AARTSENGEL MICHAEL: INTEGRATIE van Jullie NIEUWE Goddelijke Blauwdruk – 1 Januari 2020 / Via Ronna Herman

AARTSENGEL MICHAEL
INTEGRATIE van Jullie NIEUWE Goddelijke Blauwdruk
    1 Januari 2020 / Via Ronna Herman
Geliefde meesters, vergeet nooit, jullie beste en meest dierbare vriend moet julliezelf zijn – jullie eigen Zielsbewustzijn.
In jullie Heilig Hartcentrum zullen jullie vinden wijsheid, mededogen, geduld en het allerbelangrijkste, onbeperkte Heilige Liefde. Vanaf het begin van de creatieve ervaring tot in de dichtheid, zijn alle menselijke levensvormen onderworpen aan een voortdurende, continue reeks van openbaringen. Een nieuwsgierige, onderzoekende geest was een ingebouwd, intrinsiek facet van de menselijke natuur. De Aarde wordt opnieuw voorbereid op een nieuwe, hogere-evolutionaire soort mensheid. Jullie allemaal, als Sterrenzaden en Werelddienaren, zijn gecodeerd met Geheugenzaadatomen die jullie een brandend verlangen geven om deel te nemen aan de manifestatie van deze ongelooflijke droom van de toekomst. Jullie persoonlijke doel is om een door jullie Zelf bestuurde, door de ziel geïnspireerde entiteit te worden temidden van de chaos en onrust van de huidige, Derde-/ Vierde-dimensionale realiteit van vandaag.
Een nieuw Goddelijk Plan gevuld met geavanceerde creatieve ideeën voorbij de wildste dromen van zelfs de meest briljante, geavanceerde geesten van vandaag wordt via de krachtige stralen van het Godbewustzijn naar beneden gestraald op Aarde en de mensheid vanaf de Grote Centrale Zon van dit Sub-universum.
Een geavanceerde Ziel, die treedt op het smalle pad van Ascentie, moet leren hoe de drie belangrijkste Godstralen van het komende tijdperk in zich op te nemen en te integreren, DE GEESTELIJKE TRINITEIT, bestaande uit: GODDELIJKE WIL * LIEFDE/ INTUÏTIE * INTELLIGENTE, DOELBEWUSTE ACTIE.
Waarom gaan jullie niet naar het centrum van de spiraal van het opklimmende bewustzijn, naar en in het oog van dualiteit en polariteit, waar alles kalm en vredig is, gevuld met pure kosmische levenskracht substantie, Adamantine Deeltjes, wachtend om gevormd te worden als jullie visie op de toekomst? Op dit moment, zoals jullie je Heilige Centrum binnengaan, kunnen jullie de diepgaande liefde en compassie van onze Vader/ Moeder God en de Allerhoogste Schepper ervaren. Accepteer alsjeblieft deze onveranderlijke waarheid: jullie zijn een gekoesterde zoon of dochter op een belangrijke missie. Niets dat jullie kunnen zeggen of doen kan die liefde verminderen. Het is tijd om de hersenpassages van jullie geest te openen voor de hogere frequentiecodes van jullie Overziel/ Hoger Zelf.

Te veel van jullie dragen nog steeds grote lasten uit het verleden.
Vergissingen die jullie in dit leven hebben gemaakt, en ook veel van eerdere conditioneringen en begraven herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen of acties uit al jullie vorige levens.
Het vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de lasten van ongelijkheid dienen jullie niet langer.
Het is tijd dat jullie ons toestaan om jullie te helpen de pijnlijke herinneringen die zijn opgeslagen in je fysieke voertuig en auraveld te helen – net zoals wij de vervormingen van de Derde-/ Vierde-dimensionale, collectieve bewustzijnspatronen opruimen; daardoor deze dimensies terugbrengend naar en in hun oorspronkelijke ontworpen spectrum van dualiteit. Angst is een primitieve vecht- of vluchtemotie, die de uitbreiding van jullie bewustzijnsbewustzijn zal hinderen. Het is tijd om de basisinstincten van de lagere menselijke natuur te ontruimen en opnieuw te programmeren.
Het is belangrijk dat jullie het begrijpen, ook al herinneren jullie je niet langer fouten uit het verleden of de gedachten en daden die jullie uit balans brachten, totdat deze negatieve gedachtevormen worden erkend en getransmuteerd, zijn die energieën nog steeds aanwezig in jullie cellulaire structuur die wachten om te worden gerectificeerd en om terug te keren naar harmonie binnenin.
Door jullie bewuste gewaarZijn, en door jullie wil op één lijn te brengen met de Wil van jullie Hogere Zelf en onze Moeder/ Vader God, is alles wat niet in harmonie is met de frequenties van de hogere Vierde/ Vijfde Dimensies binnenin zich aan het omroeren en kolken om te worden geheeld en terug te keren naar het harmonische van vreedzaam samenleven, vreugde en liefhebbende intentie.
Dit is de bron van zoveel innerlijke onrust, uitdagingen en testen die jullie, de Zelfbewuste zoekers van Licht, ervaren.
Wij hebben steeds opnieuw benadrukt dat een van de grootste uitdagingen, maar een van de belangrijkste taken die moeten worden volbracht om de spiraal van Ascentie te treden, is om een gericht punt van bewustzijn in jullie Zonne-energiecentrum in stand te houden. Door dit te doen, zullen jullie een open passage in stand houden in het Heilige Hart – daarbij toestaand dat het Schepperlicht vrijelijk naar jullie toe kan stromen en vanuit jullie. Dit helpt jullie achtereenvolgens om jullie unieke mooie, harmonieuze Ziellied te verbeteren en te perfectioneren.
Tijdens deze wonderlijke, maar toch moeilijke tijden, krijgen jullie een geweldige kans om toegang te krijgen tot de kosmische bibliotheek, die de mysteries van dit Sub-universum bevat.
Jij, jullie, het Sterrenzaad, worden geleidelijk toegerust om in te tappen op/in die heilige tempels/ Piramides van Licht waar de universele wetten en wijsheid van alle tijdperken zijn opgeslagen.
Door dit te doen, zullen jullie leren dat jullie elke hoogte kunnen oversteken, elk obstakel kunnen overwinnen, en jullie pad van Ascentie zal met zekerheid worden onthuld. Jullie hebben nooit jullie goddelijkheid of jullie goddelijke intelligentie verloren. Het is enkel in veilige bewaring geweest, wachtend op de periode dat jullie, nogmaals, zouden ontwaken om jullie geboorterecht te claimen als een Goddelijk kind van onze Moeder/ Vader God.
Geliefden, wij vragen jullie om op julliezelf te concentreren zodat jullie heldere kanalen kunnen worden voor de verfijnde frequenties van Licht. Jullie hebben het vermogen om een kanaal, een leiding te worden voor de Adamantine deeltjes van Schepperlicht, welke jullie fysieke kanaalschip zullen doordringen en naar de wereld van vorm zullen uitvloeien. Jullie moeten echter de kracht van het Heilige Vuur bevrijden vanuit binnenin jullie fysieke voertuig als lichtbuis, het Kundalini-vuur opgeslagen in jullie Wortelchakra, terwijl jullie een nieuwe voorraad ophalen via de grote Zesdimensionale Lichtsteden.
De adem is de geleider van deze vitale levenskracht-energie. Jullie moeten leren het perfecte ritme van de Heilige Ademhaling te gebruiken en te perfectioneren. De Oneindigheidsademhaling is een essentieel, vitaal onderdeel van het transformatieproces.
In de afgelopen jaren hebben wij meer belangrijkere elementen toegevoegd aan de geavanceerde technieken die jullie moeten inlijven om Zelfmeesterschap te ontwikkelen en te claimen – essentiële informatie die jullie moeten integreren en vervolgens kunnen delen met degenen op het Pad achter jullie.
We vragen jullie om de Violette Vlam voor te stellen die van onder jullie voeten opstraalt en jullie volledig omhult in deze vitale energie van transmutatie, die het proces versnelt van het transformeren van alle onzuivere substantie binnenin en om jullie heen en eveneens bescherming biedt tegen wat komt van buitenaf, negatief invloeden.
Naarmate jullie evolueren naar een Geestelijk/ menselijk wezen, zullen jullie in staat zijn tot diepzinnige gedachten en complexe concepten.
Jullie zullen ook een groter vermogen tot diepere liefde ontwikkelen.
Wanneer jullie de formule van vibratie van overvloed hebben geïntegreerd en als jullie waarheid hebben geaccepteerd, wordt het een onderdeel van jullie Energetische Handtekening.
Daarna zullen die frequentiepatronen van overvloed naar buiten stralen, vanaf de portalen aan de voorzijde en de achterzijde van jullie Zonnekrachtcentrum in een oneindigheidsteken, waardoor een constante stroom van overvloed in alle goede dingen wordt gecreëerd.

Onthoud dat jullie, om jullie geestelijke visie te manifesteren, jullie moeten definiëren wat jullie willen creëren, en dat jullie je dan dit duidelijk voor moeten stellen. Allereerst moeten jullie je als bewuste mede-schepper concentreren op het manifesteren van een verfijnde, geëvolueerde staat van Zijn en een harmonieuze kwaliteit van leven. Daarom zouden jullie een overvloed aan liefde, vreugde, vrede, creativiteit, goede gezondheid, compatibele bevredigende relaties moeten zoeken, enzovoort. Door de kwaliteiten, eigenschappen en deugden van Godsbewustzijn te zoeken en proberen om op te nemen, zal het succes verzekeren bij het creëren van alle materiële objecten die jullie nodig hebben om comfortabel te leven.

Jullie leren één te worden met de oneindige stroom van overvloed, terwijl jullie de vele niveaus en Dimensies van de Schepping doorkruisen. Eén van de belangrijkste concepten die jullie als jullie waarheid moeten accepteren, is een glashelder besef dat jullie de schepper zijn van de realiteit waarin jullie nu en in de toekomst zullen leven. Velen van jullie vragen, vragen zich af wat jullie missie is in dit leven en, wij vertellen jullie, het grootste verlangen van jullie ziel is dat jullie de vele facetten van jezelf herwinnen en terugkeren naar te zijn, de wonderlijke meester van mede-schepper die jullie waren toen jullie je voor het eerst belichaamden in de materiële vlakken. Het Ascentieproces is een doorgaande reis, geen bestemming. Probeer elke dag de hoogste keuzes te maken – blijf in het moment, want dat is de enige keer dat jullie toegang hebben tot jullie Godkracht – niet focussen op het verleden en niet naar de toekomst projecteren, maar op elk moment het hoogste potentieel zoeken. Zie de uitdagingen in jullie leven als kansen terwijl jullie leren oude, zelf beperkende manieren los te laten. Dit zijn onvervreemdbare waarheden die jullie in jezelf zouden moeten inprenten totdat ze een intrinsiek onderdeel van jullie menselijke natuur worden. Dit is een evenwichtsoefening als mensenleven voor jullie, de Sterrenzaden, waarbij jullie alle facetten van jullie Wezen in harmonie willen brengen. Diep van binnen zijn jullie je ervan bewust hoe belangrijk het voor jullie om jullie vrouwelijke aard, de zachte, intuïtieve, creatieve en naar binnen gerichte energieën te eren en te integreren, evenals de mannelijke eigenschappen te ontwikkelen en te gebruiken. Streef ernaar om sterk te zijn, maar toch zachtaardig, naar buiten gericht terwijl jullie intappen op de schatkamer van wijsheid binnenin. Jullie Goddelijke natuur zal groeien in kracht en bewuste uitdrukking terwijl jullie leren de wijsheid van jullie Heilige Geest op te halen, Overgelicht met de compassie van jullie Heilige Hart.

Jullie moeten beknopt, constructief en zelfverzekerd leren spreken. Weet dat als jullie gecentreerd en gefocust blijven binnenin jullie Heilige Hart, het Universum op een positieve manier moet reageren en jullie succes verzekerd zal zijn. Wanneer jullie afgestemd raken op de intuïtie van jullie Hogere Zelf, zullen jullie het Godlicht gaan voelen pulseren in jullie Heilige Hart, en jullie zullen je gaan focussen op de Vonk van de Schepping in het Heilige Hartcentrum van elke persoon die jullie ontmoeten. Het is misschien zwak in vele lieve zielen, maar het brandt nog steeds van binnen anders zouden ze niet leven. Wanneer jullie dit doen, zullen jullie automatisch ernaar streven om niet-oordeel te oefenen en uit te oefenen, en zullen jullie de positieve aard in iedereen beginnen te zien.
Wij vragen jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken voordat jullie iemands leringen als jullie waarheid beschouwen. Ga niet op in theorie of complexe informatie, dat is oponthoud.
Neem alleen dat wat diep van binnen resoneert, dat wat liefhebbend, verhelderend is en jullie bewustzijn uitbreidt. Er zijn veel halve waarheden in de leringen die nu naar de mensheid worden gebracht.
Vergeet niet dat jullie degene zijn die vrijheid, overvloed en empowerment in jullie leven moeten creëren. Niemand anders kan dat voor jullie doen. Onderscheidingsvermogen is een essentieel attribuut voor diegenen op het pad van Ascentie en verlichting.
Wat dan ook jullie kiezen als jullie waarheid, jullie moeten integreren en toepassen in jullie leven via gerichte intentie en actie. ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN/ HARTGERICHTE INTENTIE/ SCHERPGESTELDE ACTIE resulteren in een positieve manifestatie.
Het maakt niet uit van welk station, vanaf welke omstandigheden of niveau van bewustzijn jullie zijn uitgegaan voor deze incarnatie, diep in jullie Ziel Zelf was een brandend verlangen om de facetten van jullie Wezen op meerdere niveaus te integreren.
Echter, eerst moeten ze worden genezen en in harmonie worden gebracht, zodat ze kunnen worden gevuld met het verheven Licht van de hogere rijken. Terwijl jullie je Hogere Zelf toestaan om het Overlichten te doen en jullie te begeleiden, zal er meer en meer geïnspireerde gedachte naar jullie toekomen.
Er zijn veel manieren om de Geest via jullie te laten manifesteren; laat het gewoon op natuurlijke wijze gebeuren, geliefden.
Wat doet jullie hart glimlachen en geeft jullie een diep gevoel van voldoening? Hoe willen jullie dienen? Er zijn veel manieren en jullie hebben veel talenten (meer dan jullie zullen erkennen); de keuze ligt echter altijd bij jullie.
De machtige krachten van het Engelenrijk, evenals een enorm aantal wonderbaarlijke Wezens van Licht, zijn hier om jullie te helpen door deze perioden van de evolutie en grote verandering te gaan met gemak en gratie. Jullie moeten echter om onze hulp vragen, want wij kunnen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Het is tijd om je rechtmatige plaats als Meester van het Licht te herwinnen en te onthouden dat wanneer jullie de kennis van de Geest en verlichte waarheid integreren, het van vitaal belang is dat jullie verdergaan en jullie wijsheid delen.
Weet dat de uitdagingen en kansen voor jullie, beloningen zullen brengen voorbij aan alles wat jullie je kunnen voorstellen, en wees dus niet bang om uit de comfortzone te stappen terwijl jullie naar de sterren reiken. Accepteer jullie mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg het eigen pad. Wees niet bang om anders te zijn dan de mensen om jullie heen.
Wij zullen voor nu van jullie heengaan met een paar ver-LICHT-ende gedachten om jullie te helpen gefocust te blijven op het hogere mentale niveau van bewustzijn, met een overlapping van liefdevolle intentie. Jullie doel is om te worden Gecentreerd vanuit het Hart en Gericht op de Ziel:
^^ De hogere geest maakt gebruik van de zintuigen van het bewustzijn van al jullie meerdere lichamen in/met de processen van denken en analyse.
^^ Kennis, talent en een hoog intelligentiequotiënt creëren geen genie. Er is concentratie voor nodig en moed, doorzettingsvermogen en een aanhoudende besturing, samen met integriteit, om jullie spirituele genius potentieel te benutten. Ondervind en zet jullie verlangen naar uitmuntendheid voort en streef ernaar jullie passie naar beste vermogen te leven.
^^ Terugkerend naar het smalle pad van Ascentie in bewustzijn is het begin van het overstijgen van tegenstellingen waar geen goed of slecht, goed of fout is; alleen harmonieuze persoonlijke keuzes binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit. Als een empowered, functionerende Zelfmeester, zullen jullie alleen de hoogste en beste keuzes maken ten behoeve van ALLEN.
^^ VREES, HAAT EN OORDEEL VERDELEN. LIEFDE TRANSFORMEERT EN VERENIGT. Jullie moeten leren om boven de dagelijkse stressvolle situaties uit te stijgen, zodat jullie momenten van tweedracht kunnen transformeren in uren van sereniteit.
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie op alle mogelijke manieren begeleiden en helpen. Wees moedig en standvastig, mijn dappere strijders. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie diepgaand geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Geliefde vrienden, naarmate wij vollediger bewegen in en naar het TIJDPERK VAN AQUARIUS en de nieuwe GALACTISCHE BLAUWDRUK voor de Aarde en de mensheid, wat een tijdperk van uitgebreid bewust gewaarzijn en Zelfmeesterschap is, zijn wij meer tests, uitdagingen en kansen aan het ervaren. Wanneer jullie de leringen van Aartsengel Michael de afgelopen jaren trouw hebben gevolgd, weten jullie dat nieuwe wijsheidsleringen ons leiden naar een indrukwekkende en aangrijpende nieuwe realiteit. De berichten zijn steeds complexer geworden en voor de meesten van ons moeten wij de berichten een aantal keren bestuderen, erover nadenken en zelfs herlezen voordat we een duidelijk begrip beginnen te krijgen van wat ons wordt doorgegeven.
Wanneer jullie het zevende boek van wijsheidsleringen van geliefde Michaël, DE MAGIE & GROOTSHEID VAN DE ASCENDERENDE MENSHEID, hebben gelezen, weten jullie dat hij nu geleidelijk een aantal van de geavanceerde leringen van zijn nieuwste boek doorgeeft aan andere mensen via de maandelijkse berichten.
Dit boek bevat veel ‘Parels van wijsheid’ uit zijn andere zes boeken en de drie studiehandleidingen waarmee wij zijn gezegend – samen met een duidelijke definitie van wat onze huidige ‘ronde van Ascentie’ inhoudt. De handleiding is opgesteld om ons geleidelijk te helpen de zeven dimensies te laten begrijpen die onze Aardse realiteit vormen, en de voortgang van het verbazingwekkende Ascensieproces van de Aarde en de mensheid. Ook inbegrepen zijn een aantal ongelooflijke illustraties, die ons enorm helpen het complexe proces dat wij momenteel ervaren te begrijpen.
Velen zullen niet gereed zijn om deze leringen te bestuderen en te integreren, en dat is zoals het zou moeten zijn, want ieder van jullie is op het eigen pad en vordert in elk tempo door elk nieuw niveau.
Omdat de oude Goddelijke Blauwdruk niet langer van kracht is, moeten wij proberen te begrijpen hoe wij deze snel veranderende tijden het beste kunnen doorkruisen. Het zal ook van vitaal belang zijn om ten minste de basisprincipes van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk te integreren voor onze Vijfdimensionale realiteit.
Elke Sub-dimensie heeft zijn eigen specifieke wetten en normen. Omdat wij bezig zijn om toegang te krijgen tot het Nieuwe Tijdperk bewustzijn van het Vijfdimensionale, zal onze sprong in Kosmisch Bewustzijn veel meer ingrijpend en levens veranderend zijn.
Aartsengel Michaël heeft ons de afgelopen vijfentwintig jaar zoveel ongelooflijke informatie gegeven en het is mijn grote eer geweest om de ‘doorgever’ van deze informatie te zijn. Ik stuur jullie allemaal mijn diepste liefde, dankbaarheid en engelzegeningen, Ronna.
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2019.
HET NIET VERTAALDE
WISDOM TEACHINGS FROM ARCHANGEL MICHAEL
** RONNA VEZANE / SACRED SCRIBE
**2020 AND BEYOND THE VEIL©* *
E-BOOKLET SERIES ** NUMBER ONE
As the year 2020 approaches, I can think of no better way to support our spiritual growth than to review of some of our beloved Archangel Michael’s most pertinent wisdom teachings. AA Michael has encouraged me to publish a series of messages in smaller E-BOOKLETS. He has chosen the topics in this first booklet, and each message has been updated or added to, as he felt was appropriate. 2020 AND BEYOND THE VEIL is the first offering of these important messages from Archangel Michael. *** $7.77 * U.S. FUNDS
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

**YOUR SACRED QUEST© *
ARCHANGEL MICHAEL’S THIRD BOOK OF TRANSFORMATIONAL MESSAGES. A treasure chest of vital information necessary for integrating the skills of Self-mastery. $15.00* e-BOOK
**SCRIPTING YOUR DESTINY©* This STUDY MANUAL incorporates all of the major techniques and tools, as well as many meditations. It is a compilation of some of Archangel Michael’s most powerful teachings. $15.00 ** e-BOOK
**OPENING TO CHANNEL * Developing Your Telepathic Communication Skills.
Expanded consciousness and mental telepathy are aspects of your Divine heritage. However, this ability must be reactivated and practiced if you wish to become a proficient and clear channel. $15.00 ** e-BOOK
**If you wish to have a personal COSMIC message from ARCHANGEL MICHAEL with your book, please add $77 *(Offered only with the purchase of one of Ronna’s books) Only one personal message per person. To order: www.StarQuestMastery.com
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
Vertaald door Anja en een heerlijk 2020, met al de verbeteringen die al zichtbaar en merkbaar kunnen zijn door alle Liefde waarmee het is gecreëerd. Voor goede gezondheid, harmonie en een indrukwekkende wereldorganisatie voor de Nieuwe Aarde en al wat er voor nodig is voor een betere versie van de samenleving.