Regiena Heringa – April 2024: Overgang (Deel twee van drie)

Regiena Heringa – April 2024: Overgang (Deel twee van drie)

Audio-oefening: Overgang (Deel twee van drie)

Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie!

Onze fysieke wereld bestaat uit materiedeeltjes die zich specialiseren en specifieke objecten creëren zoals water, huid en lucht. Stel je nu voor dat de frequentie van deze deeltjes begint te verfijnen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je over gras loopt en dit gras begint zijn frequentie te veranderen om een verfijnder beeld van zichzelf te worden. Wat betekent dit? Het betekent dat het gras zijn identiteit als “gras” behoudt, maar naar boven beweegt om een meer precieze uitdrukking te ervaren van het Licht dat erin huist. Dit gras wordt daarom minder dicht; het wordt meer doorschijnend.

Deze overgang naar een meer verfijnde lichtfrequentie is ook voor ons mogelijk.

We komen momenteel in een tijd op onze planeet waarin we een meer verfijnde frequentie opmerken die omhoog beweegt vanuit de zwaardere trillingen die we in onze huidige aarddimensie aantreffen. Binnenin ons opent zich een groeiend bewustzijn, een toegenomen begrip, gebaseerd op de intuïtie van ons hart en onze ziel. Waarom gebeurt dit nu?

Deze overgang is al heel lang gepland; het is het lot van deze aarde en van ons, haar burgers, als we bereid zijn om naar een hogere, fijnere frequentie te gaan. De gelegenheid is er nu. Zelfs in de verschrikkelijke chaos van deze planeet, als we onze vrije wil op de juiste manier gebruiken, herinneren we ons vreugdevol onze innerlijke goddelijke natuur en brengen we haar heilige vibratie voort om al het leven te verheffen. Op deze manier blijven we deze prachtige frequenties van Liefde en Licht voortbrengen en uitstralen.

We erkennen dat we tot een verfijndere, een elegantere trilling behoren. We behoren niet tot een gebroken wereld van verdeeldheid. Wij zijn nobele wezens die door de Grote Geest zijn geschapen en deze kennis kan niet langer worden beperkt; ze kan niet langer worden onderdrukt.

We zijn wezens van Liefde. Door deze waarheid te herkennen en te erkennen, verfijnen en leven we automatisch deze liefdevolle frequentie in onszelf en onder elkaar. Door onzelfzuchtige, oneindige en eeuwige Liefde te zijn en te leven, verfijnen we onze emoties, onze gedachten en onze handelingen. We gaan over naar een nobelere frequentie. We worden opgetild naar een hogere dimensie die ons herkent, ontvangt en verwelkomt als goddelijk vibrerende wezens. In deze verheven manier van leven raken we vertrouwd met andere wezens en omgevingen.

Hoe dieper onze uitingen van Liefde, hoe verfijnder onze wereldfrequentie wordt.

Hoe breder onze gebaren van Liefde, hoe meer verlicht de geest van allen.

Laten we spelen.

Ga op een rustige plek zitten, sluit je ogen en til ze op naar het spirituele oog, het derde oog. Voel vrede in je geest en emoties en lichaam. Adem deze vrede in en word je ervan bewust dat je volkomen kalm bent. In deze kalmte voel je een heilige Liefde je hele wezen overspoelen. Laat deze frequentie van Liefde zich door je heen uitbreiden. Voel dat alle deeltjes in je lichaam zich uitbreiden en zich vullen met Licht. Stel je nu een prachtige, grote veelkleurige regenboog voor je voor of voel het. Stel je voor dat in elke kleur een beschaving van wezens met een hoger bewustzijn schuilt. Voel de vibrationele aanwezigheid van deze prachtige wezens in elke regenboogkleur. Observeer of voel deze regenboog nu zorgvuldig en kies een kleur die je het gevoel geeft dat je thuis bent. Verplaats je in deze gekozen kleur; geef je eraan over. Geniet van deze ervaring van samenkomen, jij en deze prachtige wezens gevonden in de kleur die je gekozen hebt.

In Goddelijke Vriendschap,

Regiena

Regiena Heringa
www.nextagemission.com

© The Nextage Mission (NAM) Alle rechten voorbehouden
Alle muziek, poëzie en geschreven materiaal zijn Copyrights © van NAM

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrij leren en delen materiaal en is dus toegestaan

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org