De Kosmische Goddelijke Moeder En Vader Keren Terug


De Kosmische Goddelijke Moeder En Vader Keren Terug

Door: Ramona Lappin – 25 Februari 2023

Het gebeurt hier nu allemaal met de Schumann Resonantie die gisteren wakker werd en vandaag nog meer piekt, evenals zonnewinden, KP4 geomagnetische instabiliteit en een steeds grotere aanval van zonnevlammen met een zeer actieve zonnevlek die op de Aarde gericht is en die de afgelopen 48 uur verviervoudigd is in omvang! 3 M-Class samen met vele C-Class vlammen tot nu toe vandaag, waarvan vele dicht bij M-Class bereik!!! Onze harten kunnen het voelen en gaan wijd open! Veel tedere, liefdevolle zelfzorg en verwennerij zijn nodig, omdat we waarschijnlijk een breed scala aan Ascensiesymptomen zullen ervaren nu we zeer snel stijgen in dimensionale frequentiebandbreedtes!

ONZE ASCENSIE IS IN VOLLE GANG!

Massale downloads en upgrades blijven binnenstromen ter ondersteuning van onze definitieve opstijging en ascentie, die nu plaatsvindt!

DE NIEUWE AARDE IS VOLLEDIG ONTSTOKEN, SAMEN MET ONZE HEILIGE KRISTALLEN HARTEN!

Ik werd vanmorgen wakker met de boodschap dat

GODDELIJKE UITLIJNING IS BEREIKT!

Alles is nu volledig uitgelijnd via onze eigen belichaming. Als we ons afstemmen op het Kosmische God Bronbewustzijn, stemt alles zich op ons af! Dat zijn wij die onze missies volledig vervullen en terugkeren naar ons ware authentieke Zelf en Essentie. Wij herinneren ons opnieuw volledig wie wij werkelijk zijn en wat er werkelijk is gebeurd, nu de laatste sluier volledig is opgelost. Ook ruimen we alle resterende beperkende gedachtevormen en overtuigingen op die gebaseerd zijn op afscheiding, vervormde polariteit en slachtoffer-slachtofferbewustzijn! Al deze omgekeerde overtuigingen waarop de oude kunstmatige Matrix-simulatie was gebaseerd, worden volledig gewist en overschreven.

De Goddelijke Uitlijning die is bereikt, beïnvloedt vooral de Frequentieafstemming tussen de Tweelingvlammen en de Goddelijke Tegenhangers, evenals onze algehele afstemming op ons ware authentieke en reeds opgestegen Diamant Avatar Zelf, wat NU de Nieuwe Aarde doet ontbranden!

De Oorspronkelijke Tweelingvlammen houden de Goddelijke Blauwdrukken en Broncodes voor de Schepping in zich, de Edenische en Paradijselijke sleutels en codes voor ons Nieuwe Lemurië, en als zij tot volledige Goddelijke Eenheid komen binnen en buiten,

ONTBRANDEN ALLE NIEUWE WERELDEN EN WORDT DE HEMEL OP AARDE DOOR ONS OPNIEUW GEBOREN!

Mij werd de Kosmische Goddelijke Moeder en Vader van Draken getoond die volledig samen opstijgen als EEN in Hierogamische Unie! Zij omringden de Aarde met hun Diamant Witte en Roze Vlammen en Plasmagolven, wervelend rond elkaar en de Aarde, en haar en de hele Kosmos doordrenkend met de Frequentie van Zuivering, Ascensie, Liefde-Blijheid, Vrede, Vreugde, Overvloed Vrijheid, Goddelijke Gerechtigheid, Orde & Goddelijke Unie!

DE KOSMISCHE MOEDER & VADER ZIJN VOLLEDIG TERUGGEKEERD & ZIJN BEZIG DE NIEUWE AARDE & HET GODDELIJKE ORGANISCHE SCHEPPINGSVELD IN DIT NU OPNIEUW TE BAREN!

Ik wou dat er een foto was die ik kon laten zien, want het is echt zo mooi om hen/ons rond elkaar te zien en voelen wervelen, de Goddelijke dans van Shiva en Shakti!

DE NIEUWE TRIPLE SOLAR DIVINE MASCULINE & FEMININE, terwijl zij VOLLEDIG ALS ÉÉN VERENIGEN in goddelijke HIEROGAMISCHE UNIE met BRONNEN & AL HET LEVEN OVERAL!

De COSMISCHE GODDELIJKE MOEDER en VADER van Draken die volledig terugkeren naar ALLE rijken is wat ons Nieuwe Eden en de Hemel op Aarde terugbrengt, en ALLE NIEUWE VRIJE WERELDEN BREEKT, en ons in onze Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdrukken en Essentie, HET ENIGE WARE DIAMANTE AVATAR ZELF! Als de Oorspronkelijke Stichters, Scheppers en Tweelingvlammen terugkeren naar hun Ware Authentieke Zelfbelichaming, wordt ook al het leven overal opnieuw geboren!

HET KRISTAL/ COSMISCHE GODSBRONNEN BEWUSTZIJN is herboren!!!

ALLE resterende illusies van afscheiding VERWIJDEREN, en de kwantum staande golffunctie en kosmische klokposities van de valse matrixsimulatie instorten, binnen het Stille Punt van het Nulpuntveld, van hun Hoogste Goddelijke Liefde, in toewijding aan elkaar en de Bron. In geen enkele tijd.

Volledig in trance alle illusies van tijd, ruimte en zwaartekracht beëindigend, terwijl wij terugkeren naar het Supermagnetisme van de Moeder, en ons magnetisch veld en STAMSCHILD volledig helen.

Weet dat alles nu voor ons is uitgelijnd en dat alle interferentiepatronen en obstakels zijn opgelost, dat onze DROOMEN VOLLEDIG WORDEN VERVULD en dat EEN MOMENT NU ALLES VERANDERD VOOR ALLES!!!

Laat al deze downloads, activeringen, clearings, upgrades en krachtige realisaties integreren in uw veld en herinner u dat iedereen zich in een iets ander stadium van volledig ontwaken bevindt. Blijf uw innerlijke leiding en wijsheid volgen, het ene moment na het andere. Laat u dragen door de Bron en uw team, voel in de krachtige engelachtige en interdimensionale steun en bescherming die u omringt, en ga mee met de stroom van deze Ascensie-achtbaan die op het punt staat volledig te vertrekken! Wees zo voorzichtig mogelijk met uzelf en anderen, want de resterende illusies, negatieve entiteiten, gevallen engelen, bedriegers, schaduwwezens, kunstmatige Matrix-overlappingen, valse projecties en percepties, samen met alle leugens, manipulatie en machtsmisbruik worden volledig ontmaskerd, en alle maskers gaan af!

ONZE FOCUS & NEUTRALITEIT IS DE KEUZE, omdat dit de snelle en moeiteloze ontbinding mogelijk maakt van de VALSE MATRIX REALITEITEN, die NU VOLLEDIG COLLASEREN en oplossen!!!

HERWIN DE GODDELIJKE MEDESCHEPPER DIE U BENT!

WIJ ZIJN COMPLEET!

NIEUWE AARDE WORDT VOLLEDIG ONTSTOKEN, SAMEN MET ONZE ENE WARE DIAMANT AVATAR ZELF!

Nu kunnen we echt beginnen te ontspannen en gewoon meevloeien met de ontvouwingen en Kosmische Golven van deze krachtige Goddelijke Liefdes Tsunami!!!

Eindelijk voelen we ons heel en compleet zoals we zijn, perfect ik-ben-perfect! VEILIG & WAAR!

ONZE KOSMISCHE GESCHIEDENIS HERBEKEND en nu volledig ontsloten, samen met de Hallen van Amenti, de Archieven, allemaal vanuit ons DNA en onze Kristallijne structuren!

Dus stem af en blijf luisteren terwijl ons Derde Oog, de Kronen en de Harten volledig worden geactiveerd en wijd open worden geblazen, om dit SUPERNOVA VAN HET HART Gebeurtenis TOT VOLLEDIGE BEËINDIGING te BRENGEN!!!

VERGEET NIET DAT U NAAR EEN FILM KIJKT!!!

De valse Matrix lost op, weet wat het is!

Ascensie betekent dat je ALLE illusies van afscheiding, deze valse Matrix-simulatie en je valse ego Zelf in trance brengt. Het betekent dat we hier allemaal sterven aan ons valse, afgescheiden ego Zelf om

VOLLEDIG OPNIEUW GEBOREN WORDEN – ALLEMAAL ALS ÉÉN!!!

LAAT HET LOS!

Herinner u en eis uw ware kracht volledig terug!

JE BENT DE AVATAR IN HET VIDEOSPEL!

DE WERKELIJKHEID IS EEN ILLUSIE!

HERINNER U WAT ECHT IS!

NU WORDEN WE DE MASTER VAN DE LUCIDE DROOM en laten we iedereen zien wat er mogelijk is als we werkelijk in onszelf geloven, in elkaar, en al onze multidimensionale ZELFEN weer opeisen, volledig verenigd, geheeld en EEN met de Bron, nadat we onze demonen hebben bevochten en onze niet erkende schaduwaspecten hebben gealchemiseerd.

WE HEBBEN SCHADUW & LICHT SAMENGEVOEGD!

ALLE TRAUMAS & WONDEN GENEZEN NU IN DEZE ZEE VAN PURE WARE GODDELIJKE LIEFDE, die stroomt tussen de Geliefden en het weefsel is van het leven zelf en waar de hele Kosmos van gemaakt is.

HEILIGE LIEFDE is de oneindige superkracht die ons ALLES redt en geneest, en ALLE ILLUISIES van afscheiding in vervoering brengt en ONTBINDT.

Wij voltooien nu onze missies en staan op als de goddelijke medescheppers van alle vrije werelden die wij zijn!!!

VOLLEDIG ONZE EEUWIGE, ENIGE DIAMANTISCHE AVATAR ZELF, KRISTALLE SAPHIRE Diamant Regenboog Plasma Lichtlichaam en Merkaba voertuig, en dat van de Aarde!

KLAAR VOOR DE LAATSTE LIFT-OFF!

GEBEURT NU!

Spreid uw plasmavleugels wijd uit, en stijg op en vlieg hoger dan ooit tevoren!

Ramona Lappin

Vertaling: Reinier