De Meesters: EEN MAGISCH WOORD

De Meesters:
EEN MAGISCH WOORD

14 november 2022 / Door Pyts Boschma

Het krachtigste geschenk dat jullie van de Creatieve Bron gekregen hebben is je vrije wil en de stem die je hebt om die vrije wil te gebruiken. Samen met jullie bewustzijn, intuïtie en hartenergie maakt het jou als mens tot een uniek wezen in het universum. De vrije wil mag vrij – let op het woord – gebruikt worden, mits het goed is voor alle betrokkenen in een situatie. Deze vrijheid om keuzes te maken, beslissingen te nemen, te zeggen wat je wilt, te doen wat goed is enzovoort is een kostbaar geschenk. Het geeft je de volledige vrijheid om je leven in te richten zoals jij het wilt, mits het de vrije wil van anderen niet schaadt.

En dat is precies wat er al eeuwenlang door slecht willende mensen op jullie planeet wordt gedaan. Zij gebruiken hun vrije wil om de vrije wil van anderen te beheersen, onderdrukken, schaden, uit te schakelen en te ondermijnen. Zij hebben altijd bekend gemaakt wat hun plannen zijn, en zodra niemand protesteert of tegenspreekt gaan zij er van uit dat zij toestemming hebben om te doen wat ze willen. Wie zwijgt stemt toe!

Nu is de mensheid zodanig bewust geworden dat zij de bedoelingen van deze slecht willende mensen doorzien, het bewustzijn is enorm uitgebreid over de hele planeet en er wordt niet meer gezwegen en er wordt niet meer stilzwijgend toestemming gegeven.

Zoals ik al zei is het krachtigste geschenk de vrije wil en het daarbij horende sterke instrument van de stem. En de mensheid laat nu een krachtig ‘Nee’ horen. Daarmee wordt de macht ontnomen aan degenen die anderen willen overheersen. Daarom is er op dit moment zoveel turbulentie.

Meer lezen >>>