Opmerkingen uit het licht: De Thuis vibratie

Opmerkingen uit het licht: 
De THUIS VIBRATIE 
Regina Heringa – JULI 2020

Hallo aan de Lichtfamilie!

Vandaag wil ik met jullie spreken over de heilige trilling die in jullie lichaam, jullie hart en jullie geest leeft.

Er zijn vele soorten vibratie: de vibratie van je vingers als je ze beweegt, de vibratie van elektriciteit in de hersenen, de vibratie van het bloed dat in je lichaam circuleert, de vibratie van het magnetisch veld van de aarde dat verandert met je emoties. Deze trillingen maken deel uit van je dagelijks bestaan. Je zou kunnen denken dat ze los van elkaar staan. Eigenlijk zijn ze allemaal geworteld in één heilig, vibrerend fundament dat de “thuistrilling” genoemd kan worden. Dit is de vibratie van het licht dat de frequentie ervan vertraagt om fysieke vorm te worden. Maar ook al vertraagt de lichtfrequentie om zich in een materiële wereld te bewegen, toch behoudt het ook zijn oorspronkelijke frequentie. Een paradox.

Elke keer dat je Liefde voelt, resoneer je naar deze thuistrilling. Je wordt één met het. Dit betekent dat elke keer dat je verenigd bent met deze worteltrilling, alle andere trillingen in je lichaam en geest er in bewegen. Je wordt één in deze heilige vibratie die je, jezelf, geïnitieerd hebt door Liefde te voelen.

Je hebt dit waarschijnlijk ervaren. Op een dag wanneer je je onrustig voelt, besluit je te stoppen met wat je doet en denkt en naar een rustige plek te gaan. Je sluit je ogen, haalt een paar keer diep adem en geeft je over aan dit heerlijke gevoel van harmonie en tederheid. Je laat jezelf zweven in de sublieme uitstraling van de Goddelijke Liefde. Dit is de thuistrilling.

In de ruimte om ons heen zijn er andere werelden en wezens met een verfijnde frequentie die we kunnen voelen, zien, zelfs aanraken wanneer we ons bewustzijn verhogen. Wezens in deze dimensies trillen naar de thuistrilling van Liefde. Ze zijn hier om ons te helpen bewust te bewegen in deze heilige vibratie en om daar geaard te blijven. Je vraagt waarschijnlijk, “Waarom zou ik de moeite nemen”? Doe ik niet mijn best?” Ja, ik denk dat we ons best doen en ik dank je voor jouw toewijding.

Maar laten we het volgende overwegen.

Het gevoel van vertrouwdheid is zeer krachtig. Hoe comfortabel we zijn met bekende mensen op een vertrouwde plek! We zijn ontspannen en tevreden. Laten we nu overgaan tot een meer diepgaand gevoel van vertrouwdheid-momenten wanneer je, zonder enige reden, plotseling gevuld bent met gelukzaligheid, met rechtschapenheid en vreugde. Je kunt geen reden vinden. Want dat ene moment doordringen goedheid en Liefde elk deel van je. Wat is dit? Dit is je ziel die je herinnert aan een intense innerlijke vertrouwdheid – je verbinding met dit diepe ritme en de frequentie van de thuistrilling.

Hoe meer we in contact staan met onze ziel, hoe meer we ons realiseren dat de aarding van alle trillingen hier ligt in een plaats van stille geest en hart, van innerlijke expansie en exploratie. Deze plaats – de zetel van de waarheid – is ons bekend.

Als we eenmaal ons bewuste contact met onze ziel cultiveren en voeden, hoeven we niet langer ons best te doen; we zijn ons best. We beginnen bewust te leven, van binnenuit en van buitenaf, in de perfecte, verenigde thuistrilling van Liefde. Dan glijden we rustig, door een verhoogd bewustzijn, in contact met andere werelden en wezens en beseffen we dat we allemaal één familie zijn. We worden geliefd en we worden geholpen. We ontdekken dat deze nieuwe opkomende wereld altijd al in ons is geweest en nu wordt het zichtbaar en tastbaar. De basis ervan is onze aarding: een fijne en oneindige thuistrilling die Liefde wordt genoemd.

In de goddelijke broederschap,

 

 

 

 

Regiena Heringa

Instituut voor Spirituele Ontvouwing en Interwereld Studies (ISUIS)

Institut de l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
www.nextagemission.com / www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis leermateriaal en is dus toegestaan.

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u  HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien