Bleu Spirits: WAAR ZIT HIJ TOCH?

Bleu Spirits:

WAAR ZIT HIJ TOCH?

23 juni 2022 / Door Pyts Boschma

Onlangs werd mij de vraag gesteld: ‘Als God bestaat, waarom laat hij dit dan gebeuren in de wereld?’. Ik vond het een mooie vraag om aan de Blue Spirits te stellen. Hieronder hun ‘antwoord’.

Deze vraag is gebaseerd op oude overtuigingen en conditioneringen. Jullie is altijd verteld dat je zelf geen verbinding met God kunt leggen, maar dat je daar tussenpersonen, geestelijken, heilige plaatsen en rituelen voor nodig hebt die je maar een paar keer per week aangeboden kreeg. En daarnaast is jullie altijd verteld dat God alleen de mensen helpt die zonder zonde zijn. En alsof dat nog niet genoeg was hebben ze je ook verteld dat je in zonde geboren bent door de erfzonde van Adam en Eva en dat je nooit goed genoeg zult zijn om hulp te krijgen van God. Dat je moet bidden en smeken en dan maar afwachten of God zin heeft om naar je te luisteren. Er is jullie veel wijsgemaakt door de duistere macht, want wie weet nog wat de Meester heeft gezegd? Hij zei: ‘Het Koninkrijk van God is binnen in U’.

Aan de ene kant is het mooi dat mensen zich collectief van deze opgelegde valse waarheden hebben onttrokken, maar ook de ontkerkelijking vanaf de jaren ‘50/’60 van de vorige eeuw is een gericht plan geweest. Want door deze ontkerkelijking ontstond ook de afkeer van de Bijbel. Hoeveel, of liever, hoe weinig mensen kennen de woorden van de Meester nog? Hoeveel beseffen wat ze werkelijk betekenen voor deze tijd?

De Meester kende alle geheimen van het universum, van de hemel en de aarde en van de mens, maar hij leefde in een tijd zonder elektronica, zonder microscopen en laboratoria. Hoe moest hij uitleggen wat cellen, Innate (dat wat aangeboren is), genen, stamcellen en DNA is? Hoe moest hij uitleggen dat het bewustzijnsveld van de mens gecreëerd wordt door het DNA? Zoals er voor nu voor heel veel dingen geen referentiekader is – want hoe kun je weten wat een medbed is dat door frequenties mensen kan genezen bijvoorbeeld – zo was er vroeger ook geen referentiekader voor de mensen.

Daarom moet je aan de ene kant de woorden van de Meester in de juiste context lezen en aan de andere kant de hogere esoterische betekenis ervan proberen te doorgronden. Wat een rijkdom aan informatie heeft hij jullie achtergelaten (Leestip: de vier evangeliën en de Openbaringen van Johannes).

Meer lezen >>>