AARTSENGEL MICHAEL: Een Glimp Verder dan Morgen Door / Ronna V. – LM Juli 2020

AARTSENGEL MICHAEL:
Een Glimp Verder dan Morgen
Door / Ronna V. – LM Juli 2020

 

Geliefde meesters, terwijl de multidimensionale uitingen van verandering om jullie heen wervelen en tijd wordt samengedrukt en zich uitbreidt met een steeds sneller wordend tempo, moeten jullie leren GAAN MET DE STROOM MEE om te bestaan in een staat van gemak en gratie. Zoals jullie allemaal tot op zekere hoogte hebben meegemaakt, is het leven op Aarde de afgelopen vijftig jaar drastisch veranderd. Wat de norm was in een derde- en vierdimensionale omgeving, is niet langer van toepassing wanneer jullie door de meer verfijnde niveaus van Schepperlicht bewegen. Wij zullen het hebben over de voornaamste kwesties van de tijden om jullie een beter begrip te geven hoe het nieuw opkomende collectieve bewustzijn van de mensheid zich verhoudt met de oude bewustzijnsovertuigingen van de massa die de afgelopen duizenden jaren de overhand hebben gehad.

 

JULLIE RELATIE MET ZELF: In het verleden had jullie wensenlichaam voornamelijk controle over jullie dagelijkse bestaan en jullie Ziel Zelf was de kleine stem van bewustzijn die jullie meestal negeerden. Traditie, religieuze overtuigingen, verplichtingen en plichten werden al op jonge leeftijd bijgebracht en jullie werd geleerd te geloven wat andere mensen over jullie dachten, van meer belang was dan wat jullie van jezelf dachten. Jullie waren altijd buiten jezelf op zoek naar bevestiging van jullie waardigheid.
Jullie waren constant op zoek naar iemand, iets of een gebeurtenis om jullie geluk te brengen, maar het was meestal vluchtig, vaak teleurstellend en jullie achterlatend voor iets verder dan jullie Zelf te brengen iets met enige mate van zelfinhoud. Nu hebben jullie geleerd om naar binnen te keren voor validatie, inspiratie en begeleiding, omdat jullie hebben gekregen wat genoemd is Ziel-Incorporatie en jullie maken verbinding met de multi-facetten van jullie Hogere Zelf.

In het proces integreren jullie grotere hoeveelheden puur Kosmisch Lichtbewustzijn, die jullie helpen om alle verouderde concepten zonder schuldgevoel los te laten, terwijl jullie de nieuwe hogere waarheden die naar jullie toekomen met een verbazingwekkende snelheid integreren. Jullie realiseren jullie nu dat God zich niet in een verheven, ver verwijderd hemels koninkrijk bevindt, aan de touwtjes trekkend en beloningen en straffen geeft. Jullie accepteren het feit dat jullie ALLES hebben wat nodig is binnenin jullie, als onderdeel van jullie Goddelijk Geboorterecht, om een liefdevol, vreugdevol, vredig en overvloedig bestaan te manifesteren. Oude tradities en gewoonten verliezen hun greep op jullie terwijl jullie op zoek zijn naar vrijheid van meningsuiting en nieuwe manieren creëren om heilige dagen, het verstrijken van de tijd te vieren en om onze Vader/ Moeder God en de Schepper te eren. Verering is niet voor één dag gereserveerd, want jullie leven de spiritualiteit elk moment van iedere dag. Jullie leven iedere dag als een meester, toezicht te houden, de mentor te zijn van jullie gedachten en acties. Jullie weten dat de intentie zuiver moet zijn, want jullie zijn verantwoordelijk voor elk minuscuul atoom energie welke jullie uitzenden. Jullie beoefenen onderscheidingsvermogen en houden constant toezicht op de overtuigingen wat jullie toestaat om binnenin jullie Wezen te gaan wonen, want jullie weten dat binnen de waarheden die jullie claimen als die van julliezelf de regels zijn waaraan jullie je moeten houden. Jullie weten dat jullie altijd de hoogste keuzes moeten maken en wanneer jullie het middenpad bewandelen in vrede en harmonie, jullie voorbij bewegen aan de wetten van Karma en in een staat van gratie.

 

JULLIE RELATIE MET ZELF EN MET ANDEREN: Jullie leren dat als jullie een gevoel van eigenliefde en waardigheid binnenin verkrijgen, jullie meer en meer Liefde en Licht aantrekken van de Schepper – het is een oneindige bron van spiritueel onderhoud. Terwijl jullie jezelf vullen tot overstromen, straalt dit wonderbaarlijke elixer van jullie uit in een steeds groter wordende cirkel van Licht. Jullie beginnen relaties te zoeken die voldoening brengen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Er zal geen gevoel van zelfopoffering zijn in de relaties van de toekomst. Er zal een fundamenteel vertrouwen zijn en jullie zullen volledige expressie van individuele interesses, talenten en spirituele waarheid zoeken en ondersteunen. Toegewijde partners vullen elkaars sterke punten aan, met zonder oordeel en geduld, en de partners zullen elkaar helpen om door hun zwakheden en angsten heen te werken. Het is belangrijk dat jullie een gemeenschappelijke visie delen met degenen met wie jullie nauw verbonden zijn, want er is geen tolerantie voor machts- en controlespelletjes. Jullie beginnen onmiddellijk een lid van jullie Ziel-familie te herkennen en degenen met wie jullie een diepe spirituele band hebben. Jullie zullen meer comfort en vreugde vinden in jullie relaties dan jullie ooit dachten dat mogelijk was. Jullie zullen niet langer relaties zoeken op basis van behoefte, maar door een verlangen om jullie reis en jullie kennis onderling te delen terwijl jullie voorwaarts gaan naar een nieuw en opwindend tijdperk.

 

HET NIEUWE ECONOMISCHE SYSTEEM VAN DE TOEKOMST
** TEKORT OF OVERVLOED, HET IS JULLIE KEUZE:
Het proces van herverdeling van de rijkdom van de Aarde is nu volop aan de gang. Wees jullie ervan bewust dat meer bedrijven en organisaties in ongenade en vergetelheid zullen raken. Alles wat is gebaseerd op een basis van angst, hebzucht en controle over anderen, brokkelt af. In het verleden duurde het vaak meerdere levens voordat onrecht kon worden verholpen en jullie konden het niet weten wanneer of hoe gerechtigheid zou fungeren. Nu, voor degenen die vastzitten in de illusie van het spel van oorzaak en gevolg, keren slechte daden bijna onmiddellijk terug in een boemerangeffect. Niet langer zullen degenen die uit eigen belang bezig zijn en die misbruik maken van aan hun toegewezen vertrouwen en macht in staat zijn om hun misdaden te verbergen. Of het nu gaat om religieuze organisaties, bedrijven/ ondernemingen of overheden, de tijd van afrekening staat voor de deur. Het Licht dringt door tot in de diepste schaduwen terwijl de Aarde steeds meer van de hogere trillingsfrequenties van de Geest opneemt. (Inlijft) Geest en ziel zijn de bouwers en jullie zijn de medescheppers van het nieuwe paradijs op Aarde. Alles wat jullie ooit nodig zullen hebben, zal worden geleverd, maar jullie moeten vasthouden aan jullie visie, voor het grootste goed van allemaal.
Dan moeten jullie moedig durven te tappen in de Kosmische Bank van pure, ongemanifesteerde Lichtsubstantie, zodat jullie het kunnen vormen tot alles wat jullie maar kunnen bedenken.
Geliefden, zoek een overvloed aan liefde, vreugdevolle liefdesrelaties, een goede gezondheid, jeugdige vitaliteit en creativiteit terwijl jullie leren dat het niet alleen dingen zijn die jullie geluk en tevredenheid brengen, maar een “staat van zijn en een kwaliteit van leven”.

 

MOEDER AARDE IS ZICHZELF AAN HET HELEN VIA DE KRACHTEN VAN DE ELEMENTEN: De Aarde ondergaat een reinigingsproces, een loutering, op een schijnbaar lukrake manier, waarbij landen die zijn misbruikt door over-cultivatie, doordrenkt met diepgewortelde pijnlijke herinneringen aan oorlogen en gewelddadigheden worden geteisterd door overstromingen, branden, bewegingen van de Aarde en vernietigende winden.
Het is een Universele Wet, geliefde harten, want het reinigings-, zuiverings- en genezingsproces is nodig om de lucht te zuiveren, het land te reinigen en de wateren te zuiveren die de mensheid zo achteloos heeft vervuild. De grote Devische en Elementaire Koninkrijken proberen moedig de Aarde te reinigen en te genezen met de minste vernietiging; echter, de schade en negativiteit zijn van zo’n omvang dat het extreme maatregelen zal nemen om jullie gezegende Aarde weer in balans en harmonie te brengen. Nu en in de komende jaren zullen veel lieve zielen, degenen die worstelen om te bestaan, ervoor kiezen om de Aarde te verlaten. Wij vragen aan jullie om het transitieproces in een nieuw Licht te zien. Kunnen jullie niet inzien dat zij een lijdend en hopeloos bestaan uit vrije keuze verlaten, als ze door de deuropening stappen in een wereld van liefde, vrede, vreugde en overvloed, waar zij zullen worden voorbereid om terug te keren naar een meer verfijnd Aards bestaan? In de niet al te verre toekomst zal er geen wereld van basis Derde dichtheid zijn om naar terug te keren, want de hogere Derde en lagere Vierdimensionale bewustzijnsgebieden zullen zijn teruggekeerd naar het oorspronkelijk ontworpen Spectrum van Licht en Schaduw. Inkomende zielen zullen terugkeren naar een meer gebalanceerde wereld waar ze de kans krijgen om te leren, uitgebreid in bewustzijn en snel door hun Aardse lessen heengaand.
Dat is wat jullie, de wegwijzers, voor hen voorbereiden.

Velen van jullie worden ertoe gebracht naar verschillende delen van de wereld te verhuizen – jullie weten niet zeker waarom, maar er is een iets wat diep van binnen zit, verlangend om te reizen, voorwaarts naar niet in kaart gebracht terrein. Jullie worden geroepen naar die plek op Aarde waar jullie de beste dienstverlening kunnen geven, en mensen met soortgelijke vibraties en missies zullen jullie vergezellen. Het is een tijd van samenwerken, samenspelen, zich verbinden met of herenigen met jullie Zielfamilies en metgezellen bij de taak. Jullie worden intuïtiever door op steeds meer inspirerende gedachten in te tappen vanuit het rijk van alle mogelijkheden. Jullie instinctieve natuur van het verleden wordt verfijnd omdat het toetreedt tot jullie veelzijdige bewustzijn van de toekomst. Jullie behoeften en wensen zullen veranderen naarmate jullie meer Licht integreren in jullie fysieke vaartuigen. De tijd zal komen dat levensbedreigende ziekten en virussen het moeilijk zullen vinden om een thuis te vinden in jullie evoluerende, veerkrachtigere lichamen van Licht. Jullie zullen voor een poosje geen grote verandering in het fysieke lichaam zien, maar de interne en etherische veranderingen gaan erg snel. Zoals de lichtmembranen rondom jullie DNA geleidelijk oplossen, beginnen jullie steeds meer toegang te verkrijgen tot de wijsheid die is opgeslagen in de structuur van jullie brein en jullie fysieke vaartuig zal sterker worden. 

Er zullen wonderbaarlijke nieuwe doorbraken en technieken voor genezing zijn, en natuurlijke producten en medicijnen zullen de meeste van jullie synthetische drugs vervangen, die zoveel giftige bijwerkingen hebben. Velen van jullie leren al dat jullie lichaam veel van de populaire voorgeschreven stoffen die worden aangeprezen door de farmaceutische bedrijven die alleen geïnteresseerd zijn in hun winstmarges, niet zal tolereren.
De focus zal meer liggen op preventief onderhoud, zorg voor het hele leven, fitness en welzijn, evenals natuurlijke genezingen en hoe belangrijk jullie positieve, liefdevolle gedachten zijn om gezond te blijven. Jullie zullen niet langer de signalen negeren die jullie lichaamselementaal naar jullie stuurt terwijl het probeert jullie aandacht te trekken. Pijn is een manier waarop jullie lichaam jullie laat weten dat er iets niet klopt. In het verleden namen jullie pijnstillers om de symptomen te maskeren tot het te laat was en moesten er radicale maatregelen worden genomen om de onevenwichtigheden te corrigeren. Terwijl jullie afstemmen op de verschillende niveaus van bewustzijn binnen en buiten jullie lichaam, leren jullie aandacht te schenken aan de signalen die jullie ontvangen.
Jullie zullen zo snel mogelijk de nodige aanpassingen doen zodat jullie de minste hoeveelheid aan ongemak ervaren en jullie snel weer terugkeren naar harmonie en een gevoel van welzijn.
Ten slotte zullen jullie ook in het reine komen met jullie uniekheid in lichaamsstructuur, eigenschappen, talenten en manieren van uitdrukken en creëren. Jullie hebben niet voor niets jullie ouders en de genetische structuur van jullie voorouderlijke afkomst gekozen.
Jullie uniekheid is wat jullie zo speciaal maakt – er is niemand anders op Aarde zoals jij (jullie), zelfs niet in eeneiige tweeling.
Een van de voornaamste hindernissen waar jullie de komende jaren voor staan, is julliezelf te accepteren zoals jullie zijn – om te realiseren dat jullie mooi en kostbaar zijn – ongeacht welk bovenkleed van vlees jullie hebben gekozen om te dragen om dit belangrijkste van alle levens te ervaren. Het zijn jullie stralende Zielen en grote warme harten die wij zien uitstralen en tevoorschijn komen, geliefden: wij letten niet op de vleselijke vermomming die jullie dragen.

 

JULLIE VAARDIGHEDEN VAN HET VERLEDEN GEBRUIKEN AANGEZIEN JULLIE DE TOEKOMST BOUWEN: De afgelopen jaren hebben wij gestreefd jullie te helpen jullie wonderbaarlijke verleden te herinneren en om de waarheid te accepteren die jullie binnenin jullie hebben, alles wat nodig is om een grootse nieuwe wereld te creëren.
Wij spreken niet alleen over jullie vorige levens op Aarde, want wij hebben ernaar gestreefd jullie enig inzicht te geven in hoe werkelijk schitterend jullie allemaal zijn. Accepteer alstublieft het feit dat jullie het grotere deel van jullie Wezen van Zijn in de hogere rijken hebben achtergelaten, en nu is het tijd om te beginnen met het terugwinnen van die vele facetten van God-expressie die de totaliteit van de echte JIJ vormen. Wij hebben jullie verteld dat dit een Universum is met een grote diversiteit, en als onderdeel van jullie training hebben jullie veel wonderlijke avonturen beleefd op zeer specifieke en complexe plaatsen. Jullie begrijpen nu waarom de Aarde zo belangrijk is, omdat op jullie planeet alle diversiteit van dit universum is samengebracht.

 

Jullie hebben een geweldige tijd gehad met het spelen van het spel van dualiteit en polariteit, terwijl jullie grote rijkdom en vervolgens pijnlijke schaarste creëerden. In andere levens hebben jullie wonderbaarlijke talenten voortgebracht en hebben jullie grote daden van moed bereikt, net zoals jullie ook een beperkt leven met een beperkte geest hebben beleefd. Jullie hebben allemaal elke denkbare situatie meegemaakt, van de laagste tot de hoogste. Nu is het tijd om door de sluier van illusie te stappen en jullie Goddelijkheid te herwinnen. Wanneer jullie dieper in het Godbewustzijn bewegen en de hogere dimensies van de schepping aanspreken, beginnen jullie de spirituele spieren te buigen, en jullie zullen versteld staan van hoe snel jullie in staat zijn om te manifesteren wat jullie voor ogen hebben.
De kleine wonderen veranderen in grote en complexe wonderen naarmate jullie bekwamer worden en wij vertellen jullie, het is niets vergeleken met wat jullie in de nabije toekomst te wachten staat.

 

JULLIE MAKEN JULLIE PERSOONLIJKE TOEKOMST: Het is jullie keuze hoe jullie de komende jaren van grote verandering zullen ervaren. Terwijl jullie ernaar streven om hoger te bewegen om in bewustzijn te komen tot het uitkijkpunt van een meester, jullie zullen weten dat alles zich volgens plan ontvouwt. Jullie zullen erkennen dat hoe somber de wereld er ook uitziet, er Schepperlicht is dat naar beneden schijnt en de donkerste schaduwen doordringt, dat de verborgen plekken op Aarde opzoekt en de harten van de mensheid opent. De meerderheid van de mensen op Aarde wil enkel in vrede leven, comfort en overvloed, om hun godsvrucht op hun eigen unieke manier uit te drukken, en ze zijn bereid anderen hetzelfde recht te geven. Ook al lijkt het misschien niet zo, degenen die willen domineren, veroveren en beheersen, zijn in de minderheid, en hun machtsgreep op Aarde en de mensheid wordt met de dag zwakker.
Naarmate meer van jullie in jullie meesterschap stappen en jullie Goddelijke Geboorterecht claimen, hoe zwakker en ineffectiever zij zullen worden. Er zullen nog enige tijd schermutselingen en geruchten over oorlogen op veel plaatsen op Aarde zijn. Maar degenen die strijden tegen de duisternis van onwetendheid binnenin, met de bedoeling het goede en het licht te vernietigen, zullen falen.

 

Voortaan zal elke daad van geweld en vernietiging frontaal worden aangepakt door de krachten van de Hemel, voor jou, voor jullie, als Strijders van Vrede, jullie winnen langzaam de strijd met jullie lichtwapens, mededogen en vergeving. Jullie vormen elk moment de toekomst, met elke gedachte en handeling, en dus betaamt het jullie om te focussen op wat goed is in jullie wereld in plaats van wat verkeerd is.
Maak er een gewoonte van om het goede in de mensen om jullie heen te zien en zorg ervoor dat jullie op elke mogelijke manier bemoedigende en liefdevolle steun geven. Jullie zijn degenen die de mensheid naar de stralende nieuwe wereld van morgen zullen leiden.
Jullie hebben de wildste stormen doorstaan en jullie hebben vele donkere nachten van de ziel doorlopen, en jullie zijn zegevierend tevoorschijn gekomen. Raak op deze late periode niet ontmoedigd of zwak van hart, mijn dappere vrienden. Door te verklaren: “Uw wil geschieden voor het grootste goed van allemaal”, geven jullie ons toestemming om namens jullie tussenbeide te komen en jullie te helpen in deze tumultueuze tijden van grote veranderingen.

 

Wij voorzien jullie van de liefde van onze Vader/ Moeder God, en een verfijnde infusie van Licht vanuit het hart van de Allerhoogste Schepper. Jullie worden gekoesterd en er wordt mateloos veel van jullie gehouden.

 

IK BEN Aartsengel Michaël en ik breng jullie deze waarheden.

 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

 

Vertaald door Anja.