Opmerkingen uit het licht: Ziel en Geest

Opmerkingen uit het licht: 
Ziel en Geest 
Regiena Heringa – Augustus 2020 


Hallo aan de Lichtfamilie!

Vandaag wil ik met u spreken over ziel en geest.

Zoals jullie weten, bestaat de materiële wereld uit energie. Deze energie bevindt zich in de verste ster, het dichtstbijzijnde hart en de kleinste gedachte. We bestaan uit energie. We ademen het, we eten het en we denken het. Deze universele energie werkt op ons, met ons en in ons. Het voedt en onderhoudt het fysieke leven. Het creëert velden en beïnvloedt velden.

De twee belangrijkste gebieden van waaruit individuen bewust energie sturen voor een evenwichtig leven, zijn die van de ziel en de geest. Als de geest de leidende principes van de ziel volgt, leeft een individu in harmonie. Wanneer je in contact komt met je ziel door stille reflectie, voel je een prachtige innerlijke stroom van Liefde en welzijn die je vervolgens uitstraalt naar de buitenwereld. Vanuit die innerlijke plaats van heiligheid (je ziel) begin je dan gedachten te creëren die daar perfect op zijn afgestemd. Deze gedachten komen van nature omdat je geest “opgewekt” is om aan de prachtige frequentie van je ziel te voldoen.

Het is interessant om op te merken dat wanneer je ondergedompeld bent in de taal van je ziel-liefde – het onmogelijk is voor je geest om negatieve gedachten te creëren. Waarom? Omdat je ziel en je hogere geest verenigd zijn.

Ik nodig je uit om een experiment uit te voeren. Houd gedurende een uur of een dag voortdurend contact met je ziel, laat gedachten opduiken vanuit deze goddelijke basis en straal naar buiten. Let op de inhoud en de kwaliteit van deze opkomende gedachten en merk ook op hoe de buitenwereld zich aanpast om zich te harmoniseren met je verenigde uitstraling.

Deze vereniging van ziel en geest is uiterst krachtig omdat het een stevig veld van samenhang creëert en alles in de fysieke wereld beïnvloedt. Deze perfecte verbinding van ziel en hogere geest kan zelfs de moleculaire structuur van de materie veranderen.

Als een sterrenschip dat zijn krachtveld gebruikt om een weg vrij te maken door zijn reizen in de ruimte, maken ook wij een weg vrij voor de opkomende nieuwe wereld. We raken zeer vertrouwd met de taal van onze ziel, nu we gedachten creëren die rechtstreeks afkomstig zijn van onze hogere, heilige geest. Onze ideeën, creaties en acties worden liefdevoller verfijnd naarmate we ons medeleven met het welzijn van al het leven in onze wereld en van de planeet zelf vergroten.

In de goddelijke broederschap,

 

Regiena Heringa

Instituut voor Spirituele Ontvouwing en Interwereld Studies (ISUIS)

Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis leermateriaal en is dus toegestaan.

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER  vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien