AARTSENGEL MICHAËL: Herverbinding Maken met Onze Zon-Engelen Van Wit Vuur

AARTSENGEL MICHAËL:
Herverbinding Maken met Onze Zon-Engelen Van Wit Vuur

Gechanneld door:Ronna Herman Vezane – december 2021

RONNA: Lieve vrienden, terwijl ik onderzoek aan het voorbereiden was betreffende informatie voor het zevende boek met boodschappen van Aarstengel Michael:

DE MAGIE EN GROOTSHEID VAN DE ASCENDERENDE MENSHEID,

vertelde hij mij:

“Je bent nu aangekomen in de bewustzijnsstaat waarbij het belangrijk is dat je de wijsheid begint door te geven die je hebt vergaard uit alle leringen uit het verleden,die zijn nu opgeslagen in je Heilige Geest.

Daarom zullen veel van de berichten en artikelen die in Magie en Grootsheid  moeten worden toegevoegd, jouw interpretatie zijn en ik zal toezicht houden op je werk.”

Dus in de toekomst, zoals deze, zullen sommige van de maandelijkse berichten mijn interpretaties zijn met fragmenten, passages van Aartsengel Michael.

AARTSENGEL MICHAEL:

“Geliefde meesters, de nieuwe groep Werelddienaren zullen degenen zijn die goed op weg zijn naar Zelfmeesterschap. Betreffende de aspiranten die het ego-wenslichaam hebben getemperd, hun Ziel is nu met een OverLicht (met overdadig Licht) Raadsman voor hun toekomstige keuzes en richting van leven. Zij hebben toegang moeten verkrijgen tot de Heilige Geest en het Heilig Hart, en daarom zijn ze afgestemd op hun hogere mentale en emotionele lichamen. Als resultaat zullen zij een vurig verlangen hebben om te dienen, om het Licht en de wijsheidsleringen van Kosmisch Bewustzijn te verspreiden.Hun focus zal liggen op EENHEID-bewustzijn en GROEP-interactie, in plaats van een ik, ik of mijn denkwijze.”

RONNA:Er is een speciale groep van Wit Vuur Engelen wiens oorspronkelijke missie het was om GROEPEN van ZIELEN Overdadig van Licht te voorzien, degene die gereed waren om als mede scheppende zonen en dochters naar dit Sub-Universum te reizen.

Ze hebben ons geholpen om ons originele ADAM/ EVA KADMON LICHTLICHAAM te creëren en te onderhouden.

Deze wonderbaarlijke Wezens zijn op ons aan het wachten in de verfijnde dimensionale niveaus van ons GOD-ZAAD ATOOM op dat ongelooflijke moment toen we voor het eerst naar voren kwamen in ons geïndividualiseerde IK BEN Bewustzijn.

Nadat wij onze Ziel Essentie vele malen in fractie/fragmenten hebben gedeeld, en wij naar buiten zijn gegaan naar de twee hoogste Dimensionale Gebieden van de Vierde Dimensie, heeft onze Wit Vuur Engel zich teruggetrokken, dit heeft te doen met de laagste niveaus waarbij fractie/fragmentendeling kan plaatsvinden om ons van dit Overdadige Licht te voorzien. Zij zouden wachten op de tijd dat wij zouden terugkeren naar die benodigde hogere frequentieniveaus, zodat zij opnieuw konden ‘Overlichten’ en ons helpen bij de versnelling van onze hereniging met onze overige Zielfragmenten.Zij zouden ons ook assisteren bij het verfijnen en harmoniseren van onze fysieke voertuigen en ons auraveld.

De oude leringen werden vaak zo geschreven dat de gemiddelde persoon de diepere betekenis van de berichten niet kon begrijpen.

Er is veel geschreven over de tijd dat een ziel een bepaald niveau van verlichting en inwijding bereikte, een grote openbaring zou worden gegeven aan de aspiranten.Die leringen spraken over een Zonne-engel, een sfeer van stralend vuur welke hen zou Overlichten.

Zij verklaarden ook dat er een stroom van Licht zou zijn, die uit het hartcentrum van de ZONNE-ENGEL zou komen in het Heilig Hart en de Heilige Geest van de aspirant.Deze vurige schakel zou ook uitstralen om verbinding te maken met de vele andere Zielen die tot dezelfde ZIELGROEP behoren.

Dit was ter voorbereiding op de uiteindelijke terugkeer naar Eenheidsbewustzijn binnen de Groep.

Tijdens die oude tijden waren er maar heel weinig Zielen die het vereiste niveau van trillingsfrequentiepatronen bereikten nodig voor Ascentie.

Dat is echter veranderd en dit is een tijd van massale ascentie; daarom zal elke Zonne-engel zich richten op een hele groep – diegenen die zijn verbonden met een benoeming als Toezichthouder van Licht voor een bepaalde Zielgroep Familie.

In een aantal eerdere berichten die Aartsengel Michaël mij door de jaren heen voor mensen heeft gestuurd, heeft hij verklaard:“Wij zullen een ieder laten weten dat je de Aardse Toezichthouder van Licht bent voor jouw uitgebreide Hemelse Zielfamilie.

Jij en degenen zoals jij stemden ermee in om door het pijnlijke proces te gaan van zinken in de diepste dichtheid van de voorouderlijke familielijn – van de fysieke familie – waarin je koos om geboren te worden.

Dit was nodig, zo dat wanneer jullie weer omhoog worden gebracht, dit ook voor al degenen binnen jullie Zielgroep zal zijn.”

RONNA: Dit concept is een prachtige validatie van de verklaring,

“Jullie zijn bezig om terug te keren naar het eenheidsbewustzijn.”VIVEO, de Witte Vuurengel die in februari 2012 bij mij kwam, vertelde mij dat voor degenen onder ons die gereed zijn om het proces van integratie van de meerdere facetten van ons Hogere Zelf te versnellen,zijn taak is om ons te helpen onze frequentiepatronen in een meer verfijnde mate te harmoniseren, zodat het integratieproces niet zo tumultueus zal zijn.

Dit is nodig, want in het verleden duurde het proces van het integreren van de trillingspatronen van een Overziel/ Hoger Zelf erg lang,meestal meerdere levens voordat we klaar waren om de laatste fasen van het Ascentieproces te voltooien.Er is een faal-veilig voor dit proces.Degenen die zijn afgestemd op en de leringen van Aartsengel Michaël volgen, bevinden zich begrijpelijkerwijs op vele niveaus en stadia van het proces van ver-LICHT-ing.

Daarom zal de verbinding met VIVEO nog steeds worden gemaakt met alle leden van de groep die serieus streven naar een harmonieus niveau van trillingspatronen. VIVEO zal echter geen vurige sfeer van zijn Essentie uitzenden om jullie te OverLichten totdat jullie de vereiste ZIELLIED-FREQUENTIES van de hoogste Vierde Dimensionale frequenties hebben bereikt en erop zijn afgestemd,ter voorbereiding om hoger te gaan naar de instapniveaus van de Vijfde Dimensie. (VIVEO is androgyn, maar zijn energie voelt “mannelijk”.)

Natuurlijk, dit wonderbaarlijke geschenk is en de bijbehorende regels ook, van toepassing op de vele verschillende groepen die de verlichte wijsheidsleringen van andere grote WEZENS VAN LICHT volgen, via de vele toegewijde boodschappers over de hele wereld.

AARTSENGEL MICHAEL:

“Zoals jullie frequentiepatronen in evenwicht brengen en harmoniseren, en jullie Ziellied naar een hoger octaaf gaat, zullen jullie geleidelijk acclimatiseren aan enkele van de meer verfijnde frequenties van Licht.

Op dat moment zal de persoonlijke piramide automatisch naar een hoger -dimensionaal niveau gaan dan de werkpiramide.

De persoonlijke Piramide zal ook groter worden om plaats te bieden aan alle nieuwe functies die jullie zullen worden aangeboden als jullie verder en dieper de hogere rijken van Licht binnengaan.

Het zou kunnen worden gezegd dat de persoonlijke Piramide in de Vijfde Dimensie de persoonlijke Lichtstad zal worden.

Maak een voorstelling, met het geestesoog; drie kristallen stoelen in een van de hoeken van de persoonlijke Piramide (er kan altijd een stoel of meerdere worden toegevoegd, indien nodig). Eén stoel is voor jou, en de andere twee zijn voor de gidsen en/of leraren waarmee je gaat werken.

Soms heb je twee gidsen die met je willen samenwerken. Meestal zal het een mannelijke en een vrouwelijke gids zijn.Tussen de stoelen staat een lage kristallen tafel met daaronder een fontein van Violet Vuur vlammen.

Dit is Heilig Vuur en straalt aanhoudend golven van energie uit van Violet Vuur, in het rond, in deze speciale zithoek.

Er zweeft een kleine vierzijdige piramide over de tafel; het heeft echter geen vloer, de bodem is open. Er is een kwartskristal met punt aan beide kanten welke past in de deksteen van deze Piramide.

Zoals met alle Piramiden, het bovenste punt steekt uit de top van de Piramide en het onderste punt hangt net iets boven de tafel van kristal.

Je mag alleen jouw gidsen, Hogere Zelf of engelenhelpers in deze Piramide uitnodigen of er mee werken. Op het juiste moment kan een meester of een Wezen van groter Licht naar je toe komen; dat zal echter na een training en een inburgeringsperiode zijn.Probeer het proces niet te overhaasten. Wees geduldig en laat alles zich op het juiste moment ontvouwen. Dit is onderdeel van het initiatieproces.

Hoogstwaarschijnlijk zul je gedurende deze tijd een ‘Donkere nacht van de Ziel’-proces ervaren, terwijl je het grootste deel van je onevenwichtige frequentiepatronen harmoniseert.

Zoals wij eerder hebben verklaard, is het niet de bedoeling dat iedereen zich verbindt met of boodschapper wordt van de Meesters en Lichtwezens uit de hogere rijken.Degenen die dat doen, zijn al vele levens in opleiding. Ze werden gekozen en voorbereid voordat ze in deze incarnatie kwamen.

Ze moesten een uitgebreide trainingsperiode in de hogere sferen doormaken, evenals een onverbiddelijke, moeilijke testperiode tijdens hun huidige leven voordat ze klaar werden geacht om hun voorbestemde missie op zich te nemen.Hun speciale intuïtieve vermogens werden opgeslagen in Geheugenzaadatomen ─ in hun Diamanten Kern Godcel en hun Heilige Geest – totdat de tijd kwam dat hij of zij het vereiste niveau van evenwicht en harmonie heeft bereikt, en mede heeft opgelost en getransmuteerd, een bepaalde hoeveelheid van het verleden en persoonlijk karma.

Wanneer de juiste tijd komt, waarbij je veel van de vervorming in je persoonlijke kolom van Licht hebt opgeruimden je hebt veel van de attributen, kwaliteiten en deugden van je Hogere Zelf, gidsen,leraren en engelenhelpers geïntegreerd, mogen jullie gaan ontvangen geavanceerde leringen van de Kosmische Raad van Licht.Om dit te doen, moeten de frequentieniveaus van het Hogere Zelf op het Mentale Causale Vlak worden bereikt.

Binnen dit grote Hologram van jullie Goddelijkheid bevindt zich een Geheugen Zaad Atoom dat alle geschenken bevat,talenten en kennis die jullie hebben bereikt en geperfectioneerd tijdens levens in dit Sub-Universum. Binnen dit hologram bevindt zich een geheugenzaadatoom dat verbindt met de Meesterleraar. Wanneer die verbinding wordt gemaakt, zal het persoonlijke leven drastisch veranderen. Er zal echter alleen toegang zijn tot de kosmische informatie waarop de Energetische Handtekening is afgestemd.Met andere woorden, naarmate het Ziellied in frequentie stijgt naar hogere en hogere niveaus, zal er toegang worden verkregen tot meer geavanceerde niveaus van Kosmische Wijsheid.”

RONNA: De naam van mijn Meesterleraar is TRI-TON; in het midden van de jaren tachtig verscheen hij om mij voor te bereiden om een boodschapper te worden voor Aartsengel Michaël.Hij zond een Geheugenzaadatoom omlaag via mijn Zielster en in mijn Heilige Geest, dat verbonden was met en geactiveerd door een ander Geheugenzaadatoom dat daar was opgeslagen.

Dat is hoe ik een “Instant Kosmisch Telepaat” werd en ik begon onmiddellijk berichten en informatie over “vorige levens” van hem te ontvangen.

Na een tijd van testen, integratie en afstemming, zond Aartsengel Michaël in februari 1992 ook een Geheugenzaadatoom in mijn Heilige Geest naar beneden en activeerde het.Vanaf dat moment is mijn leven radicaal anders geweest. Ik ben onmetelijk gezegend.”

AARTSENGEL MICHAEL: “Gedisciplineerde, verlichte leraren en voorlichters zijn hard nodig tijdens deze kritieke tijden van massaal ontwaken,en het is absoluut noodzakelijk dat er eenvormigheid is in de basis leringen van meer geavanceerde Kosmische Wetten.

Naarmate elke ziel ontwaakt voor zijn of haar individuele goddelijke erfgoed, zullen ze niet langer bereid zijn om door de mens gemaakte, beperkende, geïndividualiseerde, controlerende regels en voorschriften te volgen die zijn ontworpen om de mensen van de wereld te verstrikken en emotioneel tot slaaf te maken. Zelfmeesterschap en eenheidsbewustzijn zullen in de toekomst het belangrijkste thema worden van het geloofssysteem van het massabewustzijn.

Onvoorwaardelijke liefde is een liefde die uitstijgt boven de beperkingen en de geloofsstructuur van het massabewustzijn van de derde-/vierdimensionale illusie.

Onvoorwaardelijke liefde is gebaseerd op de wijsheid van de Heilige Geest en wordt puur vanuit het Heilige Hart uitgestraald voor het hoogste goed voor allemaal.

Het is tijd om naar binnen te keren en de wijsheid van jullie eigen Goddelijke geschiedenis te zoeken, geliefden.

Wij zijn altijd dichtbij om jullie te begeleiden en richting aan te geven.

Wij zijn slechts één gedachte wat verder weg.

IK BEN Aartsengel Michaël.


**RONNA/ Geheiligde schrijfster:

PROGRAMMERING VOOR MENTALE, EMOTIONELE EN SPIRITUELE BEGAAFDHEDEN –

Overlicht door Aartsengel Michael

>IK BEN, INTEGREER NU DE KRACHT VAN EENDRACHT EN EENHEID, EN MIJN
   VERBINDING MET DE AARDE EN ALLE OVERVLOED.

>IK BEN, INTEGREER NU DE KRACHT VAN PASSIE MET GEEST ALS MIJN
   RAADSMAN. MIJN VERLANGEN ZAL ZIJN OM VREUGDE, VREDE EN WELVAART
   TE CREËREN OM TE GENIETEN EN TE DELEN.

>IK BEN, ACTIVEER NU MIJN PERSOONLIJKE KRACHTCENTRUM. IK BEN DE
   CONTROLE OVER MIJN EMOTIES. IK BEN DE MEESTER VAN MIJN VERLANGENS.

> IK HEB DUIDELIJK GEDEFINIEERDE GRENZEN VASTGESTELD MET EEN DEKLAAG
   VAN LIEFDEVOLLE ENERGIE.

>IK BEN, ONTVANG EN PROJECTEER ALLEEN HARMONISCHE ENERGIE VAN
   LIEFDE/LICHT. IK OPEN MIJN HART VOOR DE GODDELIJKE STROOM VAN DE
   GEEST EN DE HOGERE, VERFIJNDE FREQUENTIES VAN GODS LICHT.

>IK BEN, VERHOOG NU MIJN ZONNE-ENERGIE CENTRUM DOOR DE KRACHT VAN
   COMMUNICATIE EN ZELF-EXPRESSIE.  IK ZAL MIJN WAARHEID SPREKEN MET INTEGRITEIT EN   ONDERSCHEIDING.

>IK BEN, HEB NU TOTALE TOEGANG TOT DE KRACHT VAN MIJN INTUÏTIEVE
   GEEST. IK HEB DUIDELIJK INZICHT, EN IK LUISTER AANDACHTIG NAAR DE
   WIJSHEID VAN MIJN ZIEL EN MIJN HOGERE ZELF.

>IK BEN, HEB NU TOEGANG TOT MIJN OVERZIEL/HOGER ZELF EN MIJN HEILIGE
  TRIADE, DIE MIJN OVERLICHTENDE CENTRA VAN VERLICHTING, INSPIRATIE EN
   WIJSHEID ZIJN. IK BEN NU IN UITLIJNING MET MIJN REGENBOOGBRUG NAAR
   EENHEIDSBEWUSTZIJN.

>IK BEN, BRENG HIERBIJ TOT UITDRUKKING MIJN VERLANGEN EN INTENTIE OM
   ALLE  ONJUIST GEKWALIFICEERDE ENERGIE TE TRANSMUTEREN ZOALS IK MIJ
   BEWEEG VOORBIJ AAN DE WET VAN KARMA EN NAAR DE STAAT VAN GEMAK EN
   GRATIE.

ZO ZAL HET ZIJN EN ZO IS HET!

RONNA:

Lieve harten, waar jullie ook zijn op het pad van Ascentie,weet dat jullie alle hulp van gidsen en leraren zullen krijgen die de Universele Wetten toestaan.Richt niet op “wat je niet bent” maar richt, doel op dit moment en de kansen die voor jullie liggen.

Elke Ziel is kostbaar in de ogen van onze Vader/Moeder God, en Ascentie naar de hogere rijken is verzekerd, dus ontspan en geniet van de reis.Eeuwige liefde en engelenzegeningen, Ronna


Doorgegeven door Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*Als doorgeefster van dit artikel claim ik, Ronna, het universele copyright in de naam van Aartsengel Michaël.  Plaatsing op websites is toegestaan zolang de informatie niet wordt gewijzigd, geuit of toegevoegd, en credit van auteurschap en mijn Email en website adres is opgenomen. Het mag gepubliceerd worden in tijdschriften, magazines of publieke druk met toestemming van:  RonnaStar@earthlink.net 2000/2021.

 


Vertaald door: Anja