AARTSENGEL MICHAEL: Het doorkruisen van de laatste subvlakken van de vierde dimensie / Ronna V. / April 2020

AARTSENGEL MICHAEL:
Het doorkruisen van de laatste subvlakken van de vierde dimensie
Ronna V. / April 2020
Geliefde meesters, jullie zijn een Wit Vuur Zaad Atoom Fragment van Godsbewustzijn. Jullie geïndividualiseerde Godzaadatoom is de heelheid van jullie Wezen binnen deze Sub-Universele ervaring.
Stel je jouw God Zelf voor als een gouden sfeer van Goddelijk Licht die vele, vele fragmenten van zichzelf heeft uitgezonden door de vele scheppingen binnen dit Sub-Universum.
Jij bent, jullie zijn één van die schitterende, stralende fragmenten.
Jouw GOD ZELF of IK BEN AANWEZIGHEID ervaart tegelijkertijd vele realiteiten. Naarmate jullie vollediger de instapniveaus van een Vijfde-Dimensionale omgeving binnengaan, zullen jullie enkele doorgaande uitvloeiende telepathische gedachtevormen beginnen te ervaren, en informatie van enkele van jullie meer dichterbij en meest energetisch verenigbare Hogere Zelven.
Jullie worden multidimensionale, spirituele/ menselijke wezens.
Jullie staan op het punt een doorgang te betreden naar een andere realiteit – een wereld waarin speciale talenten en attributen een normaal onderdeel zijn van wie jij bent, wie jullie zijn.
Jullie ervaren tegelijkertijd een fysieke realiteit en een niet-fysieke realiteit. Jullie hebben veel meer tijd doorgebracht in een niet-fysieke realiteit dan in de fysieke wereld. Het Aardse bestaan is slechts een moment vergeleken met de tijd doorgebracht in de hogere rijken.

Jullie moeten je niet concentreren op sensationeel gedrag of manieren om indruk te maken op mensen, maar manieren om jezelf en anderen te helpen bewuster te worden en eigen toekomst te beheersen.

Hoe wil je de komende vijf of tien jaar beleven? Hoe zie jij jezelf?
Het is tijd om nu te beginnen met het opbouwen van nieuwe realiteit, en Spirituele vrienden en het Hogere Zelf kunnen daarbij helpen – efficiënt, gracieus en in overeenstemming met jullie Hoogste Goed.
Verbinden en communiceren met het Hogere Zelf, gidsen en leraren geven toegang tot nieuwe, geavanceerde kennis en informatie.
Jullie gevoeligheid voor energie, inspiratie en de subtiele stem van Spirit zal indrukwekkend en aangrijpend toenemen.
Het opbouwen en perfectioneren van het vermogen om telepathisch te communiceren, zal de manier waarop jullie naar de wereld kijken veranderen. Jullie zullen je zelfverzekerder voelen en meer controle hebben over bestemming.
Zoals jullie leren om een waarnemer te zijn vanuit een hoger uitkijkpunt, zullen jullie zien dat deze eigenschappen de Liefde/ het Licht naar en door jullie heen zullen laten stromen, want er zullen geen vervormingen zijn die het proces van mentale expansie en Hogere Zelfintegratie vertragen.
Het is van vitaal belang dat jullie begrijpen dat telepathische communicatie niet lichtvaardig moet worden opgevat.
Het is geen gezelschapsspel of een middel om iemands nieuwsgierigheid te bevredigen.
Wij hebben de basisinstructies en richtlijnen gegeven in onze -BECOMING A COSMIC TELEPATH STUDY MANUAL-.
Studiehandleiding om een kosmische telepaat te worden.
Het schetst de verschillende stappen naar telepathische communicatie en geeft ook enkele van de belangrijke regels: wat te doen en wat niet te doen. Het is van vitaal belang dat jullie je goed voorbereiden en de weg bereiden voor dit belangrijke facet van Meesterschap, terwijl jullie ernaar streven om te creëren en te leven in een Vijfdimensionale omgeving.
>> Als jullie willen, kunnen jullie de persoonlijke piramide gebruiken voor het ‘ontwikkelen van telepathische vaardigheidssessies’ of jullie kunnen speciaal voor dit doel een speciale persoonlijke piramide maken. En wanneer jullie vragen, vraag aan jullie gidsen, leraren en engelenvrienden om jullie daar te vergezellen. Jullie persoonlijke piramides worden samengesteld uit de juiste frequenties en afgestemd op de specifieke projecten die jullie in gedachten hebben.
>> Onthoud dat jullie zoveel Vijfde-Dimensionale Piramides van Licht mogen bouwen als jullie maar willen. Sterker nog, hoe meer hoe beter, want door dit te doen, zullen jullie in de Piramiden de juiste trillingsfrequenties en engelachtige helpers naar voren halen om jullie te helpen en specifieke inspanningen te ondersteunen.
>> Het engelenrijk heeft specialisten, net zoals jullie op Aarde: engelen die alle eigenschappen, deugden en kwaliteiten van het Godsbewustzijn personifiëren. Zij werken onder leiding en koers van de aartsengelen van elke specifieke straal. Jullie zouden ze kunnen noemen “Werkbijen Engelen.” Er zijn er miljarden, en ze staan altijd te popelen om jullie te helpen.
>> Wij raden jullie ten zeerste aan om, in ieder geval af en toe, de hoger-dimensionale Hemelse Stad van Licht te bezoeken die jullie gebied overlicht. Wij raden jullie aan om regelmatig jullie persoonlijke Piramide van Licht in te gaan voordat jullie gaan slapen, en dan te vragen om naar één van de “Ascension Accelerator Chambers” -Vertrekken waar Ascentie kan worden bespoedigd- in de Lichtstad te worden gebracht wanneer het passend is.
>> In de afgelopen jaren hebben wij ernaar gestreefd jullie te helpen verbinding te maken met, te transmuteren en te integreren van jullie Zielsfragmenten vanuit de hele derde dimensionale omgeving, en omhoog door het hoogste niveau van de Vierde Dimensie.
Dit proces kan niet overhaast worden, dus geen opdringen, laat het gewoon op natuurlijke wijze gebeuren. De meditaties en oefeningen die wij aanbieden zijn een goede gelegenheid om jullie intuïtieve en innerlijke vermogen tot zicht te gebruiken. Tenzij jullie onze leringen al heel lang volgen, mogen jullie in het begin slechts een kleine hoeveelheid van het hogere niveau, trillingsfrequenties, integreren;
jullie zullen echter geleidelijk de mogelijkheid krijgen om hogere en meer verfijnde frequenties om daar op in te tappen en te integreren.
Denk aan de woorden van advies die wij hebben gegeven: “Sneller of meer is niet altijd beter.” De reis van Ascensie is een geleidelijke eb en vloed van het loslaten van oude trillingspatronen om plaats te maken voor de hogere frequenties van Licht. Het is een continu, nooit eindigend proces.
>>LICHT heeft bewustzijn. Iedereen belichaamt Licht tot op zekere hoogte. Het is jullie reddingslijn naar de Bron van God.
Om de hogere rijken te doorkruisen, is het belangrijk dat jullie een ORB/ SFEER VAN LICHT en bescherming om julliezelf heen creëren.
Dit zorgt voor jullie veiligheid en comfort wanneer jullie gewend raken aan de verschillende frequentiepatronen en meer verfijnde trillingsenergieën.
>> Net zoals jullie je Hogere Zelf en bewustzijn altijd moeten omsluiten in een GEBIED VAN LICHT wanneer jullie naar de hogere dimensies of naar de Steden van Licht reizen, zal jullie lichtbol/ orb van licht, jullie ook beschermen in het fysieke rijk, wanneer jullie gefocust en gecentreerd blijven binnen jullie Heilige Hart.
Het zal alleen die frequenties toelaten die gunstig voor jullie zijn om jullie krachtveld binnen te gaan.
>> Raak eraan gewend dat SPIRIT op jullie schouder zit en geef jullie gidsen en leraren toestemming om met en via jullie te werken.
>> Vraag tijdens het mediteren dat jullie INNERLIJK OOG wordt geopend en dat jullie intuïtieve vermogens worden verbeterd.
En het leren om een Alpha-niveau van hersengolfbewustzijn te behouden, zal jullie bij dit streven helpen. Jullie zijn in het proces om de rechter- en linkerhersenhelft te verenigen, evenals het in evenwicht brengen en harmoniseren van jullie mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, attributen en deugden.
>> De Meeste Spirituele gidsen verblijven en werken op/via een specifiek binnen-dimensionaal niveau van frequentie van bewust gewaarzijn. Wanneer jullie je bewustzijn verheffen en de energetische handtekening verfijnen, zullen jullie gidsen veranderen.
Echter, jullie speciale BESCHERMENGELEN zullen bij jullie blijven gedurende vele levens, want het zijn Facetten van de Hogere Overziel, en zij zullen jullie vergezellen terwijl jullie door al jullie ervaringen op Aarde en daarbuiten bewegen.
>> Wees jullie ervan bewust dat het verkrijgen van Meesterschap inspanning kost, wilskracht, doorzettingsvermogen en toewijding aan de hoogste waarheid en integriteit. Zodra jullie je innerlijke stem en zijn begeleiding beginnen te vertrouwen, zullen er vanzelf positieve veranderingen plaatsvinden. Wonderen, klein en groot, zullen een natuurlijk gebeuren worden en jullie zullen een dankbare houding leren aan te houden. Dankzegging en vergeving worden een belangrijk onderdeel van jullie dagelijkse ritueel.
>> Jullie verkrijgen meer inzicht in de betekenis van de testen en uitdagingen die voor jullie liggen, en jullie zullen leren om jullie niet in te laten met aangrijpende, alledaagse situaties, die jullie in het verleden uit balans en verward hielden. Jullie zullen leren dat het in de meeste gevallen beter is om gecentreerd te blijven en niet te proberen dingen voor iedereen om je heen te regelen, in orde te maken, schikken, opknappen.
>>Vergeet niet dat, ten eerste, moeten jullie je concentreren op de fragmenten die jullie hebben gecreëerd en die resoneren op frequentiepatronen die lager zijn dan die van jullie. Deze lagere Fragmenten zijn anders geïntegreerd dan de Facetten van jullie Hogere Zelf. Deze fragmenten, die zijn ontstaan door verslavingen, negatieve gewoonten en vervormde gedachtevormen gedurende vele vorige levens, moeten worden genezen en liefdevol vrijgemaakt worden door jullie positieve intenties, acties, veranderingen in houding en gewoonten. Dit beginproces is meestal wat zorgt voor alle beproevingen, tests en omwentelingen in iemands leven, totdat hij/ zij geleidelijk begint terug te keren naar evenwicht en harmonie in zijn/ haar Derde- en lagere Vierdimensionale wereld.
>> Wanneer jullie eenenvijftig procent van het negatieve karma hebben getransmuteerd, zijn jullie gereed om het proces van de Overziel/ Hogere Zelfintegratie te beginnen. Op dat moment, als jullie op koers blijven, zullen jullie snel progressie maken op het bespoedigende Pad van Ascensie.
>> Nadat jullie de vele fragmenten die jullie hebben gecreëerd in de Derde en lagere Vierdimensionale bewustzijnsniveaus hebben geïntegreerd – via de drie lagere chakra’s van het fysiek vaartuig – dan is de volgende fase van het Ascentieproces wanneer, geleidelijk, de Geheugen Zaadatomen van jullie Hogere Zelf – Zielfragmenten beginnen te bewegen naar verbond, lijn groepering met jullie kolom van Licht. Ieder neemt op zijn beurt intrek in het Achtste Chakra (genaamd jullie Zielster). Dit Facet van jullie Wezen wordt de Overziel genoemd, want het zal beginnen met het downloaden en uitstralen van hogere frequentie attributen en kwaliteiten naar jullie auraveld en chakra-systeem. Dit herenigingsproces verbindt jullie geleidelijk met hogere en nog hogere niveaus van jullie grotere Hogere Zelf, terwijl jullie de vele belangrijke Geheugen Zaadatomen uitwisselen met de vele Facetten van jullie Wezen die jullie tijdens de reis naar dichtheid door dit Sub-Universum hebben achtergelaten.
Mijn Dapperen, nu, meer dan ooit, hebben jullie het gereedschap van manifestatie binnen handbereik. Jullie moeten uit de comfortzone stappen en alles loslaten dat niet langer jullie hoogste goed dient.
Ieder van jullie weet waar dit van toepassing is in je persoonlijke leven – het staart je al maanden en zelfs jaren in het gezicht – en zal nog ondraaglijker worden totdat jullie uiteindelijk toegeven en loslaten wat jullie tegenhoudt. Naarmate jullie bekwamer worden als medescheppers via inspiratie, zullen jullie de energie niet langer concentreren op het creëren van de kleine, alledaagse verlangens uit het verleden.
Jullie hebben een constante stroom van Adamantine Deeltjes in en door jullie fysieke vaartuig tot stand gebracht, terwijl de rest naar de wereld van vorm stroomt. Jullie zullen tot in het kleinste detail geprogrammeerd hebben wat jullie wensen te manifesteren voor jullie persoonlijk comfort en het genieten. Jullie constante mantra zal zijn:
“Al mijn behoeften en verlangens worden vervuld zelfs voordat ik mij realiseer wat zij zijn, wat altijd zal zijn voor mijn hoogste goed en het meest heilzame goed voor allen.”
Jullie zullen je pad van dienstbaarheid aan de mensheid nauwkeurig hebben geschetst, wat in perfecte harmonie zal zijn met jullie Goddelijke missie voor dit nieuwe tijdperk.
Jullie zullen een constante, duidelijke en gunstige verbinding hebben met jullie Overziel-Hogere Zelf als ingezetene, en jullie zullen gracieus en gemakkelijk het Pad van Licht volgen dat steeds hoger en hoger slingert naar de meer verfijnde rijken van het bestaan.
Wees ervan verzekerd dat ik jullie altijd zal begeleiden, aansturen, inspireren en beschermen terwijl jullie naar het onbekende reizen.
Ik straal de eeuwige liefde van onze Moeder/ Vader God uit naar ieder van jullie
IK BEN Aartsengel Michaël.
BERICHT VAN RONNA:
Beste vrienden, het is onze taak om alle lagere drie niveaus van onze persoonlijke astrale gedachtepatronen te zuiveren en te harmoniseren, zodat we kunnen gaan resoneren naar het vierde subniveau van de vierde dimensie.
Het vierde subniveau van elke dimensie is een overgangsvlak van bewustzijn, net zoals het hart, het vierde chakra, van ons fysieke lichaam een Spirituele brug is naar hoger bewustzijn. Aartsengel Michael vertelt ons ‘Het is een heel dapper iets om te bereiken, wanneer jullie buiten het geloofssysteem van het negatieve massabewustzijn stappen en jullie eigen verlichte waarheid gaan zoeken.’
Aartsengel Michael heeft ons ook verteld dat, vanwege wat wij nu volbrengen, geen enkel ander experiment in bewustzijn ooit zal toestaan dat de Sterrenzaad Zielen of enig Fragment van God-bewustzijn in de dichtheid van de Derde Dimensie zal zinken.
Het zevende boek van Aartsengel Michaël, Magie en Grootsheid, gaat in detail over onze overgang door Vierde Dichtheid terug naar de Vijfde Dimensie en de herverbinding met onze Spirituele Triade. Wij moeten de hogere niveaus van de Vierde Dimensie doorkruisen om het Vijfde Dimensionale bewustzijn te bereiken.
Elke dimensie bestaat uit zeven sub-dimensies: de eerste is de laagste en de zevende de hoogste.
De eerste drie lagere subvlakken van de Vierde Dimensie bevatten de negatieve astrale frequenties, die alle negativiteit bevatten van de denkvormen van het massabewustzijn die de mensheid in de afgelopen eeuwen heeft gecreëerd. De drie Hogere Vlakken van de Vierde Dimensie zijn waar wij beginne met integreren van de resterende Zielfragmenten die wij hebben gecreëerd om de lagere Vierde en de Driedimensionale dichtheden te ervaren. Ons doel is om elk van de lagere dimensies (1e, 2e, 3e, 4e) terug te brengen naar het oorspronkelijk ontworpen Spectrum van Licht en Schaduw.
De Vierde Dimensie was niet ontworpen om negatief uit balans te zijn. De mensheid is verantwoordelijk voor de grofheid van negativiteit die de Derde en Vierdimensionale vlakken bevatten, en het is onze taak om die dimensies terug te brengen naar de juiste lichtfrequenties, zodat we polariteit en dualiteit kunnen ervaren in het oorspronkelijk ontworpen spectrum van licht en schaduw, zoals het bedoeld was.
Ons belangrijkste doel is om terug te keren naar een geaccepteerd spectrum van dualiteit, waarbij onze Energetische Handtekening vibreert met een harmonieus frequentiepatroon, dat compatibel is met de middelste Vierde Dimensie of hoger.
Dit is het vereiste niveau van harmonieuze frequenties dat nodig is om gebruik te maken van de kracht en magie van de transmuterende Violette Vlam, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een volledige afmeting van het volledige spectrum, Adamantine Deeltjes van Schepperlicht.
Wanneer wij beginnen met het verfijnen van de frequentiepatronen van ons mentale lichaam, krijgen wij langzaam toegang tot onze Heilige Geest en de schatkist van hoger mentaal bewustzijn die daarin is opgeslagen.
Onze Heilige Geest en ons Heilige Hart worden verenigd met onze Overziel-Hogere Zelf en worden opnieuw de leidende invloed in onze spirituele zoektocht. Wij worden toleranter ten opzichte van de overtuigingen van andere mensen, omdat we leren dat er veel paden zijn die moeten worden gevolgd; we zijn ons er echter van bewust dat alle paden uiteindelijk naar dezelfde bestemming leiden. Wij leren onderscheiden wat wij als onze waarheid zullen accepteren, en wij accepteren alleen die waarheden die positief resoneren in ons Heilige Kernwezen. Wij beginnen onze horizon van denken te verbreden en velen van ons zullen een verlangen ontwikkelen om meer te leren over onze spirituele oorsprong: waarom we op aarde zijn, wat is onze missie/ doel voor dit leven en wat gebeurt er met ons nadat we transcenderen?
De tijd om te ONTWAKEN en Spiritueel Mens Wezens te worden is echt begonnen. We hebben de mogelijkheid om deze uitdaging met gemak en gratie aan te gaan of door weerstand, chaos en aangrijpende uitdagingen. Welke kies jij, kiezen jullie?
Engelzegeningen Ronna
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2019.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).
Vertaald door Anja.
 NIEUW: TOOLS EN TECHNIEKEN VOOR TRANSFORMATIE©* E-BOEKJE SERIE ** NUMMER TWEE

IK BEN blij jullie AARTSENGEL MICHAEL’s tweede E-BOEKJE van geavanceerde wijsheidsleer aan te bieden. De boodschappen werden specifiek gekozen om ons door deze “eindtijden van chaos en verandering”, heen te helpen terwijl we ernaar streven om terug te keren naar balans en harmonie in alle fasen van ons leven. We hebben een grote kans gekregen om al ons negatieve karma voor deze “Ronde van Ascensie” op te lossen en te zuiveren, zodat we terug kunnen keren naar onze status als ” VIJF-DIMENSIONELE SPIRITUELE / MENSEN”, met alle talenten, geschenken en kwaliteiten die bij deze “Staat van Zijn” horen. Geliefde AA Michael heeft me aangemoedigd om de berichten die niet in boekvorm zijn gedrukt in kleinere E-BOEKJES te publiceren. Hij heeft de boodschappen in dit boekje gekozen, en elke boodschap is geüpdate of toegevoegd als hij dat nodig achte.**TOOLS EN TECHNIEKEN VOOR TRANSFORMATIE© *RONNA VEZANE / SACRED SCRIBEE-BOOKLET II ** $7,77 * U.S. FUNDS
* DE POWER CHAKRA GEREEDSCHAPSSET * PDF DOWNLOAD *$47.00 ONDER DIGITALE PRODUCTEN:
** NU BESCHIKBAAR ALS EBOOK: BOEK EEN * OP VLEUGELS VAN LICHT **
Na enige tijd uitverkocht te zijn geweest, is dit nieuwe e-BOEK de enige manier om een actueel exemplaar van dit cruciale boek te krijgen. Dit zeer persoonlijke volume legt de basis voor alle berichten die komen gaan, en van alle boeken is dit boek Ronna’s favoriet. Ook u kunt profiteren van de wijsheid in de pagina’s, dus zorg ervoor dat u uw exemplaar krijgt. $15.00