De Blue Spirits – DE WARE AARD

 

De Blue Spirits – DE WARE AARD

15 januari 2023 / door Pyts Boschma

De splitsing van de tijdlijnen zorgt ervoor dat je de mensen die leven in verdriet en zorgelijkheid steeds moeilijker kunt bereiken met de ‘waarheid’ zoals je die kent. Laten we duidelijk zijn, hiermee bedoelen we de ‘waarheid’ van de wereld, het is een waarheid van het moment, elk ogenblik komt er nieuwe informatie aan het licht die toevoegt aan de wereldse waarheid zoals jullie die kennen. Dat maakt de wereldse waarheid ‘maakbaar’. Het is het ultieme bewijs dat de wereld een illusie is die gecreëerd wordt door mensen.

Misschien hebben jullie het in je omgeving of netwerk al opgemerkt hoe alles in mensen wordt los getrild door de hogere frequentie die maar blijft binnenstromen. Er is geen masker of bescherming meer waarachter mensen zich kunnen verschuilen. De oude ziel die geascendeerd is met de Aarde naar de hogere dimensie weet onmiddellijk wanneer het echt is dat iemand laat zien en wanneer het onecht is. En het is voor velen van jullie erg lastig om te zien hoe de ware aard van mensen ontsluierd wordt alsof er een sluier weggetrokken wordt die altijd min of meer verborgen heeft gehouden wat erachter verborgen probeerde te blijven. De ware aard van mensen wordt onthuld.

Soms geeft dat zeer onaangename verrassingen en wij begrijpen dat jullie er soms erg veel moeite mee hebben. Er is jullie geleerd dat jullie liefde, begrip en compassie horen te hebben voor iedere ziel die de weg zoekt naar het Licht. Maar besef wel dat het belangrijk is dat je jezelf liefde, begrip en compassie geeft. Dat je jezelf op waarde schat en belangrijk vindt. Het is jullie zo lang aangeleerd dat je jezelf weg moet cijferen, dat je dienstbaar moet zijn aan anderen, maar er is jullie niet of nauwelijks geleerd hoe je van jezelf moet houden.

Jij verdient liefde, je hebt er recht op. Je verdient begrip, je hebt er recht op. Je verdient respect, je hebt er recht op. Je verdient compassie, je hebt er recht op. Waarom? Omdat jij onderdeel van God bent. Omdat jij daarom net zo belangrijk bent, omdat je bent wie je bent.

Als je merkt dat je al deze dingen niet ontvangt van anderen, dan mag je je energetisch terugtrekken en je liefde, begrip en compassie aan jezelf geven. Want daarmee geeft je respect aan God. Het respect voor je eigen ware aard. Laat aan de ander merken dat je niet alleen maar ‘bruikbaar’ bent wanneer het hen zo uitkomt, zonder enig egoïsme maar vanuit zelfliefde, dat is iets totaal anders.

Vertrouw op jezelf en vertrouw op Spirit, je helpers en begeleiders, ze zijn vierentwintig uur per dag bij je. Ga met hen in gesprek en vertel en vraag hen alles. Laat hen je beste vrienden worden en wij verzekeren je dat je altijd gehoord wordt en antwoord krijgt.

God en Zijn Helpers kennen je bij naam en houden zielsveel van je. Ze zijn altijd bij je. Deze zekerheid is liefde en geluk.

https://www.5e-dimensie.nl/Home/