AARTSENGEL MICHAEL: ADAMANTINE DEELTJES EN HOE ZE EFFECTIEF TE GEBRUIKEN: EEN HERZIENING Ronna V. – LM SEP 2020

AARTSENGEL MICHAEL:
ADAMANTINE DEELTJES EN HOE ZE EFFECTIEF TE GEBRUIKEN:
EEN HERZIENING
Ronna V. – LM SEP 2020

Geliefde meesters, op veel manieren hebben wij getracht om jullie de grootsheid en alles omvattende betekenis van Liefde/ Licht van de Schepperbron over te brengen. Het is tijd voor de vele facetten van hogere kennis om samen te komen, zo dat jullie meer volledig de perfectie in het grote Plan van de Schepper kunnen begrijpen.

De sterkste kracht in het Omniversum is de LIEFDEKRACHT, die wordt uitgestraald door de Essentie van de vrouwelijke of GODIN-energie van de Schepper. Eerst brengt de mannelijke Essentie van de Schepper ZADENvan nieuwe schepping voort in ZIJN geest, resulterend in een Goddelijke Blauwdruk, die vervolgens wordt omhuld in de LIEFDESKERN of de emotionele aard van de Godin Essentie.
Daardoor wordt een wonderbaarlijk en magnifiek proces op gang gebracht, resulterend in creaties die jullie grootste voorstellingsvermogens te boven gaan.
Jij, als mens bent, jullie als mensen zijn, een van die prachtige creaties.

Zoals elke Ziel zijn intrek neemt in een fysiek lichaam, is er een ratiovan Adamantine Deeltjes opgeslagen in het Heilig Hart.
Als een onschuldig kind stroomt deze Goddelijke Liefde/ Licht vrijelijk van en naar het Heilig Hart; geleidelijk gaat de onschuld echter verloren. De etherische schilden van ongebalanceerde energie beginnen zich op te bouwen rond het Heilige Hart – in werking gesteld door het ego, zogenaamd ter bescherming. Daarom wordt op volwassen leeftijd de stroom van dit Goddelijke Elixer sterk verminderd, behalve voor de weinige ontwaakte Zielen.
Dat is waarom wij zeggen dat het zo belangrijk is het chakrasysteem in evenwicht te brengen en het Zonnekrachtcentrum te activeren, wat op zijn beurt de reactivering en empowerment van het Heilige Hart in werking stelt.

Het is van vitaal belang dat jullie ernaar streven gecentreerd te blijven in het hart. Het is zo cruciaal dat jullie afgestemd zijn op de frequenties van de Midden-Vierde of lagere Vijfde Dimensies, zodat jullie toegang kunnen krijgen tot de Adamantine Deeltjes van Schepperlicht. Jullie zijn altijd verbonden met Spirit via jullie Hogere Zelf via de Zilveren Koord Levenslijn. Echter, jullie Heilige Hart moet open zijn zodat de Liefde/ Lichtenergie van Adamantine Deeltjes vrijelijk naar jullie toe en vanaf jullie kan stromen.
Jullie moeten resoneren boven de Derde en lagere niveaus van de Vierde dichtheid om dit te laten plaatsvinden.
Dit is een cruciale stap om een Zelfmeester te worden en een medeschepper van evenwicht, levendige gezondheid en overvloed.

Wanneer wij aangeven: “De Bron God straalt constant tevoorschijn en vooruit vanuit binnenin de Kern Zelf, stromen van zuivere Christus Energie,” hebben wij het over Adamantine Deeltjes.
Wij hebben jullie verteld dat jullie automatisch energie uitstralen en magnetiseren. Wanneer jullie resoneren vanuit het centrum van Heilige Liefde, trekken jullie Adamantine Deeltjes aan. Wanneer jullie gericht zijn en op één lijn met jullie hoogste bestemming voor het hoogste goed van allemaal, stralen jullie Adamantine Deeltjes uit. Daarom is het zo belangrijk om de etherische schilden die jullie rondom het Heilige Hart hebben geplaatst op te lossen om de vrije stroom van energie naar jullie toe en van jullie af, toe te laten. Het is tevens belangrijk dat jullie je Diamanten Godcelkern binnen jullie Heilige Hart activeren.
Dit staat toe om de vrije stroom van Adamantine Deeltjes meer volledig de Twaalf Stralen van Scheppersbewustzijn te laten ontbranden. Wanneer jullie dit bereiken, zijn jullie goed op weg naar Meesterschap van Zelf.

Soms, tijdens meditaties, wanneer jullie diep binnenin jullie Heilige Hart zijn geraakt, is het mogelijk om in te tappen op de staat van gelukzaligheid van hoger bewustzijn. Wanneer jullie die stroom of Rivier van Leven binnengaan, is dat een gevoel dat jullie nooit zullen vergeten. Maar nogmaals, de Universele wetten zijn van toepassing:
Jullie hebben alleen toegang tot het frequentieniveau waarop jullie momenteel resoneren, want er is een volkomen veilig als jullie omhooggaan in bewustzijn. Als jullie hogere frequentiepatronen integreren, zullen jullie toegang krijgen tot de meer verfijnde niveaus van Liefde/ Licht (Adamantine Deeltjes).

Kennis en wijsheid bedekt met liefde, mededogen, intentie met focus en actie, creëert de kracht die de sleutel bevat tot de Universele opslagplaats van ongemanifesteerd potentieel. Energie uit de Hartkern van de Schepper wacht op jullie om het te vormen en te manifesteren in alles wat jullie maar kunnen bedenken op het fysieke niveau van bewustzijn. We zijn hier om jullie op alle mogelijke manieren te helpen om de Rivier van Leven/ Licht en een onbeperkte voorraad van deze Goddelijke Deeltjes te laten aanspreken.
IK BEN Aartsengel Michaël.

MEER OVER ADAMANTINE DEELTJES VAN LICHT
OVERLICHT DOOR AARTSENGEL MICHAEL
** SAMENGESTELD DOOR RONNA/ HEILIGE SCHRIJFSTER
1.
Het Metatronische Licht of Volledig Spectrum Licht voor dit Universum komt van de Allerhoogste Schepper en bestaat uit Adamantine Deeltjes van Goddelijke Liefde/ Licht.

2.
De ASCENTIE GOLF van de OPPERSTE SCHEPPER is de belangrijkste ondersteunende golf die stroomt uit de Hartkern van de Schepper.

3.
Deze ASCENSIEGOLF is een enorme neerwaartse stroom van de Schepper door de hele gemanifesteerde Schepping.
Het is de Levenslijn naar elk Facet van de Schepping, of het nu is een Heelal, een sterrenstelsel, Galaxy, zonnestelsel, planeet, of een van de mensen-, dieren-, planten- en mineralenrijken. Er is een veel kleinere, opwaarts spiraliserende stroom van Licht welke het TERUGKEERPAD is, die jullie, als bewuste mede- Scheppers activeren met jullie liefdevolle intentie, jullie Heilige Adem en onvoorwaardelijke liefde.

4.
Een andere beschrijving van Adamantine Deeltjes:
Goddelijke Liefde/Licht voortgekomen vanuit binnenin de
Hart/Geest van de Opperste Schepper – de substantie van alle
Schepping. Het complete, volledige spectrum van Licht of
elektromagnetische straling vanuit de Bron bevat al het benodigde Licht, mathematica, heilige geometrie en de sleutels en codes welke nodig zijn om werelden zonder einde te creëren. Geen van de gemanifesteerde Universums zou zonder dit kunnen bestaan, en ook jullie niet. De uitdrukkingen LIEFDEen LICHT gaan samen, want de twee zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden; ze maken deel uit van het GEHEEL.

5.
Zowel de stroom van “Kosmisch Bewustzijn” en de ‘Wijsheid van de Kosmos’ worden vaak ‘de Rivier van Leven’ genoemd, want inderdaad, elk bevat het ‘Elixer van Leven’. Het is de Levenslijn van en naar ALLES DAT IS. De Rivier van Leven is samengesteld uit Adamantine deeltjes, die een continue stroom van onbeperkt potentieel omvatten. Stel jullie voor dat deze stroom of rivier van Witte Vuur Geheugenzaadatomen hoe deze ook terugloopt door alle hogere dimensies vanaf het Midden-Vierde tot en met de Twaalfde Dimensie, verbindend met de Grote Centrale Zon, en
Onze Vader/Moeder God. Het stroomt dan uit in het Omniversum naar de Allerhoogste Schepper. Een belangrijk onderdeel van de Goddelijke Blauwdruk van de Mensheid is om terug te laten keren – of vertienden – een deel van de ontvangen en geactiveerde Liefde/ Licht – naar de hogere rijken van Creatie.
6.
Alles in de Schepping bevat Essentie, de Liefde/ lichtenergie van de Schepping, of een Vonk van het Goddelijke. Nogmaals, we benadrukken dat er niets zonder kan bestaan. Licht doordringt alle gemanifesteerde Schepping. Terwijl nieuwe creaties worden voortgebracht, penetreert het Licht en overdekt de duisternis, waardoor de Schepping uitbreidt tot in de Grote Leegte. Liefde is de dynamische kracht van de hele Schepping. Het leven is de gemanifesteerde liefde van de Schepper.
TOEGANG TOT EN GEBRUIK MAKEN VAN ADAMANTINE DEELTJES:
7.
Stel jullie voor dat jullie Liefde/ Licht-energie uitbarst als kleine kristallijnen diamanten gevuld met de zuivere Goddelijke Essentie van onze Vader/ Moeder God. Want inderdaad, als jullie deze berichten lezen, begrijp dan de waarheid ervan en erin en jullie hebben zelfs een klein deel van wat wij jullie hebben gegeven in praktijk gebracht, jullie zijn nu in staat om toegang te verkrijgen tot de verfijnde, verheven frequenties van Licht van de Allerhoogste Schepper en om deze te integreren.
8.
Adamantine Deeltjes, Christus Energie en het Metatronische Spectrum van Vol Licht kunnen niet opnieuw worden gekwalificeerd. Deze zijn alleen toegankelijk wanneer jullie het Midden-Vierde en Vijfde-Dimensionale niveau en hoger bereiken. Liefde vanuit het Heilig Hart, of wat wordt genoemd onvoorwaardelijke of Heilige Liefde is de alchemistische actie die de vrije stroom van Adamantine Deeltjes in werking stelt zodat de zender ook dit magische levenselixer ontvangt en het eveneens verzendt.
9.
Het Halflicht Spectrum of de Oorspronkelijke Levenskrachtsubstantie, die beschikbaar is voor de helemensheid, kan worden gevormd en opnieuw worden gekwalificeerd – op een positieve of negatieve manier – door de bedoelingen van de medeschepper op het fysieke bestaansniveau. Dit is de energie die beschikbaar is voor de mensheid in de derde-/ lagere-vierdimensionale omgeving. Daarom is het zo belangrijk om terug te keren naar een harmonieus evenwicht binnenin en het Heilig Hart Centrum te activeren. Zodat jullie toegang krijgen tot de hogere Vierde- en Vijfdimensionale frequentiepatronen en de Adamantine Deeltjes van Schepper-Essentie.

10.
De Ziel kan worden omschreven als een Witte Vuur Geheugenzaadatoom van pulserende Levenskracht-energie, die zich in het gebied van het Heilig Hart bevindt. In de kern van dit Zaadatoom bevindt zich jullie diamantvormige, veelzijdige Godcel, welke bezig is met het activeren van meer van jullie Godsbewustzijnsattributen en kwaliteiten, aangezien deze doordrenkt is met Adamantine Deeltjes.
De Ziel kan slechts een kleine vonk van leven en bewustzijn in het hartgebied bevatten bij degenen die nog steeds verstrikt zijn in de illusie van de lagere dimensies. Echter, terwijl het bloeit en bloesemt tot zijn volledige dynamische kracht, breidt het zich uit en wordt het het Zonnekrachtcentrum, dit centrum omvat de zonnevlecht, het hart, de thymus en het keelgebied. Dit wordt vaak de Drievoudige Vlam genoemd en het hart wordt de Zetel van de Ziel genoemd.
De Ziel communiceert met jullie via zowel het emotionele als het mentale lichaam, de emoties via het hartcentrum en de geest via de pijnappelklier. Wanneer de portalen naar het Heilig Hart worden geopend en geactiveerd, verkrijgen jullie toegang tot de pakketjes van Licht Wijsheid die zijn opgeslagen in de hogere trilling gedeelten van de hersenen die de Heilige Geest worden genoemd.
Wanneer de verbinding compleet is, begint het fysieke vaartuig de vruchten te plukken via een betere gezondheid en vitaliteit, evenals een diepere verbinding met het Elementaire Lichaam.

11.
Adamantine Deeltjes, of LIEFDE/ LICHT in spirituele termen, kunnen worden gedefinieerd als elektromagnetische straling, een Goddelijke emanatie van het Hartkern/ de Geest van de Allerhoogste Schepper.
Het is de Essentie van het Leven, en daarin bevinden zich alle kwaliteiten, deugden, aspecten en attributen, welke worden gerefracteerd in twaalf grote Stralen van Schepperbewustzijn door onze Vader/ Moeder God, de Elohim en Aartsengelen van dit Universum. Er is een bepaald niveau van Schepperlicht in alles wat bestaat. Niets zou zonder kunnen bestaan. Daarom wordt het vaak “Levend Licht” genoemd. Het maakt niet uit hoe klein of vaag, het moet aanwezig zijn om iets te laten bestaan.
12
Jullie, als een Vonk van Goddelijkheid, kwamen tevoorschijn met een specifieke hoeveelheid Schepperlicht (Adamantine Deeltjes) opgeslagen in jullie Diamanten Godkerncel. Er was(is) ook een reserve Geheugen Zaadatoom opgeslagen in het Wortelchakra om jullie te helpen bij het ontwakingsproces van Ascentie. Het grootste deel van jullie Goddelijke Licht bleef echter opgeslagen in jullie God Zelf in de verheven rijken van hoger bewustzijn. Het Ascentieproces houdt in dat jullie de maximale hoeveelheid Schepperlicht tevoorschijn halen die in jullie fysieke vaartuig kan worden opgenomen. Als jullie terugkeren naar harmonie in jullie wereld van binnen en van buiten, worden jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen klaargemaakt om GEESTELIJKE VERLICHTING te ontvangen – Levend Licht/ Adamantine Deeltjes van jullie Goddelijke Zelf.
HISTORISCHE INFORMATIE OVER ADAMANTINE DEELTJES **
RONNA/ HEILIGE SCHRIJFSTER
>> Het woord “Adamantine”bestaat al duizenden jaren. In de boeddhistische traditie vinden we een van de eerste verwijzingen naar dit woord;in het Sanskriet betekent Vajra Adamantine, en Vajradhatuis een Sanskrietwoord, wat ‘Adamantine bol’ betekent. Maar misschien is de belangrijkste bevinding dat het woord Vajrasattva dat ‘Adamantine Wezen’ betekent dat de Boeddha van zuivering en genezing vertegenwoordigt. De Vajrasattva-meditatie is een speciale beoefening die wordt aanbevolen door het Vajrayana-boeddhisme aan hun beoefenaars die zichzelf willen reinigen van opgehoopte onzuiverheden veroorzaakt door negatieve gevoelens, gedachten, woorden en daden.
>> Men kan zeggen dat Adamantine deeltjes pure deeltjes betekenen, niet gecombineerd met iets – deeltjes zo puur, klein en eenvoudig dat ze niet kunnen worden verdeeld. Daarom vertegenwoordigen ze, en zijn ze absoluut. Ze zijn een van de constanten van het Universum.
>> Adamantine Deeltjes zijn kristallijne deeltjes van Oneindigheid, die opgeslagen potentieel bevatten om een originele substantie of element te manifesteren. Men kan ook zeggen dat Adamantine Deeltjes gecodeerd zijn met een soort Universeel DNA (zoals stamcellen), waardoor ze elk mogelijk type atoom kunnen vormen.
>> De Kracht van Liefde: Adamantine Deeltjes hebben kracht nodig om andere deeltjes en atomen te creëren. Er is echter maar één type energie dat ermee compatibel is (geen energie die wordt gegenereerd door wrijving zoals we die in 3Dkennen). Deze energie is de magnetische kracht van Liefde, die het Universum doordringt in de vorm van Universele Levenskracht-energie.
Liefde is niet alleen het mooiste gevoel, maar het is ook de kracht die Adamantine deeltjes ontsteekt en naar manifestatie leidt.
We kunnen ook Liefde en haar magnetische kracht noemen: puur en oneindig potentieel om de Adamantine Deeltjes opdracht te geven om ontelbare uitdrukkingen van materiële substantie te vormen.
Liefde is de ultieme kracht in het Universum; het houdt elke Melkweg, ster en planeet op zijn plaats. In de aanwezigheid van Liefde manifesteren zich spontaan patronen van schoonheid, perfectie, harmonie en efficiëntie. Elk menselijk wezen kan ook een kwaliteit en kwantiteit van oneindige liefde genereren door gebruik te maken van zijn/ haar magnetische Heilige Hart.
Engelzegeningen, Ronna
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654  
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Vertaald door Anja.
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).