De Meester – THUIS IN JEZELF

DE MEESTER – THUIS IN JEZELF

7 december 2022 / Door Pyts Boschma

Er is een scheiding van geesten bezig in jullie maatschappij, het is al lang geleden door mij voorspeld. Alle antwoorden zijn te vinden, ze zijn verscholen in jullie heilige geschriften over de hele wereld. Jullie bezitten schatkamers vol kennis en wijsheid, jullie Internet is één van die schatkamers, maar het vergt een groot onderscheidingsvermogen om de echte schatten te vinden die de waarheid zijn.

Het vergt doorzettingsvermogen om de antwoorden te vinden, en daarnaast vereist het bewustzijn en het verlangen naar Waarheid. Je ziel kent alle antwoorden en soms schieten ze als het ware op in je bewustzijn. Dan heb je ineens zo’n moment waarop je tot inzicht komt over een situatie. Andere dingen zijn dieper verborgen of niet bekend in jouw geheugenbank, jouw Akasha, maar wél in die van anderen. Zij hebben dan de kennis en wijsheid die jij zoekt en kunt vinden en voor jezelf kunt gebruiken.

Het vergt doorzettings- en onderscheidingsvermogen als je op zoek gaat naar de waarheid. Maar er is nog meer nodig dan dat, je hebt ook moed en durf nodig. Want het kan gebeuren dat je informatie ontdekt die niet past bij jouw overtuigingen. Het zet je denken en weten op z’n kop. Niets is wat het lijkt.
In deze roerige eindtijd zul je ontdekken dat het steeds meer onderscheidingsvermogen vergt om de waarheid te ontdekken en het vergt een dapper mens om toe te geven dat je door nieuwe informatie ook weer tot een geheel nieuwe visie komt maar, alles is goed zolang je bewustzijn groter wordt, want wat je niet wist kon je ook niet opnemen.

Meer lezen >>>