Veelzijdig kristal

Veelzijdig kristal

Peggy Black en het ’team’ – 21 September 2022

Wij zijn hier om inzichten te delen dat de meeste activiteiten in het leven van mensen verweven zijn met hun relaties. Wij bieden de observatie dat iedereen een weerspiegeling is van een of ander aspect van het zelf. Stel je een veelzijdig kristal voor; elk facet is een uitdrukking, een eigenschap, een houding of positie.

Het doel van elke multidimensionale ster-mens is de helderste, helderste, ware afspiegeling van de ander te zijn. Elke ontmoeting biedt je de kans om je meest goddelijke zelf te laten schijnen en het meest goddelijke zelf van de ander te eren en te weerspiegelen.

Wij hebben echter geconstateerd dat dit zelden gebeurt in menselijke interacties met elkaar. Meestal is er een vervormde reactie tussen de individuen. Deze verstoorde reacties komen voort uit patronen uit het verleden, de emotionele verwondingen, de regels en overtuigingen die de mens heeft gecreëerd om te overleven of zijn overtuiging dat deze reacties bedoeld zijn om te overleven.

De patronen en overtuigingen komen voort uit het feit dat als kind niet aan zijn behoeften werd voldaan, of uit de angst dat niet aan zijn behoeften zal worden voldaan. Het kind wordt volwassen en blijft de oude comfortabele relatiepatronen steeds opnieuw gebruiken. Maar nu zijn er extra gegevens toegevoegd aan de opslag en de bevestiging dat de werkelijkheid niet aan hun behoeften voldoet.

Deze cyclus zal doorgaan met hun ervaringen en al hun interacties in relaties.   Zij zullen de ervaring naar zich toe blijven trekken die de meeste groei zal veroorzaken en de vervorming zal helen. Dit is een zeer eenvoudige verklaring voor een zeer complexe en paradoxale reactie van mensen in hun onderlinge relaties.

De meeste van deze complexen en paradoxale reacties worden beheerst door het ego. Het is het ego binnen het systeem dat de patronen en de programma’s beheert. Het is ook het ego dat de angsten, de oordelen, het gevoel van onwaardigheid en de projecties activeert.

Stel je de psyche voor als een magische spiegel. Er is iemand tot wie je je verhoudt en die laat een beeld zien van wie hij denkt te zijn, of van wie hij denkt dat jij wil dat hij is. Het beeld dat ze laten zien is misschien geen echt authentiek beeld. In de magische spiegel van je psyche heb je ook een vervorming, daarom zie je hen niet als hun ware goddelijke zelf. De gereflecteerde en ontvangen beelden zijn beide vervormd.

Jullie relaties handelen dus vanuit deze emotioneel vervormde projecties met elkaar.

Dat gezegd hebbende, hoe begin je dan deze vervormde reflecties te transformeren. De eerste en belangrijkste sleutel om te onthouden is dat de vervorming altijd in je zit. Het is een vorm van verkeerde informatie die als kind of als volwassene werd geïnstalleerd vanuit de patronen van angsten, wonden en emotionele littekens uit de kindertijd.

Wij hebben geconstateerd dat mensen niet noodzakelijkerwijs vriendelijk zijn. Zij zijn bezig met de bescherming van hun overtuigingen en hun verwrongen kijk op de werkelijkheid, die allemaal door het ego worden aangestuurd.

Wij bieden deze observaties aan zodat jullie kunnen zien dat alle genezing en alle transformatie in je eigen systeem begint. Zodra de mens de verantwoordelijkheid heeft genomen om naar de disfunctionele emotionele patronen te kijken, beginnen ze te verschuiven. Als je ziet dat je reactie elke keer hetzelfde is en die reactie is niet vriendelijk en komt niet van een plaats die jou of de ander eert, dan is het tijd om te onderzoeken waarom.

Mensen zijn een veld van energie; het zijn vibraties, frequenties en tonen. Bij elke ontmoeting is er veel meer aan de hand tussen twee individuen dan je op het eerste gezicht zou denken. Jouw doel en het doel van alle multidimensionale sterrenmensen is te weten dat de andere mens met wie je op enigerlei wijze contact hebt, ook een multidimensionale sterrenmens is.

Wanneer je ziet dat je reactie onvriendelijk of veroordelend is, pauzeer dan en zoek een reactie die vriendelijker en authentieker is. De meeste onvriendelijke reacties komen voort uit een vorm van angst. Angst voor afwijzing, angst om gekwetst te worden, angst om beoordeeld te worden en angst om niet geaccepteerd te worden. Het ego beschermt je tegen elke vorm van pijn.

Wanneer je als volwassene twee kinderen met stokken ziet spelen en elkaar ziet slaan, neem je de stokken weg. Dit is wat wij jou en anderen vragen te doen. Neem je stokken weg. Vergeet niet dat jullie stokken emotionele stokken zijn en dat iedereen er een paar bij zich draagt die hij of zij op zijn of haar levenspad heeft verzameld. Ze zijn slechts een valse beschermingsmethode.

De stokken zijn groter tussen culturen en landen. Maar het blijven valse beschermingsmethoden. Ze blijven kwaad doen, maar lossen geen enkele situatie op.

Wij nodigen je vandaag uit om de reflecties van je veelzijdige kristal te wissen, je emotionele stokjes opzij te zetten, en de goddelijkheid in ieder mens te eren.  Oefen om het beste in elkaar te zien, oefen om het beste in jezelf te zien. Oefen je niveau van vreugde, dankbaarheid en waardering.

Sta jezelf toe in die plaats van volmaakte vrede te vallen, haal diep adem en pauzeer voordat je reageert in je gebruikelijke automatische patroon. Als je dit vaak en consequent doet, begint het je relatie tot anderen in je werkelijkheid te veranderen.

Wanneer je begint je emotionele stokken neer te leggen, zullen anderen hetzelfde doen. Er zal geen behoefte zijn aan bescherming. Iedereen zal geëerd worden voor zijn ware authentieke goddelijke zelf en iedereen zal anderen eren voor hun ware authentieke goddelijke zelf. Het begint allemaal binnenin. Jij hebt de antwoorden en de sleutel om de vervormingen en disfuncties te ontsluiten. Dit is niet moeilijk, het is een kwestie van intentie en bereidheid.

Wanneer je jezelf eert als een goddelijk aspect van de schepper en deze vibratie en waarheid werkelijk in jezelf voelt, begint alles te verschuiven. Elke persoon biedt je de kans om een aspect van je vervorming te transformeren. Elke persoon biedt je de kans om te stralen vanuit het hoogste en meest voortreffelijke aspect van wie je bent als veelzijdig kristal.

Dus ga deze dag vooruit, schijn en straal je vreugde uit; laat het iedereen die je ontmoet omarmen. Merk op hoe ontwapenend deze praktijk zal zijn, iedereen zal reageren op je vibratie van vreugde, dankbaarheid, waardering en aanvaarding en zij zullen vreugde, dankbaarheid, waardering en aanvaarding naar je terugstralen.

Dit zijn heldere, authentieke reflecties. Ze geven leven, ze ondersteunen het leven, ze helen. Ze zijn wereldwijde dienstbaarheid. We zien en eren je als het prachtige veelzijdige kristallen wezen dat je bent. Wees in vrede, geliefde.

het ’team’.

 ©2022 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. De creatie van video’s door anderen dan de auteur, zender en scribent is verboden.  Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres opneemt. www.morningmessages.com

Vertaling: wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien