Aartsengel Michaël: Jullie Spirituele Bewustzijn Nauwkeurig Afstemmen

Aartsengel Michaël:
Jullie Spirituele Bewustzijn Nauwkeurig Afstemmen

Gechanneld door: Ronna Vezane – LM augustus 2021

Geliefde meesters, laten we even pauzeren voordat we aan onze verhandeling beginnen.

Sluit de ogen en laat het gevoel van tijd en ruimte wegvallen.

Stel stromen van Liefde/Licht voor die uitstralen vanuit de bron van jullie hartcentrum, en dan naar buiten stromend in concentrische cirkels om alles en iedereen op Aarde te omvatten.

Zie ze nu omhoog en naar buiten gaan naar alle planeten en sterrenstelsels binnen jullie zonnestelsel.

Kijk via de innerlijke visie hoe miljarden minuscule stromen van Licht naar jullie terugstralen vanuit elk receptief en sensitief Wezen op Aarde.

Het is belangrijk dat haat, angst, oordeel en verschillende overtuigingen opzijgezet worden, zodat jullie je kunnen verbinden met de kern Liefdes Essentie van broeders en zusters over de hele wereld.

Een ieder is uniek en toch hetzelfde, want in iedere Ziel is er een Wit Vuur Geheugen Zaad Atoom van puur Goddelijk Licht.

Sta jullie zelf toe opgetild te worden naar een verheven plek waar jullie een zwevend, stralend Wezen van Licht zijn dat verbonden is met ieder ander Wezen van Licht in dit Sub-Universum.

Er is geen scheiding. Er kan geen scheiding zijn, hoe ver jullie ook trekken vanuit het hartcentrum van de Schepper. Het maakt niet uit welke opdracht door de eeuwen heen is aanvaard of het uiterlijk van de (dek)mantels van lichaam die er zijn aangenomen. Het maakt niet uit hoe vaak de Witvuurzaadatoom in steeds kleinere fragmenten is verdeeld; een ieder is altijd verbonden geweest met de Opperste Schepper, onze Vader/Moeder God, en ook met elkaar.

DE CONNECTIE IS NOOIT VERBROKEN EN ZAL NOOIT WORDEN GEBROKEN!

Adem diep en langzaam terwijl veelkleurige, lichtgevende, golvende golven van Licht gevuld met de Liefde/Licht en de deugden van onze Vader/Moeder God jullie omringen. Binnen deze ijle golven van Licht bevinden zich alle energie en geprogrammeerde Geheugen Zaad Atomen die jullie ooit nodig zullen hebben om jullie dromenveld op te bouwen,om de basis te leggen voor het Nieuwe Tijdperk en om jullie meesterschap weer te herwinnen.

Weet dat de barrières van de astrale gebieden tussen ons niet langer bestaan. Ook al waren we nooit echt gescheiden, weet dat wij nu toestemming hebben om onze verbinding met jullie te versterken, van moment tot moment, van dag tot dag.

Jullie zijn niet langer kinderen die door het donker struikelen op een pad naar nergens.
Jullie zullen niet langer het gevoel hebben pionnen van het lot te zijn.

Jullie ontwaken en jullie herinneren dat het allemaal een groots experiment is geweest; het experiment loopt echter snel ten einde.

Als jullie je door God gegeven rechten als medeschepper realiseren, zullen jullie niet langer datgene creëren wat pijn en lijden met zich meebrengt.

Waarom zouden jullie, als jullie net zo gemakkelijk vreugde, vrede en overvloed kunnen creëren? Het enige wat jullie hoeven te doen is ernaar te streven om hartgericht en Zielgericht te blijven. Geven jullie ons toestemming om een integraal onderdeel van jullie leven te zijn en openen jullie de geest voor de mogelijkheid dat wij echt zijn?

Als jullie dat doen, gaan jullie naar het magische rijk van onschadelijkheid, waardoor jullie niet langer het negatieve energie-massabewustzijnskrachtveld van de astrale gebieden voeden.

In plaats daarvan zullen jullie de levendige, liefdevolle energie toevoegen aan het etherische veld van Liefde/Licht dat de Aarde omringt – het Gouden Kosmische Raster van Belichting/Verheldering.

Voelen jullie niet aan, worden jullie je niet bewust dat de oude wereld en realiteit geleidelijk aan wegglippen? De negatieve gedachtevormen van de geloofsstructuur van het massabewustzijn die gevangen waren in de lagere astrale (emotionele) gebieden worden snel opgelost. De frequenties van extreme dualiteit en polariteitsbewustzijn verliezen geleidelijk hun greep op jullie. Massa’s van jullie keren langzaam terug naar balans en harmonie, waardoor de greep van de schaduw-zelf losser wordt terwijl jullie meer en meer Licht in de duisternis projecteren. De regels van het spel veranderen ook naarmate jullie omhooggaan op het Pad van ver-LICHT-ing.

Het wordt vaak het smalle pad genoemd, en dit is waar.

Ieder van jullie wordt verantwoordelijk gehouden – niet beoordeeld – op basis van het bewustzijnsniveau.Jullie beschermengelen en jullie Hogere Zelf bieden constant kansen of uitdagingen om te helpen bij het ontwakingsproces.

Een groot percentage van de massa wordt nog steeds beïnvloed door verschillende primitieve, religieuze, dogmatische leringen.

Het is heel moeilijk om los te laten en verder te gaan dan de gevestigde ideeën en overtuigingen waaraan de meeste mensen vanaf zeer jonge leeftijd zijn onderworpen.Raciale, culturele en religieuze overtuigingen creëren sterke emotionele grenzen. Wanneer jullie een waarnemer worden en beginnen te werken binnen de Universele Wetten van de Schepping en de regels van oorzaak en gevolg, beginnen jullie de wijsheid en rechtvaardigheid te zien van alles wat er in het leven gebeurt.

Wanneer jullie meesterschap over jezelf en jullie wereld willen herwinnen, moeten jullie beginnen het Spirituele bewustzijn te verfijnen.

Onthoud dat er akkoord gegaan moet worden met en overgave moet plaatsvinden aan een bijzondere autoriteit voordat deze enige macht over jullie heeft. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen, op welk bewustzijnsgebied jullie momenteel zijn afgestemd en van binnenuit functioneren, of het nu dicht of verfijnd is, dat het diegene realiteit voor jullie in de huidige tijd is. Als jullie het niet leuk vinden wat er in de persoonlijke wereld gebeurt, verander dan overtuigingen en acties, en de persoonlijke realiteit zal snel volgen. Alleen de dappere en moedige mensen hebben de kracht, de wil en de vastberadenheid om de beperkende banden van de lagere dimensies te verbreken en naar voren te treden om zich bij de zoekers naar wijsheid te voegen. Het is van vitaal belang dat jullie je geest vrijmaken van bijgeloof en dogma’s en jullie eigen hogere wijsheid en waarheid zoeken.

Alleen wanneer jullie je in overeenstemming brengen met de rijken van de hoogste Vierde en de instapniveaus van de Vijfde Dimensie, zullen jullie een groter gevoel van “Zelf” krijgen, zodat jullie kunnen beginnen te samenvloeien met grotere en meer uitgebreide Facetten van het Hogere Zelf.

Jullie zijn bezig met het ontwikkelen van het Zesde Zintuig – de intuïtieve geest, waardoor er directe communicatie mogelijk is met het ZielZelf en bepaalde facetten van de Overziel – Hogere Zelf.

Het is de beginfase van het creëren van een directe lijn naar de Kosmische opslagplaats van Goddelijke Wijsheid.

Met vallen en opstaan leren jullie bekwaam te worden in het gebruik van de Universele Wetten van Manifestatie.De resultaten van de keuzes worden snel in het bewustzijn gebracht, zodat jullie weten dat de wetten van oorzaak en gevolg onveranderlijk zijn en jullie zijn waarachtig de schepper van jullie werkelijkheid en de wereld om jullie heen. Meer bewustzijn zorgt voor meer kansen, maar ook voor meer verantwoordelijkheid.De spiraalvormige reis naar thuiswaarts kan een geleidelijke klim zijn of een snelle. Het houdt echter in dat jullie de juiste keuzes moeten maken binnen het niveau van ver-LICHT-ing, en er ook naar moeten streven om de capaciteiten volgens het betreffende hoogste potentieel te gebruiken.

Mijn dapperen, zoek God niet in de hemel of ergens ver weg, een onbereikbare plaats, want de Essentie van de Schepper, een Vonk van Goddelijkheid, verblijft in jullie Heilige Hart.Velen van jullie worden zich bewust van de Goddelijke oorsprong; jullie hebben echter maar een klein vermoeden van jullie enorme potentieel als drager van Kosmische Liefde/Licht.Het is van vitaal belang dat jullie in overeenstemming geraken met de steeds toenemende frequenties van de Nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het Aquariustijdperk, want deze zullen jullie helpen bij het bereiken van de status van een Zelfmeester, wat nodig is als jullie gracieus verder willen gaan op het Ascentiepad naar de stralende nieuwe wereld van de toekomst.

Geliefden, wanneer jullie de ketenen van tijd, ruimte en de dichtheid van de lagere dimensies laten wegvallen, zullen jullie visies scherp en helder worden. Jullie vastberadenheid zal versterken,en jullie zullen vol vertrouwen vooruitgaan met gemak en gratie, want jullie constante mantra zal zijn:

“Voor het hoogste goed van allen.” Onthoud dat jullie geen verwachtingen of beperkingen mogen stellen aan hoe of wanneer jullie visioenen zich zullen manifesteren.

Naarmate meer en meer van jullie kosmische oorsprong beschikbaar komt, zijn velen van jullie ongemakkelijk geworden en angstig als jullie enkele van de verhalen uit de oude geschiedenis lezen en de berichten die de grote diversiteit van de Schepping beschrijven. Het is aan jullie om te accepteren of te verwerpen wat jullie als waarheid claimen. Wij hebben jullie verteld dat er veel waarheid is verweven in de mythen en verhalen van jullie verleden – waarschijnlijk meer dan jullie zouden willen geloven.

Aangezien de vraag aan onze boodschapper is gesteld, kunnen wij jullie een voorbeeld geven.

Door de eeuwen heen hebben mensen altijd een grote fascinatie gehad voor draken, zowel goed als kwaad, en ze zijn één van jullie meest blijvende mythen.

Draken worden afgebeeld als grote wezens met vleugels en lange zwaaiende staarten, vaak met gekleurde schubben als huid, en altijd vuur uit hun mond en neusgaten spuwend. Sommige mensen hebben een grote affiniteit met deze wezens; meestal worden ze echter gevreesd en afgeschilderd als gevaarlijk of slecht. Enkele jaren geleden, toen deze vraag aan onze boodschapper werd gesteld, namen we haar mee op een innerlijke reis naar de Melkweg, zodat ze de ware oorsprong van de ‘drakenmythe‘ kon ervaren.

Vele, vele eonen geleden, toen dit Sub-Universum werd “Gezaaid” met zijn Goddelijke Blauwdruk, stel jullie jezelf voor als God-Bewuste Wezens met een grote uitstraling. Jullie waren magnifieke, uitgestrekte en vloeiende Wezens die alle Stralen, kleuren, deugden en attributen van de Schepper bevatten. Sommigen van jullie kozen ervoor om de golvende, iriserende kleuren weer te geven van wat lijkt op schubben, terwijl anderen met vele andere vormen experimenteerden. Als mede-schepper ZON zweefden en experimenteerden jullie, grote sporen van Licht achterlatend die beschreven zouden kunnen worden als vleugels en een zwaaiende staart. En terwijl jullie de scheppingskrachten gebruikten, bliezen jullie grote stralen van Gods Eerste Straal van Goddelijke Wil en Kracht, of het Vuur van de Schepping, voort.

Oh, wat waren jullie wonderbaarlijke Wezens, en wat een wonderbaarlijke daden verrichtten jullie terwijl jullie door de grote Leegte van dit nieuwe, ongemanifesteerde Sub-Universum zweefden.

Dit alles was ter voorbereiding op jullie uiteindelijke afdaling door de multi-dimensies en in de fysieke werelden. Veel dappere zielen stemden er echter mee in om in de Drakenbrigade in dienst te blijven onder de Grote Bouwers van Vorm en Aartsengelen. De Drakenbrigade is in dit hele Sub-Universum actief op elk niveau waarop de geprogrammeerde Goddelijke blauwdruk beschikbaar moet worden gemaakt voor manifestatie in de materiële rijken van het bestaan.

Alleen degenen onder jullie die in staat zijn geweest om uit de beperkingen van het fysieke voertuig te komen en in Spirit naar de hogere rijken te zweven, hebben een idee van hoe die wonderlijke rijken werkelijk zijn.

We hebben jullie verteld dat de visioenen en verklaringen die wij jullie geven van de meest simplistische aard zijn en slechts een minuscuul deel zijn van hoe het werkelijk is waar wij wonen. Dus jullie zien, om deze wonderbaarlijke visioenen naar voren te brengen van hoe het in het begin was en de veelheid aan vormen die jullie hebben aangenomen, hebben jullie ze door de fysieke mentale vermogens moeten filteren. De draken en veel van de monsters zijn slechts jullie versie of visie van enkele van Gods grootste creaties, en jullie concepten kunnen niet verder af van de waarheid zijn.

Ieder van jullie is verantwoordelijk voor de energie die jullie uit de kosmische bank van de Oer Levens-Substantie halen.

Hoe besteden jullie de geestelijke erfenis?

Als wij samen op deze belangrijke fase van evolutie inschepen, neem dan alstublieft de tijd om toewijding aan jullie zelf en aan jullie Universele spirituele familie te definiëren.

Weet dat wij, de engelenkrachten, onder leiding van onze Vader/Moeder God standvastig naast jullie staan.

Wanneer jullie aanvoelen dat wij dichtbij zijn, vertrouw dan op deze gevoelens, want in werkelijkheid stralen wij onze Liefde/Licht in jullie auraveld. Luister naar de influisteringen van de Ziel, want het zal jullie feilloos helpen bij het volgen van de beste handelwijze en helpen om de wijste keuzes te maken.

Er wordt diepgaand van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

HIERONDER IS EEN ARTIKEL VAN Aartsengel MICHAËL DAT EEN UITGEBREIDE UITLEG GEEFT VAN DE BELANGRIJKE ROLLEN VAN DE DRAAK-, DEVA’S- EN ELEMENTALE KONINKRIJKEN IN HET PROCES VAN SCHEPPING BINNEN DE MATERIËLE RIJKEN VAN HET BEWUSTZIJN.

HET SCHEMA VOOR HET UITSTRALEN VAN DE GODDELIJKE BLAUWDRUK VOOR ONS SUB-UNIVERSUM VAN ONZE VADER/MOEDER GOD, NAAR BENEDEN DOOR DE MEERDERE DIMENSIES NAAR DE MENSHEID, DE AARDE, DE DRAAK, DEVA EN ELEMENTALE KONINKRIJKEN

AARTSENGEL MICHAËL ** © RONNA/Geheiligde Schrijfster **

Onze Vader God ontvangt de Witte Vuur Zaad Atomen (Adamantine Deeltjes van Schepper Licht) rechtstreeks van de Opperste Schepper.

Hij doordrenkt vervolgens de Deeltjes van Goddelijk Licht met zijn Goddelijke Blauwdruk Zaadatomen voor een nieuwe Schepping.

Deze nieuwe Schepping kan van alles zijn, van een sterrenstelsel, een sub-universum, een melkwegstelsel, een zonnestelsel, een planeet of een nieuw mensenras met een ziel.

De specifieke nieuwe Blauwdruk waar wij ons op dit moment op zullen concentreren, is echter gemaakt voor onze Aarde en het overgangsproces dat wij nu ervaren: het balanceren en harmoniseren van de laatste subniveaus van onze Vierde Dimensionale wereld en het voorbereiden op het instapniveau van onze nieuwe Vijfde Dimensionale omgeving.

Dit proces omvat de integratie van de Vijf Hogere Stralen van Galactisch Bewustzijn.

Nadat onze Vader God het Zaaien van de grote Witte Vuur Zaad Atomen heeft voltooid met een nieuw Goddelijk Plan voor de Aarde, worden ze vervolgens geïmplanteerd in de kosmische baarmoeder van onze Moeder God.Op dat moment activeert ze de Zaad Atomen van de nieuwe Schepping met haar Heilige Geest frequenties van Leven/Liefde/Wijsheid. Ze straalt ze dan uit naar een andere ZON van Licht waar de Paradijs-Zonnen (de geïndividualiseerde Paradijs-Schepper-Zoon en Dochter) zullen verblijven.

Zij zullen de dragers worden van de primaire dualiteit/polariteit Goddelijke Blauwdruk voor ons Sub-Universum. De Paradijs-Zonnetjes zijn al gecodeerd met de Goddelijke Blauwdruk voor de hele cyclus van het verblijf van de mensheid op planeet Aarde. De nieuwe componenten voor de eerste fase van het Aquariustijdperk, de verbeterde Goddelijke Blauwdruk, moeten echter worden aangepast en geactiveerd voordat ze naar het Aartsengelenrijk worden gestuurd voor verdere distributie.

De verbeterde Goddelijke Blauwdruk wordt dan uitgestraald naar de twaalf Grote Stralen die belichaamd zijn door de twaalf Aartsengelen van ons sub-universum. Deze wonderbaarlijke Wezens integreren en breiden uit om de nieuwe frequenties van Schepperslicht te accommoderen.

Deze Goddelijke Blauwdruk is specifiek voor onze Aarde, de mensheid en de Devische en Elementaire koninkrijken.De Aartsengelen stralen alle attributen, kwaliteiten en deugden van de twaalf Stralen uit, binnen het Goddelijke Schema, in drie grote Piramides van Licht. De linker bevat het nieuwe mandaat voor de laatste doorgang van de mensheid door de zeven subniveaus van de Vierde Dimensie. De middelste Piramide is de grootste en bevat de gegevens voor de overgang van Gaia/planeet Aarde naar een hogere vierde en lagere vijfde-dimensionale omgeving. De Piramide aan de rechterkant bevat de hogere trillingsfrequenties van Licht die het Devische/ Elementale Koninkrijk nu zal uitstralen naar de Elementen en naar de hele “niet-bezielde” Schepping op Aarde.

In dit stadium nemen de grote Heren van Licht/ de Elohim/ de Bouwers van Vorm het proces over. Binnen die drie Piramides van Licht is de nieuwe geactiveerde Blauwdruk gecodeerd, samen met de grote Witte Vuur Geheugen Zaad Atomen die de Frequentiepatronen bevatten voor elk van de geëxpandeerde twaalf Straal attributen, kwaliteiten en deugden voor het Aquariustijdperk. De Elohim verfijnen, transformeren neer en voegen alle details toe aan de Blauwdruk voor het nieuwe creatieve project.

De Heren van Licht, binnen elke Lichtpiramide, roepen dan de grote Drakenbrigade op.
(Aartsengel Michaёl is Hoofd van de Drakenbrigade.)

Het Draken Koninkrijk is er in meerdere maten, kleuren en configuraties, afhankelijk van welke sub dimensie ze dienen: hoe lager de elektromagnetische energiepatronen van de dimensionale omgeving, hoe kleiner de draken. Hun grootte hangt ook af van wat hun specifieke creatieve specialiteit is (waarvan er een eindeloze variëteit is).

Elke draak is toegewezen aan een bepaalde Aartsengel en belichaamt de attributen, kwaliteiten en deugden van de Straal die elke Aartsengel “als het ware ets als Straal”. De kleuren van de Stralen veranderen periodiek, afhankelijk van veel dingen (waar we op dit moment niet op in zullen gaan).

Het volstaat te zeggen dat een Draak de Straalkleuren van zijn “Begeleidende Aartsengel” zal aannemen, wat van toepassing is op de specifieke Dimensionale-frequentieniveaus en het tijdsbestek waarbinnen ze hun plicht vervullen.(In de hogere dimensies zijn er veel meer dan twaalf Aartsengelen die hun door de Heren van Licht geleide en gerichte taken uitvoeren.)

Leden van de Drakenbrigade gaan dan verder naar het niveau waarop de geprogrammeerde Goddelijke Blauwdruk beschikbaar moet worden gemaakt voor manifestatie, binnen de materiële rijken van het bestaan.

In dit geval, binnen de Vijfde Dimensie, voor toegang door de Sterrenzaad Zielen op Aarde in de hogere Vierde Dimensionale vlakken.

Het aantal benodigde Draken hangt af van de grootte en reikwijdte van het project wat gezaaid moet worden of hoeveel megawatt van het God Zaad Atoom van Lichtkracht nodig is.

Een andere taak die de Drakenbrigade vervult, is het leveren van de Liefde/Levensenergie van onze Vader/Moeder God aan het grote Devische- en Elementaire Koninkrijken de hele Schepping die niet is bezield met een IK BEN-bewustzijn. Hun Leven/Lijn naar de God Bron wordt geleverd door de grote Drakenbrigade.De Drakenbrigade straalt voor elke sub dimensie de trillingspatronen voor dat niveau uit. De Zaadatomen worden vervolgens verzameld in Piramides van Licht, die over de hele wereld zijn geplaatst, waar de Devische Engelen heen gaan om hun voorraad Goddelijke Licht aan te vullen.Vervolgens stralen ze de Zaadatomen uit in ontelbare formules, die worden uitgezonden naar het uitgestrekte Elementale Koninkrijk.

Die trouwe dienaren van onze Vader/Moeder God leveren dan de Levenskracht-energie voor alle Goddelijke creaties die niet bezield zijn.

Aartsengel Michaёl

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Doorgegeven via Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*Als overbrenger van dit artikel claim ik, Ronna, het universele copyright in de naam van Aartsengel Michaël.  Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, geuit of toegevoegd, en credit van auteurschap en mijn Email en website adres is opgenomen. Het mag gepubliceerd worden in tijdschriften, magazines of publieke druk met toestemming van:  RonnaStar@earthlink.net 2000/2021.

Ronna Herman (Verzane) is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michaёl sinds 1970.De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaling door: Anja