Aartsengel Michael: Een door de Ziel ingegeven persoonlijkheid worden

EEN DOOR DE ZIEL INGEGEVEN PERSOONLIJKHEID WORDEN

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM mei 2021

Geliefde meesters,

Jullie GOD-ZAAD ATOOM van WIT VUUR/ de IK BEN Aanwezigheid is de originele Kernintelligentie, jullie eerste geïndividualiseerde identiteit binnen een Universele of Sub-Universele ervaring.
In deze Sub-Universele ervaring bevatten jullie eerste twaalf God-Vonken/ Zielfragmenten alle deugden, aspecten, talenten en kennis die jullie nodig zouden hebben om de meerdere niveaus (dimensies) binnen dit Sub-Universum te doorkruisen. Sinds die tijd is jullie God-Zaad Atoom Essentie ontelbare keren gerefracteerd (van richting veranderd ofwel heeft, het veel gebruikte woord hiervoor, breking, ondergaan) en heeft afzonderlijkheid veroorzaakt. Jullie zijn nu bezig om alle meervoudige facetten (fracties) van jullie Ziel Zelf binnen de Derde en Vierde Dimensie terug te claimen, zodat jullie verder kunnen gaan naar een groter, meer dynamische en expansieve versie van jullie Hogere Zelf binnen een Vijfdimensionale omgeving.

Om jullie hierbij te helpen, bevatten de Diamanten Kern God Cel en jullie persoonlijke Bloem van het Leven, het Schepperswiel, een volledige maatstaf van de Twaalf Stralen van God Bewustzijn voor deze Sub-Universele ervaring.
Deze werden zo ontworpen dat wanneer jullie gereed zouden zijn om aan de terugreis naar de hogere niveaus van bewustzijn te beginnen, jullie toegang zouden hebben tot jullie eigen VOLLEDIGE SPECTRUM van GODDELIJKHEID. Het is jullie taak om deze Stralen te activeren, de kwaliteiten en eigenschappen van God die ze bevatten samen te brengen en te verenigen, en vervolgens deze talenten en eigenschappen voor het hoogste goed te gebruiken.

Er is nog steeds veel verwarring over wat de Ziel is, hoe deze functioneert en waar deze verblijft. Het is van vitaal belang dat jullie het ingewikkelde proces van het opnieuw verbinden met de vele facetten/fracties van het Hogere Zelf begrijpen. Het is ook belangrijk dat jullie duidelijkheid herkrijgen over de meer diepgaande leringen die wij jullie hebben gegeven over de meerdere Hogere Zelffragmenten. Jullie hebben er veel van, niet slechts één. Het opnemen van deze vele Facetten van Zelf is een proces dat veel tijd en contemplatie zal vergen. Daarom vinden wij dat het tijd is voor een geavanceerde uitleg van dit belangrijkste proces – de EVOLUTIE VAN DE ZIEL.

Om te evolueren, moeten jullie capaciteit voor Liefde/ Licht zo uitbreiden, zodat het alle Facetten van de Schepping op Aarde omvat: liefde voor de natuur, liefde voor het dierenrijk, liefde voor de mensheid, liefde voor je vermeende vijanden, en het allerbelangrijkste, liefde voor het Zelf. Want in wezen is de hele Schepping een deel van jullie, en jullie zijn een kostbaar Zaadatoom van Wit Vuur van de Allerhoogste Schepper. De uitbreiding van Godsbewustzijn resulteert in een uitbreiding van auraveld – Lichtessentie. Na verloop van tijd zullen meer van jullie een uitstraling ontwikkelen die zo krachtig en uitgestrekt is dat het een positief effect zal beginnen te hebben op degenen om jullie heen, en uiteindelijk op de Aarde en de hele mensheid. Een behoorlijk groot aantal van de meer gevorderde Zielen heeft dat vermogen al verworven. Jullie moeten echter herinneren en onthouden dat jullie niet kunnen overbrengen waar jullie geen aanspraak op hebben gemaakt als van jullie Zelf.

Herinner en onthoud ook dit, een belangrijk onderdeel van jullie missie op Aarde is om het Licht van de lagere Dimensies te intensiveren.
Uitbreiding van het Zielsbewustzijn resulteert in een uitbreiding van het auraveld, zowel in intensiteit als in omvang van invloed.

Een aspirant op het Pad moet zich concentreren op training in zowel de buitenwereld als de binnenwereld. Jullie moeten ernaar streven een bewuste observeerder te worden van wat er om jullie heen gebeurt. Het trainen van jullie Zelf om volledig betrokken te raken met gericht bewustzijn van de fysieke gebeurtenissen in het dagelijks leven is van vitaal belang, evenals het leren van de processen aangaande de harmonieuze en de strijdige frequentiepatronen waaraan jullie worden blootgesteld. Dan moet er gepast actie worden ondernomen. Het in praktijk toepassen van emotionele en mentale discipline is ook erg belangrijk als jullie zoeken om meester van het Zelf te worden. Jullie moeten de wereld en de ervaringen van het leven niet de rug toekeren, maar ze onder ogen zien. Het is echter van vitaal belang dat jullie leren het leven vanuit een hoger standpunt te bekijken. Probeer het grotere plaatje te zien en raak niet verstrikt in de kleine aangrijpende verhalen.

Logica is een functie van het fysieke mentale lichaam en de bewuste geest. Onthoud dat de kennis of theorieën die als jullie eigen waarheid worden geaccepteerd, moeten worden ervaren om de wijsheid uit de onthullende informatie te halen. Inspiratie wordt geleverd door het Hogere Zelf en Heilige Geest. Jullie moeten leren aandacht te schenken aan de impulsen van jullie Heilige Geest en Heilig Hart, of op de inbreng van het Facet van het Hogere Zelf dat momenteel de overhand heeft, want zo zullen jullie geleidelijk leren communiceren met de Wezens van de hogere rijken en kosmische wijsheid verwerven.

In het begin was er communicatie met en tussen op de groep gespecialiseerde spirituele gidsen en voogden; na verloop van tijd ging dit geschenk of vermogen echter verloren. Toen de mensheid dieper afdaalde in het materiële wereldbewustzijn, werden deze ondergedompeld in de gewaarwordingen van zintuigen. Mede werd er geleidelijk aan gestopt met zich naar binnen te keren voor het gevoel van verbinding met de hogere rijken van bewustzijn. De lagere Derde en Vierde Dimensies zijn niet helder en duidelijk. Er is een nevelige of mistige deklaag. Deze Zielen die in deze omgeving bestaan, beseffen dit niet, want het is de staat van bewustzijn waaraan ze gewend zijn.

De realiteit van de lagere Derde/ Vierde Dimensies zou kunnen worden vergeleken met het bestaan in een troebel labyrint waar men voor altijd op zoek is naar het pad dat terug zal leiden naar het zuivere Licht van bewustzijn. Deze nevel begint geleidelijk te verdwijnen terwijl jullie naar de middelste subniveaus van de Vierde Dimensie gaan, en jullie wereld wordt Lichter en helderder naarmate jullie elk hoger subniveau doorkruisen. Om de lessen van Licht te ontvangen, moeten jullie het bewustzijn verhogen om af te stemmen op tenminste het Vijfde subniveau van de Vierde Dimensie. In deze Sub-Universele ervaring zijn er zeven subniveaus voor iedere Dimensie, waarbij het eerste subniveau het laagste en dichtste is, terwijl het zevende subniveau het hoogste en meest verfijnde is. De meesters en de gidsen zijn bereid jullie halverwege te ontmoeten; enkel in bijzondere gevallen zullen zij frequenties verlagen tot de dichtheid van extreme dualiteit, want het is te ongemakkelijk voor hen.

Het ego is een facet van het fysieke ego-persoonlijkheidszelf.

Het is ontworpen om jullie te helpen bij het ontwikkelen van een gevoel van identiteit en individualiteit in de loop van de tijd. Een naar buiten gerichte geest wordt geleid door het ego. Het verkeerd gerichte ego-zelf speelde een belangrijke rol bij het creëren van het illusoire geloofssysteem van het materiële vlak, een realiteit gebaseerd op afscheiding, angst, egoïsme en schaarste.

Terwijl jullie je mentale horizon uitbreiden, beginnen de barrières van zelf beperkende waarneming te doorbreken. Geestverruiming omvat het activeren van slapende cellen van de hogere Dimensionale niveaus van de hersenen en het aanboren van de wijsheid van de Heilige Geest. Blinde gehoorzaamheid is geen vereiste voor ver-Licht-ing, want jullie streven ernaar een meester van het Zelf te worden en persoonlijke waarheden na te leven zoals deze aan eenieder zijn geopenbaard en gevalideerd door de hartmonitor.

De mensheid bevindt zich temidden van een ziel en cellulair ontwaken. Terwijl jullie de trillingspatronen van de hogere Vierde en lagere Vijfde dimensie binnengaan, zullen cellen, etherische lichaam en auraveld een versneld zuiveringsproces beginnen. Dit proces zal het downloaden van de vele facetten van het Hogere Zelf vergemakkelijken en uiteindelijk resulteren in de geleidelijke terugwinning van jullie etherische Lichtlichaam. Wees elk moment bedachtzaam en bewust, zodat jullie focus gericht wordt op één punt en duidelijk. Jullie zullen geleidelijk een gevoel van zelfverzekerdheid en veiligheid ontwikkelen, het besef dat alles goed is en dat het zo zal blijven.

De Ziel is een verlengstuk van jullie GOD-ZAAD ATOOM/ IK BEN Aanwezigheid, door refractie vaak afgebogen.

De Ziel gebruikt het rechter hersenhelftbewustzijn van intuïtie, dat verbonden is met de hogere Heilige Geest en Spirituele Wil. Een innerlijk gefocuste geest wordt geleid door het Ziel Zelf. De mensheid is bezig met het ontwikkelen van de subtiele, verfijnde zintuigen die afgestompt zijn door onjuist gebruik. Jullie moeten voorbijgaan aan de fundamentele, vaak verwrongen fysieke zintuigen, terwijl jullie ijverig proberen de hogere mentale zintuigen van intuïtie en Goddelijke wijsheid te hervormeren. Het is van vitaal belang dat jullie leren de emotionele natuur te beheersen en gedachten gestaag op de verfijnde frequenties van Licht te houden.

Vanaf jullie punt van oorsprong, van iedereen, dragen jullie binnenin, de Kern God Cel van Diamant, een Geheugen Zaadatoom van kristallijne natuur van volledige Zelfrealisatie. Het bevat een heel kort overzicht van de hoogtepunten van elk leven ooit geleefd – de belangrijkste lessen die zijn geleerd en de talenten die zijn geperfectioneerd terwijl jullie door dit Universum reisden.

De Ziel is noch Geest, noch materie.

Het is een kristallijn, GEHEUGENZAAD-ATOOM van HEILIG VUUR, een Fragment van pure Lichtessentie geprogrammeerd om van jullie reis tijdens deze Sub-Universele ervaring een opname te maken. Het is de schakel tussen eenieder van jullie en onze Vader/ Moeder God, en uiteindelijk naar de Allerhoogste Schepper. Jullie persoonlijke Zielzelf voor dit leven verblijft in het Heilige Hart als een Facet van de Diamanten Kern God Cel.

Ieder Facet van jullie Ziel met een hogere frequentie heeft zijn eigen Geheugenzaadatoom. Wanneer een bepaald facet intrek neemt in jullie Zielster als OverZiel/ Hogere Zelf, het zal periodiek zijn persoonlijke trillingspatroonherinneringen doorgeven aan het Geheugenzaadatoom in de Diamanten Kern God Cel en ook aan het belichaamde Ziel Zelf.

Ten eerste zal het de juiste Geheugenzaad Kristallen in de Heilige Geest activeren. Wanneer jullie frequenties en bewustzijn zich uitbreiden om dit te accommoderen, zullen de Geheugenzaad Kristallen die in reserve worden gehouden in jullie Diamanten Kern God Cel worden geactiveerd. Op deze manier, terwijl jullie al de Zielsfragmenten opnemen/aannemen, zullen jullie uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om toegang te verkrijgen tot alle wijsheid, talenten en positieve herinneringen en ervaringen van de volgende fase van evolutie – de reis van het Ziel Zelf door de meerdere niveaus van de Vijfde Dimensie. Dit proces herhaalt zich keer op keer terwijl jullie de multidimensionale niveaus van Godsbewustzijn doorkruisen en steeds meer Facetten van het Goddelijke Zelf opneemt en tot één Zelf verenigen.

DIT IS EEN VEREENVOUDIGDE UITLEG VAN HET PROCES VAN ASCENSIE.

Jullie werden geprogrammeerd om voor altijd het Heilig Hart van Essentie te zoeken, de Diamanten Kern God Cel en het Zaad Atoom van Wit Vuur van Schepper Essentie.

Op specifiek getimede intervallen zijn er altijd kleine groepen gevorderde, unieke Wezens geweest die in de verschillende rassen en onderrassen incarneerden om nieuwe ideeën naar voren te brengen en nieuwe kwaliteiten en attributen bij te brengen. Deze geavanceerde Wezens brachten hun wijsheid, hoger bewustzijn en speciale talenten onder de aandacht te brengen door hun voorbeeld te geven, en deze Wezens vloeiden ook samen fysiek met geselecteerde leden van de menselijke soort om de DNA-coderingen van de mensheid te bevorderen.

JULLIE LEVEN IN ÉÉN VAN DIE SPECIALE TIJDEN.

De Vierde Dimensie zou een ‘overgangsrealiteit’ kunnen worden genoemd, want hier beginnen jullie alle preconditionering van het verleden los te laten. Het Vierdimensionale rijk is emotioneler van aard, en daarom zijn het hart en de gevoelsmatige natuur de belangrijkste focus. De Ouden noemden de Vierde Dimensie het rijk van Maya of illusie, of de astrale bewustzijnsgebieden. Het collectieve massabewustzijn van de mensheid vult de onderste drie niveaus van de Vierde dimensie. Dit is waar het grootste deel van de mensheid mentaal bestaat, totdat ze zich geleidelijk naar binnen beginnen te keren en luisteren naar de duwtjes van hun Ziel Zelf. De persoonlijkheid/ het ego wensenlichaam is de meester-manipulator van dit rijk, en het spoort jullie constant aan om meer voldoening en geluk te zoeken via gewaarwording en externe middelen van bevrediging. Jullie beginnen in te tappen op innerlijke krachtpotentieel terwijl jullie naar de hogere subniveaus van de Vierde Dimensie gaan.

Materie wordt vloeiender en daarom wordt het gemakkelijker om te manifesteren wat jullie verkiezen. Daarom moeten jullie leren besluitvaardig te zijn en gedachten te focussen met een duidelijke intentie. Een gedisciplineerde geest verbindt de denkketens in de juiste volgorde met elkaar. Het is van vitaal belang dat jullie begrijpen dat verspreide gedachten nadelig zijn voor vooruitgang. Leven in het huidige moment – in de “Stilte-Punt Kracht van het NU-moment” – is een cruciale component om Zelfmeesterschap te bereiken. Mentale inspanning is vereist om het pad van verlichting met succes te doorlopen. Geleidelijk aan zal een groot deel van herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden beginnen te vervagen als jullie uit het rijk van het instinctieve brein/ geest naar het rijk van de hogere geest gaan. Belangrijke eigenschappen van een Zelfmeester zijn gefocuste observatievermogen en onschadelijkheid in gedachten, woorden en daden. Als aspirant op het Pad zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie worden geopenbaard. Jullie moeten er echter van bewust zijn dat de mindere principes van tijdloze wijsheid voortdurend uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende niveau van bestaan in de nooit eindigende cyclus van Ascentie in bewustzijn op te nemen.

Jullie moeten het communicatiekanaal tussen de Ziel en het Brein via de geest openhouden. Dit initieert het langzame reactivatie Proces van de pijnappelklier en de opening van het portaal naar de Heilige Geest, dat zich in het bovenste, achterste deel van het Brein bevindt, dichtbij de kruin van het hoofd. De Heilige Geest resoneert met de hoogste Vierdimensionale subniveaus evenals alle Vijfdimensionale en Zesdimensionale niveaus – met een klein deel van zevende-dimensionale frequenties en gegevens, wat is gereserveerd voor toekomstig gebruik wanneer jullie het vermogen hebben verworven om de hoogst mogelijke niveaus voor de mensheid te doorkruisen in deze Sub-Universele ervaring. Jullie moeten echter geleidelijk jullie persoonlijke trillingspatronen vergroten om op deze opslagplaats van kosmische wijsheid in te tappen. De Heilige Geest en het Heilig Hart zijn niet gemaakt van materiële materie; ze bestaan uit ragfijne, etherische Lichtsubstantie die niet met wetenschappelijke middelen kan worden gedetecteerd.

Ze zijn echter reëler dan welk deel van jullie fysieke lichaam dan ook. Want wanneer jullie eenmaal de verbinding hebben hersteld tussen de Heilige Geest, het Heilig Hart en de Diamanten Kern God Cel, zal er een constante stroom van Adamantine Deeltjes zijn, evenals relevante, geavanceerde informatie die van binnenuit het Geheugenzaadatoom komt en ook via jullie OverZiel/ Hogere Zelf. Daarom is het zo belangrijk dat jullie de Spirituele Triade van Godsbewustzijn opnieuw verbinden: de Heilige Geest, het Heilig Hart en de vele facetten van de Diamanten Kern God Cel.

Terwijl jullie de trillingspatronen van de Vijfde Dimensie binnengaan, zullen cellen, etherische lichaam en auraveld een versneld zuiveringsproces beginnen. Rust begint op het laagste niveau van de Vijfde Dimensie en wordt exponentieel sterker. Het verkrijgen van Goddelijke macht en wijsheid vereist dat jullie voorbijgaan aan de enorme geloofspatronen van het collectieve bewustzijn van de mensheid en in afstemming met het kosmische bewustzijn via de vele facetten van het Hogere Zelf. Emotionele stabiliteit en mentale inspanning zijn vereist om met succes het Pad van verlichting te doorlopen.

Er is een wet van EQUILIBRIUM die van toepassing is op de Vijfde Dimensie en hoger.

In het kort, de Zesde Dimensie is de Dimensie van onsterfelijkheid en een enorm uitgebreid Zielsbewustzijn terwijl jullie je opnieuw verbinden met de hoogste niveaus van het potentieel van de Ziel in dit Sub-Universum. De Zevende Dimensie is de laatste evolutionaire grens voor de mensheid binnen deze ronde van Sub-Universele ervaring. Het eerste subniveau (het laagste in frequentie) van de Achtste Dimensie is de POORT van ONEINDIGHEID, waar jullie gebruik van kunnen maken als jullie de mogelijkheid krijgen om steeds meer van de hogere frequenties van Goddelijk Licht te integreren. Een doordruppel effect wordt geïnitieerd wanneer jullie de mogelijkheid verkrijgen om toegang te behalen tot elk hoger frequentieniveau, waardoor minuscule hoeveelheden meer verfijnd Godlicht beginnen te stromen naar jullie persoonlijke kolom van Licht, waardoor Licht wordt toegevoegd aan auraveld en aan de levendigheid van jullie Ziellied.

HERINNER EN ONTHOUD, MIJN DAPPEREN, JULLIE LEVEN TEMIDDEN VAN DE EEUWIGHEID. De wijsheid boodschappen die wij jullie brengen zijn niet om meer regels te stellen of nieuwe dogma’s te creëren.

Het ligt in onze bedoeling om jullie hart in vuur en vlam te zetten en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Ik zal jullie leiden, richten, inspireren en beschermen, en ik straal de eeuwige liefde van onze Vader/ Moeder God uit naar ieder van jullie.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja       

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Ronna Vezane