Opmerking van het Licht: Samenkomen

SAMENKOMEN

Regiena Heringa – Januari 2021:

Hallo aan de Familie van Licht!

Als je goed kijkt naar de materiële wereld zie je het samenkomen van gedachten, ideeën, handen en harten. Deze samenkomst is een natuurlijke beweging omdat alles in de fysieke wereld zijn oorsprong vindt in één punt van licht. Dit lichtpunt is zonder begin of einde; het is oneindig en eeuwig.

De fysieke wereld draait en draait en spiraalt vanuit een draaikolk die ontstaat in dit heilige punt van licht. Hoe intens wervelingen ook mogen zijn, zoals die welke worden waargenomen in zwarte gaten of witte gaten in de ruimte, het centrum van alle bewegingen, of ze nu naar binnen of naar buiten gaan, is nog steeds gereduceerd tot dit punt van licht – de goddelijke oorsprong van de fysieke schepping.

Jouw wereld komt samen, ook al zou je denken dat die uit elkaar valt. Er is een spirituele zwaartekracht in alle levende materie die de mensheid voedt, aanmoedigt en helpt om terug te keren naar haar essentie. En dit alles kan worden bereikt door het liefdevolle gebruik van de vrije wil.

Kijk om je heen en observeer het samenkomen van de harten, de geesten en de zorgzame intentie. Merk op hoe de golven op een meer met elkaar samenvallen als ze de oever raken. Merk op hoe de liefdevolle gedachten die je uitstraalt, naar buiten rimpelen om de liefdevolle uitstraling van anderen aan te raken, zich vermengen en samensmelten. Merk op hoe de frequenties van harmonie, vrede en verwondering binnen en buiten jezelf toenemen naarmate je jouw geest verruimt. Merk de mooie vermenging op van hogere gedachten en diepere liefde binnenin jezelf en hoe jullie je aangetrokken voelen tot wezens en geesten van licht die zich verenigen om onze wereld te herstructureren en ons te leiden naar een elegante basis van deze nieuwe opkomende wereld.

Stel je voor dat je een appel in je hand houdt. Zie het als een perfecte lichtbol. Zul je deze “lichtappel” consumeren? Wil je hem aan iemand geven? Gooi je hem weg? Als je over deze vragen nadenkt, besef je dat je deze lichtgevende appel al in je hebt. Je hoeft hem niet te consumeren. Als je je dit realiseert, begrijp je dat je dit licht aan anderen kunt geven door eenvoudigweg de innerlijke waarheid uit te stralen dat je samen bent gekomen met jouw goddelijke Zelf. Je bent nu samenhangend en deze samenhang vormt de basis van een nieuwe en verfrissende wereld, die het leven naar buiten en naar boven verheft.

In de Goddelijke Vriendschap,

Regiena Heringa

www.nextagemission.com
www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Reproductie in het geheel of een deel van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als gratis lesmateriaal en is dus toegestaan