Morning Messages – Tijd Is Vloeibaar

Tijd Is Vloeibaar

Gechanneld door: Peggy Black – 17 Januari 2022

Wat als tijd vloeibaar is? Hoe zou dat jullie dag en de deelname aan jullie aardse leven beïnvloeden? Laten we ons even voorstellen dat verleden, heden en toekomst allemaal gelijktijdig plaatsvinden en verschuiven. Het is alleen jullie waarneming die ze op de starre plaats zet. Stel je voor dat gebeurtenissen in jouw toekomst de gebeurtenissen uit jouw verleden zouden kunnen verschuiven, waardoor jouw huidige NU zou veranderen. Als multidimensioneel wezen is dit hoe je dit concept dat tijd heet zou kunnen en willen benaderen.

Als mens ben je bezig met tijd omdat het een van de Matrixen van dit planetaire spel is. Echter, als een multidimensioneel wezen kun je uit deze aardse beperkte matrix van tijd stappen en doe je dat ook. Het is een kwestie van bewustzijn en een kwestie van oefening.

Laten we dit zaadje planten: stel je voor dat er verschillende aspecten van jou zouden kunnen bestaan hier in de dimensie van de planeet aarde op hetzelfde moment – elk aspect van jou leeft totaal verschillende levens in verschillende culturen, verschillende alles. Als multidimensionele wezens is het eigenlijk heel eenvoudig om meer dan één spelonderdeel tegelijkertijd in het spel te hebben. Dit is slechts een energetische rek voor jullie bewustzijn. Wees ondertussen in je vreugde; merk je gedachten op; en blijf al je ervaringen eren, vanuit je huidige perspectief. De rest zal op een gemakkelijke manier volgen.

Het Team

©2006 Peggy Black Alle rechten voorbehouden. Je mag deze boodschap delen en verspreiden zolang er niets aan veranderd wordt, je de auteur vermeldt en deze copyright-vermelding en het webadres vermeldt: https://morningmessages.com/

Deel vrijuit, geef door, blijf in je vreugde, dankbaarheid en waardering.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org