Vibrationele Matrix

 

Vibrationele Matrix

Peggy Black en het ’team’ – 20 Maart 2023

Wij zijn hier om ideeën te delen over de vibrationele matrix die jou, je lichaam en je werkelijkheid creëert. We zullen delen over de persoonlijke matrix, het trillingsveld van ieder mens. Want het is deze energiematrix waarin alle aspecten van het leven beginnen.

Binnen deze energieblauwdruk, deze template, wordt al het leven gevormd. Alle levensvormen op Aarde worden vastgehouden als een blauwdruk of sjabloon in de subtiele rijken. Dit energieraster, de heilige geometrie van het universum, het meesterpatroon, wordt vastgehouden in de zesde dimensie.

Elk menselijk wezen verblijft gericht op de planeet Aarde in de derde en vier dimensies. Als multidimensionaal wezen zijn er echter aspecten van ieder mens die ook in de andere dimensies verblijven. Het is dus vanuit de zesde dimensie dat de template van wie je bent in je huidige vorm wordt vastgehouden. Het is de zesde dimensie die deze meesterpatronen vasthoudt.

We beseffen dat wij je geloof over wie je bent hebben uitgebreid en we kunnen je geest horen vragen, hoe dit werkt. Laat ons dit zeggen: stel je voor dat je een aspect bent van de goddelijke geest, en dat de zaadmatrix van je fysieke vorm wordt vastgehouden als een energieraster in de zesde dimensie.

We hebben het belang gedeeld van het herkennen van de energie- of trillingsmatrix van je werkelijkheid. De matrixen van jullie werkelijkheid zijn opgebouwd uit de individuele matrixen of energierasters die samenkomen in een nieuwe vorm of weven.

Een voorbeeld hiervan is een groep mensen met een gemeenschappelijke interesse die regelmatig samenkomt; er is een matrix die gevormd wordt uit hun persoonlijke energievelden die met elkaar verweven zijn. Hoe langer zij samenkomen, hoe sterker de matrix wordt. Hun ideeën, emoties, gedachten, overtuigingen maken allemaal deel uit van dit trillingsveld.

Vergeet niet dat alles wat hier in vorm bestaat een matrix heeft. Het zijn deze energievelden, deze matrixen, die grotere energievelden vormen en de collectieve gedachtevormen en overtuigingen van het massabewustzijn vasthouden. Dus vanuit dat besef brengen we je nu naar je persoonlijke matrix en blauwdruk.

Wat je ziet en voelt als vast en in fysieke vorm is slechts deze matrix. Het is vanuit deze matrix dat alle verandering in de menselijke vorm kan plaatsvinden. Er is een bewustzijn en begrip dat plaatsvindt in de verruimde geest van vele mensen op dit moment. Het concept dat alles eerst energietrillingen zijn voordat het vorm heeft, is onderwezen en uitgedrukt door al jullie wijzen en wakkere mensen.

Het fysieke lichaam biedt een veelheid aan grootse en rijke ervaringen. Het is belangrijk om alle zintuigen te eren en op te nemen. Het is ook expansief. Wij hebben jullie ideeën en gedachten aangeboden over de trillingsmatrix van elke individuele mens. Deze trillingsmatrix heeft vele namen: aura, charisma, magnetisme. 

Laat ons eerst zeggen dat jullie aan ons verschijnen als trillingspatronen, weefsels van energie, licht en geluid. Deze patronen en weefsels verschuiven en bewegen in een constante stroom en fluctuatie. Jullie trillingsmatrix geeft de aanblik van de melkweg in al haar uitgebreide wonderen.

Jullie wetenschappers en degenen die de inzichten van de kwantumfysica delen, vertellen jullie dat het menselijk lichaam voornamelijk uit ruimte bestaat. Het is niet solide, ook al lijkt het solide en voelt het solide aan. Het is ruimte en jullie atomen schitteren als de sterren aan jullie nachtelijke hemel.

Wij nodigen jullie uit je uit te strekken tot de gebieden waarin jullie je vorm zouden kunnen zien zoals wij dat doen.

Er zijn mensen die het vermogen hebben de trillingsmatrix van elke menselijke vorm te zien. Zij kunnen het energieweefsel van kleur, geluid en licht zien.  De meeste mensen kunnen de trillingsmatrix van een ander voelen of zelfs horen.

Het vermogen om deze trillingsmatrix van een ander te zien, te voelen of te horen zal steeds gewoner worden naarmate elk mens zich uitbreidt in zijn multidimensionaal bewustzijn.

Er zullen vele soorten uitvindingen komen die deze trillingsmatrixen kunnen lezen en vertalen. Dit zal een grote hulp zijn bij het opnieuw in evenwicht brengen en afstemmen voor het welzijn van elk mens.

Wij willen met jullie delen wat de trillingsmatrix inhoudt en hoe hij wordt gevormd. Zoals het menselijk voertuig wordt gevormd in de moederschoot, zo begint het weven van de energie. Elke menselijke vorm is een verzameling trillingen die zich verstrengelen tot patronen.

Dit trillingsnetwerk wordt gecreëerd door emoties, gedachten en ervaringen.  Alles wat de mens ervaart wordt vertaald in deze trillingsmatrix, dit trillingsweefsel of energieweefsel.

De ervaringen hier op deze planeet en in deze dimensie zijn niet bevorderlijk voor de uitbreiding en versterking van de individuele trillingsmatrix. Het disfunctioneren en onbewustzijn dat binnen de mensheid gemeengoed is, heeft klitten of blokkades gecreëerd in de weefsels van de energievelden van individuen.

Deze energie knopen vertraagt of blokkeert de stroom van goddelijk leven. Het resultaat is een stervende mensheid.

Het is de vibrationele matrix die de patronen en weefsels bevat voor de vorming van het menselijk lichaam met al zijn onderling verbonden en onderling afhankelijke elementen. Elke cel en atoom trilt op een bepaalde snelheid, de botten, het bloed, alle organen, elk aspect van de fysieke vorm wordt op zijn plaats gehouden en gecreëerd vanuit deze trillingsmatrix. De fysieke vorm komt overeen met de vibrationele matrix.

Dit is een vrij eenvoudige manier om een ongelooflijk complex concept uit te leggen. Zij die bewust en verruimd zijn, hebben aspecten van dit concept gezien, onderwezen en erover geschreven.  Wanneer er een energiestroom is tussen je goddelijke blauwdruk in de zesde dimensie en je fysieke vaste vorm hier in de derde/vierde dimensie is alles goed.

Je ervaart je persoonlijke welzijn, anderen ervaren je charisma en het leven is een volledige uitdrukking van evenwicht en welzijn. Deze toestand van perfectie, uitgedrukt in de menselijke vorm, is het ideaal en het doel.

Maar de persoonlijke matrix en het energieveld worden beïnvloed door alles wat het tegenkomt. Vanaf het moment van conceptie, zolang het lichaam wordt gevormd in de moederschoot, is er een uitwisseling en vermenging van de matrix. De genetica van de familie wordt verweven in de matrix; de sterke overtuigingen en emoties van de ouders worden verweven in je persoonlijke matrix. Vanaf de beginjaren van de kindertijd worden alle ervaringen en ontmoetingen verweven in de persoonlijke matrix. De ervaringen die pijnlijk, beangstigend, angstig of beperkend zijn, worden ook ingeweven, meer bepaald als blokkades of verstrikkingen van je energiestroom.

Het zijn deze blokkades en klitten die wij ieder mens willen helpen los te laten, zodat er weer een stroom is vanuit jullie goddelijke blauwdruk.

Naarmate meer mensen beginnen uit te breiden naar hun multidimensionale aspecten, zullen zij pioniers worden op dit gebied van het uitlijnen, in evenwicht brengen en ontwarren van de energieweefsels. Trillingsgeneeskunde is het begin van dit bewustzijn.

Onthoud dat energie de gedachte volgt. Je kunt beginnen elk aspect van je persoonlijke matrix te ontwarren door de gedachten die je vasthoudt en uitdrukt.

Vibrerende geneeskunde, zoals het wordt genoemd, werkt op deze subtiele niveaus om alle blokkades uit het verleden of zelfs de klitten die bij de geboorte uit de familiematrix werden meegegeven, te ontwarren en los te laten. Dit is het werk dat op dit moment door vele ontwaakte wezens wordt gedaan; het komt in vele vormen en op vele manieren.

 Sta jezelf vandaag dus toe met dit idee en alle implicaties ervan te spelen.

Word je bewust van de plaatsen waar je uitgebreid bent en de plaatsen waar je misschien een energie knoop hebt. Onthoud dat dit geen taak is, dus wees speels en vreugdevol in je ontdekking en uitbreiding van het lezen van je eigen en andermans vibratiematrix.

Wees in vrede, geliefden. het “team”
 

©2023 Peggy Black Alle rechten voorbehouden.
De creatie van video’s door anderen dan de auteur, zender en scribent is verboden. 
Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets veranderd wordt, je
de auteur vermeldt en deze copyrightmelding en het webadres opneemt. www.morningmessages.com

 

_________________ Gedachte voor de maand _________________

“Wat je ziet en voelt als vast en in fysieke vorm is slechts deze matrix. Het is vanuit deze matrix dat alle verandering in de menselijke vorm kan plaatsvinden. Er is een bewustzijn en begrip dat op dit moment plaatsvindt in de verruimde geest van vele mensen. Het concept dat alles eerst energietrillingen zijn voordat het vorm heeft, is onderwezen en uitgedrukt door al jullie wijzen en wakkere mensen.” het ’team‘.

Vertaling: wakkeremensen.org