AARTSENGEL MICHAEL: JULLIE ZIJN EEN “WITVUURZAADATOOM” VAN ALLES DAT IS

JULLIE ZIJN EEN “WITVUURZAADATOOM” VAN ALLES DAT IS

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM APR 2021

Geliefde meesters, in het allereerste begin was ieder van jullie één van de Heilige Onschuldigen, een briljante Vonk van de Allerhoogste Schepper. Toen het de beurt was om naar buiten te treden en te ontwaken, waren jullie je plots bewust van jullie godsvrucht als een Witvuurzaadatoom van ALLES DAT IS.

Toen kwam een verrassend besef van het eigen bewuste “IK BEN Aanwezigheid” als een geïndividualiseerd facet van de Schepper.

Dit ontwaken van Zielen is doorgegaan op elk niveau, in elke Dimensie van de Schepping, overal in dit Universum – het gaat vandaag verder terwijl Grote Wezens van Licht zijn voortgebracht om nieuwe galaxy’s, zonnesystemen, planeten en werelden te creëren zonder einde.

In deze buitengewone tijden vindt er tot op zekere hoogte een belangrijk intern transformatieproces plaats in elke Ziel op Aarde.

Individueel ervaren jullie een opruim- en reinigingsproces, evenals wijziging en uitbreiding op verschillende gebieden van jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. Veranderingen die nodig zijn als jullie de steeds toenemende trillingsfrequenties die op dit moment jullie Aarde bestoken, willen vasthouden en integreren.

Als ontwakende Sterrenzaden is er een steeds toenemend aantal energievelden van bewustzijn voor jullie beschikbaar.

Net zoals het Schepperslicht in een stroom verschijnt vanuit de Kosmische Schatkamer om te worden gebruikt door de Elohim en door de Bouwers van Vorm, is dit verheven Licht beschikbaar voor degenen onder jullie die nu zijn afgestemd op ten minste de hogere Vierde- en lagere Vijfdimensionale frequentiepatronen.

Elke ster in de Melkweg is een knooppunt van trillingsenergiefrequenties. Elke persoon functioneert als een levende ster die in staat is om harmonieuze frequentiepatronen te ontvangen en over te brengen in overeenstemming met zijn of haar bewustzijnsniveau. Deze frequenties worden jullie Ziellied genoemd. Het Universum is samengesteld uit één gigantisch Hemels Ziellied.

Jullie zeven belangrijkste chakracentra zouden kunnen worden vergeleken met zeven elektrische batterijen of zeven dynamische krachtcentra in het fysieke voertuig. Jullie halen in deze zeven krachtcentra de specifieke kwaliteiten, attributen en deugden van de zeven Stralen van Godbewustzijn naar voren via de STRAAL-ing van de zeven grote aartsengelen die de mensheid Overlichten.

De manier waarop jullie deze energieën kwalificeren en gebruiken bepaalt jullie Energetische Handtekening en jullie Ziellied.

Jullie supergevoelige, ontwaakte medemensen voelen jullie resonantie en kunnen onderscheiden of deze welwillend is of in disharmonie.

De Engelen van het Deva Rijk zijn dragers van Kosmisch Heilig Vuur en zouden kunnen worden genoemd Heilige Vuurwezens.

Zij functioneren binnen de etherische bestaansgebieden, en zij, samen met andere grote Vuurwezens die jullie ‘Draken‘ hebben genoemd, zijn de overbrengers van de Metatronische Lichtsubstantie van dit Universum. Deze verheven Levensessentie wordt aanhoudend uitgestraald vanuit de hartkern van onze Vader/ Moeder God naar grote opslageenheden – Piramides van Licht – die strategisch geplaatst zijn in de uitgestrekte Dimensionale en Subdimensionale rijken van Creatie. Onder leiding van de Elohim, Overlicht het grote Deva Engelenrijk de bergen, oceanen, grote bossen, wouden en meren, tot aan de kleinste Elementalen toe, zij stralen levengevende substantie van Godessentie naar wateren, aarde, bomen, bloemen en elk grassprietje. Deze wonderlijke Wezens leveren ook de kosmische stromen van Levenskracht energie voor iedere Facet van de Schepping welke niet is gezegend met een Godzaadatoom (een Ziel) en het IK BEN bewustzijn van Zijn. Een Vonk van de Essentie van de Opperste Schepper is in ALLE dingen, van de grootste tot de kleinste.

Ieder van jullie moest een leerlingschap ondergaan van die Meesterbouwers zodat jullie bekwaam zouden kunnen worden in het vormen en creëren van een grote verscheidenheid aan dingen van lichamelijke, stoffelijke aard. Terwijl jullie in de hogere niveaus van Universeel Licht waren, leek het een vrij eenvoudig proces om te kneden en te creëren wat jullie wilden manifesteren.

Dat was omdat jullie functioneerden in het rijk van pure gedachten waar geen vervormingen waren of negativiteit om de Zaadgedachten te besmetten die vanuit jullie Heilige Geest worden uitgezonden, en omdat jullie de maximale hoeveelheid Schepperlicht naar voren brachten die op dat moment voor jullie beschikbaar was binnen deze Universele ervaring. Het wordt steeds moeilijker om de zuivere Zaadgedachten van manifestatie vast te houden in elk verlaagd niveau of Dimensie naarmate jullie jezelf breken in steeds meer Vonken of Fragmenten van Godsbewustzijn. Is het daarom een wonder dat de mensheid zo lang heeft moeten worstelen om datgene te manifesteren wat nodig en gewenst is terwijl ze bestond in de beperkende, vervormde derde-/ vierdimensionale wereld van de werkelijkheid?

Jullie moeten oude beperkende, ouderwetse, op angst gebaseerde frequenties loslaten en ze vervangen door het juiste niveau van Godsbewustzijn en Universele Wetten, die jullie zullen helpen op het huidige pad van verlichting. Het is een stapsgewijs proces en het kan niet worden overhaast. Het is het ego dat voortdurend verlangt naar meer informatie, vooral dramatisch en sensationeel nieuws of onthullingen, ook al is er meestal geen wens om de informatie te integreren of te gebruiken. Echter, tijdens deze kritieke tijden van versnelde verandering en evolutie is er een Goddelijke dispensatie gegeven om de vereisten enigszins te versoepelen, en om het proces van het onthullen van de meer geavanceerde Universele Wetten en Kosmische wijsheid te versnellen om de mensheid bij te staan op het Pad van Ascentie.

Het is altijd een langzaam proces geweest, het leren van de regels, richtlijnen en vereisten voor elke stap op het pad.

Kwaliteiten, bekwaamheden en kennis moeten geïntegreerd en geperfectioneerd worden zodat de hogere waarheden een deel worden van wie jullie zijn. Wanneer jullie je nieuwe waarheden naleven als een natuurlijk onderdeel van jullie wezen, de wijsheid die uit de informatie wordt vergaard, dit wordt voor toekomstig gebruik opgeslagen in een Facet van jullie Hogere Zelf dat op het causale vlak van het bestaan verblijft. Deze wijsheid wordt een permanent onderdeel van jullie IK BEN-bewustzijn. Jullie moeten begrijpen dat jullie IK BEN Aanwezigheid een enorme bron van Licht en Schepper Wijsheid is.

Jullie en de meerdere fragmenten van jullie Hogere Zelf in dit Universum bevatten echter alle wijsheid en ervaring die jullie hebben opgedaan tijdens jullie vele vertoeven en uitgebreide ervaringen in tijd en ruimte. Alle positieve ervaringen, successen en wijsheid die jullie tijdens al de levens binnen deze Universele ervaring hebben opgedaan, worden opgeslagen in Witvuur Geheugenzaadatomen in jullie Heilige Geest. Wanneer jullie energetische handtekening een bepaald frequentieniveau bereikt, beginnen jullie automatisch in te tappen op de geschenken, informatie en wijsheid opgeslagen in jullie Heilige Geest en ook in de Geest van jullie Hogere Zelf welke verblijft op het Mentale-Causale Vlak.

Onthoud dat het van vitaal belang is dat jullie alle nieuwe informatie en kennis filteren via jullie eigen Heilige Hart- en Heilige Geest-centra voordat jullie het als jullie waarheid accepteren.

Het heeft vele Eeuwen gekost om de vervormde energie die jullie nu dragen, op te nemen. Dit is echter een tijd van wonderen, en er was nog een andere speciale, Goddelijke dispensatie gegeven door onze Vader/ Moeder God, waardoor elke inspanning die jullie doen om terug te keren naar Zelfmeesterschap vergroot en versneld zal worden tijdens deze wonderbaarlijke evolutionaire tijden van Ascentie.

Zelfmeesterschap wordt altijd verkregen door het proces van bevorderen van jullie bewustzijn en het vergroten van jullie vermogen om meer Goddelijke Lichtsubstantie te integreren en uit te stralen.

In het proces, zullen jullie een Verkenner, een Wegwijzer, en een Werelddienaar worden, gevuld met goede wil voor alle Wezens, terwijl jullie onvoorwaardelijke Liefde/ Licht de wereld instralen.

Jullie bewustzijn zal geleidelijk uitbreiden naar de hele mensheid en de Aarde, evenals het zonnestelsel, de Melkweg en het Heelal.

Jullie kunnen primaire focus niet langer alleen op het kleine zelf richten. Jullie uiteindelijke doel is om een Galactische burger te worden en uiteindelijk een Universeel Wezen van Licht.

Verruiming van het bewustzijn resulteert in de mogelijkheid om hogere, meer complexe informatie aan te boren.

Dit zal resulteren in het vermogen om steeds meer van de deugden, kwaliteiten en talenten van onze Vader/ Moeder God te integreren.

In de derde-/ vierdimensionale omgeving heersen de menselijke emoties. In de hogere niveaus van de Vierde- en lagere niveaus van de Vijfde Dimensies, overheersen de mentale aard en meer verfijnde vermogens omdat deze worden Overlicht door de zuiverheid en belichting van de Heilige Geest, het Heilige Hart en het Hogere Zelf.

Lieve harten, lees niet enkel de diepgaande uitspraken die wij aan jullie geven, zoals hieronder. Bestudeer en stel ze liever beschikbaar voor heugenis, want in deze woorden van wijsheid zijn kritische factoren die jullie willen gebruiken wanneer jullie het bemeesteren van het Zelf perfectioneren en ook wanneer jullie worden verzocht de met moeite verdiende wijsheid met anderen te delen.

** Een meester zoekt zijn of haar hoogste waarheid en leeft die vervolgens naar beste vermogen. Jullie moeten alle anderen hetzelfde recht gunnen.

** Een meester leert de wereld en het grote aangrijpende vanuit een verhevener standpunt te bekijken.

** Een meester is kundig in het manipuleren van energie, altijd voor het hoogste goed. Hij of zij bestaat in een draaikolk van harmonieuze spirituele krachten.

** Ascentie is geest en Ziel-uitbreidend, voor altijd overgaand van de ene staat van verhoogd bewustzijn naar de andere.

Tijd wordt kneedbaar als jullie uit de lineaire tijdlijn de spiraalvormige, golvende trilling golflijnen van de hogere Dimensies in gaan.

** Jullie zijn een Tijdperk van bewust gewaarzijn binnengegaan. Een bewust besef van en ontwaken voor de aansporingen van jullie Ziel Zelf zijn stappen in het bereiken van Zelfmeesterschap

** Een meester weet wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Een meester is doelbewust in zijn of haar redevoering.

Voortdurend gedachten geklets en zinloze roddels verstoren de rust van het Auraveld. Jullie hebben in alle dingen de harmonieuze, hogere golffrequenties van Licht te zoeken

** KENNIS ALLEEN VERDEELT. WIJSHEID EN ZIELBEWUSTZIJN VERENIGEN.

** Als ingewijde op het Pad vergroten jullie constant de capaciteit om Schepperslicht te integreren. Wanneer jullie enig facet van de Goddelijkheid ontkennen, ontkennen jullie Goddelijke heelheid.

** Het Universum is voortdurend bezig zichzelf opnieuw vorm te geven en opnieuw te definiëren via de impulsen en verlangens van de Allerhoogste Schepper en onze Moeder/ Vader God. Het wensen van de Allerhoogste Schepper is om individualiteit te ervaren door Zichzelf te breken in een onvoorstelbaar aantal Vonken van Schepperbewustzijn van verschillende grootte.

** Het Omniversum is gevuld met dansende, stromende, versmeltende en scheidende Witte Vuur Geheugen Zaadatomen van Goddelijk Licht. De Schepper is levend en bewust in elk van deze fragmenten, hoe groot of hoe klein ook.

** Ruimte is een entiteit in zichzelf, wachtend om te worden geprogrammeerd of gevormd tot oneindige mogelijkheden.

VRAAG: Hoe weten we of we etherische tranen hebben? Zo ja, hoe weten we waar ze zich bevinden en hoe genezen we ze?

AARTSENGEL MICHAEL:

Het helen van etherische tranen in het Auraveld is een proces dat wordt ingeleid zodra jullie de Integratie beginnen van meer van jullie Hogere Ziel Zelf. Naarmate jullie meer hoogfrequente energie in jullie fysieke voertuig beginnen te integreren, die het proces van het balanceren en harmoniseren van het chakra-systeem inleidt, één van de belangrijkste voordelen is dat eventuele etherische tranen geleidelijk zullen beginnen te genezen. Vaak zullen jullie lichamelijk ongemak hebben in gebieden waar er tranen of etherisch littekenweefsel in het Auraveld zijn. De meest voorkomende etherische tranen zijn in de gebieden van de drie onderste chakra’s, over het hartgebied/ de zonnevlecht of in de achterkant van het lichaam, tussen de schouderbladen

Jullie kunnen het proces versnellen door naar jullie persoonlijke Piramide te gaan. Ga op de kristallen tafel liggen en vraag aan de engel helpers om het lichaam te scannen en te laten weten waar – of als – er etherische tranen in het Auraveld zijn.

Als jullie een aanwijzing krijgen dat er wat tranen zijn, Deel aan mij mede: “Ik vraag u die tranen te verzegelen met het vlammende Zwaard van Licht”, en het zal gebeuren. Deze procedure kan even duren; het genezingsproces zal echter beginnen. Het zal versnellen als jullie toegang verkrijgen tot de hogere trillingspatronen van Licht. Door het meer inbrengen van Adamantine deeltjes van Licht via de Oneindigheid ademhaling techniek en door het uiten via stem van de klinker geluiden, beiden zijn groot voordeel, want het zal assisteren in het helen en harmoniseren van jullie Auraveld, evenals jullie vier lagere lichamelijke systemen.

Mijn dapperen, ongeacht waar jullie wonen of de omstandigheden waarin jullie momenteel leven, er is een grote kans voor jullie om het proces van het bereiken van Zelfmeesterschap te beginnen.

Jullie zijn dringend nodig als Drager van Licht en Wereld Dienaar.

Dit geldt voor iedereen die dit bericht leest.

Ik omring en omhul jullie in een Auraveld van bescherming.

Ik ben voor altijd jullie hoeder en trouwe metgezel.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja       

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn)

De boeken van de berichten van Aartsengel Michael staan nu verteld, beschreven op YouTube. ** YouTube Video’s: Edelstenen van Wijsheid van Aartsengel Michael.

= Engels > Gems of Wisdom from Archangel Michael: Ronna Vezane/ Randall Monk

YouTube: #ronnavezane ** ronna herman vezane / archangel michael / quest for mastery