Wereldwijde Verandering

Wereldwijde Verandering

Gechanneld door: Peggy Black – 6 December 2021

Mensen worden wakker en beseffen dat zij niet beperkt worden door hun fysieke lichaam. Zij zijn niet beperkt door hun geloof in tijd. Zij zijn niet beperkt. De mensheid ontwaakt tot haar prachtige multidimensionale expressie van Goddelijke Geest.

Deze dimensie, deze realiteit heeft een lock-down gehad. Jullie vaardigheden en bekwaamheden werden aangescherpt alleen maar om in een fysiek lichaam te zijn. Er waren perioden waarin die ervaring van fysiek zijn jullie focus was, en de andere aspecten naar de achtergrond verdwenen. Nu zijn jullie codes geactiveerd; jullie beginnen in jullie rol te stappen in de goddelijke ontplooiing van de volgende evolutie van bewustzijn.

 De wereld ervaart een wereldwijde verandering… Meer mensen bewegen zich van het raster van angst, afscheiding en manipulatie naar de bewuste, gewaarzijnde staat van geest en ervaring – van het werkelijk bezitten van hun persoonlijke kracht en hun persoonlijke acties als een deel van het Goddelijke geheel. Zij ontwaken… in het weten dat zij multidimensioneel zijn, in de aanvaarding van hun rol in de globale en galactische transformatie. Dit wordt bereikt door bewustzijn van hun persoonlijke kracht – bewustzijn van hoe hun acties/gedachten/woorden het geheel beïnvloeden.

Het Team

©2006 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. U mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, u de auteur vermeldt en deze copyright-vermelding en het webadres vermeldt: https://morningmessages.com/

Deel vrijuit, geef door, blijf in je vreugde, dankbaarheid en waardering.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org