AARTSENGEL MICHAEL: EEN WONDERBAARLIJKE CREATIE: HET FYSIEKE VAARTUIG / Via Ronna V. – LM NOV 2020

AARTSENGEL MICHAEL:
EEN WONDERBAARLIJKE CREATIE: HET FYSIEKE VAARTUIG 

Via Ronna V. – LM NOV 2020

Geliefde meesters, naarmate jullie verder gaan op het pad van ver-Licht-ing, zullen jullie een beter begrip krijgen van de kosmische wet en de werking van het Universum.

Wij verwelkomen de gelegenheid om jullie af en toe een beter begrip te geven van enkele van de concepten van de Creatie en de complexiteit van het fysieke vaartuig.

Daarom willen wij jullie een diepgaande uitleg geven over de samenstelling van het Etherische Lichaam en het belang ervan in het proces van Ascentie.

Het Etherische Lichaam of Etherische Web, welke veel verfijnder is van substantie dan het aardse lichaam, verwijst naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam.

Het Etherische Lichaam bestaat uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheidstoestand via verschillende kleuren weergeeft, evenals de vervormingen, of het ontbreken daarvan, binnen het Etherische Webpatroon.

De emoties van pijn, lijden en wrok zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden om de Drager van Licht te omarmen en te worden zoals bedoeld om te zijn.

Het auraveld is het onzichtbare elektromagnetische krachtveld welke het fysieke lichaam omgeeft. Het vergroot energie naar jullie toe en straalt trillingsfrequentiepatronen vanuit jullie.

De aura van het mentale lichaam binnen het Etherische Web is bijna onbestaand bij degenen die vastzitten in de beperkingen van de derde en lagere vierde dimensie, omdat zij de wereld en gebeurtenissen zien door een filter van illusie gecreëerd door hun vroegere overtuigingen, gedachten en daden.

Wanneer jullie in een derde-/ vierdimensionale omgeving bestaan, is de dominerende kracht binnen het emotionele lichaam, het astrale vlak. Daarom staat een grote meerderheid van de mensen onder invloed van hun basis persoonlijkheid en het ego-wensen-lichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, evenals emotionele onevenwichtigheden en gevoelens van onwaardig of onbemind zijn.

Een van de meest aangrijpende fasen van het Ascentieproces is het doorlopen van de vervormingen van het emotionele massa-bewustzijnsovertuigingssysteem naar de stabiliteit, frisheid en harmonie van de hogere dimensies.

Vergeet nooit, angst neemt jullie kracht weg.

Het algemene geloofssysteem van het massabewustzijn wordt aangedreven door negatief, vijandig denken en weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

De meerderheid van de massa is bevroren in een realiteit van pijn en lijden, maar is onwillig om nieuwe uitbreidende ideeën te onderhouden, wat hen zou verlossen van hun zelfopgelegde gevangenis van beperking.

Het is van vitaal belang dat jullie stevig geaard en in evenwicht blijven binnen het geaccepteerde bereik van dualiteit, ondertussen functionerend binnen de realiteit van de laatste fasen van de derde dimensionale omgeving. Jullie moeten er ook naar streven om emotionele harmonie en sereniteit tot stand te brengen binnen de illusionaire wereld van de Vierde Dimensie terwijl jullie wijsheid zoeken en ernaar streven gewend te raken aan het mentale vlak van de lagere Vijfde Dimensie. Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van jullie Ziel en Hogere Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie niet slechts één Hoger Zelf hebben, maar dat veel Fragmenten of Vonken van jullie Hogere Zelf zijn verspreid over dit sub-Universum.

Het Ascentieproces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van het volgende hogere dimensionale frequentie Facet van jullie Hogere Zelf. Jullie zijn bezig jullie Licht en jullie bewuste gewaarzijn uit te breiden. Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het Ascentieproces, zal enorm worden versneld wanneer jullie eenmaal jullie persoonlijke levenslijn van Licht hebben uitgebreid – een etherische buis van Licht – wat jullie kernverbinding is met jullie Goddelijke IK BEN Aanwezigheid. Jullie bevinden je ook in het proces om de verbinding met de Rivier van Leven te herstellen via jullie persoonlijke Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de pure Essentie van de Schepper bevat, genaamd Adamantine Deeltjes.

In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Rivier van Leven/ Licht verminderd, zodat het bij de meeste mensen slechts een klein straaltje is geworden.

Ieder van jullie heeft een sfeer van uitstraling die wordt geproduceerd door de trillingspatronen van jullie auraveld en jullie Ziellied.

Ascentie betekent het totale lichaamschakra-systeem in balans brengen, wat het zuiveren, verfijnen en balanceren van het Etherische Lichaam en auraveld zal vergemakkelijken.

Jullie doel is om jullie Etherische Lichaam en auraveld terug te brengen naar hun perfecte Goddelijke Blauwdruk, de menselijke blauwdruk voor jullie oorspronkelijke lichaamsvorm, genaamd het Adam/ Eva Kadmon Lichtlichaam.

Wij observeren jullie via de kleurbanden binnen jullie meervoudige lichaamssysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, acties en daden gedurende jullie vele levens door de eeuwen heen.

Jullie Energetische Handtekening is samengesteld uit de trillingsfrequentiepatronen die jullie dag na dag uitzenden via jullie gedachten, handelingen en daden.

Jullie Energetische Handtekening kan enorm variëren als jullie functioneren in een derde-/ vierdimensionale omgeving.

Echter, naarmate jullie vorderen op het pad van ver-Licht-ing, wordt jullie Energetische Handtekening geleidelijk meer harmonieus en melodieus, en het wordt uiteindelijk een onderdeel van jullie permanente Ziellied Handtekening.

Op de vooruitgang van jullie ziel wordt toezicht gehouden door de frequenties van jullie Ziellied, en niet door jullie dagelijkse handelingen.

Jullie Ziellied bestaat uit midden Vierde en hogere vibrationele patronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als Zelfmeester zullen jullie Energetische Handtekening en jullie Ziellied versmelten in een Hemelse Mandala van klank en kleur, waarmee jullie in de hogere Rijken worden geïdentificeerd.

Jullie worden herkend door de briljantheid van jullie innerlijke Licht. Des te meer Licht Essentie jullie opnemen in jullie fysieke vaartuig, des te briljanter zal jullie aura gloeien (bezield zijn).

De Heilige Geest of jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie die toezicht houdt op de lichtinfusies en regelt, mede de giften van Spirit die jullie worden toegewezen op basis van jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften.

Op speciale dispensaties wordt ook toezicht opgehouden en verspreid via jullie Heilige Mentale Zelf, die de tussenpersoon is tussen jullie en jullie IK BEN Aanwezigheid/ God Zelf.

Meditatie helpt om de lagere geest en het ego te disciplineren, zodat jullie je bewust kunnen afstemmen op de mijmeringen van jullie hogere geest. Het heeft geduld en discipline nodig om het gebabbel van het verstand te stoppen, dit gebabbel is de norm van degenen die afgesloten zijn van hun hogere bewustzijn.

Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatie te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht.

Het zou een beknopte, positieve bevestiging die met vertrouwen wordt uitgedrukt moeten zijn, en het zelfvertrouwen dat het op het juiste moment in de juiste vorm zal worden gemanifesteerd.

Als de affirmatie met liefdevolle bedoeling voor het hoogste goed wordt uitgezonden, stemmen jullie je wil af op die van jullie Hogere Zelf, en de Universele Wet zal beveiligen dat jullie gedachten en aspiraties als medescheppers zullen worden gecombineerd met die van anderen gelijkgestemden. Zo zullen ze in sterkte en kracht toenemen.

Stille meditatie is luisteren naar een antwoord van jullie Hogere Zelf, Beschermengelen of de Heilige Geest. Onthoud dat één persoon die gecentreerd is in zijn Heilig Hart en Heilige Geest kosmische waarheden en geïnspireerde gedachten kan overbrengen aan miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle vibraties van hun auraveld iedereen zegenen met wie zij in contact komen. Sereniteit en vreugde zijn eigenschappen van de ziel.

Intelligente liefde ontstaat wanneer de ziel de dominerende kracht binnenin wordt en de ego persoonlijkheid onder controle is gebracht.

Wanneer jullie met succes de membranen van Licht oplossen die de ingang van jullie Heilige Geest bewaken, verkrijgen jullie toegang tot jullie persoonlijke opslagplaats van Goddelijke Wijsheid.

Sta ons toe jullie een samenvatting te geven van enkele van de vele symptomen van Ascentie die jullie, de ingewijden op het Pad, op dit moment ervaren.

>> Jullie bemerken dat jullie je terugtrekken uit sociale activiteiten en evenementen die in het verleden plezierig waren. Harde geluiden, mensenmassa’s en luidruchtige activiteiten storen jullie en jullie reikhalzen naar afzondering en misschien naar de sereniteit van de natuur. Naarmate jullie trillingsfrequenties stijgen en meer in harmonie worden, zullen jullie losraken van interactie met mensen, evenementen en plaatsen die niet harmonische lagere frequenties uitzenden. Dus, geleidelijk aan zullen jullie steeds minder gemeen hebben met bepaalde vrienden en familieleden, vooral diegenen die negatief, veroordelen en onvriendelijke zijn tegen anderen.

>> Jullie kunnen intense uitbarstingen van energie hebben waardoor jullie nauwelijks stil kunnen blijven, en soms voelen jullie je zo licht van binnen dat jullie nauwelijks de lichamelijke vorm aanvoelen.

Op andere momenten voelen jullie je misschien zo zwaar dat jullie bijna in de grond zakken en kunnen jullie extreme vermoeidheid ervaren. Jullie lichamelijke vorm ondergaat een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transformationele symptomen zijn niet prettig – vooral voor degenen die in een oudere of enigszins verzwakte lichamelijke vorm verkeren.

>> Terwijl de Kundalini (Heilig Vuur) in jullie wervelkolom (de etherische buis van Licht) begint te stijgen, kunnen jullie tijden van intense innerlijke hitte ervaren, terwijl jullie uitwendige lichaam koud en zelfs klam aanvoelt. Aanvankelijk is dat de reden waarom het het beste is om te streven naar een geleidelijke afgifte van het Kundalini-vuur dat is opgeslagen in het Wortelchakra, aan de basis van de ruggengraat, zodat jullie langzaam de hogere frequenties van God Licht kunnen integreren. Sneller en meer zijn niet altijd beter als jullie temidden zijn in het transformatieproces van Ascentie.

>> Voor degenen in de vroege stadia van het proces zal de ervaring van het integreren van enkele van de verfijnde Lichtfrequenties niet overdreven aangrijpend zijn. Echter, voor die Sterrenzaden die goed op weg zijn in het Ascentieproces – degenen die ermee hebben ingestemd Wereld Dienaren te zijn en helpen het Pad voor anderen vrij te maken – kan het een formidabel en doorlopend proces zijn als ze steeds hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen.

>> Jullie kunnen het gevoel hebben dat jullie je in een mentale achtbaan bevinden terwijl jullie veel emotionele ups en downs ervaren.

Jullie tappen in op en geven vrij veel beïnvloedde energie en frequentiepatronen die niet in harmonie zijn vanuit diep cellulair niveau. Het is van vitaal belang om deze gevoelens naar de oppervlakte te laten komen, zodat ze kunnen worden omgezet in verfijnde Lichtsubstantie. Het is belangrijk dat jullie leren om een waarnemer te worden van wat er gebeurt, terwijl jullie objectief kijken, verwerken en corrigeren, met liefdevol geduld en begrip voor hetgeen aan jullie wordt geopenbaard.

>> Jullie eetgewoonten kunnen drastisch veranderen. Wat jullie ook kiezen om te eten, volg jullie innerlijke leiding en houd in de gaten hoe jullie lichaam zich voelt nadat jullie iets hebben ingenomen. Jullie Lichaamselementaal of innerlijke lichaamsintelligentie is aan het ontwaken, en als jullie er aandacht aan schenken, zal het jullie naar het juiste voedsel en dieet leiden. Onthoud altijd dat matiging in alle dingen de sleutel is.

>> Jullie kunnen veel vreemde pijntjes en kwalen hebben waarvoor geen definitieve diagnose bestaat. Er zijn veel kleine chakra- en meridiaan punten in het fysieke lichaam. Terwijl de hogere frequenties van Licht door het lichaam proberen te stromen, kunnen ze op deze kritieke punten weerstand ondervinden, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende problemen is het gebied van de wervelkolom van de bovenrug, tussen de schouderbladen.

>> Jullie kunnen het gevoel hebben dat jullie ‘je verstand verliezen’ of in ieder geval jullie geheugen. Er zijn multidimensionale niveaus in de hersenen, dus als jullie je frequentiepatronen verheffen, zullen de lagere niveaus van de hersenen geleidelijk worden verfijnd. Daarom zullen jullie niet langer in staat zijn om toegang te krijgen tot veel van jullie negatieve geschiedenis uit het verleden, evenals tot veel van de trivia die jullie daarin hebben opgeslagen. Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van de hersenen waar jullie Heilige Geest woont. De eenwording tussen de Heilige Geest en het Heilig Hart is een integraal onderdeel van het Ascentieproces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in het fysieke vaartuig te zijn, en toch worstelt jullie fysieke voertuig om de steeds toenemende frequenties bij te houden die jullie van moment tot moment en van dag tot dag integreren. Velen van jullie die al jaren geen verkoudheid, griep of darmstoornissen hebben gehad, ervaren opnieuw deze verzwakkende symptomen, en sommigen van jullie vragen: “Wat doe ik verkeerd?” Jullie doen niets verkeerds, mijn dappere vrienden; het is wat jullie goed doen, dat sommige van deze ongemakkelijke periodes van lichamelijk leed veroorzaakt.

Wij erkennen het feit dat deze gebeurtenissen niet prettig zijn om mee te maken. Wij willen jullie echter een ander facet van de waarheid geven om over na te denken. Nogmaals, velen van jullie die diep ondergedompeld zijn in een versneld transformatieproces, ervaren deze ongemakkelijke symptomen als een manier om snel de oude negatieve energieën in jullie fysieke vaartuig te transmuteren.

Jullie zouden het een transmutatie of doop door vuur kunnen noemen, een verbranding en het loslaten van oude frequentiepatronen om de hogere, meer verfijnde kristallijne cellen van bewustzijn te infiltreren en binnenin heerschappij in te nemen. Niet alle virussen zijn slecht, en ook niet alle ongemakkelijke symptomen die jullie ervaren.

Zie ze als een middel om een doel te bereiken en een hoger doel te dienen. Ook deze dingen zullen voorbijgaan, lieverds.

Wij vragen jullie om voor julliezelf te zorgen, om als nooit tevoren aandacht te schenken aan jullie fysieke vaartuigen en de signalen of boodschappen die jullie wijze Lichaamselementalen aan jullie projecteren. Hoe zullen jullie kunnen genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren als jullie kostbare fysieke vaartuig niet levendig en gezond is? Sluit jullie bij ons aan in jullie persoonlijke Piramide van Licht, geliefden, en sta ons toe jullie te helpen bij het doorlopen van het proces met gemak en gratie en tevens grote vreugde. Moge de uitstraling van onze Vader/ Moeder God op jullie neerstromen en jullie vullen met het Licht van Eeuwig Leven. Weet dat wij altijd dichtbij zijn om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.

 ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja. 

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,

Laat het Licht zijn).