Aartsengel Michael: Een overzicht van de “Staat van de aarde en de mensheid”

EEN OVERZICHT VAN DE “STAAT VAN DE AARDE EN DE MENSHEID”

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM juni 2021

Geliefde meesters, sta ons toe jullie een kort overzicht te geven van de “huidige toestand van de mensheid en de aarde” vanuit ons perspectief. Stel jullie voor dat jullie de planeet bekijken, met onze visuele mogelijkheden vanuit een van de grote Lichtsteden hoog boven de Aarde. Wij zien de grootste en de meest minuscule vaste vormen en structuren, maar wij zien en voelen ook de trillingspatronen en kleuren die door elk levend en levenloos object op Aarde worden uitgestraald. Wij observeren en volgen voortdurend de veranderende patronen in de Aarde, de oceanen, de atmosfeer en het auraveld van de Aarde, evenals de activiteiten van jullie zon en de elementen van de natuur. Wij zien de gebieden, zowel groot als klein, die de helderdere, harmonieuze kleuren en vibraties van de Archetypische Vlakken van Bewustzijn van de Vijfde Dimensie en de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het Aquariustijdperk beginnen uit te stralen. Dit zijn de plaatsen die de stralende gaven van Liefde/Licht van de Hemelse Lichtsteden stevig beginnen te verankeren en die uiteindelijk de Heilige Plaatsen van de toekomst zullen zijn.

Wanneer jullie samenkomen met een gemeenschappelijk doel met jullie Zielfamilies om jullie toewijding om jullie Goddelijke Missie te vervullen en opnieuw te bevestigen, kijken wij toe hoe een prachtige lichtkolom tevoorschijn stroomt en een groepspiramide van licht vult, evenals persoonlijke piramides, en zich dan verbindt met de lichtstad die het dichtst daarbij is. Wanneer jullie alleen al de prachtige geometrische patronen van Licht zouden kunnen zien die tevoorschijn beginnen te stromen in persoonlijke piramides van Licht, terwijl jullie het doordruppelproces activeren om dit prachtige geschenk in julliezelf te verankeren, en het restant dat naar beneden stroomt in de kern van de Aarde, en dan vanuit jullie Zon Kracht Centrum (zowel voor als achter). Deze verheven energie-infusie creëert een heilige ruimte om jullie heen, en het straalt geleidelijk uit in steeds grotere concentrische cirkels, en verbindt uiteindelijk met de compatibele energie van andere Lichtdragers.

De duisternis en de schaduwlanden worden meer uitgesproken en duidelijker naarmate de Lichtheid van de Geest steeds grotere buidels met contrasterende trillingspatronen begint te creëren.

Wij zien de maalstroom van chaotische, met haat vervulde energie terwijl het draaikolken van dood en vernietiging creëert. Net zoals de Adamantine Deeltjes van Licht, geactiveerd en verspreid door jullie liefdevolle intentie, trillingspatronen van vreugde, vrede, overvloed en harmonieuze interacties – de duisternis, verstoken van het grootste deel van het Licht van de Geest, creëert en straalt pijn, lijden, angst en verwoesting uit.

Er wordt een groot drama uitgespeeld op Aarde tijdens deze epische tijd van verandering, en jullie moeten niet vergeten, zowel de onschuldige en de niet-zo-onschuldige maakten een afspraak op een hoger bewustzijnsniveau om deel te nemen aan de chaotische strijd van evolutie en transformatie. Het maakt deel uit van jullie fundamentele menselijke natuur om verandering te weerstaan en bang te zijn voor het onbekende, totdat jullie goed op weg zijn om verlichte spirituele/menselijke wezens te worden die gebeurtenissen vanuit een hoger standpunt en een niet-oordelend gezichtspunt bekijken.

Om jullie lijden en verdriet bij het verlies van dierbaren te helpen verlichten, moeten jullie weten dat zij in goede gezondheid verkeren en levendiger zijn dan ooit. Zij koesteren zich in de schijnwerpers van liefde en toewijding van hun Zielfamilies en vele wonderbaarlijke engelen en Wezens van Licht in de hogere rijken. Hun overlijden is niet voor niets. Ze zullen terugkeren, als ze dat willen, volledig bekrachtigd om te helpen bij het creëren en genieten van de nieuwe vrede, welvaart en eenheidsbewustzijn van de toekomst.

Via de verhoogde vermogens van geest en hart, herinner hen en stuur ze liefde, en ga dan rustig zitten terwijl ze liefde en vreugde naar jullie terugstralen. Jullie kunnen ze misschien niet zien, maar ze zijn niet voor jullie verloren.

Het beste en het slechtste van elk land wordt in de schijnwerpers gezet, zodat alle burgers van de wereld de bedrieglijkheden kunnen zien, kortzichtigheid en misleiding – of de wijsheid, waarheid en integriteit van hun leiders.

Wanneer jullie, de Lichtdragers, gefocust, proactief en wijs genoeg worden, zullen jullie eisen en aandringen op leiders die de hoogste en beste belangen van alle mensen dienen.

Jullie zullen leiders die niet bang zijn om tegen de populaire mening in te gaan van empowerment voorzien, om drastische, eerlijke en broodnodige veranderingen door te voeren, leiders die door de Geest geïnspireerd zullen zijn en toegewijd zullen zijn aan gelijkheid, vrede en welvaart voor alle mensen en niet alleen voor een select aantal.

Herinner dat wanneer jullie zo van infusies voorzien zijn met het Licht van de Geest, dit alles en iedereen om jullie heen beïnvloedt. Naarmate jullie uitstraling groeit en zich uitbreidt, zullen jullie steeds meer gelijkgestemde mensen in de bewustzijnssfeer trekken.

De spirituele bazuin om te ontwaken wordt luider en weergalmt door het hele land tot in de dunst bevolkte plaatsen van de Aarde, evenals de dichtstbevolkte gebieden. Het Licht heeft geen favorieten; het zal iedereen of iets bezielen en zegenen al wat ontvankelijk is voor en in harmonie is met de transformerende, verkwikkende energieën van het Licht.

Jullie moeten je er ook van bewust zijn dat sommige dierbare Zielen niet in staat zullen zijn om in de aura van jullie Lichtheid te staan, omdat het te ongemakkelijk zal zijn. Of ze nu opzettelijk zijn of niet, ze zullen proberen jullie van het Centrum af te stoten en de status-quo te herstellen – of de dingen te houden zoals ze in het verleden waren – hoe chaotisch of onbevredigend ook. Het is belangrijker dan ooit dat jullie, als de omvormers en transformers van het verfijnde Schepperslicht, gefocust en standvastig blijven terwijl jullie ernaar streven om steeds meer van het verfijnde Licht van de Schepping op te nemen en uit te stralen in de wereld.

Velen om jullie heen zullen zich afvragen en vragen waarom jullie zo veel veranderd zijn, en waarom jullie niet langer bereid zijn om deel te nemen aan de oude spelletjes van drama en amusement met een lagere frequentie. Naarmate jullie verder komen op het pad naar Zelfmeesterschap, zullen de energieën en acties van anderen jullie steeds minder beïnvloeden. Zoals wij jullie vaak hebben verteld, moeten jullie eerst onderwijzen via het goede voorbeeld, via jullie intenties en acties, en tenslotte door woorden van wijsheid die op het juiste moment worden aangeboden.

Als de mensen om jullie heen echter niet bereid zijn te leren om op een positievere, harmonieuzere manier te handelen en te reageren door observatie of te luisteren wanneer jullie liefdevolle suggesties en morele steun aanbieden, is het belangrijk dat jullie je terugtrekken uit het drama dat zij creëren en de houding aannemen van een onpartijdige observeerder.

Zoekers naar wijsheid en zelftransformatie leren van hun eigen acties en reacties, zowel positief als negatief.

Vanuit spiritueel oogpunt bieden negatieve gebeurtenissen een kans om te leren welke handelwijze de meest positieve resultaten oplevert.

Jullie Hogere Zelf stelt jullie altijd op de proef, keer op keer, totdat jullie die dingen verwerpen die niet in jullie eigen belang zijn en jullie authenticiteit bevestigt dat wat jullie waarheid is.

Naarmate jullie verder gaan op het pad van evolutie, zullen jullie de astrologische invloeden transcenderen die jullie in dit leven tevoorschijn hebben gebracht om te ervaren. Jullie wordt ook een gouden kans aangeboden om een volledige mate van de kwaliteiten, attributen, deugden en aspecten van alle drie de God Stralen te activeren, op te nemen en te gebruiken, evenals de wonderbaarlijke kwaliteiten van alle vijf hogere Galactische Stralen voor een totaal van twaalf Stralen van God Bewustzijn voor dit Sub-Universum.

Tot nu toe was de mensheid beperkt tot de Zeven Stralen van Zon Bewustzijn. Jullie mogen een beroep doen op elke Avatar, geascendeerde meester, aartsengel of Hemels Wezen om jullie te Overlichten en jullie te helpen het hoogste potentieel te bereiken.

Wanneer jullie je hele chakrasysteem in evenwicht brengen en harmoniseren, zullen jullie meer vitaliteit hebben en zullen jullie meer van het levengevende levenselixer naar de Aarde en naar de mensheid uitstralen. Jullie zullen een microkosmos van Licht worden in de Steden van Licht die jullie op Aarde streven te creëren.

Wij moeten jullie ook informeren dat er naast deze wonderbaarlijke geschenken ook een grote verantwoordelijkheid komt:

JULLIE GEDRAG MOET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET WAAR JULLIE VOOR STAAN EN JULLIE VISIOEN ZO TONEN VOOR IEDEREEN OM TE ZIEN EN JULLIE MOETEN ALTIJD JULLIE LIEFDE/LICHT DELEN.

Sta ons toe jullie enkele verdere richtlijnen te geven over hoe jullie iedere dag als Zelfmeester kunnen leven:

>> Altijd uitlijnen met jullie hoogste waarheid. Vertrouw op de inspirerende aansporingen van jullie Hogere Zelf, welke meestal de eerste impulsen of antwoorden zijn die jullie op een vraag of situatie krijgen.

>> Jullie reactie op elke situatie, zowel positief als negatief, moet altijd worden geprojecteerd in liefdevolle energie.

>> Ongelukkigheid en ontevredenheid komen altijd voort uit het niet naleven van jullie waarheid op welk niveau van bewustzijn jullie dan ook op dat moment binnenin functioneren. De levenslessen worden altijd gepresenteerd op jullie huidige niveau van begrip.

>> Naarmate jullie evolueren naar meesterschap over het Zelf, worden de lessen en uitdagingen subtieler en zijn ze meestal niet zo aangrijpend of zo veraf van het “Centrum”.

>> Over jullie emoties, druk deze niet altijd uit of projecteer deze niet altijd op anderen. Sta jezelf toe om alle emoties die jullie ervaren te voelen en uit te drukken, maar analyseer en los ze op in jullie eigen heilige ruimte. Spreek en deel alleen om een misverstand te verduidelijken of om op te helderen, en deel jullie gedachten altijd door een filter van liefde en mededogen. Dat is de weg van een meester.

>> Jullie moeten leren om met evenveel liefde en enthousiasme te ontvangen als wanneer jullie aan anderen geven.

>> Hoe meer liefde en respect jullie voor jullie zelf voelen, hoe meer liefde en respect jullie uitstralen naar anderen.

>> Zie liefde uitstralen vanuit jullie Zon Kracht Centrum in een oneindigheidsteken, en voel hoe liefdevolle energie op vele wonderbaarlijke manieren naar jullie terug magnetiseert.

>> Jullie moeten leren de bron te identificeren en om te gaan met eigen negatieve gedachtevormen. Vaak worden negatieve gevoelens opgepikt door de mensen om jullie heen, vooral als iemand een erg empathisch persoon is. Leer jullie zelf te omringen in een sfeer van Goud/Wit Licht waarin niets van een lagere vibratie jullie kalmte kan binnendringen en verstoren.

>> Iedereen op Aarde is bezig met het opruimen van oude herinneringen en gedachtevormen uit het verleden.

Wees een passieve waarnemer wanneer deze gevoelens van binnen opborrelen. Claim ze niet; observeer gewoon en zeg tegen jezelf: “Dit is woede die ik ervaar”, of angst, depressie, schuldgevoel of een andere ontkrachtende emotie.

Stel jullie een lichtende, gloeiende bal van Licht voor die neerdaalt van jullie Hogere Zelf en uitbarst in een miljoen kleine kristallijne diamanten die door het lichaam kabbelen, welke alle dissonante energieën binnenin transformeren en bij staan bij het balanceren.

Doe dit zo vaak als nodig is.

>> Wees een observeerder van het proces, zodat jullie geen negatieve trillingspatronen in jullie auraveld brengen, terwijl jullie leren om constant in het “Centrum van Liefde en Kracht” te blijven.

>> Schakel de Mentale Automatische Piloot uit en wordt de regisseur van de persoonlijke reis en ervaringen. Stem af op jullie eigen mentale radiostation en zoek gedachten, trillingspatronen en geluiden die opbeurend en versterkend zijn. Negatief, kritisch denken bestaat uit lagere, storende frequentiepatronen. Wanneer jullie het niet leuk vinden wat er in jullie wereld gebeurt, verhef dan de gedachten en verander van gedachten zodat jullie evenwichtige, verheffende frequentiepatronen van gedachten en intenties projecteren.

>> Leer te denken met het hele brein, wat betekent dat jullie zowel de lineaire, analytische, naar buiten gerichte linkerhersenhelft als de intuïtieve, creatieve, naar binnen gerichte rechterhersenhelft gebruiken. Maak gebruik van het geniale potentieel, of de Lichtpakketten van wijsheid die in de hersenen zijn opgeslagen in membranen van Licht, die zijn afgestemd op hogere dimensionale intelligentie of de ‘kosmische opslagplaats’ van kennis.

Geliefde Dragers van Licht, terwijl jullie meer van het plasma van vernieuwing integreren en harmonieuze leveranciers van Licht worden, zijn wij nu in staat om met jullie te communiceren en via jullie te werken om wonderbaarlijke nieuwe dingen te creëren, en wonderen die de grootste verbeeldingskracht te boven gaan, zullen in overvloed aanwezig zijn.

Wij omhullen jullie in het Licht van het Leven vanuit de hartkern van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper.

Ik ben altijd dichtbij om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja       

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Ronna Vezane

** RONNA HERMAN VEZANE’S EARTHLY ODYSSEY** LIFE STORY**

** NINETY-TWO YEARS AROUND THE SUN AND STILL GOING STRONG **

**HOW I BECAME A COSMIC TELEPATH AND A MESSENGER FOR ARCHANGEL MICHAEL**

AUTHOR: RONNA VEZANE ** E-BOOK * $8.88 ** PRINTED BOOK ** $15 .00 + S&H * U.S. FUNDS

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

WEBINAR REPLAYS AND E-BOOK DOWNLOADS *** Ronna Vezane and Randall Monk ** $25.00 Each

  1. UNDERSTANDINGTHE UNIVERSAL LAWS OF MANIFESTATION
  2. BECOMINGA MASTER OF YOUR DESTINY
  3. MANAGINGLIFE’S CHALLENGES
  4. LIVINGIN A FIFTH-DIMENSIONAL ENVIRONMENT

Aartsengel Michael met zijn zwaard met blauwe vlammen, staat altijd gereed om het Goddelijke Plan van Licht en Liefde te beschermen en verdedigen en dit Plan zal uiteindelijk slagen.  Veel mensen over de hele wereld houden van Aartsengel Michaël en herkennen zijn Zegel als heel bijzonder en iets om te koesteren. Er is een rond medaillon van 1 1/8″ is ontworpen in cloisonne en draagt de vibratie van Aartsengel Michaël. De heilige geometrie in het ontwerp plus de gekozen kleuren vormen samen een sieraad dat zowel mooi is om te zien als prachtig om te dragen. Het vertegenwoordigt Michael en zijn legioenen van engelen in hun dienst van bescherming, liefdevolle hulp en het juiste gebruik van de goddelijke wil bij het helpen van de mensheid. Te verkrijgen via de website.

THE SIGNET OF THE LEGION OF ARCHANGEL MICHAEL. LAPEL PINS ** SPECIAL: $10 Each. Regular price: $15 ** Limited time: $10.00 plus S*H

THE SEVENTH RAY * VIOLET FLAME OF TRANSFORMATION

ACTIVATED / PROGRAMMED AMETHYST SENTIENT PILLAR CRYSTALS

SPECIAL: SMALL AMETHYST PILLAR CRYSTALS $25.00 plus S & H

Het Violette Vuur van transmutatie, met de kwaliteiten, deugden en attributen van de Zevende Straal van onze Vader/ Moeder, worden voortgebracht door de energieën van de geliefde Aartsengel Zadkiël, Lady Amethist en St. Germain, zijn als appels van een boom over de Aarde en de mensheid verspreid om ons te helpen in deze tijden van monumentale verandering. De vibrationele patronen van evolutie en transformatie zullen in kracht blijven groeien, en ze zullen een belangrijke factor zijn in het steeds sneller wordende ontwaken dat nu plaatsvindt. De ZEVENDE STRAAL is de enige STRAAL die naar beneden wordt uitgestraald vanuit de hogere sferen, en ook naar boven straalt vanuit de krachtige Violette Vlam Clusters diep in de grote spelonken van de Aarde.

AARTSENGEL MICHAEL STELT VOOR DAT JULLIE JE KRISTALLEN PILAAR VAN AMETHIST RECHTOP PLAATSEN, ZODAT DEZE GEZEGENDE ENERGIE KAN OPLAAIEN RONDOM JULLIE, UITSTRALEND IN STEEDS MEER UITGEBREIDENDE CIRKELS, ALS JULLIE JE MET ANDEREN VERENIGEN EN HELPEN OM HET BEWUSTZIJN VAN DE MENSHEID TERUG TE BRENGEN IN DE FREQUENTIES VAN LIEFDE/ LICHT. JULLIE KUNNEN OOK WIT ZAND GEBRUIKEN, UIT EEN “HOBBY WINKEL”, IN EEN DECORATIEVE (GLAZEN) KOM OM JULLIE KRISTALLEN PILAAR VAN AMETHIST RECHTOP TE HOUDEN.

Jullie kristal van Amethist zal jullie vermogen versterken om het magische elixer van de Violette Vlam op te roepen en te gebruiken. Het zal jullie helpen om negatieve gedachtepatronen, coderingen en imperfecties uit het verleden los te laten en ze te vervangen door zaadjes van meesterschap. De Violette Vlam is het geschenk voor het komende Tijdperk en zal de overheersende Straal/ vibratie op Aarde zijn voor de komende 2000 jaar.