De Blue Spirits: DE STEM VAN DE AARDE

 

De Blue Spirits: DE STEM VAN DE AARDE

27 juni 2023 / door Pyts Boschma

 

De Aarde is een levend wezen met een eigen trilling en frequentie. Levend, want als ze niet leefde was ze niet vruchtbaar. Levend, wat als ze niet leefde bezat ze geen trilling en frequentie.

De Aarde staat – net zoals alle levende wezens – in directe verbinding met de Creatieve Bron – God. Ze heeft om hulp gevraagd omdat ze dreigde onleefbaar, onvruchtbaar en vernietigd te worden. De Creatieve Bron heeft haar gehoord. Ze wordt en is geholpen. De Creatieve Bron heeft de Aarde naar zich toe getrokken in een hogere frequentie, een hogere trilling, een hogere dimensie. Dit is wat er met de ‘shift’ bedoeld wordt of ook The Divine Reset. Wat God verordent wordt uitgevoerd, ís al uitgevoerd op het moment dat de opdracht gegeven wordt, want tijd bestaat niet in de hoge frequenties. Op het moment dat God de opdracht gaf om de Aarde te verhogen en naar een ander trillingsgebied te brengen werd het al realiteit. De Aarde vraagt om hulp: help haar! En alles komt in beweging. Alle Krachten en Machten van het Universum worden geactiveerd om aan deze hulpvraag en opdracht tegemoet te komen. Alleen doordat de Aarde een planeet is waar tijd actief is, duurt het in onze ogen de nodige tijd.

Dit proces naar een hogere dimensie is wat we nu meemaken, want wij – de mensheid – zijn de bewoners van de Aarde, wij zijn er mee verbonden. Wij reizen mee in het proces naar de hogere trilling. De constante verhoging van de trilling is in onze cellen en bewustzijn te ervaren en te voelen. Je bewustzijn wordt verhoogd, je Licht wordt sterker, je lichaam verandert, je zintuigen worden scherper, je gaven en instrumenten worden anders, je liefde wordt groter naarmate je bewustzijn verandert, je ziet de eenheid van alles en de verbinding met de Creatieve Bron is een dagelijkse ervaring en een verrijking van je leven.

De Aarde wordt ook wel Gaia of Terra genoemd, maar Aarde is de meest gebruikte naam. De verbinding met Aarde wordt ook intenser in het ascensieproces, de mens gaat beseffen dat Aarde de Moeder is die voedt en het lichaam een thuis geeft tijdens dit leven. Mensen zien de Aarde voor wat ze werkelijk is: een geschenk uit de Hemel dat gekoesterd en geëerd dient te worden.

Het is onze menselijke opdracht om de Aarde te beheren en te bewaren. Haar vernietiging door kwaadwillende mensen is niet toegestaan, het is ook in de hogere dimensie – het hogere bewustzijn – niet mogelijk. De Aarde geeft wat de mens nodig heeft en er is genoeg voor iedereen mogelijk zonder enige kosten. Met een eerlijke verdeling, zonder enig winstbejag, is er voldoende voedsel en een goed leven mogelijk voor ieder mens.

En nu heeft de Aarde letterlijk aan haar bewoners laten zien dat haar trilling verandert. Door trilling en frequentie ontstaan patronen, heilige geometrie. Je ziet het voor je ogen gebeuren als je het gebruikt met zond of op bevriezend water. Er ontstaat prachtige patronen. En dat gebeurde nu met het patroon van de resonantie van de Aarde.

Wees blij, dans en zing, want Aarde heeft haar ‘shift’ letterlijk bevestigd en dit proces is door niets of niemand te stoppen. Het wordt/is uitgevoerd in opdracht van God. Het Licht van God wordt doorgegeven door de Centrale Zonnen in het Universum. Dit Licht is door niets te dempen of uit te schakelen. Godsonmogelijk!

Blijf vertrouwen. Alles komt goed, alles is goed. Alles komt anders dan de mens bedenken kan want deze shift is uniek in de geschiedenis. Niemand kent het proces, alleen God weet precies wat Hij doet. Hij is de Creatieve Bron en schept een nieuwe Creatie: een Aarde in een hogere dimensie. Hoe wonderlijk kan het zijn om te beseffen dat je een wonder meemaakt.

 

Pyts Boschma
https://www.5e-dimensie.nl