DE MEESTER EN DE BLUE SPIRITS – LEVEND LICHT

DE MEESTER EN DE BLUE SPIRITS

LEVEND LICHT

augustus 2022 / door Pyts Boschma

Herken en voel je de lage trilling die momenteel rondwaart? Zorgelijkheid, moeizaamheid, zwaarte. Het is de golflengte van de angst. Steeds weer komen er andere dingen in de bekendheid die angstaanjagend zijn. Maar, lieve mensen, besef je ook dat dit precies de bedoeling is? Want liefde kent geen angst, liefde is de tegenpool van angst. Angst beperkt, krimpt in, maakt klein, verbreekt de band met de Creatieve Bron en met andere mensen.

Jarenlang, tientallen jaren lang is de wij-cultuur van vroeger langzaam maar zeker veranderd in een ik-cultuur. Maar een mens die egocentrisch is leeft afgescheiden van anderen in de geest. Besef je dat deze ik-cultuur bewust gecreëerd is door mensen die geen wij-cultuur, geen liefde, geen saamhorigheid, geen gemeenschapszin, geen eenheid, geen compassie en empathie willen? Want deze elementen creëren harmonie en balans, eenheid, gebundelde kracht, sterk bewustzijn en helder licht. En dat wil ‘men’ voorkomen, je zult inmiddels wel beseffen waarom dat zo is.

Daarom is handelen en leven vanuit compassie en empathie en daarin een ‘lichtend’ voorbeeld zijn zo enorm belangrijk. Zie je het? Het genereert de sterkste kracht in het universum en dat is liefde. Liefde laat angst en duisternis verschrompelen. Het verdrijft afscheiding, eenzaamheid, je in de steek gelaten voelen, je alleen voelen. Het verdrijft alle duistere machten en krachten.

Leven vanuit empathie en compassie betekent beslist niet dat je jezelf moet opofferen of wegcijferen. Dat is geen liefde, want liefde kent geen verplichtingen. Het betekent ook niet dat je alles van een ander maar moet accepteren, want liefde voor jezelf is jezelf op waar de schatten, eigenwaarde laten zien. Het is een eerste vereiste om je grenzen goed neer te zetten. Eigenliefde is niet hetzelfde als egocentrisme, het is de stelregel dat jij net zoveel waard bent en net zo belangrijk bent als de ander. Alles dat je doet verdient respect en mag nooit misbruikt of gebruikt worden voor het eigenbelang van de ander.

Het is nu jullie missie om een voorbeeld te zijn voor de eenheid, de liefde, gebundelde kracht. Het is wat in jullie geheugenbank is gegrift en wat nu geactiveerd is. Laat zien aan de wereld wie en wat je bent, vol vertrouwen, bewustzijn, kracht en liefde. Vol zekerheid dat je gedragen wordt door het Licht omdat je het Licht bént. JIJ BENT LEVEND LICHT. Herinner je je hoge afkomst, je hoge taak en doel. Je naam is bekend, je Verbinding is gegarandeerd, er wordt van je gehouden en je wordt beschermd. Want jij bent het levende Licht in de wereld.

Wees nooit bang, wees het Licht.

https://www.5e-dimensie.nl