De Universele Burger

De Universele Burger

Door: Regiena Heringa – 11 September 2021

Hallo aan de Familie van Licht!

Wanneer je voorzichtig een cirkel tekent met je potlood, zie je niet het begin of het einde van deze vorm. Wanneer je ademhaalt, is je lucht niet gebonden aan een bepaalde stad, land of natie. De gedachten die wij creëren zijn niet gebonden aan ruimte of tijd. De liefde die wij zijn en uitzenden, beweegt zich vrij naar buiten en naar binnen.

De essentie van het leven – deze goddelijke levenskracht – kent geen grenzen, want zij trilt en resoneert in alle materie, of het nu in de ster is die onze planeet verwarmt of in de antenne van een vlinder.

Zodra we de aard van deze heilige levenskracht beseffen, ontwaken we in een nieuwe wereld, een groter universum, een fijnere dimensie die allemaal deze identieke levenskracht pulseert die te vinden is in elk deeltje van de schepping, groot en klein, zichtbaar en onzichtbaar. We begrijpen dan dat we allemaal uit hetzelfde “goddelijke materiaal” zijn opgebouwd. Wij beseffen dat het licht in ons dat onze cellen doet vibreren identiek is aan het licht dat gevonden wordt in de leden van onze familie, onze vrienden, buren en vreemden. Wij weten dat planetaire systemen, galactische werelden en meerdere dimensies in ditzelfde licht vibreren. Gedachten van liefde en mededogen en daden van vriendelijkheid in alle werelden hebben dezelfde vibratie.

Terwijl we bewegen naar een hoger bewustzijn van het leven, wordt ons door onze sterrenvrienden gevraagd om universele burgers te worden. Ons wordt gevraagd ons aan te sluiten bij andere sterrennaties om onze wereld te helpen verheffen en glad te strijken door liefde, begrip, leren en dienstbaarheid.

  • Om dit te doen, wordt ons gevraagd de volgende vragen te overwegen:

  • Hoe goed gebruiken we onze vrije wil?

  • Weerspiegelen onze gedachten en daden onze innerlijke goddelijkheid?
     
  • Behandelen wij anderen zoals wij onszelf zouden behandelen?

  • Gebruiken wij onze gaven en talenten om anderen te helpen?

  • Spenderen wij tijd in de stilte om de prachtige uitstortingen van spirituele energie te ontvangen en te absorberen die worden gezonden om ons te helpen?

  • Zijn we bereid om een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op mededogen, begrip en aanmoediging?

  • Zijn we bereid om ideeën en kennis, wetenschappelijk of anderszins, met vreugde te delen ten bate van allen?

Deze vragen kunnen ons helpen richtlijnen te geven om voor onze nieuwe wereld, die nu aan het ontstaan is, een evenwichtige basis te scheppen tussen het spirituele en het wetenschappelijke. Onze sterrenvrienden hebben hun samenlevingen op deze manier gesticht en moedigen ons aan hetzelfde te doen.

Stel je even voor dat je temidden van honderden prachtige wilde bloemen van een voortreffelijke frequentie staat. Wat ga je hier doen? Ga je deze bloemen plukken of fotograferen of herinner je ze of neem je hun essentie in je op en word je een deel van hun elegante vibratie? De keuze is aan jou.

De tijd is gekomen voor ons om te ontwaken en te leven in een hogere vibratie. Wij worden als burgers van de Planeet Aarde gevraagd om bewust in Liefde te leven en om, als wij dat willen, de overkoepelende identiteit van de Universele Burger te accepteren die ons op dit moment door onze sterrenvrienden wordt aangeboden. Hier kunnen wij genieten van een genadig partnerschap met de vele geavanceerde beschavingen die zich zeer bewust van ons zijn en die slechts onze evenwichtige ontwikkeling van geest, hart, verstand en maatschappij willen aanmoedigen.

In Goddelijke gemeenschap,

 

 

Regiena Heringa
www.nextagemission.com
www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

©The Nextage Mission (NAM) Alle rechten voorbehouden

Alle muziek, poëzie en geschreven materialen zijn Copyrights © van NAM

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrijelijk te leren en te delen materiaal en is dus toegestaan.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org