HET VUUR VAN PINKSTEREN

 

HET VUUR VAN PINKSTEREN

Gechanneld door: Pyts Boschma – 27 Mei 2023

Er zijn maar weinig mensen die weten wat het feest van Pinksteren inhoudt. Toch is het een enorm belangrijke gebeurtenis die jullie vieren. Over het algemeen wordt er niet veel bekendheid aan gegeven, onwetendheid is een van de instrumenten van degenen die macht en controle willen.

Met Kerstmis vieren jullie mijn komst naar de Aarde, de komst van het Licht – bewustzijn – in een mens genaamd Jezus. Hij was de uitverkorene die het hoge Licht kon (ver)dragen. Ik ben de Koning van alle Engelen en ik kwam om mijn boodschap – de boodschap van de liefde van de Creatieve Bron – aan de wereld te brengen. Ook toen was er een grote duisternis over de mensheid. Met het feest van Pasen vieren jullie dat ik aan jullie heb laten zien dat je eeuwig leeft in je Lichtlichaam, je Merkaba. Met Hemelvaart ben ik weer naar de Lichtwereld gegaan waar ik thuis hoor.

Vlak voordat ik weer van de Aarde vertrok heb ik jullie een belofte gedaan. Ik heb gezegd: “Ik laat jullie niet alleen achter, ik zal de Trooster naar de wereld sturen die alle mensen zal troosten als je er oprecht om vraagt”. En met Pinksteren daalde het vuur dat het Licht is op de mensen neer die mijn boodschap en daarmee mijn Licht de wereld in brachten als mijn apostelen, mijn boodschappers. Op deze manier is de Trooster beschikbaar geworden voor ieder mens. De Trooster van mensen is de Heilige Geest. Het is de Geest van God die neerdaalt in het wezen van de mens die daar om vraagt. De Heilige Geest die Liefde, Steun, Troost en Hulp geeft aan iedereen die dat nodig heeft. De Heilige Geest die elke cel in je lichaam vult met goddelijk Lichtbewustzijn en Kracht en die je DNA ‘wakker’ maakt en naar een hogere trilling brengt.

Het bewustzijn – Licht – slaapt als het ware als de mens nog in een onbewuste staat is van wie en wat men is. Ieder mens is een deel van de Creatieve Bron, gemaakt naar het beeld van de Creatieve Bron zelf. Dat betekent dat ieder mens de eigenschappen van de Creatieve Bron in zich heeft.

Je zult je misschien afvragen of het duister dat in veel mensen overheerst dan ook afkomstig is uit de Creatieve Bron. Nee, het duister is van de mens zelf afkomstig. De mens heeft als deel van de Creatieve Bron ook de scheppende vermogens van de Creatieve Bron ontvangen en de vrije wil van de mens bepaalt wat gecreëerd wordt. Er wordt niet één mens geboren die in het wiegje slecht te noemen is. Er zijn geen slechte pasgeborenen. Dat de mens zich ontwikkelt naar en kiest voor de duisternis is een keuze uit eigen vrije wil.

Pinksteren is het feest van de Trooster, de Heilige Geest. Vier daarom Pinksteren als een heel belangrijk feest, want de Heilige Geest is voor jou aanwezig, gestuurd door God om de mens bij te staan, te leiden, te steunen en liefde te laten ervaren. Vertel het aan iedereen die het horen wil, die luisteren wil. Het contact en de verbinding met de Heilige Geest, de Trooster, is vrijwillig, maar er zijn zo velen die deze kennis kwijt geraakt zijn, die het bestaan van de Trooster is vergeten. Besef dat jij deze kennis weer terug kunt brengen in het bewustzijn van de mensen. Jij bent bewust, jij bent Lichtbrenger, jij bent Lichtmens en jij draagt de Trooster, de Heilige Geest. Breng het naar de mensen, breng het Licht.

Delen is het bewustzijn – Licht – versterken, verspreiden en verankeren.

 

De Meester door Pyts Boschma

https://www.5e-dimensie.nl/