Opmerkingen van het Licht – Februari 2020 / Navolging en Inspiratie / Regina

Opmerkingen van het Licht – Februari 2020

Navolging en Inspiratie
In jullie wereld is navolging een krachtig instrument voor innerlijke groei. Maar zorg er wel voor dat degenen die je navolgt in hart, verstand en actie, oprecht zijn.
Er zijn veel aardbewoners die leven in prachtige frequenties van het denken en de schepping. Deze individuen, hoewel ze fysiek op jullie planeet geboren zijn, wonen in elegante trillingssferen en velden die zich naar buiten en naar binnen uitstrekken om alle materie overal te beïnvloeden, inclusief jullie eigen bewustzijn als jullie dat willen. Ze zijn, samen met andere wezens binnen en buiten jullie zonnestelsel, leiders en voorbeelden van integriteit en gezondheid. Ze zijn hier om jullie toegang tot deze nieuwe opkomende wereld, waarvan jullie getuige beginnen te worden, te begeleiden.
Jullie mogen onwaarheden en de schijnbare desintegratie van spirituele waarden waarnemen. Dit zijn bewuste uitingen van verzet in een wereld die zich ontwikkelt tot een meer complete manier van harmonieus leven. Jullie verenigen al snel alle aspecten van je wezen, van het fysieke tot het transcendente. Jullie beginnen de waarheid te absorberen dat jullie heel en compleet zijn binnen de zuivere trilling van het Goddelijke. Naarmate de mensheid zich meer bewust wordt van deze verheffing, verdiepen onwaarheden en andere energieën van verzet hun poging om deze volledigheid te beteugelen. Ze zullen falen.

Alles wat wankelt in het Licht valt weg van het Licht.

We vragen jou om je persoonlijke kwaliteiten en talenten aan te nemen. Erken alles wat je bent en bezit wat zich aan de buitenwereld laat zien, jouw bestaan in dit goddelijke Licht. Er wordt van je gevraagd om een levend voorbeeld van lichtgevende eenheid te worden, zodat anderen in jouw wereld jou kunnen navolgen.
Sluit je ogen en laat inspirerende beelden en gevoelens naar boven komen die je in dit leven of in andere levenservaringen hebt ervaren. Open jouw ogen en merk de mensen om je heen op die jou inspireren. Begin hun manier van handelen en creëren na te volgen.
Doe niet na wat door een ander is gecreëerd, maar volg eerder hoe het individu dat jou inspireert, in jouw wereld leeft.
Velen van jullie weten niet dat veel inspiratie en navolging ook voortkomt uit de hogere vibraties van de onzichtbare rijken. Met jullie toestemming komt de voortdurende uitstraling van verfijnde octaven van frequentie in jullie fysieke lichamen en, het allerbelangrijkste, in jullie harten en geesten. Soms bezoeken we jullie, soms bezoeken jullie ons. Soms ontmoeten we elkaar elders in prachtige lichtpatronen van transcendentaal begrip. Waarom is dat zo? Om ervoor te zorgen dat jullie in deze hogere frequenties worden opgefrist, zodat jullie voortdurend worden aangemoedigd en geïnspireerd. Om ervoor te zorgen dat jullie in staat zijn de heiligheid die jullie van binnen ervaren naar buiten toe uit te drukken.
In werkelijkheid vragen we jullie om jezelf na te volgen! Streef ernaar om je goddelijke zelf te weerspiegelen in je buitenwereldse activiteiten. Je wordt dan een levend voorbeeld van hartelijk leiderschap voor iedereen.
Er is een mooi verband tussen navolging en inspiratie. Als je jouw vrije wil verstandig gebruikt, zul je je snel realiseren dat je ziel je vaak aanstuurt om het gedrag van degenen die je inspireren na te bootsen.
Daarom vragen we je na te denken over het volgende: Besef dat wie je bent en hoe je leeft in de uitgestrekte werelden van het Licht. Inspireer de mensen om je heen. Wanneer je anderen inspireert, word je een focus van navolging voor anderen. Dit is de taal van de leraar en de meester.
Regiena Heringa
Institute for Spiritual Unfoldment and Interworld Studies (ISUIS)
Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html
Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis lesmateriaal en delen is dus toegestaan.
Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl
♥  ♥  ♥
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien