Opmerkingen van het Licht – april 2020 / De Emotionele Taal van de Ziel

Opmerkingen uit het licht – Inleiding

In juni 2009 begon Regiena Heringa informatie van spirituele en wetenschappelijke aard te ontvangen van de Intergalactische Federatie van Planeten.  Deze kennis wordt op telepathische wijze aan haar doorgegeven door een combinatie van gedachten, concepten en beelden. Terwijl ze rustig op een heilige plaats zit en haar bewustzijn breed en hoog houdt, legt Regiena deze boodschappen met de hand vast. Het contact met de Federatie is altijd doordrongen van liefdevolle vriendschap en met het grootste respect.

Omdat de Planeet Aarde nu lid is van deze Federatie, is het doel van de Opmerkingen van het Licht om de mensen op Aarde te helpen bij het cultiveren van spiritueel bewustzijn en om een meer expansieve en creatieve manier van denken aan te moedigen. Op deze manier brengen de burgers van de Aarde een gelukkig evenwicht tot stand tussen spiritualiteit en wetenschap en illustreren zij hun bereidheid om samen een actief lidmaatschap van de Federatie aan te nemen.

Opmerkingen van het Licht – april 2020

De Emotionele Taal van de Ziel


Binnen elk fysiek lichaam is er een perfecte lichtvorm. In werkelijkheid is het deze lichtvorm die zich verdicht om je materiële lichaam te creëren. Als je terugkeert van je fysieke lichaam naar het bijbehorende lichtlichaam en dan naar de celkern van deze lichtvorm, dan zie je dat deze celkern – het begin van de fysieke verschijningsvorm – liefde en intelligentie, gedachte en idee is.

De oorspronkelijke gedachte die zich manifesteert in licht vorm en dan in een fysiek lichaam is perfect. Wanneer individuen, door middel van stilte en met open geesten en harten, opnieuw dit kernbestaan van gedachte en liefde vinden, hebben ze hun geboorteplaats gevonden.

De burgers van jullie wereld worden gevraagd om terug te keren naar deze geboorteplaats die niet buiten het zelf woont, maar binnenin elk individu. Jullie hebben de middelen om jullie oorsprong van liefde, gedachte en licht te herontdekken. Hoe kan dat worden gedaan?

De emoties die vanuit jullie ziel worden geuit vormen een ongerepte taal die in elk atoom in jullie fysieke lichaam resoneert. Deze emoties verkondigen liefde: vreugde, enthousiasme, geduld, harmonie, vrede, vrijgevigheid, vriendelijkheid en vele andere uitingen die jullie gemakkelijk in jezelf herkennen. Wanneer deze emotionele taal opstijgt vanuit jullie ziel, verheft het jullie fysieke lichaam. Het herinnert jullie eraan dat jullie lichaam de oorsprong van de liefde, het licht, de intelligentie en de gedachten blijft vasthouden.

Hoe kunnen jullie deze zielstaal uitdrukken om jullie fysieke lichaam te verheffen als de omgeving om jullie heen het probeert te blokkeren?

Om deze vraag te beantwoorden, vragen we jullie om je ogen te sluiten. Begin dan met het herbeleven van momenten van vreugde die je in dit leven of in andere levenservaringen hebt ervaren. Laat deze momenten van vreugde intensiveren. Dit zal op natuurlijke wijze gebeuren als je dieper in het gevoel van vreugde komt. Merk op hoe je geest, je cellen en je centrum worden overspoeld met geluk en worden verheven. Geef je in toenemende mate over aan een grotere absorptie van deze vreugdemomenten die gepaard gaan met harmonie, vrede en welzijn. Breng met je bewustzijn en je wilskracht deze genadige emoties vanuit je ziel bewust naar voren in de huidige tijd. Absorbeer ze en word hen.

Terwijl jullie je geleidelijk aan vullen met de emotionele taal van je ziel, zullen je geest en je hart zich bewust worden van een bredere horizon. Je fysieke lichaam zal de uitstraling van deze liefdevolle emoties aannemen en je zal de uiterlijke omgeving van onenigheid overweldigen.

Niets in jouw wereld is statisch. Alles stroomt voortdurend met liefde en intelligentie naar hogere en meer verfijnde toestanden van frequentie, resonantie en gratie. In het uitdrukken van deze pure taal van je ziel, word je ondergedompeld in de goddelijke manier van leven. Het is hier dat jullie leven vanuit jullie geboorteplaats.Regiena Heringa

 

Instituut voor Spirituele Ontvouwing en Interwereld Studies (ISUIS)
Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis leermateriaal en is dus toegestaan.

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl