Regiena Heringa – December 2023: Kansen

Regiena Heringa – December 2023: Kansen

Audio Exercise:Kansen

Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie!

Er zijn veel mogelijkheden die zich in ons dagelijks leven voordoen, maar we herkennen ze niet altijd. Naarmate we ons er meer bewust van worden, ontdekken we dat er een direct verband is tussen wat we waarnemen, wat we uitstralen en wat zich manifesteert in de vorm van kansen.

Onze hogere geest, die direct verbonden is met onze ziel, is de ambassadeur van onze ziel naar de buitenwereld. Deze hogere geest is het instrument dat we gebruiken om op harmonieuze wijze kansen aan te trekken. Door de kwaliteiten te leven die we in onze innerlijke geest vinden, versterken we onze uiterlijke focus en trekken we zo kansen aan die gevuld zijn met de spirituele kwaliteiten die we leven en uitstralen. Hier bestaan we harmonieus in beide werelden: de uiterlijke wereld die de innerlijke wereld manifesteert.

Waarom zijn kansen zo belangrijk?

Ze moedigen ons aan om als individu vooruit te gaan, zodat we onze samenlevingen en onze wereld vooruit kunnen helpen. Wanneer je een gelegenheid aangrijpt om je spirituele kwaliteiten te tonen, onthul je de wereld dat je een oneindige uitdrukking van Licht bent. Hoe meer je de kracht en schoonheid van je spirituele aard verkent, hoe meer je ervan geniet en hoe meer je op zoek gaat naar mogelijkheden om die openlijk tot uitdrukking te brengen. Als je de mogelijkheden verstandig gebruikt, worden ze steeds talrijker. Plotseling bevind je je in een wonderbaarlijke geavanceerde staat van bewustzijn en zielsbevrediging!

Onze sterrenvrienden beschouwen het als een voorrecht wanneer ze een kans krijgen. Waarom? Omdat kansen hen de mogelijkheid geven om vooruit te komen – om te leren, te onderwijzen, te leiden en vervuld te worden. Daarom vragen onze sterrenburen ons om dichter naar onze ziel toe te groeien; om dichter naar onze Schepper toe te groeien, om dichter naar Liefde toe te groeien. We worden aangemoedigd om te baden in momenten van stille reflectie en heilig Licht. Op deze manier versterken we onze spiritualiteit en halen we wonderbaarlijke mogelijkheden naar ons toe om anderen te helpen, net zoals onze sterrenburen ons helpen. Op deze manier vergroten we ons begrip van het leven en verdiepen we ons mededogen voor anderen.

Laten we spelen.

Ga comfortabel zitten op een rustige plek en sluit je ogen. Breng de geest en het lichaam tot rust. Voel vrede en liefdevolle vriendelijkheid. Plaats je aandacht in het spirituele oog in je voorhoofd. Voel hier een lieflijk, zacht Licht. Je bent vredig, kalm en je baadt in dit Licht. Breng nu een zielskwaliteit naar boven die je zou willen versterken. Zielskwaliteiten zijn gebaseerd op Goddelijke Liefde. Enkele voorbeelden zijn: geduld, mededogen, wijsheid, vriendelijkheid en vreugde. Kies één kwaliteit en voel dat die al in je aanwezig is. Zeg tegen jezelf: “Ik ben gevuld met (noem de kwaliteit)” en voel hoe de kwaliteit zich in je uitbreidt en versterkt. Word deze kwaliteit. Maak het je eigen. Zend nu de intentie uit dat er kansen vanuit de buitenwereld naar je toe zullen komen om de kwaliteit die je gekozen hebt te beoefenen. Wees de komende dag en weken alert op kansen die zich kunnen voordoen.

In Goddelijke Vriendschap,

Regiena

Regiena Heringa
www.nextagemission.com

© The Nextage Mission (NAM) Alle rechten voorbehouden
Alle muziek, poëzie en geschreven materiaal zijn Copyrights © van NAM

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrij leren en delen materiaal en is dus toegestaan.

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org – voor The Nextage Mission