Maandelijkse Boodschap van Het Licht: Het Samenkomen Van De Families Van Licht

Maandelijkse Boodschap van Het Licht

Regiena Heringa – November 2021

Het Samenkomen Van De Families Van Licht

Hallo aan de Lichtfamilie!

Er is een natuurlijke aantrekkingskracht van alle goede dingen om samen te komen op een stabiele en blijvende manier.

We zien verwarring in deze wereld terwijl ze heen en weer wordt geduwd en op en neer wordt getrokken. Chaos kan van nature geen harmonie scheppen. Zij brokkelt uiteindelijk af en valt omdat zij zichzelf niet kan verheffen tot de edelmoedige omgeving van liefde, vrede en goede wil.

Er zijn een groot aantal bewoners op deze goede aarde die aan het ontwaken zijn en die zich bewust zijn van de bestemming van deze planeet, die verruimd bewustzijn, liefdevolle vriendelijkheid en alomvattend begrip is. Deze zielen van Licht, in fysieke lichamen, omcirkelen deze aardbol hand in hand, geest in geest en hart in hart. Dit zijn de families van Licht waartoe wij behoren. Terwijl we deze transformatie van de mensheid gadeslaan, worden vele verheven wezens van andere dimensies en werelden steeds meer aanwezig. Jullie kunnen hen zien en/of hun uitstraling voelen. Zij zenden liefde, kracht en aanmoediging. Zij vragen ons om samen te komen.

We zijn getuige van een opmerkelijke gebeurtenis: het samenkomen van Lichtwerelden. Wat betekent dit voor ons?

Wij zijn gaan begrijpen dat wij altijd vergezeld, aangemoedigd en gekoesterd zijn door andere wezens van een voortreffelijke vibratie. Met onze toestemming verbinden zij zich in ons hart en onze geest en wij geven ons hieraan over. Wij ervaren het samenkomen van gelijkgestemde geesten en harten om een omgeving van hoge frequentie te creëren, gebaseerd op zuivere Liefde, die op haar beurt begint te tonen wat wij waarnemen als wonderen.

Ons wordt gevraagd het volgende te overwegen: zijn wij bereid om ons volledig over te geven aan de taal van onze ziel? Dat wil zeggen, zullen wij ons hart en onze geest te allen tijde bewust gericht houden op deze grote innerlijke Geest die ons in het Licht houdt? Zo ja, dan creëren en leven wij in deze nieuwe wereld.

De bij heeft zijn bloem, de vogel zijn nest, de vis zijn water en wij hebben dit wonderbaarlijke Goddelijke Licht in onze ziel.

Laten we spelen. Sluit je ogen, open je hart en laat vrede en vreugde binnenstromen. Voel eerbied voor alle leven. Laat nu beelden of gevoelens tot u komen van mensen of gebeurtenissen of het Licht zelf, die deze vrede, vreugde en eerbied uitstralen. Merk op dat u met elk beeld en gevoel een innerlijke, gelukkige omgeving creëert die een weerspiegeling is van het Licht van uw ziel.

Als we ons realiseren dat we Licht zijn, ontwaken we tot een hogere frequentie en worden we steeds meer aangetrokken tot mensen en situaties die ons inspireren en ons herinneren aan onze goddelijke oorsprong. Wij trekken bewust naar Lichtfamilies toe, of zij nu lokaal, planetair, universeel of kosmisch zijn. Wij kiezen er bewust voor om onze verbinding met dit wonderbaarlijke trillingspatroon van grenzeloze Liefde, dat door alle barrières van tijd en ruimte heen beweegt, uit te breiden en te verdiepen. Hier voegen wij ons bewust bij ontelbare Lichtfamilies van onze Aarde en van andere dimensies en werelden. Hier weten wij dat wij, als wonderbaarlijk ontwaakte zielen, een cruciale rol spelen in dit heilige en historische moment.

In Goddelijke gemeenschap,

Regiena Heringa
www.nextagemission.com
www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrijelijk te leren en te delen materiaal en is dus toegestaan.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org