Aanmoedigen, inspireren, verheffen

 

Aanmoedigen, inspireren, verheffen

Door: Regiena Heringa – februari 2023:

Hallo aan de wereldwijde Lichtfamilie!

Als we een takje optillen om een mier vrij te laten passeren, helpen we de mier dan? Zou het insect hoe dan ook in dezelfde richting zijn doorgegaan? Waarschijnlijk wel. Maar door het obstakel te verwijderen wordt de weg gemakkelijker voor het insect. Het wordt ook gemakkelijker voor ons. Waarom? Omdat we door de mier te helpen de zielskwaliteit van vriendelijkheid uitoefenen. Door elk leven te helpen, of het nu insect, mens of ander is, worden we verheven tot een meer verfijnde plaats. Door de wereld te helpen verheffen we het universum.

Wij weten heel goed dat alle trillende materie, hoe minuscuul ook, geschapen is uit en baadt in de oneindige kracht van Liefde. Op het moment dat wij zielskwaliteiten als vriendelijkheid, mededogen en geduld aanwenden, worden wij één met de goddelijke vibrerende essentie van de schepping. We bewegen ons naar de zuivere heilige frequentie: zuiver Licht en zuivere Liefde. We zijn thuis.

Op onze aarde blijft een prachtig hoge frequentie stromen en vult iedereen en alles op. Hemelse wezens en sterrenvrienden helpen mee in deze stroom van superieure energie die van boven wordt neergegoten en vanuit ons allen omhoog wordt getrokken. Onze vrije wil kan echter niet worden aangeraakt. Als we deel willen uitmaken van deze prachtige spirituele resonantie van vernieuwing, stellen we gewoon ons hart en onze geest open voor een verfijndere manier van denken, zijn en doen.

Geleidelijk aan ontdekken we dat ons bewustzijn wordt vergroot en verruimd. We beginnen door tijd en ruimte heen te kijken en vangen glimpen op van andere levens. We openen ons voor grote werelden van Licht en dieper begrip. We begrijpen onze oorsprong als goddelijk geschapen wezens die wonen in de uitgestrektheid van de heilige schepping. Dit wetende, verdiepen wij onze relatie met onze Goddelijke Schepper en verheffen wij onszelf en al het leven op onze Planeet Aarde. Op deze manier bereiden wij ons voor op gemeenschap met vele genadige andere-dimensionale beschavingen die ons ook aanmoedigen, inspireren en verheffen.

Laten we spelen.

Sluit je ogen en wees stil in vrede. Laat deze liefdevolle vrede over je heen spoelen en laat ze opgaan in alle atomen van je lichaam. Open je bewustzijn en voel een hemelse aanwezigheid in en om je heen. Geef je over aan deze aanwezigheid en voel hoe een prachtige energie van liefde en gemeenschap je vult. Voel dat deze zuivere, heilige frequentie die deze aanwezigheid uitstraalt, je aanmoedigt om dieper in je ziel te gaan. Zie jezelf nu anderen in de hele wereld aanmoedigen en inspireren.

Naarmate we ontwaken en groeien, beseffen we steeds meer dat de mensheid van goddelijke aard is.

In Goddelijke Vriendschap,

Regiena

Regiena Heringa

www.nextagemission.com

Woensdag 1 Februari 2023

© The Nextage Mission (NAM) Alle rechten voorbehouden
Alle muziek, poëzie en geschreven materiaal zijn Copyrights © van NAM

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina’s van deze website wordt uitgegeven als vrije wil leer- en deelmateriaal en is dus toegestaan

Vertaling: wakkeremensen.org