Aartsengel Michael “De Vijf Koninkrijken / Dimensies voor Deze Ronde van de Aardse Ascentie” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2016 (Maart 2016)

Aartsengel Michael
“De Vijf Koninkrijken / Dimensies voor Deze Ronde van de Aardse Ascentie”

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2016 (Maart 2016)

Geliefde meesters, alles in het Universum is begiftigd met een bewustzijn van diens eigen soort en op diens eigen vlak van gewaarwording. Herinner, ALLE Creatie – het Omniversum op alle niveaus – is Kosmische Energie, hetgeen voort gestuurd werd vanuit de Hart-Kern van de Allerhoogste Schepper. Deze energie is samengesteld van trillingsfrequenties van eindeloze variaties, welke elkaar onderling penetreren, en nochtans afgescheiden zijn van elkaar door de variatie  in Lichtfrequentie patronen. Het Licht/de Energie van de Schepper bevat alle componenten van Creatie, en deze talrijke Gezaaide Lichtpatronen maken de complexiteit op van de vele niveaus van de materiële manifestatie. De gebruikte termen om de veelvoudige niveaus van Creatie te beschrijven, zoals “Dimensies en Subdimensies,”  werden gevestigd om duidelijkheid en begrip te brengen van de zeer ingewikkelde “aard van de werkelijkheid” waarin jullie allemaal bestaan. Zoals de meesten van jullie zich bewust zijn, heeft iedere Dimensie binnenin jullie Aardse etherische omgeving, zeven subniveaus.
Derde en Vierde Dimensies * Dualiteit
Energie + Materie
Positief / Actief ** Negatief / Gewaarwordend
Vijfde Dimensie * Drievoudigheid
Dualiteit + Spirit + Materie
Staat Gelijk Aan: Harmonieuze Materie 
De Eerste Dimensie * Minerale Koninkrijk: De Eerste dimensie en lagere subniveaus van de Tweede Dimensie. De Minerale en Plantaardige Koninkrijken worden strikt door het instinct geregeerd, en zij zijn bezield met God Licht/Leven via de Devic en Elementale Koninkrijken. De Eerste-Dimensionale omgeving is de wereld van de elementen, de bouwblokken van de materiële wereld van de subatomaire elementen wat betreft de grond, stenen en het water die de opmaak zijn van het lichaam van de Aarde. Dit is de fundering voor de manifestatie van al het plantenleven, en het thuis van het laagste niveau van het Elementale Koninkrijk wiens missie het is om vanuit de Zon de leven-gevende elementen of voeding door te geven voor alle minerale en planten koninkrijken. Onder de begeleiding van het Elementale Koninkrijk, begon het Planten Koninkrijk ook een instinctief verlangen te ervaren om naar het Zonlicht te reiken en zich in de warmte van diens uitstraling te koesteren.
De Tweede Dimensie * Flora & Fauna * Planten & Dieren Koninkrijk: Het midden-Tweede-Dimensionale niveau is waar het Dieren Koninkrijk materialiseert en een subniveau van bewustzijn begon. Oorspronkelijk, bestond het Dieren Koninkrijk en ontving voeding van het plantenleven – het was nooit bedoeld dat zij carnivoren zouden worden. Basisgevoelens en emoties begonnen getoond te worden binnenin de Tweede-Dimensionale omgeving, terwijl het Dieren Koninkrijk zich ontwikkelde en begon om oerangst, kwaadheid en instinctieve Liefde of compatibiliteit met een sterk verlangen naar gezelschap te ervaren. Het Dieren Koninkrijk wordt sterk beïnvloed door aangeboren instinct. De vonken van de Dieren komen van en keren terug naar een Groep-Ziel tussen iedere incarnatie in.
De Derde Dimensie: Sinds de val in het bewustzijn van de mensheid vele duizenden jaren geleden, werden de Aarde en diens fysieke omgeving samengesteld van de Derde/Vierde Dimensionale componenten. De Derde Dimensie bestaat uit lengte, breedte en diepte van ruimte. De Gevoelhebbende/Gewaarwordende Wezens van deze Dimensie zijn het meer ontwikkelde Dieren Koninkrijk (groepsbewustzijn) en de Menselijke Wezens, welke het geïndividualiseerde Ziel-bewustzijn hebben.
DERDE KONINKRIJK / DERDE DIMENSIE: * De Eerste Drie Sub-gebieden * Dieren / Natuur Koninkrijk: De Hogere-bewustzijn rassen van het Dieren Koninkrijk – het instinctieve / sub-bewustzijn.
De Eerste Drie Niveaus van de Derde Dimensie: Dieren die zich geleidelijk ontwikkelen in/naar een hoger ras, en die een beperkte gevoelhebbende/gewaarwordende intelligentie ontwikkeld hebben, zijn binnenin dit bereik van intelligentie: zoals Primaten (Apen), Olifanten, Paarden, Honden en Katten. In het één of andere toekomstige stadium van het “Ascentie proces”, zullen zij “bezield” zijn, en zullen een geïndividualiseerd IK BEN bewustzijn toegewezen krijgen.
Er zijn ook sommige mensen – zeer jonge Zielen – die hun geïndividualiseerde IK BEN bewustzijn in een meer recente “Ronde van Evolutie” verwierven. Hun eerste incarnatie ervaringen zijn in dit zonnesysteem of op het Aardse Vlak geweest, en zij functioneren, daarom, nog steeds binnenin een dieren/menselijke basis-instinctieve natuur, samen met een variërende graad van intellectuele capaciteit. Deze zielen zijn de ware “Aardlingen.”
Er incarneren niet langer meer wat voor jonge of vroeg volwassen Zielen dan ook op het Aardse Vlak. Alleen “volwassen en oude Zielen”, die een groot aantal incarnatie-ervaringen doorheen dit Universum gehad hebben, en zeer mogelijk ook in andere Universums, incarneren nu op de Aarde.
Derde Dimensie * Subgebieden Vier doorgaand naar Zeven * Het Menselijke Koninkrijk: Het Derde Dimensionale Rijk van de materiële expressie is meer mentaal gefocust, met een sterk verlangen om te creëren, te overwinnen en om de natuur te controleren. Het is het laagste niveau van het experimentele bestaan van de mensheid. Een basis, instinctief-overlevings natuur begon zich te ontwikkelen met een geleidelijk, beperkt bewustzijn van het zelf, “Ik ben afgescheiden en anders dan jij.” Menselijke Wezens begonnen tevoorschijn te komen vanuit een kudde-staat van bewustzijn, waar er zelden wat voor unieke of geïndividualiseerde gedachten dan ook waren. De meeste kennis kwam voort vanuit de groep instinctieve natuur en de basis concepten die door de ouderen doorgegeven werden.
HET VIERDE KONINKRIJK / VIERDE DIMENSIONALE MENSELIJKE KONINKRIJK:Het Sub-bewustzijn en het bewuste besef. In de Vierde Dimensie wordt een bewust besef van het “NU” moment toegevoegd aan de lengte, breedte en diepte van ruimte. De Vierde Dimensie is het Rijk van de Emoties, Maya/illusie – het Astrale Vlak. Aangezien het het begin stadium is van hogere frequentiepatronen, is de tijd meer vloeibaar, en beginnen de wetten van tijd en ruimte te veranderen. Het wordt soms het Etherische Rijk genoemd. Je moet door de geloofstructuur van het massa bewustzijn heengaan, wat meestal samengesteld is van een samenklontering van onharmonieuze trillingsfrequenties om de zeven subniveaus van de Vierde-Dimensionale omgeving te bereizen, en in te tappen op een besef van je “IK BEN” binnenin de Vijfde-Dimensionale omgeving.
Het Vierde Koninkrijk + Sub-Gebieden Eén doorgaand naar Drie: Mens/Menselijke Koninkrijk: Menselijke Wezens in dit stadium van ontwikkeling gebruiken nog steeds iets van hun dierlijke instinctieve natuur samen met de sub-bewuste / bewuste menselijke natuur. Sub-gebieden vier doorgaand naar zeven: is het begin van de ontwikkeling van een menselijke/Spirituele natuur.
Walvissen en Dolfijnen zijn een speciaal, uniek ras welke niet past binnenin welke van de evolutionaire profielen dan ook die wij aan jullie presenteren voor jullie grotere begrip. Zij worden beschouwd de meest spirituele en intellectuele geavanceerde soorten op de Aarde te zijn. Toen de Aarde Gecreëerd werd voor menselijke bewoning, werden deze wonderbaarlijke Wezens van het Licht voort gestuurd vanuit ver-verwijderde Sterrensystemen als “Opzichters van het Goddelijke Bewustzijn voor de menselijke soort”. Zij zijn de recorders van het Ver-Licht-e en ook het gereduceerde bewustzijn van alle levensvormen vanaf het begin van deze Sub-Universele ervaring – niet alleen in dit rijk, maar ook in vele andere rijken binnenin dit Sub-Universum. Zij belichamen de opgenomen geschiedenis van de Aarde, alle planeten, zonnesystemen en galaxies, en zij brengen voordurend weerkaatsende Lichtfrequenties en geavanceerde informatie voort.
Wijsheid leringen van het verleden van sommige van de ver-Licht-e doorgevers van Dolfijnen en Walvissen wijsheid, hebben veel informatie voort gebracht betreffende deze krachtige dienstverleners van het Licht. De Dolfijnen en Walvissen vergemakkelijken het weven van de energie matrixen van het Kristallijnen Bewustzijn doorheen de planeet. Dit staat de mensen toe , die vibrationaal ontvankelijk en spiritueel gereed zijn om de diepere infusies van zuivere Liefde doorheen hun cellulaire structuur te belichamen, en om diepere, meer verfijnde niveaus van telepathische communicatie te ervaren. Zij representeren alle Wezens op de Aarde, en hun missie en hun glorie is om de volledige Aarde in een vloeibaar Auragebied van grotere Liefde vast te houden. Zij sturen de tonen van Liefde door de wateren heen en diep in/naar de Aarde, alsook naar de gehele mensheid, om de evolutie van het bewustzijn op de Aarde in beweging te houden in overeenstemming met het grotere Plan. Zij zijn niet zoals zij toeschijnen te zijn in de vorm. Zij zijn grote, schitterende Wezens die wij bewonderen, en als wij ontvankelijk zijn, zullen wij hun Liefdevolle energie voelen terwijl zij onophoudelijk de oceanen patrouilleren en de frequenties van Liefde, Harmonie en Goedgunstigheid van onze Vader/Moeder God verspreiden.
HET VIJFDE KONINKRIJK: De Vijfde Dimensionale Spirituele/Menselijke Natuur * Het Eerste Sub-Gebied van de Vijfde Dimensie: De integratie van alle Derde/Vierde-Dimensionale Ziel Fragmenten werd voltooid. Daarom, wordt de Ziel-bezielde Persoonlijkheid bevrijd van het Wiel van Karma. Geleidelijke ontwikkeling van het bewustzijn / Superbewuste / Intuïtief besef – de beginfase van het HEILIGE-TRIADE BEWUSTZIJN.
DE VIJFDE DIMENSIE, HET MENTALE VLAK VAN BEWUSTZIJN: HEILIGE TRIADE * DE DRIE GOD STRALEN:
I. Spirituele Wil/Macht: Kosmische Energie ** II. Liefde/Intuïtie: Wijsheid ** III. Cocreatieve-actieve Intelligentie: Kennis
Ego-Verlangend Lichaam * Instinct * Lagere Geest 3D
Emotionele Lichaam * Voorstellingsvermogen * Bewuste Geest Lagere 4D
Ziel Bewustzijn * Intuïtie * Heilige Geest Midden-4D
Ziel-Bezielde Persoonlijkheid * Verlichting * Heilige Triade 1ste-Niveau-5D
Voor jullie betere begrip, zullen wij jullie een “Energie Gebied van Bewustzijn” geven voor iedere Dimensie – een willekeurige bestemming van wat wij noemen, Watts of Gsalp:
**ENERGIE GEBIEDEN VAN HET BEWUSTE BESEF**
GOD-ZAAD ATOOM LICHT MACHT.”
* Vierde Dimensie * 1,000 tot 1,999 WATTS GSALP
* Tweede Dimensie * 2,000 tot 2,999 WATTS GSALP
* Derde Dimensie * 3,000 tot 3,999 WATTS GSALP
* Vierde Dimensie * 4,000 tot 4,999 WATTS GSALP
* Vijfde Dimensie * 5,000 tot 5,999 WATTS GSALP 


FREQUENTIE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN: 
Eerste en tweede Dimensies: 1,000 tot 2,500 WATTS GSALP:
Hogere Sub-niveaus van de Tweede Dimensie en de Eerste Drie Sub-niveaus van de Derde Dimensie: 2,500 tot 3,300 watts van GSALP 
ZEGEVIERENDE NEGATIEVE ATTRIBUTEN OM TE OVERWINNEN:
De Derde Dimensie: van 3,000 tot 3,999 WATTS van GOD-ZAAD ATOOM LICHT MACHT.
VAN DE LAAGSTE NAAR DE HOOGSTE NIVEAUS: Overlevingsinstinct * angst * kwaadheid * wraakzucht * haat * verachting * schaamte * schuldgevoel * ontkenning * ongevoelig * apathie – koppig * ellendig * onverschillig * permitteren * mogelijk makend – kudde staat – verward * starre denkprocessen * angstig voor verandering * zelfingenomen – angstig voor de krachten van de natuur en de elementen.
De Vierde Dimensie: van 4,000 tot 4,999 WATTS van God ZAAD LICHT MACHT.
DE EERSTE DOORGAAND NAAR DE DERDE SUB-NIVEAUS: Ellendig * zelf-dienend * confronterend * hunkerend * beschuldigend * wanhoop * ongerustheid * slaapzucht * vernedering * hopeloos * verdriet * eisend * terugtrekking * destructief * oordelend * koppig * verdwaasdheid * gezaghebbend * dogmatisch * extreem * frivool * ijdel * zoekt glamour * bezitterig * verveeld * materialistisch * een sterk geloof in “goed geluk”, lotsbestemming en straf * bereid om met de stroom mee te gaan * verstrikt in het “massale bewustzijn geloofsysteem” * “Ik, Mij, Mijn” focus.
NEGATIEVE ATTRIBUTEN OM TE HARMONISEREN, EN POSITIEVE ATTRIBUTEN OM TE INTEGREREN:
HET VIERDE SUB-NIVEAU – EEN BRUG NAAR HET HOGERE BEWUSTZIJN:
Voortsukkelen * frustratie * ontevredenheid * twijfel * spijt * permitterend * mogelijk makend * pessimistisch * neutraliteit * zorgen * ontmoedigd * onwaardigheid * enige objectiviteit * leren om te vergeven * begrijpen * hoopvol * optimistisch * verlangend * discipline lerend * begint zich binnenwaarts te keren * zoekend * vertrouwen * inzichtelijk * behulpzaam * genereus * zelf-besef uitbreidend.
DE VIERDE DIMENSIE – VIJFDE DOORGAAND NAAR DE ZEVENDE SUB-NIVEAUS:
Geduldig * expressief * creatief * gedisciplineerd * zoekt eenzaamheid * mededogend * genaderijk * harmonieus * sereen * vertrouwend * moedig * bekrachtigend * optimisme * eerbiedig * liefdevol * vreugdevol * gelukzaligheid * intuïtief * gracieus * dankbaar * altruïstisch * verlangen om te dienen * waarheidsgetrouw * ontwikkelend eenheidsbewustzijn.
De meesten van jullie die onze leringen gevolgd hebben zijn zich ervan bewust dat jullie 51% van jullie negatieve frequentiepatronen op moeten ruimen en je af moeten stemmen op jullie Ziel Lied tot op z’n minst een gedeelte van de lagere sub-niveau frequenties van de Vijfde Dimensie, om te beginnen de Adamantine Deeltjes van het Schepper Licht te ontvangen. Door dat aldus te doen, verkrijgen jullie de bekwaamheid om deze Essentie van ijl Licht te ademen dat de verfijnde trillingsfrequenties van de Hogere Rijken bevat. Aan jullie, terwijl in jullie fysieke voertuig, wordt een kans gegeven om de Goddelijke Essentie van het Nieuwe Tijdperk te incorporeren, wat de Aarde in deze tijd aan het doordringen is.
Er is geen stevige afbakening tussen de Dimensies, want zij ebben en vloeden in een golfpatroon en penetreren elkaar onderling tot een bepaalde graad. Veel van de mensheid resoneert nu met de frequenties van de hogere, meer harmonieuze frequenties van de Derde Dimensie, ondertussen intappend op, en de diverse niveaus van de Vierde Dimensie integrerend. Vele toegewijde Zielen beginnen ermee om toegang te verkrijgen tot enige van de frequentiepatronen van de lagere sub-niveaus van de Vijfde Dimensie, en er zijn zelfs enige meer geavanceerde Zielen die kleine hoeveelheden van de Zesde Dimensionale frequentiepatronen (en zelfs hoger) via de Steden van Licht integreren.
Geliefden, wij weten dat sommige van de concepten die wij aan jullie doorgeven zeer verwarrend kunnen zijn. Echter, als jullie in bewustzijn en wijsheid uitbreiden, zal jullie Heilige Geest zich openen voor de Bron van kennis die jullie op reserve hebben, en jullie zullen herinneren en begrijpen. Ik ben altijd bij jullie.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.