Onze Goddelijke Oorsprong Leven

Onze Goddelijke Oorsprong Leven

Door: Regiena Heringa – Juli 2022

Hallo aan de Familie van Licht!

Het is algemeen bekend dat we in een wereld van dualiteit leven op Planeet Aarde. In ons hart en onze geest is er een duwen en trekken: ons verlangen om vooruit en omhoog te gaan en een innerlijke weerstand om dat niet te doen. Dit een kant op trekken en een andere kant op duwen gebeurt van nature in onze materiële wereld, maar het gebeurt niet van nature in onze heilige essentie. Onze heilige essentie – onze ziel – blijft voor altijd perfect in balans en stevig verankerd in de volmaakte energie van Goddelijk Licht en Liefde. Daar ligt onze ware, natuurlijke omgeving.

Alle materiële schepping is samengesteld uit licht. In de loop van de tijd zijn we deze waarheid vergeten en hebben we onze aandacht steeds meer gericht op het dichte fysieke lichaam, waarbij we vergeten dat het fysieke lichaam een prachtige structuur is die bestaat uit lichtenergie. Wij zijn dansende deeltjes van licht, prachtige golven van liefde en kleur, geluid en intelligentie binnenin de Bron van alle schepping.

De tijd is gekomen om te ontwaken tot onze ware oorsprong. Hoe herontdekken we die en hoe gaan we die leven?

We herontdekken onze goddelijke oorsprong door te leven in Goddelijke Liefde. Op het moment dat we vervuld zijn van deze Liefde zijn we opnieuw verbonden met ons innerlijke wezen. Liefde is de omgeving en de taal van onze ziel. Wanneer we Liefde uitdrukken, verwijdert het ego zich en neemt de ziel de eerste plaats in om terug te keren naar haar oorspronkelijke heilige staat binnen het geheel van het bestaan. We herinneren ons wie we zijn. We eisen onze goddelijke oorsprong weer op. We verheugen ons in vrede, in de expansie van onze geest en ons hart, en in onze gaven die we ontwikkelen en gebruiken om onze wereld en onszelf te helpen. We verheugen ons in de gemeenschap van goedheid en in het delen van creatieve genialiteit.

Laten we spelen.

Stel je voor je gesloten ogen een veld met fris gras voor. Vul jezelf met de gevoelens van schoonheid, vrede en genade die van dit gras komen. Concentreer je nu op een grasspriet en stel je voor dat die doorzichtig wordt. Als je in deze grasspriet kijkt, zie je dat hij is opgebouwd uit duizenden lichtdeeltjes, stralend in de verschillende kleuren van de regenboog, die allemaal harmonieus samen dansen. Voel hoe je jezelf uitbreidt in deze schoonheid en intelligentie. Stel je nu voor dat een glinsterende vlinder, ook opgebouwd uit lichtdeeltjes, zich naar de glinsterende grasspriet beweegt. Hij landt niet op dit gras, hij beweegt zich erin. Deze grasspriet en de vlinder zijn één geworden: lichtdeeltjes die samen smelten met lichtdeeltjes en een geheel vormen. Geef je over aan het gevoel dat ook jij licht bent en dat je één wordt met het gras en de vlinder. Hier ervaar je je goddelijke oorsprong als Licht binnen de Eenheid van de hele Schepping.

De materiële wereld is niet de vaste wereld die het lijkt. Zij is opgebouwd uit verschillende trillingsfrequenties. Wanneer we leven als heilige wezens worden we opgetild naar hogere, helderdere dimensies van wonderbaarlijke frequentie.

Er zijn op dit moment heel veel mensen op aarde die opgetild zijn. Zij hebben er bewust voor gekozen om in deze voortreffelijke frequenties van Goddelijk Licht en Liefde te leven. Vandaag worden wij, met de hulp van talrijke wezens van de sterren en uit andere universa en dimensies, geholpen om op deze zelfde eerbiedwaardige manier te leven. Het enige wat we hoeven te doen is dagelijks onze tijden van heilige stilte te verdiepen die ons verbinden met onze goddelijke oorsprong en steeds meer in Liefde, Licht en dankbaarheid te leven.

De zonnebloem zal van nature altijd zijn zachte hoofd naar het licht wenden.

In Goddelijke gemeenschap,

 

 

 

Regiena Heringa
www.nextagemission.com

Vertaling:  wakkeremensen.org