Het verhogen van jullie kracht om te manifesteren

HET VERHOGEN VAN JULLIE KRACHT OM TE MANIFESTEREN
31 December 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-1-2019
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster
 
Geliefde Meesters, terwijl jullie het pad van terugkeer doorlopen naar de hogere dimensionale rijken van het bestaan die bekend staan als de Rivier van Licht / Leven, of soms, de Regenboogbrug van Kosmisch Bewustzijn, zijn de vibrationele patronen in en om jullie heen in een constante staat van verandering. Dit heeft geresulteerd in een steeds groter wordende bewustzijnsverruiming, waarbij de filters waardoor jullie je wereld van realiteit bekijken, evenals de geloofstructuren die jullie om je heen hebben gebouwd, geleidelijk aan vervangen worden door hogere, krachtiger waarheden. De wereld die jullie hebben gecreëerd en degenen met wie jullie omgaan, zullen altijd de overtuigingen en verwachtingen weerspiegelen die jullie als waarheid hebben geaccepteerd.
 
In een pijnlijke of slopende situatie zijn er altijd vervormde of onevenwichtige overtuigingen en gehechtheden die jullie gevangenhouden in een valse, illusoire realiteit. De overtuigingen die dagelijks veel van jullie acties en reacties beheersen, lossen langzaam op en worden vervangen door zelfbevestigende concepten die jullie geleidelijk aanvaarden als jullie nieuwe versie – visie – van de werkelijkheid.
 

Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie gewaar zijn van het Zelf, en jullie ontwikkelen een meer gericht, diepgaand bewustzijn van degenen met wie jullie omgaan, en ook van de rijken die jullie huidige vermogen om te zien te boven gaat. Jullie hebben vaak het gezegde gehoord dat “alles een illusie is.” Dit betekent niet dat alles wat in het fysieke rijk van het bestaan is gecreëerd, niet solide is, geen structuur heeft, of niet echt is. Het betekent ook niet dat de hogere rijken illusoir zijn zonder een tastbare structuur of definitie.

Elk niveau van bestaan in dit Universum lijkt net zo reëel voor degenen die er verblijven zoals jullie aardse thuis het voor jullie doet.
De Schepper en zijn alomvattende invloed zijn het meest zeker echt, net zoals wij dat zijn.
 
De illusie is jullie waarneming van de wereld, een realiteit die jullie zien door filters die jullie zelf hebben gemaakt: overtuigingen, structuren, taboes en beperkingen die jullie hebben gecodeerd in jullie onderbewustzijn, en die jullie hebben geaccepteerd als waarheid. Iedereen bekijkt de wereld en dagelijkse gebeurtenissen door een sluier van hun eigen overtuigingen en een aangepast niveau van bewustzijn. Dat is waarom velen alles zien door een filter van negativiteit, terwijl ver-Licht-e Zielen het leven ervaren door een filter van liefde en niet-oordelen.
 
Tijdens deze tijden van versnelde transformatie, ervaren jullie grote veranderingen zowel binnenin als erbuiten. De vliezen tussen het onderbewustzijn, het bewuste en de bovenbewuste geest worden dunner, waardoor jullie toegang hebben tot de subjectieve, zelf beperkende informatie die jullie moeten vrijgeven, en de vervormde concepten die jullie moeten helen om binnenin terug te keren naar jullie evenwicht terwijl jullie ernaar streven om Zelfmeesterschap terug te winnen. De rechter en linker hemisferen van jullie hersenen, evenals de matrix van het onderbewustzijn, het bewuste en het bovenbewustzijn, zijn in het proces van samenvoegen en terugkeren naar een verenigde staat van super- of macrobewustzijn. In veel opzichten is het gezegde “zoals het was in het begin, zo zal het nog een keer zijn” van toepassing op het transformationele proces dat de mensheid nu ervaart.
 
Elke observatie via de fysieke zintuigen die indruk op jullie maakt, evenals elke actie, interactie en reactie, wordt automatisch verzonden en opgenomen in de geheugencel Zaadatomen van de onderbewuste geest. Nogmaals, benadrukken wij dat jullie onderbewuste geest subjectief is. Het neemt elke gedachte of ervaring letterlijk en wordt nadien beïnvloed door jullie individuele vooringenomenheid. De onderbewuste geest zal blijven reageren op oude gedachtepatronen en condities en deze opnieuw en opnieuw herhalen (afspelen), totdat de misvattingen zijn opgelost en opnieuw zijn geprogrammeerd.
 
Jullie Derde- en Vierdimensionale wereld is willekeurig en chaotisch, terwijl het tijd / ruimte-continuüm van de Hogere Vierde Dimensie en verder dan dat flexibeler en vloeiender is. Terwijl jullie de vibratiepatronen van de hogere dimensies integreren, komt alles wat niet verenigbaar is naar de oppervlakte voor oplossing, wat resulteert in hogere wijsheid. Want degenen die hun innerlijk zicht hebben ontwikkeld, zij weten dat gedachten tastbare dingen zijn. Zij zijn zich ervan bewust dat de kwaliteits- of frequentiepatronen van een gedachte de kleur bepalen, terwijl de aard van een emotie bepalend is voor de vorm die het zal aannemen. Hoe meer gericht en gedetailleerd een gedachte is, hoe duidelijker de contour zal zijn.
 
Gedachten met een laag frequentieniveau zijn donker, modderig en vervormd, terwijl de hogere octaven van denken, die met liefde doordrenkt zijn, delicater en stralender zijn. Jullie moeten accepteren dat jullie gedachten inhoud hebben en dat ze een effect hebben op jou, jullie en de wereld om jullie heen.
 
Jullie moeten gewillig zijn om de vooropgezette ideeën over de complexe tradities, structuren en grenzen van jullie leven te onderzoeken, en jullie moeten de overtuigingen loslaten of transformeren die jullie vastzetten/vasthouden aan door julliezelf opgelegde, structurele beperkingen.
Het loslaten van gehechtheden, verouderde gewoonten en concepten is een continu proces en vereist constante waakzaamheid en opwaarderen. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie comfortzones om jullie heen hebben gebouwd, die moeilijk zijn om aan voorbij te gaan, zelfs als ze ongemakkelijk en beperkend zijn. Maar dat is precies wat jullie moeten doen, geliefden, als jullie je bewustzijn willen vergroten en de meesters van de medeschepping willen worden die jullie bedoeld waren om te zijn.
 
Loslaten is bevrijdend en het geeft jullie de kracht om jullie bewustzijn en jullie wereld uit te breiden. Hoe hoger jullie vibratiepatronen worden, des te vloeiender de beperkingen om jullie heen worden.
Raak niet gehecht aan de structuren van het leven dat jullie om jullie heen hebben gebouwd. Jullie moet je realiseren dat verandering een integraal onderdeel is van groei. Jullie nemen elke dag beslissingen en keuzes, en als een meester in wording, is het noodzakelijk dat jullie altijd naar de hoogste keuzes streven. De grenzen van jullie spectrum van dualiteit zullen smaller worden en de slinger van keuze zal in een veel kleiner bereik slingeren, naar rechts en links van het midden.
Dientengevolge zullen jullie perceptie en bewustzijn zich uitbreiden en exponentieel worden verhoogd. “Een meester volgt altijd het smalle opwaartse pad” is een oude waarheid die nog steeds van toepassing is. Jullie moeten altijd jullie hoogste waarheid zoeken en het dan leven naar beste vermogen.
 
Het is belangrijk dat jullie je ervan bewust zijn dat er een ordelijke opeenvolging is van de Kosmische Cycli van de Schepping, die een grote verscheidenheid aan GODLIJKE UITDRUKKING definiëren en benadrukken. Daarom is het belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie aan te passen aan de veranderingen van de tijd, om jullie te ontdoen van de beperkende en begrenzende overtuigingen van jullie Derde- en Vierdimensionale realiteit, terwijl jullie wijsheid behalen, hogere waarheden zoeken en dichter bij jullie oorspronkelijke “Staat van Goddelijkheid” komen.
 
Wij bevinden ons temidden van een van de grootste cycli van transformatie die dit Universum ooit heeft ervaren; het is echter belangrijk dat jullie begrijpen dat er op aarde vele kleine cycli van verandering zijn geweest, en eenieder van jullie heeft deze transformationele tijden op de een of andere manier ervaren.
 
Het komende Zevende Wortelras zal sterk geëvolueerd en spiritueel afgestemd zijn en zal beïnvloed worden door de ZEVENDE STRAAL van transformatie, zuivering, vrijheid en verlossing. Iedereen en alles op aarde zal worden beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam.
Veel van de oude, verouderde leringen worden afgelegd terwijl jullie evolueren in wijsheid en jullie frequentiepatronen verhogen.
De religieuze overtuigingen op liefde gebaseerd, degenen die bemoedigen en ondersteunen om te doen, zullen worden behouden, terwijl de op angst gebaseerde, controlerende concepten langzaam worden afgedankt. Tijdens de overgang naar het tijdperk van verlichting zijn de religies die zullen overleven degenen zijn die bereid zijn om hun filosofie uit te breiden om de geopenbaarde, hogere Schepperwaarheden op te nemen.
 
Nieuwe cycli van “Zijn” worden geïnitieerd door een bereidheid om te veranderen, en deze opwaarderingen zijn zo ontworpen dat jullie ze geleidelijk kunnen opnemen met gemak en gratie. Voor degenen die resistent zijn, zal het echter door chaos en conflicten gaan.
 
Veel hangt af van jullie aantrekkingsvermogen, om te reageren en om op te nemen (of af te wijzen), en dan de meer verfijnde energieën over te brengen die bekend staan als ‘hogere waarheid’. Jullie ziel en Hoger Zelf herinneren de reden waarom jullie hebben gekozen om pijnlijke situaties te ervaren en te uiten – niet als een straf, maar voor oplossing.
 
Het is van vitaal belang dat jullie ernaar streven om jullie zelfbeschikking en jullie verlangen naar vervulling sterker te maken. Jullie moeten evolueren van een ego-zelfbedieningsmodus naar een Ziel-dienende staat. Jullie ziel is het deel van jullie dat verbonden is met het Universele Geheel. Jullie verkrijgen mededogen op de harde manier door pijn en lijden (door het ego aangedreven), of de gemakkelijke manier door het proces van hereniging met jullie Hogere Zelf en Godstraal (geïnspireerd op de Ziel).
 
Niets kan ontsnappen aan de straling en magnetische invloed van het verheven Schepperlicht – genaamd Adamantine Deeltjes – nu doordringend in dit Universum, Sub-universum, melkwegstelsel, zonnestelsel, de Aarde en de mensheid. De chakra’s zijn als elektromagnetische batterijen binnen het lichaam.
De vibraties van elektromagnetische frequenties communiceren met vele niveaus van bewustzijn. Jullie moeten harmonieus zijn met en afgestemd op de trillingsfrequenties om ze te integreren. De hogere frequenties van Licht, gedachte en geluid trillen door jullie bloed, cellen, organen, botten, spieren en weefsels, en verrijken jullie gevoel van welzijn. De lagere frequenties van de Derde / Vierde Dimensionale omgeving beperken de stroom van levengevende energie en verhogen de dichtheid in de vier lagere lichaamssystemen. Jullie bloed draagt Geheugenzaadatomen, genetische coderingen van jullie aardse afkomst, maar belangrijker, jullie kosmische afkomst en jullie Goddelijke erfgoed.
 
Mijn geliefde dragers van Licht, wij vragen jullie om elke test en uitdaging te zien als een kans om verouderde gedachten en vibratiepatronen vrij te geven die niet langer jullie hoogste goed dienen. Wij smeken jullie jullie levenservaringen te zien door filters van jullie Heilige Hart / Geest als jullie de Deeltjes van Leven / Licht tevoorschijn aantrekken van de Diamanten Straal en ze bezielen met jullie liefde voordat jullie ze uitstralen in de wereld en aan de mensheid. Wij zijn allemaal in deze kosmische dans van de evolutie en tezamen zullen wij zegevieren!
 
IK BEN Aartsengel Michaël.
 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
 
RONNA / Heilige schrijfster
 
Regelmatig mediteren door het Heilig Hart en het bewust activeren van de binnenkomende Adamantine Deeltjes van Schepperlicht die jullie integreren, zal resulteren in een grote transformatie in jullie leven terwijl jullie een mede scheppende Zelfmeester van de hoogste orde worden.
 
Begin ontspannen aan de Oneindigheidsademhaling – (een figuur 8). Stel jullie bij elke ademhaling voor dat jullie bewustzijn zich uitbreidt om al het zonnestelsel op te nemen ………. dan de Melkweg …………… en dan dit sub-universum. Stel jullie voor, hoe jullie ook waarnemen, de pracht van de planeten, sterrenstelsels en systemen en voel ook in jullie Heilige Hart de kracht en grootsheid van de uitgestrektheid van de ruimte … de “Grote Leegte” gevuld met het ongemanifesteerde potentieel van Liefde / Licht (de Adamantine deeltjes van de Schepping, van kracht voorzien door liefde).
 
Stel jullie zich nu julliezelf voor als het centrum, het punt om op te richten in dit sub-universum, terwijl de “Stroom van Goddelijk Licht” vanuit alle richtingen naar jullie straalt. Zie de prisma’s van Licht breken in Regenboogkleuren, die alle deugden, kwaliteiten, eigenschappen en mogelijkheden van de Schepping bevatten. Adem diep in terwijl jullie dit geschenk van Liefde / Leven binnenkrijgen, terwijl jullie de stroom naar jullie en vanaf jullie beginnen te voelen … de nooit eindigende toevoer van Goddelijke Licht Substantie.
 
Adem in ……….. adem uit ………… adem in ……….. adem uit …….. … terwijl jullie dit magische elixir zien stromen vanuit jullie Heilige Hartcentrum in een Oneindigheidsteken, vanuit zowel de voorste als achterste portalen van jullie hart. Wees jullie ervan bewust dat, met jou, jullie als het depot en de leiding (kanaal) op het materiële vlak, de Scheppersdeeltjes van zuivere Lichtsubstantie zullen stromen in jou, jullie en vanuit jou, jullie in een oneindige toevoer. Deze deeltjes zullen naar buiten stromen in de materiële wereld om te worden gevormd tot een onbeperkte verscheidenheid aan fysieke manifestaties via jullie visioenen, zaadgedachten en zuivere intenties / de wil /en acties!
 
AFFIRMATIE: Zeg tegen julliezelf: “IK WIN TERUG MIJN GODDELIJKE GEBOORTERECHT EN MIJN VERBINDING MET MIJN HOGERE ZELF EN MIJN ZIELFAMILIE. IK VRAAG OM UITGELIJND TE WORDEN MET DE MEESTERS EN DE WEZENS VAN LICHT WAAR IK MEE KAN COMMUNICEREN, OM TOEGANG TE VERKRIJGEN EN HERUITZENDEN DE KOSMISCHE WIJSHEID EN WAARHEID DIE IK BEN OM TE INTEGREREN EN DELEN. HIER EN NU, EIS IK OPNIEUW OP MIJN ZELFMEESTERSCHAP EN DE PASSENDE KWALITEITEN, GESCHENKEN, EIGENSCHAPPEN EN ATTRIBUTEN VAN MIJN GODDELIJKE ZELF.
IK VERLANG OM TE ZIJN EEN LEVENDE VERPERSOONLIJKT VOORBEELD VAN LIEFDE, HARMONIE, OVERVLOED EN VREUGDE.
IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, IK BEN GODDELIJK LICHT, IK BEN GODDELIJKE WIL EN IK BEN GODDELIJKE WIJSHEID IN ACTIE.
ZO ZAL HET ZIJN. ZO IS HET. IK BEN DIE IK BEN!”
 
Ten slotte, maar van enorm belang, blijf altijd een houding van dankbaarheid voor alle dingen, groot en klein onderhouden.
Een constante staat van dankbaarheid, gegenereerd vanuit het Heilige Hart, zal jullie vermogen om mee te scheppen in afstemming met het Goddelijke Plan voor het grootste welzijn van iedereen, vergroten.
 
Hoe gaan jullie dit geschenk gebruiken, wat een schat is die jullie niet kunnen vergelijken?
Wat zijn de grootste verlangens?
Wat zal jouw, jullie nalatenschap zijn aan de wereld en de mensheid? Reik naar de sterren, geliefde vrienden, want er is geen limiet aan wat jullie kunnen manifesteren en delen wanneer jullie verlangens in harmonie zijn met Spirit.
 
BASIS MEDITATIE ONEINDIGHEIDSADENHALING –
 
**DE LEVENSADEM**
 
AARTSENGEL. MICHAEL * RONNA VEZANE
 
Haal diep adem en concentreer het bewustzijn in het Zonnekrachtcentrum (het zwezerik-, hart- en solarplexusgebied), dat we nu jullie ZHS noemen. Stel jullie voor hoe het ZHS wordt gevuld met de Goddelijke Lichtdeeltjes van de Schepping.
Terwijl jullie diep ademhalen, voel hoe de energie begint te bouwen en op de rug langs de wervelkolom omhoog beweegt. Deze energie doordringt de medulla oblongata (Het causale deel van de hersenstam is het verlengde merg, dat uitloopt in het buiten de schedel beginnende ruggenmerg, hieruit ontspringen de meeste hersenzenuwen, het bevat de banen met zenuwvezels van en naar de hersenen, opvallend > de piramidebanen, ze vormen 2 dikke bundels waarvan de vezels op de overgang van verlengde merg en ruggenmerg naar de andere kant kruisen, plaats van kruising heet piramidekruising, soms “de mond van God” genoemd.), waar de wervelkolom en het laagste deel van de hersenen zijn verbonden. Het bevat ook zenuwcentra die de ademhaling en de bloedsomloop beheersen en het verbindt met het chakra van de Ascentie.
Deze Lichtenergie beweegt door het chakra van Ascentie en uit de achterkant van het hoofd in een boog ongeveer zes centimeter boven de bovenkant van het hoofd. Vervolgens als een soort wind strijkt het langs het gezicht naar beneden en komt het opnieuw in de ZHS.
Het vervolgt zijn reis door de achterste wervelkolom en verlaat het lichaam via het wortelchakra (het perineum) in een boog. De energie stroomt omhoog aan de voorkant van het lichaam, omdat het weer terugkeert naar het ZHS in het lichaam en meer energie, licht en kracht verkrijgt bij elke ademhaling.
 
Ga door met het proces van diepe ritmische ademhaling terwijl jullie dit oneindigheidsteken visualiseren dat gevuld is met Licht en zich verder en verder boven het hoofd en dieper de Aarde in met bogen beweegt en terugkeert naar het ZHS met elke ritmische ademhalingscyclus. Ga door met het proces zolang het comfortabel is, wetende dat wanneer jullie meer van deze kostbare Adamantine Deeltjes opnemen, het op magische wijze het proces van reiniging en het opruimen van het fysieke voertuig van elke disharmonische energieën zal versnellen en de leegtes zal opvullen met substantie van Schepperslicht.
 
Jullie zullen ook meer en meer toegang krijgen tot de verfijnde gedachtevormen van de nieuwe Creatie, ze verankeren in jullie fysieke voertuig, en ook diep in de Aarde. Jullie geliefde Aarde zal enorm profiteren van het proces wanneer jullie deze wonderlijke geschenken van de Schepping met de Aarde delen.
De Aarde zal op zijn/haar beurt de connectie met jullie versterken en harmoniseren, want samen gaan jullie om (zijn jullie in omloop) met het werk van jullie Vader / Moeder om vrede, harmonie en alle goede dingen op deze thuisplaneet te creëren.
 
Voor altijd liefde en engel zegeningen, Ronna
 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
 
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com
* Email: RonnaStar@earthlink.net
 
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 1996/2018.
 
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
 
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
 
Vertaald voor  wakkeremensen door Anja