ZO EENVOUDIG IS HET – Channeling met de Meester

ZO EENVOUDIG IS HET

Channeling met de Meester

Als je het werk van ons – de Meesters, Engelen en goedwillende buitenaardsen – uit het oog verliest, zul je de moed kunnen verliezen. Vergeet één ding niet, denk er elke dag aan als je opstaat in de morgen: ‘God heeft opdracht gegeven om de Aarde en haar bewoners naar een hogere trilling te brengen, om hen dichter naar Zich toe te trekken’.

Bekijk het als een spiraal die omhoog draait in bochten. Jullie nemen een complete slag naar boven in de spiraal. Het is de inademing van God. Op het moment dat God het universum schiep ademde hij uit in de vorm. Nu ademt Hij weer in en alles dat geschapen is komt weer dichter bij Hem. Daarvoor is de verhoogde trilling nodig. De Aarde – Gaia – is een bewuste entiteit. Een levende planeet. Het bewijs is vlak voor je ogen: het is de levende natuur. Als de Aarde een dode planeet zou zijn zou er geen leven op bestaan. Zo eenvoudig is het.

Gaia is een levend bewustzijn. Gaia heeft ons om hulp gevraagd, in jullie beleving al langer geleden, maar voor ons is het nog maar pas geleden. Gaia dreigde door toedoen van slechtwillende mensen te sterven, ze werd systematisch beroofd van haar levenskracht, jullie weten wat ik daar mee bedoel. Gaia is gehoord, iedere vraag om hulp wordt gehoord. Daarop heeft God opdracht gegeven om de trilling van Gaia te verhogen. En daarvoor zij wij nu hier, om de trilling van Gaia te helpen verhogen en haar daarbij te begeleiden. Zo eenvoudig is het.

Meer lezen >>>