Opmerkingen uit het licht: Een Lichtpunt ( deel 2)

Opmerkingen uit het licht – Inleiding

In juni 2009 begon Regiena Heringa informatie van spirituele en wetenschappelijke aard te ontvangen van de Intergalactische Federatie van Planeten. Deze kennis wordt op telepathische wijze aan haar doorgegeven door een combinatie van gedachten, concepten en beelden. Terwijl ze rustig op een heilige plaats zit en haar bewustzijn breed en hoog houdt, legt Regiena deze boodschappen met de hand vast. Het contact met de Federatie is altijd doordrongen van liefdevolle vriendschap en met het grootste respect.

Omdat de Planeet Aarde nu lid is van deze Federatie, is het doel van de Opmerkingen van het Licht om de mensen op Aarde te helpen bij het cultiveren van spiritueel bewustzijn en om een meer expansieve en creatieve manier van denken aan te moedigen. Op deze manier brengen de burgers van de Aarde een gelukkig evenwicht tot stand tussen spiritualiteit en wetenschap en illustreren zij hun bereidheid om samen een actief lidmaatschap van de Federatie aan te nemen.

EEN LICHTPUN T (DEEL 2)

Regina Heringa – JUNI 2020


Hallo aan de Lichtfamilie!

Vandaag wil ik verder spreken over onze gemeenschappelijke noemer: beseffen dat we eerst het licht zijn en dan van daaruit een fysieke structuur – een materieel lichaam – worden. Dit licht is bij ons als we geboren worden. In feite kun je de manifestatie van de ziel in het lichaam als licht beschouwen.

Omdat licht het fundament is van alle levende wezens op aarde, wordt ons gevraagd om al het leven liefdevol te behandelen als intelligent en heilig. We worden ook gevraagd om onszelf liefdevol te behandelen als intelligent en heilig.

Er is licht nodig om een gedachte te creëren. Als de essentie van een gedachte zwaar is – niet uitgelijnd in de liefde – dan zal de manifestatie van die gedachte ook zwaar zijn en niet uitgelijnd. Als je een gedachte creëert die is uitgelijnd met het licht waarmee je het hebt gecreëerd – een gedachte die gebaseerd is op liefde – dan is de manifestatie van die gedachte perfect uitgelijnd met je fysieke zelf, je fysieke wereld en je innerlijke, goddelijke Zelf. Je bent verenigd.

Deze nieuwe wereld, die nu gestaag opkomt, is coherent. Het is een wereld die bewust gebaseerd is op licht-on-liefdevolle intelligentie. Het toont harmonie, vrede, aanmoediging, samenwerking, delen en constructieve schepping. Deze wereld is gebaseerd op de gouden regel die we allemaal koesteren: behandel anderen zoals wij, onszelf, behandeld willen worden.

In ons liggen systemen – spijsverteringssystemen, cellulaire systemen en vele andere – die allemaal de intelligente complexiteit van het fysieke leven illustreren. Dit geldt ook voor stellaire systemen, galactische systemen en andere onderling verbonden materie, die allemaal een verenigd geheel vormen. Hier nemen we de inherente intelligentie van de materie waar. We zijn intelligente, liefdevolle wezens, gevormd uit licht en neergeslagen in fysieke materie. Hoe we ons leven leiden is gebaseerd op hoe we onze vrije wil gebruiken.

Als je de tijd neemt om je weer te verbinden met je innerlijke licht, raak je de kern van jezelf aan, net zoals je het centrum van een bloem aanraakt met je vinger. Hier beweeg je je in de essentie van de schepping, in een uitgestrekt systeem van licht, liefde en intelligentie. Hier ervaar je een groter bewustzijn, een enorme uitstorting van liefde, en een zuivere frequentie van geluid en licht. Je wordt verenigd met al het leven, op aarde en elders. Dit is het fundament van de nieuwe opkomende wereld waarvan we allemaal een deel zijn als we dat willen.

Er wordt een keerpunt voorgesteld en we worden uitgenodigd om dit te omarmen.

Er zijn vele wezens met elegante, liefdevolle vibraties van buiten onze ruimte en tijd die nu bij ons en onze planeet zijn. Ze zijn hier om te begeleiden en aan te moedigen. We worden voortdurend begeleid, geïnspireerd en verheven; we krijgen altijd het volgende deel van onze reis te zien. Het enige wat we moeten doen is ons openstellen voor een nobeler idee en manier van leven.

Als we trouw blijven aan het licht dat ons op deze goede aarde heeft gebaard, zullen we op harmonieuze wijze prachtige openingen en richtingen creëren en delen voor de verbetering van onze wereld en al het leven erop.

In de goddelijke broederschap,

 

 

 

 

Regiena Heringa

Instituut voor Spirituele Ontvouwing en Interwereld Studies (ISUIS)

Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis leermateriaal en is dus toegestaan.

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl