Wij Zijn Hier.

Wij Zijn Hier.

Gechanneld door: Peggy Black – geplaatst 16 November 2022

Een bericht van het ‘Wij zijn Hier’-team

Wij zijn hier. Het is onze wens om deze boodschappen te delen en een uitnodiging te bieden aan mensen om een sterke band en bewustzijn te creëren dat verbonden is met de vele aspecten van hun eigen multidimensionale realiteit. Elk individu dat ontwaakt tot het weten dat het multidimensionale sterrenmensen zijn, draagt bij tot het geheel.

Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat zij vele malen per dag van de ene dimensie naar de andere reizen. Onthoud dat je alleen ziet wat je gelooft. De werkelijkheid zal overeenkomen met je overtuigingen. De dimensies zijn een kwestie van frequentie en vibratie. Deze waarheid wordt bekend bij velen op jullie planeet.

Het is het bewustzijn en het verwelkomen die het samengaan en de uitwisseling tussen onze frequentie en trilling en jullie frequentie en trilling mogelijk maken. Onze uitnodiging aan jullie en aan alle andere multidimensionale sterrenmensen is om de verzachting en het samengaan van de dimensies toe te staan. Laat er een stroom zijn, zachtjes en soepel.

Het is een kwestie van frequentie en vibratie verschuiven. Het krachtigste instrument in dit hologram op aarde, de gouden sleutel zogezegd, is de bewuste oefening en vaardigheid in het vasthouden van een zuivere frequentie van vreugde, dankbaarheid en waardering, wat er ook gebeurt, het blijven terugkeren naar de alchemistische kelk van het hart en het uitstralen van deze vibraties in je dagelijks leven, van moment tot moment.

Dit zijn ongelooflijke tijden op jullie planeet. Er vindt een verschuiving plaats in de matrix. De mensheid ervaart aanzienlijke verschuivingen in de waargenomen werkelijkheid. Jullie hebben altijd in meerdere realiteiten geleefd; de verschuiving die nu plaatsvindt is dat jullie ontwaken en je ervan bewust worden dat je dat doet. Jullie zijn je bewust van jullie fysieke omgeving, die bevroren is in jullie perceptie, en jullie zijn je ook bewust van de informatie die wij aanbieden – dat jullie met heel weinig moeite naar elke locatie in de Melkweg kunnen reizen.

Jullie menselijk lichaam werkt altijd in meerdere realiteiten. Elke cel is zich bewust van de ruis in het lichaam en buiten het lichaam en maakt de nodige aanpassingen. Elke lichaamscel leest de positie van de zon, de maan en de sterren en past zich daarop aan. Elke lichaamscel controleert alle input van alle dimensies en past zich aan. Elke lichaamscel opereert op een multidimensionaal niveau en weet.

Mensen evolueren en worden zich ervan bewust dat zij de werkelijkheid waarin zij stappen beïnvloeden, en dat zij de beweging van energie op de planeet beïnvloeden. Als zij volledig betrokken zijn en zich bewust zijn van de totale verbinding, de totale matrix van goddelijke ontvouwing, de totale eenheid en het totale weven met het Al Dat Is, zijn zij sterrenmensen.

Deze evolutie vindt op dit moment plaats in de atomen van ieder mens op aarde.

Er is en was een voorhoede van multidimensionale sterrenmensen die deze banier van verlichting al levenslang dragen. Er is een ontwaken voor de wetenschap dat elk mens multidimensionaal is. Nu is de tijd gekomen om het bewustzijn van anderen die zich ook bewust zijn van hun multidimensionale wezen te herkennen en ermee samen te smelten.

Naarmate meer mensen beginnen uit te breiden naar hun multidimensionale aspecten, zullen zij pioniers worden op dit gebied van het uitlijnen, in evenwicht brengen en ontwarren van de energieweefsels. Het raster van deze planeet wordt hersteld en hersteld. Dit werk vindt al honderden jaren plaats in de subtiele rijken. Het vindt nu plaats in de actieve fysieke rijken. Dit herstellen, dit herstellen van het raster, vindt plaats in de galactische rijken. Dit is de tijd. Dit is het samenkomen. Dit is de verschuiving die jullie doel om te dienen activeert.

Er zijn aanzienlijke aantallen anderen zoals jij die hun doel in deze evolutie van bewustzijn die plaatsvindt, erkennen en beseffen. Zij hebben de hand gereikt en om hulp en steun gevraagd op dit podium van de fysieke werkelijkheid. Hun bewuste verzoek is gehoord, en er wordt veel aangeboden vanuit de convergentie van de hoogste vibraties in het universum.

Wij nodigen jou en andere ontwaakte sterrenmensen uit om het anker en de focus vast te houden voor deze energetische geschenken die over jullie worden uitgestort. Realiseer je bij elke ademhaling dat je Licht bent, dat je nodig bent en dat het tijd is om volledig wakker te worden. Elke vibratie, elke gedachte wordt geprojecteerd in de matrix van het energieveld van de planeet aarde. Blijf jezelf afvragen: “Voegt dit woord, deze gedachte, deze actie, dit gevoel toe aan het licht van de wereld, of voegt het toe aan het disfunctioneren van de wereld?”

Onthoud dat je een belangrijk deel bent van dit ontvouwen. Elke ster-mens draagt een code die velen nodig hebben om hun eigen realisatie op gang te brengen. Elke ontmoeting bevat het gunstige moment waarop codes en activering plaatsvinden tussen beide wezens. Wanneer jij en anderen op jullie hoogste en meest bezielde frequentie trillen, is dit het moment waarop de opening beschikbaar is om eventuele lagere trillingen in een ander mens op te heffen.

Telkens wanneer een multidimensionaal sterrenmens een bewuste keuze maakt om een verheven gedachte te ervaren, een hoogfrequente trilling van vreugde, dankbaarheid of waardering, vindt er een verschuiving plaats in de hele matrix van de mensheid. Elke keer.

Elke keer dat een multidimensionaal sterrenmens zich inspant om meer compassie, meer begrip en meer authenticiteit te tonen, vindt er een verschuiving plaats in de hele matrix van de mensheid. Elke keer weer.

Eén voor één nemen mensen hun meesterschap, hun autoriteit en stappen in hun persoonlijke soevereiniteit. Wij vieren met jullie deze ongelooflijke verschuiving die plaatsvindt. Wij nodigen jullie uit om op koers te blijven, het pad te bewandelen en met anderen te delen wie jullie zijn vanuit deze hoge uitgebreide multidimensionale sterrenmenselijke plaats.

Wanneer jij en anderen deze frequentie, deze waarheid, dit weten verankeren, wanneer jullie de hoge resonantie van vreugde, dankbaarheid en waardering vibreren, verwelkomen jullie en staan jullie anderen toe zich te verbinden met hun eigen bewustzijn van hun multidimensionale grootsheid. Elke keer weer.

WIJSHEID EN RICHTLIJNEN

VOOR MULTIDIMENSIONALE MENSEN

Weet dat het je geboorterecht is om te ontwaken.

Heb jezelf met een zacht hart lief, vrij van alle ingebeelde beperkingen.

Je bent een vibrationeel wezen; oefen in het verhogen van je vibratie
 bij elke ademhaling, de hele tijd.

Je bent hier om energie te transmuteren en te transformeren
via de alchemistische kelk van je hart.

Oefen eenvoudige, toegewijde handelingen, doordrenkt met je vreugde,
dankbaarheid, waardering en mededogen.

Vraag jezelf altijd af: is dit woord, deze handeling of deze emotie die
wordt aangeboden levensverminderend of levensbevorderend?

Wanneer je je bewustzijn in je hart plaatst, zul je op natuurlijke wijze
vertoeven in de synchroniciteiten van nu.

Vergeet niet dat de belangrijkste sleutel ligt in het vragen en de bereidheid.
Spreek je intenties uit en geef je over.

Elke keer dat je een emotionele reactie verschuift van boosheid of oordeel
naar liefde, vreugde of dankbaarheid, doe je wereldwijd
dienstbaarheidswerk op een persoonlijk niveau.

Je heilige hartruimte is de poort naar alle bewustzijn, welzijn
en eenheid met allen.

Het is jouw verbinding met het kosmische raster
en je weg naar huis.

Eer je totale prachtige multidimensionale Zelf.

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling: wakkeremensen.org