Sterrenportalen en Uitlijningen

    ____________________ Bericht van het ‘Team’____________________ 

Sterrenportalen en Uitlijningen

Gechanneld door: Peggy Black – 15 Augustus 2022

Wij zijn hier om met jullie te vieren en jullie te steunen nu jullie worden getriggerd door het intense, maar lieflijke geschenk van energie van jullie galactische familie. Dit geschenk is van de hoogste integriteit en intentie vanuit de heilige rijken van waarheid en liefde.

Deze intensiverende energieën die naar deze dimensie worden overgebracht, zoals jullie bewust is gemaakt, zijn specifieke portalen die voor iedereen beschikbaar zijn, vooral voor degenen die er klaar voor zijn om geactiveerd te worden. Jullie zouden deze energiedownloads sterrenportalen of sterrenpoorten kunnen noemen. Tijdens deze energiegiften is er een uitlijning van dimensies en wordt de gelegenheid geboden om de sluiers tussen dimensies te verdunnen. Dit is ook het moment om in je vreugde, dankbaarheid en waardering te blijven. Jullie zijn ontvankelijker wanneer jullie een hoge, heldere, samenhangende vibratie vibreren die door deze zuivere emoties wordt opgewekt.

Wij herinneren jullie aan het belang om veel water te drinken en er zeker van te zijn dat jullie je fysieke lichaam goede voeding, stilte, rust en tijd buitenshuis geven. Dit is een gelegenheid om de frequentieoverdracht die wordt aangeboden in je systeem te laten assimileren. Wij herinneren jullie eraan om open en ontvankelijk te zijn voor de geschenken die worden gegeven.

Ieder mens reageert anders op en wordt anders beïnvloed door deze energieën van kosmische influxen van sterrenportalen en uitlijningen. Er zijn er die simpelweg zullen denken dat ze griep hebben of dat ze iets hebben gegeten dat hen niet zint. Zij zullen dit negeren zonder zich ervan bewust te zijn. Er zullen andere mensen zijn die aanvoelen dat er iets gebeurd is, maar zij hebben geen referentiepunten in hun geloofssysteem om de waarheid te bevatten.

Er zullen anderen zijn die zich eenvoudigweg zullen verzetten; zodra zij de energiefrequentie voelen, zullen al hun verdedigingsmiddelen op hun plaats worden gezet. Zij zullen deze energiestoten ondergaan in een totale persoonlijke afsluiting. Degenen die weerstand bieden zullen het meeste ongemak voelen, hun fysieke, emotionele, mentale en energielichamen zullen de weerstand op de een of andere manier manifesteren, afhankelijk van het zwakste punt. Er zijn veel mensen die bewust en wakker zijn die deze kans zullen verwelkomen. Zij zullen dit zien als het geschenk en het avontuur dat het is. Nogmaals, afhankelijk van hun ontvankelijkheid, zal iedereen deze dimensionale uitlijning op een andere manier ervaren.

Deze sterrenpoortoffers zijn sinds het begin aan deze planeet gegeven en elke keer is er een verschuiving geweest, hoe klein ook, hoe subtiel ook, in het bewustzijn van de mensen.

We observeren de ongelooflijke evolutie en uitbreiding van bewustzijn die op dit moment plaatsvindt in de geesten van de aardbewoners. Er is een ontwaken, zou je kunnen zeggen.

Het bewustzijn dat ieder mens multidimensionaal is, wordt door steeds meer mensen opgeëist. Deze sterrenpoorten, sterrenportalen zijn eenvoudigweg offerandes die mensen die zich bewust zijn van hun diepe verbinding met de sterren, in staat zullen stellen zich uit te breiden in hun grootsheid en hun hemelse aanwezigheid.

We realiseren ons dat, terwijl velen van jullie achter de computer zitten en onze informatiestroom lezen en kijken naar de robuustheid van de bomen en de wereld om je heen, het idee dat alles in beweging is en alles frequentie is en er een open sterrenpoort is, een beetje als een fantasie of film lijkt.

Onthoud dat de fysieke realiteit slechts één aspect is van het goddelijke, het is de hologame.

Nu stellen we voor dat je in de hologame staat, in de comfortabele en vertrouwde fysieke realiteit en dat je je bewustzijn toestaat zich uit te breiden en de mogelijkheid op te nemen dat er een deuropening open is naar andere sferen en dat je een persoonlijke uitnodiging hebt om er doorheen te gaan. We zouden kunnen zeggen dat je door deze deuropeningen kunt huppelen, dansen, rennen of zelfs springen

We nodigen je uit om je over te geven in vertrouwen en om bewust om alle hulp te vragen die je nodig zou kunnen hebben. Er zijn liefdevolle teams van wezens die altijd klaar staan om jou en alle anderen in dit nieuwe avontuur te ondersteunen en te begeleiden. De belangrijke sleutel om te onthouden is de bereidheid en het vragen. Maak je intenties duidelijk en geef je dan over.

De hemelse rijken ondersteunen de transformatie van bewustzijn die op dit moment op jullie planeet plaatsvindt ten zeerste. Zij zijn hier om deze frequentie te ondersteunen.

De programma’s in jullie biocomputer en de databank van jullie DNA worden allemaal geüpgraded en geactiveerd. Vier dit en ontdek wat deze DNA-upgrade voor jullie betekent. Bemerk nieuwe vermogens, opmerkzaamheid, helderheid, zelfs begrip van kosmische waarheden.

Word je bewust van de nieuwe vaardigheden die tevoorschijn komen, het gevoel van weten, het gevoel van verbondenheid, het gevoel van eenheid. Dit gebeurt op een wereldwijd niveau en terwijl het gebeurt wordt het gereflecteerd en geprojecteerd op kosmisch niveau.

Verwelkom de instroom, verwelkom de dimensionale afstemming, verwelkom de gevoeligheid voor de nieuwe frequenties die jou en anderen baden. Jullie zijn strijders van licht, hier om deze nieuwe waarheid te verankeren. Jullie zijn hier om de nieuwe harmonische mensheid naar voren te roepen. Jullie zijn getuige van deze ontzagwekkende sterrenpoorten die voor de mensheid beschikbaar zijn om naar de hogere dimensie te gaan. Jullie hebben op dit moment gewacht. Jullie hebben deze gebeurtenissen uitgenodigd en je er een voorstelling van gemaakt. Deze hogere frequenties van bewustzijn en licht zijn iets waartoe de mensheid niet eerder toegang heeft gehad.

Deze verschuiving van bewustzijn zal blijven bloeien in alle gebieden van deze planeet. Er zal een golf van creatieve expressie en realisatie zijn die de transformatie zal verwelkomen van alles wat uit balans is geweest met de mensheid. De zaden van deze krachtige kosmische momenten zullen nog jaren lang upgrades blijven aanbieden die de mensheid zullen beïnvloeden. Dit is het begin. 

Realiseer je dat jij en de mensheid een drempel hebben overschreden naar een nieuw uitgebreid verenigd veld van bewuste helderheid. Verwelkom deze realiteit; gebruik jullie gebeden en duidelijke intenties als zaden van licht die geplant worden in de vruchtbare energie die wordt aangeboden. Deze kosmische momenten bieden de mogelijkheid om al het beste dat de mensheid kan zijn te activeren.

Onthoud dat alles wat je doet of uitdrukt, denkt of voelt van invloed is op de mensheid, je hele hologame en de vele parallelle universa. Wees je bewust van je ware persoonlijke kracht in alle zaken. Je bent een multidimensioneel sterrenwezen dat tijdelijk in je fysieke vorm verblijft

Geef jezelf de steun die nodig is om de geschenken van de rijken van waarheid en licht te assimileren en te integreren. Wij zijn er te allen tijde voor je. Jullie zijn geliefd. Wees in vrede, Geliefde het ’team’

©2022 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Het maken van video’s door anderen dan de auteur, het kanaal en de scribent is verboden.  Je mag deze boodschap delen en distribueren zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyrightvermelding en het webadres erbij vermeldt. www.morningmessages.com

Klik om te doneren Ik ben zo dankbaar voor jullie steun.

Ik houd je in mijn gebeden en stuur je mijn diepe liefde en dankbaarheid voor onze verbinding. Jullie hebben mijn leven werkelijk verrijkt. Dank jullie allen persoonlijk voor jullie steun en liefde.

Onmetelijke zegeningen, Peggy

Vertaling: wakkeremensen.org