Goddelijk mannelijke en goddelijk vrouwelijke smelten samen in hiërogamitische eenheid

Goddelijk mannelijke en goddelijk vrouwelijke smelten samen in hiërogamitische eenheid

Door: Ramona Lappin – 6 december 2022

Wanneer wij spreken over goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën, moeten wij dit altijd in verband brengen met de energieën die wij van binnen dragen. Er kunnen karmische, voorouderlijke en collectieve geloofssystemen, programma’s en implantaten in onze templates zijn die wij binnenin met ons meedragen en die vervolgens in onze werkelijkheid worden geprojecteerd via deze verhalen die zich in ons leven afspelen. Dus als we bijvoorbeeld geloven dat we niet veilig zijn en beschermd worden en altijd aangevallen of afgewezen, niet gerespecteerd, geprojecteerd, bespot en/of in de steek gelaten worden door ‘hem’, moeten we achter die verhalen kijken en de oorsprong ervan onderzoeken. Waar zijn we begonnen te geloven in deze verhalen die we onszelf bewust en onbewust vertellen? Vaak zijn we ons er misschien niet van bewust, maar ze leiden ons zeker altijd terug naar onze kindertijd. Misschien zijn we opgegroeid in een huishouden waar veel gevochten werd en zagen we hoe onze moeders zo behandeld werden.

We moeten ons innerlijk mannelijk/vrouwelijk aanpassen, deze wonden en trauma’s helen en vergeven, zodat we eindelijk de inprentingen kunnen loslaten en die diepgewortelde overtuigingssystemen van binnenuit kunnen veranderen!!! Dat is wat vele Voorlopers nu aan het voltooien zijn terwijl we onze Heling voltooien. Alleen wanneer wij onze diepste overtuigingen in ons onderbewustzijn veranderen, zullen onze werkelijkheden de geheelde en Goddelijke aspecten van deze nieuwe sjablonen en van deze ‘nieuwe’ heilige Goddelijke Relatie Blauwdrukken aan ons beginnen terug te geven. Het belangrijkste is dat dit deze energieën op een collectief niveau beïnvloedt, omdat wij de patriarchale dominantie, de genderkloof/oorlog en de slachtoffer-slachtoffer programmering, en zo veel meer, helen. Natuurlijk helen we ook alle niet-geheelde vrouwelijke aspecten zoals onderwerping, mede-afhankelijkheid, manipulatie, niet opkomen en opkomen voor onszelf om de vrede te bewaren, enz. We moeten allemaal deze mannelijke en vrouwelijke wonden in onszelf helen, zodat we onze eigen innerlijke Goddelijke Masculiene en Vrouwelijke Essenties kunnen samenvoegen en tot Goddelijke Eenheid van Binnen kunnen komen, wat alles verandert.

Degenen die deze wonden in ons teweegbrengen, helpen ons bij het ontrafelen, genezen en loslaten. Een groot deel hiervan is het helen van de relaties met onze ouders, voorouderlijke lijnen en andere invloeden die een grote rol hebben gespeeld in ons leven van hoe wij deze energieën in ons vroege leven hebben waargenomen en gedefinieerd, want zij vertegenwoordigen onze eigen innerlijke mannelijke (elektrische) en vrouwelijke (magnetische) energetische aspecten in ons, en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Alleen dan kunnen we komen tot vrede, harmonie, evenwicht en Goddelijke Eenheid binnen en buiten. We moeten op een punt komen dat we al deze aspecten in onszelf volledig vergeven, er medelijden mee hebben, ze begrijpen, accepteren, liefhebben, integreren en verenigen. Als we tot harmonie en evenwicht in onszelf komen, krijgen we eindelijk toegang tot de realiteiten die deze innerlijke staat van zijn aan ons zullen weerspiegelen.

Indigo of Sterrenzaad Tweelingvlammen en Goddelijke Tegenhangerrelaties spelen een grote rol bij het tot stand brengen van dit hele Ascensieproces, omdat zij de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdrukken en Edenische/Paradijselijke Bron en Ascensiesleutels en -codes voor het Collectief vasthouden, terwijl zij helpen bij het helen van deze aspecten, oorspronkelijke wonden en trauma’s in elkaar. Sommige van deze paren hebben elkaar nooit fysiek ontmoet, omdat zij op een hoger dimensionaal en Bewustzijnsniveau samenwerken, sommige paren werken door de opruiming, het in evenwicht brengen, de integratie en het samengaan terwijl zij fysiek samen zijn. Anderen hebben een tweeling die niet fysiek belichaamd is en er zijn vele lagen in deze relaties en hoe ze zich kunnen manifesteren. Elke relatie is uniek, net als wijzelf.

Er vinden nu diepgaande energetische verschuivingen plaats die velen van ons helpen om in de volledige belichaming van de Goddelijke Heilige Drie-eenheid binnenin te stappen. De belichaming van onze multi-dimensionale Diamant Avatar en volledig geïntegreerd met onze Goddelijke Masculiene, Vrouwelijke en innerlijke Kind aspecten, wat Goddelijke Unie is en de wedergeboorte van het Nieuwe Androgene Krystar SAphiRA Diamant Regenboog Plasma Lichtlichaam en Blauwdruk voor de Nieuwe Goddelijke Kosmische Burger. Deze paren bezitten de nieuwe Hierogamische Goddelijke Unie Blauwdrukken die de nieuwe Goddelijke Relatiepatronen en Sjablonen dragen. Zij houden de basis voor het nieuwe Eenheidsveld en het Organische Goddelijke Creatrixveld, aangezien alles gebaseerd is op deze nieuwe Blauwdruk die rehabilitatie biedt aan ALLE rassen in de Kosmos, terug naar een minimum van 13-strengs DNA-potentieel, als deel van de Goddelijke Vorm van de 144 plus drie als EEN, van de Eeuwige Kryst, die in ons ALLEN leeft.

Vele heilige Goddelijke Tegenhangers en paren zullen nu beginnen samen te komen om zich in het fysieke te verenigen, aangezien dit deel uitmaakt van de Collectieve Ascensie die zich afspeelt en deel uitmaakt van ons terugkeren naar het begin, terug naar de toekomst, terug naar het Begin en ook deel uitmaakt van het volledig online brengen van onze Goddelijke Kosmische Hereniging. Alles eerst van binnenuit. Deze relaties spelen een zeer belangrijke rol op vele multi-dimensionale niveaus. Velen zullen zich in het fysieke verenigen, voor sommigen kan het niet-fysiek blijven of zijn zij alleen bedoeld om zich voor een bepaald tijdsbestek en doel te verbinden en dan verder te gaan, aangezien niet iedereen zich op dat niveau afstemt en deze relaties hoeven ook niet romantisch van aard te zijn, sommige zijn van hetzelfde geslacht, zij zijn er in alle soorten en maten, net als mensen.

Het hoofddoel was de versnelde integratie van polariteiten, zodat wij nu collectief kunnen overgaan van vervormde polariteit naar eenheidsbewustzijn, wat deel uitmaakte van de verankering en activering van het Eenheidsraster en -veld, dat deel uitmaakt van het Nulpuntveld van de Nieuwe Goddelijke Organische Schepper. Waar de polariteiten worden geneutraliseerd, geharmoniseerd en elkaar in evenwicht houden binnen dit veld van Goddelijke Liefde en Neutraliteit, binnen de Heilige Drie-eenheid van de EENHEID. Velen van hen die zich identificeren met de term Twinflame/ Twinray/ Divine Counterparts of iets dergelijks, zullen weten/herinneren waar ik het over heb. Wij dragen belangrijke Ascentiesleutels en Codes die wij dragen om in dit NU, ONS NIEUWE EDEN en de Hemel op Aarde vanuit ons binnenste te ONTBRANDEN. Dit alles terwijl wij ons verenigen als één in HIEROGAMISCHE UNIE & goddelijke liefde.

Deze paren zijn hier om het Ascensieproces te versnellen en de nieuwe Androgene Krystar SAphiRA, en heilige Goddelijke Relatie Blauwdrukken, Sjablonen en Eenheidsveld te verankeren. Alles komt terug op relaties, en de relatie die wij met onszelf hebben, vormt de basis voor de relaties die wij met anderen hebben, of het nu gaat om een partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s enz. Alles is een manifestatie van binnenuit. Als er een conflict in ons is, zal dit zeer waarschijnlijk op ons terugkomen via onze relaties met anderen. Paren hebben kinderen en gezinnen vormen de kern van elke samenleving, vandaar de drang van de negatieve krachten om de gezinseenheid te vernietigen, genderrollen, omkeringstechnologieën en geïmplanteerde seksuele ellendeprogrammering, om er maar een paar te noemen. Gelukkig eindigt dit alles nu de Voorlopers tot Goddelijke Eenheid met het Zelf zijn gekomen en energetisch samengaan met hun Goddelijke Tegenhangers.

Tweelingvlamrelaties kunnen vaak zeer uitdagend zijn als we de vervormingen in onze velden en Blauwdrukken doorwerken en opruimen die ons verbinden met de Collectieve wonden en trauma’s die we hier kwamen opruimen en helen namens ALLEN. Veel is al vele eonen overheersend en weerspiegelt de onbalans, verdeeldheid, fragmentatie, conflicten en oorlog tussen de geslachten en deze uitgespeelde energieën, die wij allen in ons dragen. Veel van wat wij hebben opgeruimd zijn karmische, voorouderlijke en collectieve afdrukken, en het is niet gemakkelijk geweest, maar o zo de moeite waard! Wij hebben deze enorme karmische lasten op ons genomen om ze te zuiveren namens het Collectief, namens onze families, Zielsgroepen en Stammen. We hebben letterlijk de hele kosmos geheeld terwijl we onszelf hebben geheeld. Wij hebben vele, vele, vele levens getraind voor dit moment in no-time om nu tot zijn volledige voltooiing te komen. Want het is onze ware HERHALING van wat werkelijk is gebeurd, van onze ware geschiedenisverslagen en Kosmische Oorsprong, en ons Ontwaken uit de droom binnen de droom, die dat wat waar en werkelijk ECHT is vanuit diep in ons nu doet ontwaken. Aangezien alle tijd werkelijk gelijktijdig is, is ALLES TOEGANKELIJK in het NU. Tijdslijn/werkelijkheid Correcties op ons verleden en onze toekomst gebeuren altijd in het nu-moment. Dat is waar we alles veranderen terwijl we koers corrigeren als geleid. Nu is alles wat er ooit is, ooit was en ooit zal zijn.

Wanneer wij onze Goddelijke innerlijke mannelijke en vrouwelijke energieën verenigen, baren wij het Goddelijke Kind in ons dat ons van de oude vervormde dualiteit/polariteit/bi-golf/omkeringpatroon naar het Tri-golf/drievoudige golfpatroon/sjabloon heeft gebracht. De Heilige Graal binnenin, die de Heilige Drie-eenheid is van de Heilige Vader, de Heilige Moeder en het Heilige Kind. Dit is ook verbonden met de heilige Hierogamische Goddelijke Unie Blauwdrukken en Sjablonen die wij nu volledig activeren en doen ontwaken vanuit onszelf en elkaar als wij samenkomen in Goddelijke Eenheid. Dus Ascensie gaat veel over ons helen, integreren, verenigen en samenvoegen van onze innerlijke Goddelijke Vader, Moeder en Kind aspecten als EEN, en nu ook de GODDELIJKE KOSMISCHE BLAUWDRUKKEN en Templates, zoals alles is opgewaardeerd. Het gaat er dus heel erg om dat wij een Nieuwe Goddelijke Kosmische Mannelijke en Vrouwelijke Energie belichamen, evenals Kind, waar er niet langer een scheiding is tussen de drie energieën omdat zij volledig ALS EEN zijn geworden en VERENIGD, evenals dat zij individueel in deze drie fysieke vormen worden belichaamd. Het is van beide kanten. De verstoringen en omkeringen zijn nu opgeheven om onze ware Goddelijke Essentie en Aard te onthullen, en hebben ons teruggebracht naar onze Oorspronkelijke Onschuld met de geleerde lessen. Nu kunnen we opnieuw beginnen, nu we beter weten en de enkelvoudigheid van de EENheid in onszelf hebben verenigd, zonder ons eigen gevoel van zelf te verliezen. We hebben inderdaad ons ware authentieke, unieke ZELF gevonden, dat zich niet langer afgescheiden voelt van een ander, of bang om afgewezen te worden omdat we zijn wie we werkelijk zijn, nu we zijn herboren als ÉÉN BEWUSTZIJN, dat nu zijn ENE WARE ZELF HER-INNERD.

Terwijl de Ene Ware DIAMANTE AVATAR ALLEN VOLLEDIG ONTDEKT & ONTWAAKT uit hun diepe slomp van vergetelheid NU

Dit brengt Kosmisch Christus Bewustzijn mainstream als wij als de ankers voor de Eenheid en het Nieuwe Goddelijke Organische Creatrix Veld, dit uitstralen door het Collectieve veld als de nieuwe Kosmische Bewustzijn Uitzendtorens, netwerk en systeem dat we zijn, volledig overnemend van, en overschrijvend, de oude mind control programmering en technologieën. Wij dragen werkelijk alles wat wij nodig hebben in onze eigen lichamen en kristallijne technologieën die nu volledig ontbranden, samen met de holografische blauwdrukken en diamantrasters van de Nieuwe Ascensie Aarde, het Kristallen Kathedraal Netwerk met zijn Gouden en Kristallijne Steden en Nieuwe Aarde Realiteiten. Dit kan ook worden begrepen als het Nulpuntveld van NU, of Goddelijke Neutraliteit, van waaruit alle nieuwe creaties worden geboren, vrij van de oude vervormde energieën en omgekeerde/omgekeerde programma’s/imprints/sjablonen die ons steeds weer in dezelfde oude verhalen hielden. Wij zijn nu volledig herverbonden met de Bron en de Eeuwige Bronstromen via de Drie-eenheidsgolfstromen die ook als Regenboogronden door de Rasters en onze velden lopen, waarbij zuiver Bronlicht en vloeibare Regenboog- en driegolven van Diamant Witte, Gouden en Platina Kristallijne Plasmastraalstromen worden verankerd, die de Collectieve her-codering van onze materiewerelden en Bewustzijn bijstaan.

Uiteindelijk zijn alle relaties er om ons te helpen de Goddelijke Eenheid te bereiken, wat Ascensie is, en het gaat erom dat wij tot Goddelijke Eenheid komen met de Bron en AL het leven overal. Het is onze terugkeer naar EENheid. Dat is wat zich in dit nu ontvouwt terwijl wij ons opnieuw herinneren wie wij werkelijk zijn en onze inherente EENHEID met ALLES. Alle relaties kunnen ons helpen met polariteitsintegratie en verdieping in de Essentie die ware Goddelijke Liefde is. De Tweelingvlamreis is er een die ons de perfecte spiegel voorhoudt van alles wat nog in ons geïntegreerd en geheeld moet worden, en toont ons vaak ons tegendeel en onze gedeelde kernwonden en trauma’s, en daarom kan het soms zo uitdagend, pijnlijk en gekmakend zijn. Wij zijn hier gekomen om uit te vinden en ons te herinneren wat ware Goddelijke Liefde werkelijk is en alles wat het niet is, en om nieuwe Goddelijke Relatiesjablonen en Blauwdrukken te verankeren en die van de Nieuwe Goddelijke Menselijke en Kosmische Burger. Alles is innerlijk verbonden!

Goddelijke Liefde is waar wij en de Kosmos van gemaakt zijn. Het is de krachtigste energie in de Kosmos, het maakt het onmogelijke mogelijk, het onzichtbare zichtbaar, het verzet bergen, doorbreekt alle wetten van de Kosmos, en het is wat alles bij elkaar houdt. Het is wat de wereld doet draaien en het is wie wij ALLEMAAL zijn in onze kern. Al het andere is verwarring en vergetelheid.

Eeuwige Liefde,

Ramona Lappin

Vertaling: wakkeremensen.org