‘De Gelijkzijdige Driehoek’

Regiena Heringa – Februari 2021:

‘De Gelijkzijdige Driehoek’

Hallo, aan de Familie van Licht!

Laten we spelen.

Stel je in de lucht een gelijkzijdige driehoek voor die getekend wordt door een lijn van licht. Voel balans. Voel dat alles gepland is: geen verrassingen, of interferentie of improvisatie. Stel je nu voor dat de binnenkant van diezelfde driehoek gevuld is met Licht. Wat gebeurt er dan? Jouw geest zegt: “Dat is goed. Ik kan dit aan, want de driehoek is nog steeds herkenbaar. Hij is alleen gevuld met licht.”

Voor jouw waarneming is het licht binnen deze gesloten geometrische vorm ingesloten. Maar is dat zo? Is het licht dat de driehoek vult plat? Heeft licht geen dimensies? Is het niet alomtegenwoordig? Bij het beantwoorden van deze vragen zegt jouw geest: “Misschien, maar ik kan dit niet aan. Dit is te verwarrend, het past niet in mijn perceptie van de werkelijkheid.” Toch realiseer je je in dit spel dat je een platte gelijkzijdige driehoek hebt, gevuld met een multidimensionale binnenkant: namelijk Licht.

Waarom is dit belangrijk?

Het beeld herinnert ons aan ons leven. Er zijn delen die je met een zekere nauwkeurigheid kunt voorspellen, vooral die segmenten die herhalend, routinematig en bekend zijn. Er zijn ook belangrijke elementen in ons dagelijks leven en in onze wereld die onvoorspelbaar zijn, die zich in en uit onze dagelijkse routine bewegen. Er is beperking en er is vrijheid.

Laat je hart niet op een beperkte plaats blijven. Liefde, zoals licht, herkent de grens van een gesloten geometrische vorm niet. Het is alomtegenwoordig; het is vrij, net als het licht dat de begrenzing van de driehoek vult, overspoelt en overstijgt.

Jouw gedachten zijn multidimensionaal, ze glijden in en uit deze werkelijkheid die ons vertrouwd is. Het denken zelf kent geen grenzen, want gedachten zijn energie. Inderdaad, gedachten kunnen gericht zijn op een situatie, op een persoon, op jezelf, maar daar houdt het niet op. Het gaat eeuwig door. Ons wordt gevraagd gewend te raken aan het idee van eeuwigheid en oneindigheid, dat er geen begin of einde aan het leven is.

Levenskracht is vloeibaar en vermengt zich. Je stapt buiten je huis en raakt de boom aan die ervoor staat. Je zegt: “Deze boom is van mij.” Maar dat is niet zo. Wij zijn geen eigenaars; wij zijn verzorgers.

Wij bezitten het licht in ons lichaam niet, want licht is niet persoonlijk. Het is universeel, kosmisch en valt ver buiten ons grootste begrip. Wij zijn de bewaarders van dit licht. Wanneer wij van het idee van eigenaar naar dat van verzorger gaan, is ons bewustzijn vrij, wordt het verheven. We beginnen dan te begrijpen dat onze levens diepgaand verbonden zijn met elkaar en met alle leven, niet alleen in deze wereld maar ook in andere werelden en dimensies.

De gelijkzijdige driehoek is een bekende vorm. Laten wij ons eerst op ons gemak voelen met wat wij weten en ons dan door de vorm heen storten in dit grote licht dat de driehoek vult en overstijgt. Zo vergroten wij ons begrip en versterken wij onze liefde en ons mededogen. Wij worden zachtmoedige verzorgers van elkaar en onze wereld ademt in harmonie en vrede.

In Goddelijke verbondenheid,

 

 

Regiena Heringa
www.nextagemission.com
www.nextagemission.com/Messages/MonthlyMessagesIndex_EN.html

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrijelijk te leren en te delen materiaal en is dus toegestaan.

Vertaling: Martien