De Kracht van Goedheid

De Kracht van Goedheid

Door: Regiena Heringa – December 2022:

Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie!

Het verlangen om het hart en de geest op te heffen naar een nobelere plaats is een natuurlijke beweging, een aangeboren uitdrukking van de menselijke geest. In ons allen schuilt een grote kracht om goed te doen. Soms kan deze kracht duister lijken, voor ons verborgen, maar er komt een tijd dat deze kracht van goedheid zo sterk wordt dat zij de krachten die in het ego geworteld zijn en ons afhouden van spirituele ontwikkeling, overstemt.

In onze wereld is er een opwaartse trek die vreugde en vrijheid brengt en een neerwaartse trek die hulpeloosheid en opsluiting brengt. Toch is er een liefdevolle samenhang in alle levende dingen, of het nu de zandkorrel is, de plant in het veld of de vogel in de lucht. Deze samenhang, die de intelligentie in de materie aantoont, herbergt een bindende kracht van goedheid die al het bestaan leidt naar hoger begrip en vervulling.

Denk aan je eigen leven. Ervaar de vreugde die je gegeven wordt op het moment dat je met goedheid handelt. In dat ene moment ben je opgetild; je hebt niet alleen je eigen leven veranderd, maar ook dat van degenen om je heen en daarbuiten. Elke gedachte die je denkt, elke actie die je onderneemt, elk nobel gevoel dat je hebt: Deze uitingen zijn de uitstorting van deze geweldige, oneindige en almachtige kracht van het goede, de ware taal die gesproken wordt door de ontwakende mensheid en door onze lieve, zich ontwikkelende Planeet Aarde.

Wij moeten eraan worden herinnerd dat het doel van de kracht van goedheid is al het leven te transformeren en te bevorderen; de verheffing van materiële werelden en universa is natuurlijk en voortdurend.

Onze sterrenvrienden vragen ons het volgende te overwegen: Waar gaan we heen als individu en als burgers van de planeet Aarde?

De aantrekkingskracht voor goedheid in ons is zeer sterk. Waarom? Omdat wij beseffen dat wij zielen zijn die rechtstreeks zijn geschapen uit deze goddelijke kracht van goedheid, die onze spirituele identiteit is. Wij worden aangemoedigd om in deze heilige staat te leven en te genieten van de harmonie tussen zijn en doen.

Laten we spelen.

Voel met gesloten ogen vrede en expansie in je hart. Laat het idee van persoonlijke identiteit los en word je ervan bewust dat je deeltjes van Licht bent. Voel dat alle verschillende creaties in de wereld ook vormen van Licht zijn – het water, de bomen, de rotsen en de mensen en dieren – alles is structuren van Licht geworden. Voel nu in al deze Lichtvormen, inclusief jezelf, een enorme kracht van liefdevolle vriendelijkheid. Geef je hieraan over. Los op in dit Licht en in deze goedheid. Word één met deze kracht van goedheid en laat haar liefdevolle kracht je verzadigen.

Hoe meer wij handelen met tederheid en mededogen in onze wereld, hoe meer wij vervuld raken van deze innerlijke kracht van goedheid en hoe meer wij verfrist en vernieuwd worden.

In Goddelijke gemeenschap,

Regiena

Regiena Heringa
www.nextagemission.com

Zaterdag 3 december 2022

© The Nextage Mission (NAM) Alle rechten voorbehouden
Alle muziek, poëzie en geschreven materiaal zijn Copyrights © van de NAM

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrije wil leermateriaal en is toegestaan.

Vertaling: wakkeremensen.org