Opmerkingen uit het licht: Een Lichtpunt (deel 1)

Opmerkingen uit het licht – Inleiding


In juni 2009 begon Regiena Heringa informatie van spirituele en wetenschappelijke aard te ontvangen van de Intergalactische Federatie van Planeten. Deze kennis wordt op telepathische wijze aan haar doorgegeven door een combinatie van gedachten, concepten en beelden. Terwijl ze rustig op een heilige plaats zit en haar bewustzijn breed en hoog houdt, legt Regiena deze boodschappen met de hand vast. Het contact met de Federatie is altijd doordrongen van liefdevolle vriendschap en met het grootste respect.

Omdat de Planeet Aarde nu lid is van deze Federatie, is het doel van de Opmerkingen van het Licht om de mensen op Aarde te helpen bij het cultiveren van spiritueel bewustzijn en om een meer expansieve en creatieve manier van denken aan te moedigen. Op deze manier brengen de burgers van de Aarde een gelukkig evenwicht tot stand tussen spiritualiteit en wetenschap en illustreren zij hun bereidheid om samen een actief lidmaatschap van de Federatie aan te nemen.

EEN LICHTPUNT (DEEL 1)
Regina Heringa – Mei 2020

Hallo aan de Lichtfamilie!

Vandaag stuur ik jullie allemaal een persoonlijk bericht.

De belangrijkste stap die we nu moeten nemen is ons te verenigen in onszelf. Alles in het universum komt neer op één lichtpunt. Het is hetzelfde lichtpunt voor iedereen, of je nu een bloem bent, een dokter of een arbeider in de fabriek. We worden gevraagd om ons allemaal te verbinden met het ene lichtpuntje.

Als we naar dat ene lichtpunt gaan, zijn we allemaal verbonden met hetzelfde punt van licht, dezelfde Bron. Het veld van frequentie en resonantie van dat lichtpunt is voor iedereen op de planeet hetzelfde. We hebben allemaal hetzelfde lichtpunt, dezelfde frequentie van dat punt en dezelfde resonantie.

Wanneer we ons verbinden met God, de Schepper van alle leven – dit doen we elk moment dat we ons bewust zijn van de liefde – zijn we in dat lichtpunt. Als we bidden tot Jezus of tot Allah of tot andere uitingen van goddelijkheid, zijn we allemaal in hetzelfde lichtpunt, dezelfde liefde, dezelfde frequentie.

De fysieke wereld bestaat onder andere uit elektriciteit, magnetisme en honderden miljoenen minuscule deeltjes die draaien, die verdwijnen en weer verschijnen van de ene dimensie naar de andere. Onze fysieke lichamen doen hetzelfde. In elk atoom, in elk klein deeltje in ons lichaam is er weer dit lichtpunt. Het volgt ons overal, of we nu op de aarde leven of elders. Of we nu in het lichaam of in de geest zijn. Dit lichtpunt kan zich uitbreiden om ons in hogere dimensies te brengen, om onze sterrenburen te ontmoeten en uit te wisselen, om te communiceren met engelen en gidsen

Licht is communicatie door middel van liefde. Al het leven wordt op deze manier bij elkaar gehouden. Zelfs het leven in andere planeten, werelden, sterrenstelsels, dimensies en plaatsen die ons begrip te boven gaan.

Het is belangrijk dat we sterke, perfecte energievelden van goddelijke energie opzetten. Goddelijke energievelden, die tot stand komen door oprecht gebed en diepe meditatie, zijn uiterst krachtig en overstemmen de energievelden van de planeet. Het creëren en voortdurend leven in goddelijke energievelden zal de vervormde energievelden van elektriciteit en magnetisme, die nu de planeet en alle levende wezens op de planeet verzadigen, neutraliseren.

Hoe rigoureus de fysieke vervorming ook is op onze aarde, dit lichtpunt zal nooit weggaan. Het blijft “stabiel ” en echt in ieder van ons. Het is er om ontwaakt te worden en gebruikt te worden. Het is onze getuige en garantie dat we het eerste licht zijn en geaard zijn in dit licht. Hier ligt onze oorsprong en basis. En iedereen op aarde heeft ditzelfde lichtpunt en alle wezens in alle dimensies hebben ditzelfde lichtpunt. Dus we worden allemaal gevraagd om ons te verbinden met dit licht binnenin ons en het uit te breiden.

Hoe kunnen we dit doen?

Door het lichaam en de geest tot rust te brengen, zodat er een ruimte ontstaat om zich bewust te worden van dit lichtpunt. Als je je eenmaal bewust bent van dit licht, begin er dan vrienden mee te worden. Je zult liefde voelen, want dat is de taal van het licht. Je zult momenten van vreugde ervaren, van stille vreugde. Je zult je echt beginnen te realiseren, dat elke persoon in de wereld ditzelfde licht heeft. Dit zal je heel gelukkig maken. Dan, misschien zonder het te beseffen, zul je enorme velden van goddelijke energie creëren – open velden van goddelijke energie, niet gesloten – open velden die automatisch andere open velden van goddelijke expressie zullen aantrekken die zich verbinden met de jouwe: velden van aarde, velden van de ruimte, velden van buiten onze dimensie. Dit is het begin van de eenheid, van een groot, prachtig veld van goddelijke eenheid dat zich uitstrekt tot in de ruimte en ver daarbuiten tot in het oneindige.

Dit is onze toekomst. We zullen vaardiger worden in de communicatie met de geest, vaardiger in het stabiliseren en sturen van liefde en het zijn van liefde. We zullen talentvoller worden. Onze geest zal in staat zijn om grotere concepten in de wetenschap, de taal, de kunst en zoveel andere domeinen te begrijpen. We zullen een ander volk worden als dit nieuwe ras van de mensheid ontstaat. En het begint allemaal met een lichtpuntje, hetzelfde lichtpuntje dat in het hele bestaan te vinden is.

In goddelijke broederschap,

Regiena Heringa

 nstituut voor Spirituele Ontvouwing en Interwereld Studies (ISUIS)

Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis leermateriaal en is dus toegestaan. 

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

 ♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan 
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie. 
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden. 
In Liefde en Licht, Ine & Martien