herman voor Oktober 2023

Wanneer wij zeggen, “Jullie moeten proberen onvoorwaardelijke liefde duidelijke te maken voor de mensen om jullie heen,” bedoelen wij de hoogste frequenties van liefde, haalbaar voor dat specifieke niveau van zelfexpressie. De frequenties van liefde zullen toenemen in kracht en perfectie met elk verfijnder niveau van Zelfbewustzijn dat jullie bereiken.

Herinner, dat wij jullie vaak hebben verteld, “Zuivere perfectie is enkel mogelijk binnenin de Essentie van de Opperste Schepper.” Iedere individuele, gefragmenteerde Vonk van Goddelijkheid, van de grootste tot de kleinste, zal trillingspatronen belichamen en projecteren die minder zijn dan totale zuiverheid en perfectie. Jullie doel is om de hoogst haalbare frequentiepatronen op elk bewustzijnsniveau te integreren. Wanneer jullie intappen bij de Bron van Heilige Liefde in het Zaadatoom van jullie Heilige hartkern, zullen jullie zonder enige twijfel weten dat de Essentie van jullie God-Ouders in jullie verblijft.

De vraag is gesteld: “Wat is het verschil tussen onvoorwaardelijke liefde en heilige liefde?” Binnen alle bewustzijnsniveaus is er een geaccepteerd bereik van trillingsfrequentiepatronen die jullie zullen ervaren; of het spectrum van dualiteit dat voor dat ontwikkelingsstadium is ontworpen. Wij noemen dit het SPECTRUM VAN LICHT EN SCHADUW, dat is samengesteld uit een harmonieus frequentiebereik dat door het centrum loopt. De trillingsfrequenties nemen toe met elk hoger Subdimensionale niveau dat jullie bereiken. Er is een reeks frequenties speciaal gecreëerd voor het mentale lichaam, een ander bereik is voor het emotionele lichaam, en een verfijnder bereik voor het etherische lichaam dat moet worden bereikt voordat jullie naar het volgende hogere niveau kunnen gaan.Terwijl jullie naar een meer harmonieus trillingsniveau gaan, zal een fragment van het Hogere Zelf, dat op dat niveau is afgestemd, een residentie in jullie Zielster innemen. Het Hogere Zelf dat tijdens de laatste ervaringsfase jullie behulpzame Lichtinvloed is geweest, zal naar jullie Heilige Hartkamer verhuizen en samensmelten met jullie geheugenzaadatoom Zielzelf.

De Vlam in het Heilige Hart is een van de belangrijkste manifestaties van de Allerhoogste Schepper. Diep in jullie Diamanten Kern Godcel, welke de Witte Vuur Essentie van de Schepper herbergt, bevindt zich een GOD-ZAAD ATOOM die het Vesica Pisces-symbool bevat, samengesteld uit de Goddelijke Wil en alle kwaliteiten, deugden en eigenschappen van onze God Vader; de Goddelijke Liefde van onze Moeder God, en de Intellect (vermogen om te denken en begrijpen)/Intuïtiecomponenten van hun Goddelijke Kinderen. Het iriserende blauw van de Vader God/ het iriserende roze van de Moeder God/ de gouden sfeer van de aspecten, kwaliteiten, deugden en talenten die hun Goddelijke kinderen kunnen gebruiken terwijl ze verder reizen om ‘werelden zonder einde’ te manifesteren.

Ware vreugde en aanbidding komen voort uit het Heilig Hart en de Ziel, waar EENHEID de overhand heeft. Vanuit menselijk perspectief kan het moeilijk zijn om voor te stellen dat jullie Heilige Hart, de Diamanten Kern Godcel en jullie Ziel allemaal een intrinsiek onderdeel zijn van jullie ware Essentie. Wanneer jullie je concentreren op het Heilige Hart, zal het lijken alsof het een overheersende positie inneemt; wanneer jullie je concentreren op jullie Diamanten Kern Godcel, zal de kracht en grootsheid daarvan naar voren komen. Nadat jullie al de Zielfragmenten van jullie OverZiel Hogere Zelf in jullie huidige leven hebben geïntegreerd, worden ze een klein facet van jullie aardse Godzaadatoom in de Heilige Hartkamer, wat uiteindelijk een vlammend Wit Vuurzaadatoom van Scheppersliefde zal worden dat jullie hele Zonnekrachtcentrum omvat. Dus alsjeblieft, lieve harten, probeer niet de componenten van jullie Essentie in compartimenten te verdelen, want zij zijn bezig een deel te worden van EEN VERENIGD GEHEEL.

HET VLAMMENDE WITTE VUUR, DE GEHEUGENZAADELEMENTEN VAN HET BEWUSTZIJN VAN DE SCHEPPER REPLICEREN ZICHZELF VOORTDUREND, EN DOOR AANROEPING ZULLEN ZIJ uiteindelijk ALLE VERVORMDE CREATIES VAN DE MENSHEID TRANSFORMEREN. HET VUURELEMENT IS DE OPPERSTE KRACHT VAN DE VIJF ELEMENTEN: VUUR, LUCHT, AARDE, WATER EN SPIRITUELE ETHERS.

Het is belangrijk dat jullie de maximale hoeveelheid Adamantine Deeltjes van ScheppersLicht tevoorschijn brengen in jullie fysieke voertuig, zodat het Heilige Vuur van de Schepping kan worden ontstoken met jullie zuivere intentie, en zodat jullie dit wonderbaarlijke geschenk vervolgens de wereld in kunnen stralen. Denk hier echter over na: wanneer was de laatste keer dat jullie het verfijnde gevoel van Heilige Liefde probeerde te ervaren door naar binnen te keren in de heiligheid van jullie Heilig Hart? Straal innerlijk liefde uit naar jullie Moeder/Vader God, en voel hoe jullie Zonnekrachtcentrum zich uitbreidt met het meest diepgaande gevoel van liefde dat jullie ooit hebben ervaren. Ga naar binnen, geliefden, want jullie God-Ouders wachten daar op jullie.In werkelijkheid is het de Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God die de Adamanten Deeltjes van Godlicht activeert en ontsteekt die jullie uit de Rivier van Leven meer in verschijning laten stromen. Ontginnen jullie de sterkte en kwaliteiten van jullie Ziel of de wensen en zwakheden van jullie ego? Jullie houding bepaalt de hoogte en de verfijning van de trillingspatronen.

Totdat jullie de communicatielijnen hebben geopend en toegang hebben gekregen tot de wijsheid van jullie Ziel-Zelf, functioneert de zonnevlecht als jullie stralende energiecentrum op het fysieke vlak. Het maakt ook deel uit van het fysieke, emotionele centrum. Naarmate jullie Zielzelf de meeste invloed van het Licht in jullie leven wordt, zullen jullie geleidelijk toegang krijgen tot het Heilige Hart en de Heilige Geest-centra. Als gevolg hiervan wordt jullie Zonnevlecht geleidelijk geïntegreerd in wat het “ZONNEKRACHTCENTRUM” wordt genoemd, dat bestaat uit de zonnevlecht, het hart, de thymus en de keel. Daarna zal jullie Heilige Hart het Krachtcentrum zijn, want jullie zullen een constante stroom van Adamanten Levensdeeltjes hebben die door het Heilige Hartcentrum stromen, door de fysieke vorm heen en dan de wereld in. Jullie zullen ook troost, kracht en mededogen vinden in het innerlijke heiligdom van het Heilig Hart.

De Allerhoogste Schepper is pure Liefde – de ultieme Staat van Zijn. Elke Goddelijke Vonk van Licht bevat een Wit Vuur Geheugen Zaadatoom van onverdund Scheppersbewustzijn, Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht. Deze Vonken van Goddelijkheid bevatten de Liefde, de Goddelijke Wil en de Wijsheid om alles in het bestaan te creëren – verleden, heden of toekomst. Dit Godzaadatoom werd voor deze Subuniversele ervaring in het centrum van jullie Diamanten Kern Godcel geplaatst. Het innerlijke Geheugenzaadatoom van visie en intuïtie moet geleidelijk worden geopend en scherp in beeld worden gebracht. Atomen en moleculen zijn miniatuurzonnestelsels met een centrale kern en ronddraaiende elektronen, maar bestaan grotendeels uit ruimte. De nucleus en de elektronen zijn geen vaste materie, maar vormen van energie, energie die vorm aanneemt. Alle vormen en geometrische patronen hebben een energetische signatuur.

Herinner jullie zelf eraan dat elke gedachte of uitspraak die jullie doen een specifiek bereik aan trillingsfrequenties heeft. Wanneer een uitspraak vaak genoeg wordt herhaald, wordt deze stevig in jullie onderbewustzijn verankerd als onderdeel van jouw waarheid. Het maakt niet uit of de frequentiepatronen een hoge of lage vibratie hebben en of ze waar of onwaar zijn. Na verloop van tijd zal jullie onderbewustzijn ze integreren in jullie geheugenbank van gevestigde overtuigingen.

Kritiek kan positief zijn, zolang het niet destructief mag worden (uitgedrukt met boosaardigheid of met een verlangen om te kwetsen). Er zijn momenten waarop kritiek een uiting is van feiten – wanneer het een neutrale erkenning van beperking is. Wees echter voorzichtig met waardeoordelen. Vergeet niet om de vrije wil wijselijk te gebruiken – jullie hebben altijd het recht een oordeelsverklaring te accepteren of af te wijzen. De energieën van liefde vanuit het gezichtspunt van een verlichte Ziel zijn totaal anders dan de energieën van degenen die nog steeds het verwrongen spel van dualiteit of ik tegen jou spelen.

Jullie moeten eerst het fysieke hart en geest openen voor de liefde en wijsheid van jullie Ziel. Terwijl de liefde groeit in jullie Zonnehartcentrum, vindt er iets magisch plaats; langzaam gaat het portaal naar jullie Heilige Hart open en de Heilige Liefde die daar is opgeslagen, begint door jullie fysieke voertuig te stromen, vooral door het chakrasysteem. Jullie beginnen te beseffen dat jullie een Goddelijke vonk zijn van onze Vader/Moeder God, en dat jullie liefde en respect waard zijn, evenals alle vreugde, schoonheid en milddadigheid van de hele Schepping. Liefde die vanuit de Heilige Hartkern naar buiten wordt geprojecteerd, resulteert in een constante stroom van zelfverzekerdheid en zelfacceptatie. Een persoon die gecentreerd is in zijn of haar Heilige Hart streeft er altijd naar om meer van het gelukzalige gevoel van eenheid en harmonie op te nemen en te projecteren. Dit is een kostbaar gevoel, dat een intrinsiek onderdeel van jullie Wezen wordt zodra jullie toegang hebben behaald tot de Rivier van Licht/Liefde/Leven, en er een gestage stroom van ScheppersLicht in en door jullie Heilige Hart plaatsvindt.

Geliefden, verwelkom de uitdagingen en zie ze als kansen, want als jullie aan de andere kant van elke sprong in bewustzijn tevoorschijn komen, zal een ander facet van jullie Goddelijkheid wachtende zijn om in jullie te integreren. Vraag en wij zullen jullie bij iedere poging assisteren. Roep ons aan en wij zullen jullie moed versterken en de lasten verlichten. Zelfs als jullie door de schaduwlanden van chaos en grote verandering gaan, weet dan dat de komende dagen veelbelovend zijn terwijl jullie het pad bewandelen dat de meesters voor jullie bewandelden. Wij laten het geheel van dit iets als een beslissing neerstromen, dit is de radiatie van onze Vader/Moeder God. Jullie horen er allemaal bij, bij de uitverkorenen en wij zijn hiermee en hiervoor, heel blij, tevreden en ingenomen.

AARTSENGEL MICHAEL en de Kosmische Raad van Twaalf van Geascendeerde Meesters.

Via: Ronna Herman

 

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

Via website: https://eraoflight.com/2023/10/02/archangel-michael-powerful-mental-concepts-for-ascension/

VERTALING DOOR: Anja voor wakkeremensen.org – 2/10/2023